Użytkownik:Bonvol/Brudnopis/KR/UKR

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2021-3 UKR 2022-2


UCHWAŁA nr UKR 1/2022

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 7 lipca 2022 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska


§1

Na podstawie art. 31 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska (tekst jednolity z 25 stycznia 2020 roku), Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Karola Głąba na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.


UKR 2022-1


UCHWAŁA nr UKR 2/2022

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 7 lipca 2022 roku


w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska


§1

Na podstawie art. 31 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska (tekst jednolity z 25 stycznia 2020 roku), Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Leszka Dobrowolskiego na Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0. U02

Spotkania Komisji Rewizyjnej (kadencja 2022-2024)[edytuj | edytuj kod]

7 lipca 2022[edytuj | edytuj kod]

Data
7 lipca 2022 ok. godz. 16:00-17:30
Miejsce
online (e-mail)
Obecni
Karol Głąb, Tadeusz Rudzki, Leszek Dobrowolski

Spotkanie przeprowadzono w formie wymiany wiadomości i miało na celu ukonstytuowanie się funkcji wśród członków Komisji Rewizyjnej. Decyzją Walnego Zebrania Członków z 25 czerwca 2022 skład Komisji został wyborach ustalony następująco: Karol Głąb (Karol007), Tadeusz Rudzki (TR), Leszek Dobrowolski (Bonvol). Wybrani przez Walne Zebranie członkowie Komisji Rewizyjnej na swoim spotkaniu w głosowaniu jawnym wybrali spośród siebie Przewodniczącego Komisji, po uprzednim zgłoszeniu przez TR kandydatury Karola007, który wyraził zgodę na objęcie obowiązków Przewodniczącego. Funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej objął Bonvol. Podjęto uchwały UKR 2022-1 i UKR 2022-2, związane z objęciem tych funkcji. Kolejne spotkanie jest planowane na sierpień.