Statut/Zmiany 2019/Art. 34

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

  1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków
  2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
  3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
  4. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.
  1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków.
  2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
  3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

Przeniesienie postanowień przed nawias, dodanie kropki na końcu ust. 1.

Pisownia “Przewodniczącego”.

Usunięcie postanowienia o innych funkcjach. Sąd może to robić pozastatutowo.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje