Statut/Zmiany 2019/Art. 16

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków;
  2. wypowiadania się i wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do wszystkich organów Stowarzyszenia we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia;
  4. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
 2. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
  1. uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków,
  2. wypowiadać się i wyrażać opinię oraz wnosić uwagi do wszystkich organów Stowarzyszenia we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  3. uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
 2. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu oraz realizować uchwały i inne decyzje organów Stowarzyszenia wydane w granicach kompetencji statutowych.

Ujednolicono “prawo” zamiast “prawo do” (jak w przypadku zwyczajnych).

Usunięcie punktu o korzystaniu z majątku (jak w przypadku zwyczajnych).

Zmiana sformułowania obowiązku przestrzegania uchwał (analogicznie jak przy zwyczajnych).

Zmiana ustępów na punkty.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje