Statut/Zmiany 2019

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zgodnie z zobowiązaniem, prezentujemy proponowane zmiany w Statucie. Każdy artykuł jest omówiony na osobnej podstronie i ma osobną stronę dyskusji.

Sposób współpracy, oś czasu[edytuj]

Październik 2019 Listopad - 31 grudnia 2019 1-24 stycznia 2020 25 stycznia 2020
Publikacja propozycji i początek publicznych dyskusji Publiczne dyskusje nad propozycjami zmian Zarząd omawia wyniki publicznych dyskusji Walne, niepubliczne obrady i głosowanie w sprawie zmian

W styczniu zabezpieczymy strony dyskusji przed edycją. W ten sposób unikniemy sytuacji, że zarząd nie weźmie czegoś pod uwagę, przygotowując Walne, a na samym Walnym członkowie nie będą mieli wątpliwości, że dyskusja nie toczy się nigdzie indziej.

Jeżeli takie będą wnioski z konsultacji tutaj, nie wszystkie zaproponowane zmiany zostaną przedstawione na Walnym. Niektóre z tutaj zaprezentowanych to bardzo luźne propozycje.

Rodzaje zmian[edytuj]

Niniejsze zestawienie jest - artykuł po artykule - omówieniem zmian w Statucie, które chcielibyśmy wprowadzić w trakcie najbliższego Walnego Zebrania Członków. Zmiany są kilku rodzajów.

Kilka zmian ma charakter merytoryczny. Statut powstał ponad 10 lat temu, gdy Stowarzyszenie funkcjonować zaczynało w bardzo małym gronie, przy niewielkim budżecie i wspierało projekty, które same jeszcze nie stanowiły podstawy krajobrazu Internetu. Od tego czasu zarówno wspierane projekty jak i samo Stowarzyszenie urosły, dojrzały i są chętne do dalszego poszerzania swoich działań. Stowarzyszenie chce zaoferować wolontariuszom i członkom odpowiednie warunki do tego wzrostu i nabierania coraz większego znaczenia, stąd proponowane zmiany merytoryczne.

Zdecydowaliśmy zaproponować wykreślenie kilku artykułów lub zmianę ze względów prawnych. Powodem jest tutaj dbałość o to, by nasz Statut nie stanął kiedyś w sprzeczności z prawem. Kwestie zawarte w artykułach, które proponujemy wykreślić, są bowiem regulowane w ustawach, więc ich utrzymywanie w najlepszym przypadku stanowi powtórzenie tego, co mówią obowiązujące ustawy, a w gorszych scenariuszach - w przypadku, gdyby parlament przyjął nowe brzmienia niektórych ustaw, a Prezydent je podpisał - wywołałoby niezgodność naszych postanowień z prawem. Owszem, można zdecydować o pozostawieniu tych postanowień, które reguluje prawo, ale wizja konieczności zwoływania nadzwyczajnego walnego w przypadku poważnych zmian lub przedstawiania propozycji zmian w przypadku mniej palących spraw - i oczywiście śledzenia zmian w prawie by odpowiednio szybko zareagować - oznacza narzucenie niekoniecznego obowiązku. Tymczasem chcielibyśmy się skupić na obowiązkach, które posuwają nas do przodu.

Do zmiany statutu podeszliśmy “całościowo”. Oprócz propozycji zmian merytorycznych, proponujemy także korektę tekstu: poprawę błędów interpunkcyjnych (przecinki), językowych (“przez” zamiast błędnego “poprzez”), poprawę systematyki statutu (ustępy i punkty zamiast kółek i podustępów).

Wszystkie zmianyWszystkie dyskusje


Ostatnie zmiany w dyskusjach

Brak zmian w wybranym okresie spełniających twoje kryteria.