Statut/Zmiany 2019/Art. 8

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Celami Stowarzyszenia są:

  1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki.
  2. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

Celami Stowarzyszenia są:

  1. upowszechnianie i wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z zakresu wszystkich dziedzin, w szczególności: nauki, kultury, edukacji oraz sztuki,
  2. promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej,
  3. popularyzacja zasad otwartej współpracy oraz wolnych i otwartych treści.

Za artykułem 6 Konstytucji RP ("Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury") sugeruje się dodanie upowszechniania do zapisu pierwszego punktu tego artykułu.

Chcąc uniknąć potencjalnie niepełnego wyliczania dziedzin, sugeruje się dodanie słowa wszystkich również w punkcie pierwszym, poprzedzając wyliczenia.

Dodanie do wolontariatu ważnych terminów dobranych według treści i sposobu:

  • otwartej współpracy (czyli zasad, na których projekty Wikimedia są rozwijane - termin wzięty z literatury naukowej, posługuje się nim D. Jemielniak),
  • otwartych treści (koślawe, ale funkcjonujące tłumaczenie open content - czyli tego, co tworzą wolontariusze wspieranych przez Stowarzyszenie projektów.

Zamiana ustępów na punkty.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje