Statut/Zmiany 2019/Art. 28

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

  1. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem, Sekretarz ze Skarbnikiem lub, na podstawie upoważnienia Zarządu, dwóch członków Zarządu.
  2. Uchwały i decyzje Zarządu dotyczące kwestii finansowych wykonuje Skarbnik.
  3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu. Na specjalne życzenie każdego członka Zarządu w każdym głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.

Prawo do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych, mają:

  1. Prezes Zarządu działający łącznie z Sekretarzem,
  2. Prezes Zarządu działający łącznie ze Skarbnikiem,
  3. Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Sekretarzem,
  4. Wiceprezes Zarządu działający łącznie ze Skarbnikiem.

Dodanie możliwości działania z udziałem wiceprezesa, usunięcie możliwości uchwał wskazujących dwóch dowolnych członków zarządu oraz możliwości działania bez (wice)prezesa. Inne kombinacje są możliwe na podstawie pełnomonictw wydawanych w drodze uchwał na podstawie kodeksu cywilnego.

Usunięcie obowiązku skarbnika do wykonywania uchwał i decyzji. Zadania te mają wykonywać pracownicy, a skarbnik ma tylko nadzorować wykonanie.

Przeniesienie postanowienia o uchwałach przed nawias.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje