Statut/Zmiany 2019/Art. 31

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu i Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej są osoby wybrane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 5. (skreślony)
 6. (skreślony)
 7. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 8. Komisja Rewizyjna może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.

Język ustawy. Komisja nie kontroluje “zarządu i stowarzyszenia”, zarząd i stowarzyszenie nie są równoległymi pojęciami.

Przeniesienie postanowienia o wyborach przed nawias.

Usunięcie dopisku “Komisji Rewizyjnej” przy “Przewodniczącym”. Nie ma ryzyka, że chodziłoby o “Przewodniczącego Stowarzyszenia”.

Usunięcie postanowienia o innych funkcjach. Komisja może to robić pozastatutowo.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje