Statut/Zmiany 2019/Art. 32

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
  5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
  6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
5) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom Zarządu,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

Przeniesienie praw do złożenia wyjaśnień z następnego artykułu.

Absolutoria dla członków zarządu, nie dla całego zarządu.

Zmiany językowe i pisownia - “niezwołania”, “Statutem”.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje