Wikimedia Foundation a Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biuletyn Informacji Publicznej

W skrócie: Wikimedia Foundation to amerykańska fundacja, Stowarzyszenie Wikimedia Polska to polskie stowarzyszenie, a Wikipedia to najpopularniejsza z witryn internetowych, które są wspierane przez Fundację i Stowarzyszenie. Wszystkie te witryny nazywamy projektami Wikimedia.

Te nazwy, szczególnie Wikimedia Foundation i Stowarzyszenie Wikimedia Polska, są ze sobą często mylone, zarówno przez osoby edytujące po polsku, jak i przez osoby z zewnątrz.

Status prawny[edytuj]

Wikimedia Foundation jest amerykańską fundacją, która jest zarejestrowana w stanie Floryda w USA. Logo i nazwy projektów prowadzonych przez tę Fundację, takich jak „Wikipedia”, są zarejestrowanymi znakami towarowymi, których właścicielem jest wyłącznie Wikimedia Foundation.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest polskim stowarzyszeniem, zarejestrowanym w Łodzi. Nie odpowiada ono prawnie za funkcjonowanie żadnych projektów Wikimedia, nawet tych polskojęzycznych. Stowarzyszenie nie jest też właścicielem znaków towarowych tych projektów, może jednak z nich w ograniczonym stopniu korzystać za zgodą Fundacji.

Uprawnienia w stosunku do projektów Wikimedia[edytuj]

Wikimedia Foundation jest właścicielem serwerów, dzięki którym działa Wikipedia i inne projekty Wikimedia. Czyni ją to podmiotem odpowiedzialnym za poprawne funkcjonowanie projektów oraz pośrednio odpowiedzialnym za zamieszczane w nich treści (funkcja usługodawcy). Fundacja nie ingeruje w funkcjonowanie społeczności skupionych wokół tych projektów, tak długo, jak długo społeczności te tworzą treści zgodne z ogólnymi celami Fundacji i ich działalność nie łamie prawa amerykańskiego. Fundacja ma prawo zamykać projekty, które „zeszły na manowce”, tj. ich zawartość stała się sprzeczna z ogólnymi celami Wikimedia lub łamie prawo, np. poprzez masowe naruszanie praw autorskich innych podmiotów.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska nie jest właścicielem serwerów, na których działają wyżej wspomniane projekty. Stowarzyszenie jako takie nie ma prawa bezpośredniego ingerowania w sposób działania projektów oraz nie może ich zamykać, czy też decydować o ich zawartości merytorycznej. Projekty są samorządne i o ich zawartości decydują w pierwszym rzędzie społeczności edytorów, skupione wokół tych projektów. Zasiadanie we władzach Stowarzyszenia nie daje żadnych szczególnych uprawnień w ramach samych projektów. Z drugiej strony posiadanie szczególnych uprawnień w projektach nie przekłada się w żaden bezpośredni sposób na skład władz Stowarzyszenia. Struktury „władzy” w projektach i w Stowarzyszeniu są od siebie zupełnie niezależne.

Członkostwo i władze[edytuj]

Wikimedia Foundation nie posiada żadnych członków. Jej ciałem decyzyjnym jest Rada Powiernicza, która formalnie reprezentuje fundatorów, czyli osoby i instytucje, które wniosły wkład finansowy lub rzeczowy do Fundacji. W praktyce jednak w Radzie Powierniczej reprezentowana jest także społeczność projektów Wikimedia, gdyż część jej członków jest wybierana przez edytorów projektów Wikimedia.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska posiada ponad 100 członków, którzy wywodzą się z polskojęzycznych projektów Wikimedia. Zgodnie ze statutem i regulaminem przyjmowania nowych członków, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Wikimedia Polska może zostać tylko aktywny edytor jednego lub więcej projektów Wikimedia. Władze stowarzyszenia są wybierane w demokratycznych wyborach odbywających się w trakcie Walnych Zebrań członków tego stowarzyszenia.

Zadania[edytuj]

Wikimedia Foundation odpowiada w całości zarówno za techniczne jak i prawne aspekty funkcjonowania projektów Wikimedia. Fundacja odpowiada też za globalną promocję i sponsoring projektów Wikimedia. Fundacja gromadzi środki umożliwiające utrzymywanie sieci serwerów, koordynuje działania promocyjne projektów w skali globalnej oraz odpowiada za wszelkie prawne aspekty ich działania, takie jak ustalanie licencji na których udostępniają one swoje treść, nadzorowanie legalności zawartych w nich treści, oraz ich zgodności z ogólnymi celami ich działania.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest instytucją pomocniczą, która łączy społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia z Fundacją, a także realizuje w porozumieniu z Fundacją część jej celów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności Stowarzyszenie pośredniczy w kontaktach między tymi społecznościami oraz Fundacją, oraz może pośredniczyć w kontaktach polskich podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych z Fundacją. Stowarzyszenie stara się reprezentować interesy społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia w Fundacji. Stowarzyszenie stara się także promować polskojęzyczne projekty Wikimedia na terenie Polski oraz podejmuje działania na rzecz rozwoju projektów i skupionych wokół nich społeczności.

Relacja między Fundacją i Stowarzyszeniem[edytuj]

Między Wikimedia Foundation i Stowarzyszeniem Wikimedia Polska została podpisana umowa, która oficjalnie stwierdza, ze Stowarzyszenie jest jedynym, oficjalnym partnerem (a nie przedstawicielem) Fundacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja użyczyła ograniczonego prawa do posługiwania się przez Stowarzyszenie znakami towarowymi, których właścicielem jest Fundacja, dzięki czemu Stowarzyszenie może prowadzić akcje promocyjne projektów Wikimedia i pozyskiwać dla nich sponsorów.

Kontakt z Fundacją[edytuj]

W sprawach dotyczących prawnych aspektów działania projektów Wikimedia prosimy kontaktować się:

Legal and Community Advocacy Department
Email: legalatwikimedia.org - preferowana metoda kontaktu
Tel: +1 (415) 839-6885
Fax +1 (415) 882-0495
Adres: 149 New Montgomery St., Floor 6, San Francisco, California 94105, United States

Zobacz też[edytuj]