Statut/Zmiany 2019

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zgodnie z zobowiązaniem, prezentujemy proponowane zmiany w Statucie. Każdy artykuł jest omówiony na osobnej podstronie i ma osobną stronę dyskusji.

Sposób współpracy, oś czasu[edytuj | edytuj kod]

Październik 2019 Listopad - 24 stycznia 2020 25 stycznia 2020
Publikacja propozycji i początek publicznych dyskusji Publiczne dyskusje nad propozycjami zmian Walne, niepubliczne obrady i głosowanie w sprawie zmian

Jeżeli takie będą wnioski z konsultacji tutaj, nie wszystkie zaproponowane zmiany zostaną przedstawione na Walnym. Niektóre z tutaj zaprezentowanych to bardzo luźne propozycje.

Rodzaje zmian[edytuj | edytuj kod]

Niniejsze zestawienie jest - artykuł po artykule - omówieniem zmian w Statucie, które chcielibyśmy wprowadzić w trakcie najbliższego Walnego Zebrania Członków. Zmiany są kilku rodzajów.

Kilka zmian ma charakter merytoryczny. Statut powstał 14 lat temu, gdy Stowarzyszenie zaczynało funkcjonować w bardzo małym gronie, przy groszowym budżecie i wspierało projekty, które jeszcze nie stanowiły podstawy krajobrazu Internetu. Od tego czasu zarówno wspierane projekty, jak i samo Stowarzyszenie urosły, dojrzały i są chętne do dalszego rozwoju. Zarząd chce zaoferować wolontariuszom i członkom odpowiednie warunki do tego wzrostu i nabierania coraz większego znaczenia, stąd proponowane zmiany merytoryczne.

Proponujemy wykreślenie lub zmianę kilku artykułów ze względów prawnych. Powodem jest dbałość o to, by statut nie stanął w sprzeczności z prawem. Owszem, prawo jest zmienne i nie unikniemy sytuacji, że raz na jakiś czas trzeba coś dostosować, ale możemy ograniczać częstotliwość takich okazji. Wolimy skupić się na działalności, która stanowi istotę naszego Stowarzyszenia.

Proponujemy także korektę tekstu i poprawę czytelności: wyciągnięcie niektórych ogólnych postanowień „przed nawias”, poprawę błędów interpunkcyjnych (przecinki i brakujące kropki), językowych („przez” zamiast błędnego „poprzez”), poprawę systematyki statutu (ustępy i punkty, rekomendowane dla tekstów o znaczeniu prawnym, zamiast kropek #* i „podustępów” ##).

Wszystkie zmianyWszystkie dyskusje


Ostatnie zmiany w dyskusjach

Brak zmian w wybranym okresie spełniających Twoje kryteria.