Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja Wikimedia Polska 2009/sprawozdania/Okrągły stół

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

◄ 20082010 ►


Strona główna konferencji
Komitet
organizacyjny
Miejsce
konferencji
Program Lista
uczestników
Rezerwacja
noclegów
Dojazd Zgłoszone
wykłady
Refleksje
Sprawozdania
archiwum


Dwa oblicza polskiej wikipedii - tu i teraz

Okrągły stół - dyskusja bezpośrednia zainteresowanych uczestników, związana z wprowadzeniem zmian w niektórych aspektach działania pl wiki.

Uczestnicy: Ency (pomysłodawca i prowadzący), Picus Viridis, Reytan, Paelius, Pleple2000, Gytha, Maire, Julo, Przykuta, Pimke, PMG, Viatoro, Garbus (?), PawełMM, Czytelnik, Maikking, Leinad, Nemo5576, Fractalik, Patrol110, Masti, DrBug (ruwiki - obserwator), Jarosław Zieliński, siostra zakonna (obserwatorka), TOR (uczestniczył mniej więcej od połowy), Joystick (jak poprzednik)Zapowiedziane tematy:

  1. tworzenie treści vs. społeczność,
  2. jawność vs. anonimowość,
  3. odpowiedzialność prawna,
  4. masowy udział vs. udział specjalistów,
  5. ocena instytucji przewodników,
  6. rozwiązywanie problemów i dyskusja o KA, też na tle innych, wybranych KA.

Wstęp – szersze omówienie przez prowadzącego tematów do dyskusji. Kwestia definicji konsensusu oraz konsensusu przymiotnikowego, czyli przybliżonego (60 do 70% za, czyli około 2/3), który de facto jest ustalaniem absolutnej większości znanej z zasad demokratycznego głosowania.

Ad. tworzenie treści vs. społeczność

Sprawa dychotomii - tworzenie treści vs. funkcjonowanie społeczności. Tworzenie treści - nadrzędne, społeczność – wtórna. Są to dwa przejawy przedsięwzięcia, dwa jego obszary. W pierwszym kluczowe są: cel Wikipedii (zgromadzenie sumy wiedzy), filary, zasady nienegocjowane, i w szczególności prymat konsensusu (w tym przybliżonego), a głosowania stosować w ostateczności lub gdy jest to już ugruntowaną praktyką. W drugim obszarze należy dążyć do osiągania konsensusu jako metody sprawniejszej, ale stosowanie głosowania nie jest ostatecznością. Należy jednak pamiętać, że dana społeczność nie stanowi eksperymentu czy pola do budowania modelowej, idealnej, sprawiedliwej, itd. społeczności wirtualnej.

Sprawa hierarchii sposobów wypracowywania kształtu treści i/lub decyzji (to wyżej).

Sprawa pragmatyki głosowań – dobrze zdefiniowany przedmiot, jednoznaczny, najlepiej tylko jeden – poddawanie pod głosowanie więcej niż dwóch tematów jest niewłaściwe i stanowi w zasadzie sondaż. Może prowadzić do odrzucenia lub prób odrzucenia głosowania i/lub późniejszego anulowania jego wyników (przykład głosowania en bloc regulaminu pua/oua w grudniu 2005).

Sprawa uprawnień czynnych – do głosowania/dyskusji. Propozycja podniesienia, zwłaszcza na pua, progu dla tego prawa. Propozycja – 1000 edycji w przestrzeni głównej lub w ogóle, ale lepiej w głównej, gdyż wynika to z tego, że jedynym celem uczestnictwa powinien być cel Wikipedii, a o tym świadczą edycje w przestrzeni głównej (choć były głosy, że liczba edycji nie jest miarodajna – ale nie ma lepszego kryterium).

Konkluzje:

  1. głosowanie jako instrument do stosowania z umiarem, z konkretną, dobrze i lakonicznie sformułowaną jedną sprawą, łączenie w jednym głosowaniu kilku lub więcej spraw – niedopuszczalne
  2. konieczne podwyższenie progu czynnego prawa w celu mocnego ograniczenia zjawiska zombi – pierwsza propozycja 1000 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej, albo
  3. alternatywne rozwiązanie, co do którego była ostatecznie wstępna zgoda uczestników dyskusji jako lepsze kryterium względem celu wskazanego dalej - pewna liczba edycji wykonana w ciągu ostatnich 3 miesięcy, przy czym nie ustalono ile byłoby to edycji, ale mówiono o 300 edycjach w przestrzeni głównej w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co pozwoliłoby wyłączyć zombie, którzy mając wykonanych wiele miesięcy temu 1000 i więcej edycji w przestrzeni głównej obecnie są obrażeni na przedsięwzięcie

Ad jawność vs. anonimowość

Kwestia była gorąco dyskutowana, zwłaszcza w kontekście anonimowości i zagrożenia dla nich wszelkimi niebezpieczeństwami. Podawany był świeży przykład odejścia ABXa z powodu naruszania poufności jego danych. Jednocześnie stwierdzano, że nie ma pewności, iż podana tożsamość jest prawdziwa, a anonimowość może być pożądana ze względów zawodowych. Argument ten był komentowany, że w takim razie należy coś wybrać oraz że bycie adminem, nie jest przymusowe oraz znanym stwierdzeniem, że jeśli nie wiadomo jak się zachować, to należy zachować się przyzwoicie. (W dalszej części stolika komentowano, że można nie być adminem i nie musieć się o nic martwić, bo ktoś adminem musi być). Przykuta opisał mini badanie zlecone jego studentom – czy w przypadku nowych brana jest pod uwagę oznajmiana tożsamość. W kwestii ogólnej stwierdzono, że w sieci anonimowość tak naprawdę nie istnieje, ponadto pomimo tego, że serwery Wikipedii znajdują się w USA, to tak czy inaczej w konkretnych przypadkach Fundacja udostępni dane pozwalające na identyfikację.

Konkluzji nie ustalano.

Oba tematy zajęły więcej czasu niż przewidziano na całość, więc na tym okrągły stół zakończono. Konkluzje postanowiono dopracować w dyskusji na plwiki, a omawianie pozostałych tematów kontynuować albo za rok na kolejnej konferencji albo na GDJ.