Statut/Zmiany 2019/Art. 17

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązków płacenia składek. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

  1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
  2. Członkowie honorowi mają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
  3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
  4. Przyjęcie w poczet członków honorowych oraz pozbawienie członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.

Podzielono na punkty - dobrą praktyką jest umiejscowienie jednego zdania / zapisu w osobnym punkcie.

To, jaka osoba (że fizyczna), wynika z osobnego artykułu, niepotrzebnie jest to więc zdublowane.

Członkowie “mają”, a nie “posiadają” uprawnienia oraz są zwolnieni z “obowiązku”, a nie “obowiązków”.

W ust. 3 dodano wyraz “członkowskich” (a nie innych).

Zmieniono sformułowanie dot. przyjmowania, dodano dotyczące pozbawienia statusu.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje