Biuletyn Informacji Publicznej

Wikimedia Foundation a Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W skrócie: Wikimedia Foundation to amerykańska fundacja, Stowarzyszenie Wikimedia Polska to polskie stowarzyszenie, a Wikipedia to najpopularniejsza z witryn internetowych, które są wspierane przez Fundację i Stowarzyszenie. Wszystkie te witryny nazywamy projektami Wikimedia.

Te nazwy, szczególnie Wikimedia Foundation i Stowarzyszenie Wikimedia Polska, są ze sobą często mylone, zarówno przez osoby edytujące po polsku, jak i przez osoby z zewnątrz.

Kryterium Wikimedia Foundation logo - vertical.svg

(WMF)

Wikimedia Polska logo.svg

(WMPL)

Status prawny Amerykańska fundacja z siedzibą w San Francisco, zarejestrowana w 2003. Polskie stowarzyszenie z siedzibą w Łodzi, zarejestrowane w 2005.
Uprawnienia w stosunku do nazw i logotypów („Wikimedia”, „Wikipedia”, „Wiksource” itd.) Wyłącznie uprawniona. Wymienione nazwy są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz Fundacji. Korzysta z nich w ograniczonym stopniu za zgodą Fundacji. Dzięki temu może budować swoją rozpoznawalność, m.in. w ramach akcji promocyjnych czy w mediach.
Uprawnienia w stosunku do innych organizacji Wikimedia Pozostałe organizacje są jej „afiliantami” – formalnie równorzędnymi partnerami, którzy zawierają umowy z Fundacją i w praktyce godzą się na pewien zakres podporządkowania.

Ustala zasady współpracy, np. ma politykę akceptowanego nazewnictwa afiliantów.

Udziela grantów na działalność afiliantów.

Jest jedynym oficjalnym partnerem (a nie przedstawicielem) Fundacji na terenie Polski.

W stosunku do pozostałych organizacji jest równorzędne.

Jako jeden z nielicznych afiliantów ma budżet niezależny od grantów Fundacji.

Jednakże baner zachęcający do wysłania 1% z tytułu OPP jest wyświetlany na warunkach umówionych z Fundacją.

Uprawnienia w stosunku do projektów Wikimedia Właściciel serwerów, na których działa Wikipedia i inne projekty Wikimedia. Odpowiada za poprawne funkcjonowanie projektów oraz pośrednio za zamieszczane w nich treści (funkcja usługodawcy).

Nie ingeruje w funkcjonowanie społeczności skupionych wokół tych projektów, tak długo, jak długo społeczności te tworzą treści zgodne z ogólnymi celami Fundacji i ich działalność nie łamie prawa amerykańskiego.

Ma prawo zamykać projekty, które „zeszły na manowce”, tj. ich zawartość stała się sprzeczna z ogólnymi celami Wikimedia lub łamie prawo, np. poprzez masowe naruszanie praw autorskich.

Nie ma prawa bezpośredniego ingerowania w działanie projektów, nie może ich tworzyć, zamykać, czy też decydować o ich zawartości merytorycznej.

Struktury „władzy” w projektach i w Stowarzyszeniu są od siebie niezależne. Zasiadanie we władzach Stowarzyszenia nie daje żadnych uprawnień w ramach samych projektów, a posiadanie uprawnień w projektach nie przekłada się na skład władz Stowarzyszenia.

Inne zadania Odpowiada za globalny sponsoring projektów Wikimedia.

Gromadzi i rozpowszechnia know-how w zakresie zarządzania budżetami i aktywnościami afiliantów.

Ustala licencje, na których użytkownicy mogą udostępniać treści.

Reaguje na przypadki nękania, gróźb karalnych, w razie potrzeby opłaca prawników broniących użytkowników.

Rozwija oprogramowanie projektów Wikimedia.

Instytucja pomocnicza, która łączy społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia z Fundacją, a także realizuje w porozumieniu z Fundacją część jej celów na terenie Polski.

Pośredniczy w kontaktach między tymi społecznościami oraz Fundacją, może pośredniczyć w kontaktach innych polskich podmiotów z Fundacją.

Stara się reprezentować interesy społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia w kontaktach z Fundacją.

Promuje polskojęzyczne projekty Wikimedia na terenie Polski oraz podejmuje działania na rzecz rozwoju projektów i skupionych wokół nich społeczności.

Członkostwo i władze Jej członkami są członkowie jej Rady Powierniczej (do 10 osób), najważniejszego ciała decyzyjnego, które formalnie reprezentuje fundatorów, czyli osoby i instytucje, które wniosły wkład finansowy lub rzeczowy do Fundacji. Ma ponad 100 członków, którzy wywodzą się z polskojęzycznych projektów Wikimedia. Członkiem zwyczajnym może zostać tylko aktywny edytor jednego lub więcej projektów Wikimedia.

Walne zebranie członków wybiera ze swojego składu zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński.

Majątek i budżet (2018) Majątek: ponad 120 mln dolarów, roczny dochód: ok. 80 mln dolarów, roczne wydatki: ok. 80 mln dolarów. Majątek: ponad 1 mln zł, roczny dochód: ok. 500 tys. zł, roczne wydatki: ok. 500 tys. zł.
Pracownicy (2018) Ponad 300 pełnych etatów. 4 pełne etaty.

Kontakt z Fundacją[edytuj]

Zobacz też[edytuj]