Biuletyn Informacji Publicznej

Wikimedia Foundation a Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W skrócie: Wikimedia Foundation to amerykańska fundacja, Wikimedia Polska to polskie stowarzyszenie, a Wikipedia to najpopularniejsza z witryn internetowych, które są wspierane przez Fundację i Stowarzyszenie. Wszystkie te witryny nazywamy projektami Wikimedia.

Zobacz też: Żądania ujawnienia danych użytkowników lub usunięcia treści błędnie zaadresowane do organizacji Wikimedia - wyjaśnienia Wikimedia Foundation.

Kryterium

(WMF)

(WMPL)

Z czym i gdzie się zwracać
Typowe sprawy
  • Dane osobowe użytkowników projektów Wikimedia
  • Usunięcie treści z projektów Wikimedia
  • Współpraca polskich organizacji i instytucji z Wikimediami
  • Wolontariat mieszkańców Polski w Wikimediach
Strona internetowa wikimediafoundation.org wikimedia.pl
Kontakt Zob. adresy kontaktowe wikimedia.org kontakt(a)wikimedia.pl
Zadania
Teren działania Cały świat (z wyjątkami, jak np. Chiny) Polska, w szczególnych przypadkach zagranica
Uprawnienia w stosunku do nazw i logotypów („Wikimedia”, „Wikipedia”, „Wiksource” itd.) Wyłącznie uprawniona. Wymienione nazwy są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz Fundacji. Korzysta z nich w ograniczonym zakresie za zgodą Fundacji. Dzięki temu może budować swoją rozpoznawalność, m.in. w ramach akcji promocyjnych czy w mediach.
Uprawnienia w stosunku do innych organizacji Wikimedia Pozostałe organizacje są jej „afiliantami” – formalnie równorzędnymi partnerami, którzy zawierają umowy z Fundacją i w praktyce godzą się na pewien zakres podporządkowania.

Ustala zasady współpracy, np. ma politykę akceptowanego nazewnictwa afiliantów.

Udziela grantów na działalność afiliantów.

Jest jedynym oficjalnym partnerem (ale nie przedstawicielem prawnym) Fundacji na terenie Polski.

W stosunku do pozostałych organizacji jest równorzędne.

Jako jeden z nielicznych afiliantów ma budżet niezależny od grantów Fundacji.

Jednakże baner zachęcający do przeznaczania 1% PIT jest wyświetlany na warunkach umówionych z Fundacją.

Uprawnienia w stosunku do projektów Wikimedia Właściciel serwerów, na których działa Wikipedia i inne projekty Wikimedia. Odpowiada za poprawne funkcjonowanie projektów oraz pośrednio za zamieszczane w nich treści (funkcja usługodawcy).

Nie ingeruje w funkcjonowanie społeczności skupionych wokół tych projektów, tak długo, jak długo społeczności te tworzą treści zgodne z ogólnymi celami Fundacji i ich działalność nie łamie prawa amerykańskiego.

Ma prawo zamykać projekty, które „zeszły na manowce”, tj. ich zawartość stała się sprzeczna z ogólnymi celami Wikimedia lub łamie prawo, np. poprzez masowe naruszanie praw autorskich.

Nie ma prawa bezpośredniego ingerowania w działanie projektów, nie może ich tworzyć, zamykać, czy też decydować o ich zawartości merytorycznej.

Struktury „władzy” w projektach i w Stowarzyszeniu są od siebie niezależne. Zasiadanie we władzach Stowarzyszenia nie daje żadnych uprawnień w ramach samych projektów, a posiadanie uprawnień w projektach nie przekłada się na skład władz Stowarzyszenia.

Inne zadania Odpowiada za globalny sponsoring projektów Wikimedia.

Gromadzi i rozpowszechnia know-how w zakresie zarządzania budżetami i aktywnościami afiliantów.

Ustala licencje, na których użytkownicy mogą udostępniać treści.

Reaguje na przypadki nękania, gróźb karalnych, w razie potrzeby opłaca prawników broniących użytkowników.

Rozwija oprogramowanie projektów Wikimedia.

Instytucja pomocnicza, która realizuje w porozumieniu z Fundacją część wspólnych celów społecznych na terenie Polski.

Pośredniczy w kontaktach między tymi społecznościami oraz innymi organizacjami Wikimedia, może pośredniczyć w kontaktach innych polskich podmiotów z innymi organizacjami Wikimedia.

Stara się reprezentować interesy społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia w kontaktach z innymi organizacjami Wikimedia.

Promuje polskojęzyczne projekty Wikimedia na terenie Polski oraz podejmuje działania na rzecz rozwoju projektów i skupionych wokół nich społeczności.

Wielkość i struktura
Majątek i budżet (2021) Majątek: (do uzup.), roczny dochód: ok. 150 mln dolarów, roczne wydatki: ok. 150 mln dolarów. Majątek: ok. 1,5 mln zł, roczny dochód: ponad 1 mln zł, roczne wydatki: ok. 1 mln zł.
Pracownicy (2021) Prawie 600 etatów. 9 etatów.
Status prawny Amerykańska fundacja z siedzibą w San Francisco, zarejestrowana w 2003. Polskie stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, zarejestrowane w 2005.
Członkostwo i władze Ciałem decyzyjnym jest Rada Powiernicza, która formalnie reprezentuje fundatorów, czyli osoby i instytucje, które wniosły wkład finansowy lub rzeczowy do Fundacji. Ma ponad 130 członków, którzy są związani z polskojęzycznymi projektami Wikimedia.

Walne zebranie członków wybiera ze swojego składu zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński.