Statut/Zmiany 2019/Art. 40

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

  1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych przez członków uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
  3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.
  1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały większością 2/3 ważnie oddanych głosów przez członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa na jaki cel zostanie przeznaczony majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia.

Usunięcie “uchwalenia statutu”, zmiany redakcyjne, np. “ważnie oddanych głosów”.

Sposób likwidacji jest ustawowy.

Przepis odsyłający do ustawy zbędny. Ustawa obowiązuje tak czy inaczej. “Z późniejszymi zmianami” - nie ma “wcześniejszych”.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje