Statut/Zmiany 2019/Art. 5

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w uchwałach Zarządu. Stowarzyszenie może używać logo projektów Wikimedia na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Wikimedia Foundation, Inc., która jest zarejestrowana na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w uchwałach Zarządu.

Logo projektów Wikimedia, prawa do użytkowania logotypów, miejsce rejestracji Wikimedia Foundation - te aspekty działania Stowarzyszenia są od niego niezależne, więc nie jest wskazane utrzymywanie ich w Statucie. Wykreślone kwestie reguluje umowa, której istnienie jest również niezależne od postanowień Statutu.

Statut zdejmuje również pewnego rodzaju "monopol" na współpracę wyłącznie z Wikimedia Foundation. W aktualnym brzmieniu nie wspomina o możliwości współpracy z innymi organizacjami, a przyszłość może przynieść poważne zmiany w rolach organizacji ruchu Wikimedia. Pełnimy i możemy pełnić jeszcze wyraźniej rolę lidera Europy Środkowej i Wschodniej, co może rodzić potrzebę zawiązywania innych sojuszy i umów, mimo zdecydowanego priorytetu, który WMF ma dla nas aktualnie.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje