Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2006-27

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2006-26 UZ 2006-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2006

z dnia 16 listopada 2006 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków


Na podstawie art. 29 p. 6 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, zwanego dalej Stowarzyszeniem, Zarząd Stowarzyszenia podjął w dniu 16 listopada 2006 roku decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w dniu 16 grudnia 2006 w klubie "Sztygarka", w Chorzowie na ul. Piotra Skargi 34 D o godzinie 17:30 w pierwszym terminie i przy braku kworum o 18:00 w drugim terminie.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia przyjął poniższy porządek obrad:

 1. Wprowadzenie Prezesa
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania
 3. Przedstawienie Raportu Zarządu za rok 2006
 4. Przedstawienie niepełnego Raportu Finansowego za rok 2006 (do końca listopada)
 5. Przedstawienie Raportu Komisji Rewizyjnej za 2006 r. z wnioskami o udzielenie (lub nie) absolutorium Zarządowi
  1. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
 6. Dyskusja i głosowanie nad celami i preliminarzem budżetowym na rok 2007
 7. Dyskusja nad składem i ew. zwiększeniem liczby członków Zarządu
  1. Ewentualnie - wybory do Zarządu i innych ciał statutowych Stowarzyszenia
 8. Dyskusja i głosowanie nad podjęciem próby uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
 9. Euromania w Polsce – dyskusja
 10. Wolne wnioski.