Dyskusja:Statut/Zmiany 2019/Art. 29

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Najnowszy komentarz napisała 4 lata temu Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
  • * Na kanwie dyskusji o składkach na liście dyskusyjnej: wnioskuję o dodanie pkt. 2 w brzmieniu: ustalanie wysokości składki członkowskiej. I przesunięciu numeracji kolejnych. Moim zdaniem Zarząd powinien ustalić wysokość składki, takiej samej dla wszystkich. Trudno jest planować budżet nie posiadając takiej informacji – nawet jeżeli składki członkowskie stanowią marginalną część budżetu. Boston9 (dyskusja) 22:07, 2 gru 2019 (CET)Odpowiedz
    To jest zmiana funkcji składki - na ten moment ma być symbolicznym potwierdzeniem woli bycia członkiem i potwierdzeniem aktywnego kontaktu z organizacją, a nie środkiem zasilania budżetu. W tej chwili środki pozyskane ze składek członkowskich stanowią bardzo niewielki (choć, jak wszystkie, ważny!) fragment budżetu WMPL (mniej niż 1%), dlatego ewentualne wahania w ich wysokości nie zaburzą rozplanowania budżetu. Natomiast dowolność ich wysokości pozwala na wyrównanie w możliwości dostępu do członkostwa. Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 12:39, 19 gru 2019 (CET)Odpowiedz