Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Prawne Stowarzyszenia

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Biuro prawne zostało rozwiązane, patrz UZ 2012-19

Witamy na stronach Biura Prawnego Stowarzyszenia Wikimedia Polska (B§S), organu pomocniczego Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Zadania

Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie Biura Prawnego Stowarzyszenia ( patrz: UZ 2006-23, dalej: uchwała), B§S zostało powołane jako organ pomocniczy Zarządu w zakresie prawnych aspektów działalności Stowarzyszenia oraz rozwoju projektów przezeń promowanych, zarządzanych przez Wikimedia Foundation, Inc. (projektów Wikimedia). Uchwała wymienia cztery zasadnicze sfery działalności B§S:

  • wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Walne Zebranie, Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Sąd Koleżeński, czyli każdą statutową władzę Stowarzyszenia;
  • przygotowywanie projektów stanowisk Stowarzyszenia w kwestiach prawnych istotnych ze względu na przedmiot jego działalności;
  • prowadzenie na polecenie Zarządu bieżących rozmów z innymi podmiotami w zakresie kwestii prawnych związanych z rozwojem projektów Wikimedia, w szczególności w zakresie uzyskania zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów objętych prawami autorskimi;
  • weryfikowanie pod względem prawnym tekstów tłumaczeń wszelkich dokumentów Wikimedia Foundation Inc. oraz jej lokalnych partnerów (oddziałów).

Czym B§S nie jest

Zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały, B§S nie udziela porad prawnych użytkownikom projektów Wikimedia.

Decyzja ta poprzedzona została gruntowną debatą. Początkowo projekt uchwały przewidywał, że B§S będzie udzielać również wyjaśnień co do wątpliwości prawnych przedstawianych przez członków Stowarzyszenia lub uczestników projektów, nad którymi opiekę sprawuje Stowarzyszenie, w zakresie wynikającym z działalności Stowarzyszenia oraz rozwoju projektów, nad którymi sprawowana jest opieka. W czasie dyskusji nad tym zagadnieniem wśród członków Zarządu przeważyła jednak opinia, iż takie zaangażowanie jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia prowadziłoby - choćby tylko potencjalnie - do nadużywania wydanych opinii w ewentualnych sporach dotyczących treści haseł poszczególnych projektów. To rodzić mogłoby zaś niebezpieczeństwo naruszenia zasady, że Stowarzyszenie nie ingeruje i nie odpowiada za merytoryczną zawartość poszczególnych projektów Wikimedia.

Jednocześnie Zarząd stanął na stanowisku, że zakaz udzielania pomocy prawnej użytkownikom projektów Wikimedia nie oznacza iżby członkowie B§S, już jako osoby prywatne, nie mogli wypowiadać się w kwestiach prawnych, udzielając odpowiedzi na pytania użytkowników projektów Wikimedia.

Członkowie B§S

Członków B§S powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia. Uchwała nie ogranicza Zarządu w doborze członków jego organu pomocniczego – w szczególności nie ogranicza prawa członkostwa do użytkowników projektów Wikimedia.

Obecnie w skład B§S wchodzą:

Szef Biura
Monika Mosiewicz
Członek Biura
Maciej Tabert

Realizowane zadania

  • B§S 2006-1 - Statut Wikimedia Foundation, Inc. - tłumaczenie
  • B§S 2006-2 - Nowelizacja polityki prywatności Wikimedia Foundation, Inc. - tłumaczenie (sprawa zakończona)
  • B§S 2006-3 - Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego
  • B§S 2006-4 - Wytyczne tłumaczeń aktów prawnych Wikimedia Foundation, Inc. Wykreślone wobec stanowiska o niezatwierdzaniu oficjalnych wersji tłumaczeń przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska --A.P.W. 15:20, 12 lis 2006 (CET)[odpowiedz]
  • B§S 2006-5 - przedstawienie uchwał Zarządu w ramach serwisu Stowarzyszenia (rok 2006)