Statut/Zmiany 2019/Art. 38

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, dotacje, zapisy i spadki,
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  1. składki członkowskie,
  2. przychody z działalności pożytku publicznego,
  3. darowizny finansowe i rzeczowe,
  4. zapisy i spadki,
  5. dotacje i granty od instytucji państwowych, samorządowych oraz Unii Europejskiej i funkcjonujących w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz krajowych i zagranicznych osób prawnych,
  6. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
  7. dochody ze zbiórek publicznych,
  8. dochody z majątku Stowarzyszenia, w tym pożytki naturalne i cywilne, wpływy z czynszu najmu lub dzierżawy, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności;
  9. wierzytelności oraz prawa majątkowe.
 2. Wysokość i terminy wpłacania składek członkowskich określa Zarząd.

Urealniamy i poszerzamy możliwości zbierania pieniędzy przez Stowarzyszenie. Efektem samego zróżnicowania źródeł dochodu będzie większe bezpieczeństwo finansowe (o którym mówiło się na wielu ostatnich walnych zebraniach). Z kolei zbieranie funduszy niepochodzących z 1% da możliwość wydawania większych pieniędzy na sprawy wewnętrzne, takie jak szkolenia (rozwój kompetencji), pensje, utrzymanie biura w lepszej lokalizacji.

Uwzględnienie przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego. Dodanie rodzajów darowizn i wydzielenie ich od zapisów i spadków. Dodanie dotacji i grantów oraz dochodów ze zbiórek publicznych, dochodów z majątku (np. lokaty), wierzytelności i praw majątkowych.

Usunięcie postanowień o składkach - to wszystko powinien zawierać regulamin i nie ma potrzeby, żeby statut był taki szczegółowy.

Usunięcie postanowienia o tym, że Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami. Bo jakże inaczej miałoby działać?

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje