Statut/Zmiany 2019/Art. 29

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 1000 zł,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 10. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami,
 11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8) uchwalanie regulaminów określonych w statucie,
9) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
10) reprezentowanie Stowarzyszenia.

Usunięcie postanowienia o zobowiązaniach przekraczających 1000 zł - zresztą, co z niższymi kwotami? Czy to ma rozpatrywać Walne?

Podejmowanie uchwał i decyzji w sprawie członkostwa, nie tylko uchwał - vide inne zapisy.

“Określonych” zamiast “przewidzianych”.

Kierowanie działalnością Stowarzyszenia “po prostu”. W trakcie walnego też może kierować i kieruje, np. wydaje polecenia służbowe, przyjmuje korespondencję.

Nie ma reprezentacji wewnątrz, jako pleonazm - zredagowano.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje