Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2009-26

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Left simple arrow - black.svg UZ 2009-25 Ic reply all 48px.svg UZ 2009-27 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2009

z dnia 9 lipca 2009 roku


w sprawie zmian w Regulaminie Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia regulamin Wikikonkursu przyjęty w uchwale UZ 2/2009, ze zmianami w uchwale UZ 7/2009, punkt 3.3 przyjmuje brzmienie:

Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Zarządu. Wniosek odwoławczy należy złożyć jednemu z członków Komisji. Komisja ma obowiązek w przeciągu 7 dni od jego złożenia poinformować Zarząd o wniosku oraz wyrazić o nim swoją opinię. Zarząd podejmuje ostateczną decyzję na swoim najbliższym spotkaniu.