Statut/Zmiany 2019/Art. 36

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
  3. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia, w taki sposób że osoba, której dotyczy, mogła się z nim zapoznać.

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. wniosek do Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członka zwykłego lub wspierającego;
  3. wniosek do Walnego Zebrania Członków o pozbawienie członka honorowego tytułu.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, złożone Zarządowi w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia. Zarząd uwzględnia odwołanie w programie najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Sąd zachowuje wyłączność na karanie członka. Ustalenie, że decyzja Sądu nie jest wystarczająca, ponieważ status członka zwykłego i wspierającego zależy od zarządu, a honorowego - od walnego.

Usunięcie fragmentu o możliwości zapoznania - bez tej możliwości nie ma skutecznego doręczenia, co wynika z kodeksu cywilnego. Nie ma potrzeby tutaj tego powielać.

Podział na ustępy, zmiana ustępów na punkty.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje