Użytkownik:Powerek38/tabelka

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podział obowiązków Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska VI kadencji (2016-2018)

pkt Zadanie Uwagi Odpowiedzialność
1. Reprezentowanie WMPL
1.1 Reprezentowanie WMPL Przed urzędami i instytucjami państwowymi, Wikimedia Foundation i organizacjami partnerskimi WMF, zewnętrznymi NGO, instytucjami GLAM (w tym nadzór nad koordynatorką GLAM). Główna osoba: Polimerek,

pomocnicy: Aegis Maelstrom i Masti

2. Administracja
2.1 Sprawozdawczość Sprawozdania OPP, sprawozdania zarządu dla Walnego, sprawozdania merytoryczne OPP, sprawozdania GUS, raporty dla Wikimedia Foundation, aktualizacje wpisów nt. Stowarzyszenia w zewnętrznych bazach danych, opieka nad BIP i udzielanie informacji publicznej. Główna osoba: Polimerek,

pomocnicy: Wpedzich, Aegis Maelstrom

2.2 Sprawy członkowskie Zapisy nowych członków, aktualizowanie listy publicznej i wewnętrznej członków, wydawanie legitymacji. Głowna osoba: Wpedzich

pomocnik: Polimerek

2.3 Dokumentacja wewnętrzna Stowarzyszenia Dokumentowanie Uchwał Zarządu, raportów ze Spotkań Zarządu, przygotowywanie Walnych Zebrań Członków itd. Główna osoba: Wpedzich,

pomocnik: Polimerek

2.4 Strategia zatrudniania Zatrudnianie pracowników, prowadzenie procesów rekrutacyjnych, nadzór nad raportowaniem przez pracowników, pilotowanie ich ewaluacji przez Zarząd, zwolnienia. Główna osoba: Powerek38,

pomocnik: Maire

2.5 Nadzór nad projektami Nadzór nad bieżącymi projektami, wspieranie i ocena wstępna powstających, ewaluacja zakończonych. Wspieranie i ocena nowych: Polimerek, nadzór nad bieżącymi i ocena zakończonych: Elfhelm + Aegis Maelstrom
2.6 Nadzór nad biurem. Zarządzenie biurem, decyzje bieżące nt. zakupów sprzętu i mebli, telefonu, internetu itd. Główna osoba: Polimerek,

pomocnik: Masti

2.7 Opieka nad serwerem narzędziowym i domenami należącymi do WMPL. Zgodnie z przyjętymi regulaminami. Główna osoba: Masti,

pomocnik: Wpedzich

2.8 Listy dyskusyjne i adresy e-mail Zakładanie i usuwanie list dyskusyjnych działających na serwerze narzędziowym Stowarzyszenia, zgodnie z przyjętymi regulaminami. Główna osoba: Wpedzich,

pomocnik: Masti

3. Finanse
3.1 Wszelkie sprawy finansowe Majątek Stowarzyszenia, płatności, delegacje, ZUS i inne sprawy administracyjno-księgowe, nadzór nad pracą księgowej, akcje pozyskiwania środków finansowych. Główna osoba: Masti,

pomocnik: Polimerek

4. Promocja i wspieranie społeczności
4.1 Bieżące działania promocyjne i ich strategia Współpraca przy ustalaniu celów strategicznych Stowarzyszenia w zakresie działań promocyjnych oraz przy egzekwowaniu ich realizacji, nadzór nad rzecznikiem prasowym. Główny odpowiedzialny: Wpedzich

pomocnicy: Maire, Powerek38

4.2 Materiały promocyjne Nadzór nad przygotowywaniem, produkcją i dystrybucją materiałów promocyjnych, oraz nadzór nad zasobami tych materiałów. Główny odpowiedzialny: Maire,

pomocnik: Polimerek

4.3 Wspieranie społeczności Nadzór na specjalistką ds. wspierania społeczności, komunikacja wewnętrzna WMPL, obecność Stowarzyszenia w serwisach zewnętrznych (blogi, strony dedykowane, media społecznościowe). Główny odpowiedzialny: Powerek38

pomocnicy: Elfhelm, Wpedzich

5. Dział prawny
5.1 Wszelkie kwestie wymagające wiedzy prawniczej Konsultacje społeczne projektów ustaw i rozporządzeń, rozstrzyganie wewnętrznych kwestii proceduralno-prawnych, analizowanie umów zawieranych przez Stowarzyszenie. Główna osoba: Elfhelm,

pomocnik: Polimerek