Dyskusja:Statut

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Błąd?[edytuj kod]

Art. 31a. punkt 2 "jest: Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej składają na Walnym Zebraniu Członków przed przystąpieniem do głosowania w sprawie ich wyboru oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 pkt a oraz oświadczenia o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach wymienionych w ust. 1 pkt b w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków, osoby, które nie złożą oświadczenia nie mogą kandydować." - pogrubienie moje. Czy to nie powinno być Walne Zebranie Członków? Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 15:51, 31 maj 2016 (CEST)[odpowiedz]

Art. 40[edytuj kod]

W art. 40 w ust. 3 nazwa ustawy nie powinna być w cudzysłowie. Sebek Adamowicz (dyskusja) 21:14, 6 lut 2018 (CET)[odpowiedz]

  • Po pierwsze, wcale nie jestem pewien, czy powinna być, czy nie powinna być, czy może jeszcze wręcz powinna nie być w cudzysłowie. W Dzienniku Ustaw oczywiście nazwa ustawy oczywiście jest bez cudzysłowu, tak samo jak na przykład w książce jej tytuł na stronie tytułowej jest bez (patrz obok), ale przecież jeśli dyskutujemy na przykład o tym dziele, to pisząc o nim na pewno będziemy mieli na myśli "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza (nota bene mówiąc o nim też zazwyczaj stosujemy specyficzną intonację podkreślającą, że mamy na myśli właśnie "Pana Tadeusza", a nie jakiegoś pana Tadeusza, albo że rozmawiamy o "Dziadach" a nie o dziadach, że rozmawiamy o "Człowieku z marmuru" Wajdy, a nie o jakimś tam człowieku z marmuru, itd., itp.). My w naszym statucie piszemy o pewnej ustawie, podajemy jej atrybuty (numer, rok) oraz jej tytuł w postaci ciągu znaków, umieszczonego - dla wygody czytającego - w cudzysłowie.
  • Po drugie, i znacznie ważniejsze, to nawet jeśli językoznawcy uznaliby, że rzeczywiście jest to błąd (jeśli już, to oczywiście byłby on interpunkcyjny, czyli w hierarchii znacznie mniej istotny, niż gdyby się nam trafiła jakaś óstawa "Prawo o stoważyszeniah"...), to uważam, że (tak jak w sprawie błędu wzmiankowanego wcześniej, powyżej (31 maja 2016) w sprawie Art. 31a. punkt 2), jest to kompletnie bez znaczenia merytorycznego, nie budzi wątpliwości interpretacyjnych.
Julo (dyskusja) 21:47, 7 lut 2018 (CET)[odpowiedz]
Rozumiem, ale można podać tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 210. Sebek Adamowicz (dyskusja) 21:05, 3 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
Co ma do tego tematu ta ustawa z 2017?
Dyskutujemy tu o interpunkcji w naszym statucie, a nie o ustawie uchwalonej kilka lat po ogłoszeniu naszego statutu. Tak jak go sobie przegłosowaliśmy, tak go sąd zarejestrował, tak jest ogłoszony, z cudzysłowami czy bez. Jeśli sobie przegłosujemy jakieś zmiany w statucie, to sąd rejestrowy prawdopodobnie go sprawdzi pod względem zgodności z ustawą i albo przyjmie, albo nie. A póki co jest tak jak jest i zmieniać nic nie możemy, statut pomimo (ewentualnych) błędów nie jest dysfunkcyjny ani sprzeczny z prawem, nie budzi też wątpliwości interpretacyjnych.
Jak pisał Wolter: Le mieux est l’ennemi du bien - "lepiej jest wrogiem dobrego"
Julo (dyskusja) 08:40, 6 mar 2018 (CET)[odpowiedz]

Zmiana siedziby stowarzyszenia[edytuj kod]

Proponuję dodać na początku adnotację:

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia przyjęło w dniu 25 września 2021 uchwałę o następującej treści:

Artykuł 3 Statutu Stowarzyszenia otrzymuje brzmienie:

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie może działać poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

Po ustaleniu tekstu jednolitego zmieńmy w treści statutu.  « Saper // dyskusja »  20:55, 28 paź 2021 (CEST)[odpowiedz]