Dyskusja:Statut

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj

Błąd?[edytuj]

Art. 31a. punkt 2 "jest: Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej składają na Walnym Zebraniu Członków przed przystąpieniem do głosowania w sprawie ich wyboru oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 pkt a oraz oświadczenia o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach wymienionych w ust. 1 pkt b w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków, osoby, które nie złożą oświadczenia nie mogą kandydować." - pogrubienie moje. Czy to nie powinno być Walne Zebranie Członków? Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 15:51, 31 maj 2016 (CEST)

  • Masz rację, ale to błąd kompletnie bez znaczenia merytorycznego, nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Julo (dyskusja) 21:17, 31 maj 2016 (CEST)