Statut/Zmiany 2019/Art. 22

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez dokooptowanie spośród członków Stowarzyszenia. Podczas trwania jednej kadencji maksymalnie połowa składu może zostać dokooptowana do każdego organu. W wypadku konieczności dalszego uzupełnienia niezbędne jest przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków.

  1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez dokooptowanie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
  2. W czasie jednej kadencji maksymalnie połowa składu może zostać dokooptowana do każdego organu. Tylko w przypadku konieczności dalszego uzupełnienia niezbędne jest przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków.
  3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Prezesa Zarządu, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, a funkcję Prezesa Zarządu, do czasu przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, piastuje niedokooptowany członek Zarządu określony w uchwale Zarządu.

Podzielono na ustępy.

Kooptacja spośród członków zwyczajnych.

Zmieniono “podczas” na “w czasie”.

Wakatu prezesa nie można uzupełnić przez kooptację.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje