Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2015-44/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2015-43 UZ 2015-45


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 44/2015

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 28 lipca 2015 roku


w sprawie w sprawie przyjęcia podziału zadań Zarządu


Podział zadań zarządu obowiązujący od 28 lipca 2015

pkt Zadanie Uwagi Odpowiedzialność
1. Reprezentowanie WMPL
1.1 Reprezentowanie WMPL Przed urzędami i instytucjami państwowymi, Wikimedia Foundation i organizacjami partnerskimi WMF, zewnętrznymi NGO, instytucjami GLAM (w tym nadzór nad koordynatorką GLAM). Główna osoba: Polimerek,
pomocnicy: Aegis Maelstrom i Masti
2. Administracja
2.1 Sprawozdawczość Sprawozdania OPP, sprawozdania zarządu dla Walnego, sprawozdania merytoryczne OPP, sprawozdania GUS, raporty dla Wikimedia Foundation, aktualizacje wpisów nt. Stowarzyszenia w zewnętrznych bazach danych, opieka nad BIP i udzielanie informacji publicznej. Główna osoba: Polimerek,
pomocnicy: Karol007, Aegis Maelstrom
2.2 Sprawy członkowskie Zapisy nowych członków, aktualizowanie listy publicznej i wewnętrznej członków, wydawanie legitymacji Głowna osoba: Karol007
pomocnik: Polimerek
2.3 Dokumentacja wewnętrzna Stowarzyszenia Dokumentowanie Uchwał Zarządu, raportów ze Spotkań Zarządu, przygotowywanie Walnych Zebrań Członków itd. Główna osoba: Karol007,
pomocnik: Polimerek
2.4 Strategia zatrudniania Zatrudnianie pracowników, prowadzenie procesów rekrutacyjnych, ewaluacja pracowników, zwolnienia. Główna osoba: Wpedzich,
pomocnik: Maire
2.5 Nadzór nad projektami Nadzór nad bieżącymi projektami, wspieranie i ocena wstępna powstających, ewaluacja zakończonych. Wspieranie i ocena nowych: Polimerek, nadzór nad bieżącymi i ocena zakończonych: Elfhelm + Aegis Maelstrom
2.6 Nadzór nad biurem. Zarządzenie biurem, decyzje bieżące nt. zakupów sprzętu i mebli, telefonu, internetu itd. Główna osoba: Polimerek,
pomocnik: Masti
2.7 Opieka nad serwerem narzędziowym i domenami należącymi do WMPL. Zgodnie z przyjętymi regulaminami. Główna osoba: Masti,
pomocnik: Wpedzich
2.8 Listy dyskusyjne i adresy e-mail Zakładanie i usuwanie list dyskusyjnych działających na serwerze narzędziowym Stowarzyszenia, zgodnie z przyjętymi regulaminami. Główna osoba: Karol007,
pomocnik: Masti
3. Finanse
3.1 Wszelkie sprawy finansowe Majątek Stowarzyszenia, płatności, delegacje, ZUS i inne sprawy administracyjno-księgowe, nadzór nad pracą księgowej, akcje pozyskiwania środków finansowych. Główna osoba: Masti,
pomocnik: Polimerek
4. Promocja
4.1 Bieżące działania promocyjne i ich strategia Ustalanie celów strategicznych Stow. w tym zakresie i egzekwowanie ich realizacji, nadzór nad pracownikami PR, obecność Stowarzyszenia w serwisach zewnętrznych (blogi, strony dedykowane, media społecznościowe). Główny odpowiedzialny: Wpedzich
pomocnicy: Maire, Elfhelm
4.2 Materiały promocyjne Nadzór nad przygotowywaniem, produkcją i dystrybucją materiałów promocyjnych, oraz nadzór nad zasobami tych materiałów. Główny odpowiedzialny: Maire,
pomocnik: Polimerek
5. Dział prawny
5.1 Wszelkie kwestie wymagające wiedzy prawniczej Konsultacje społeczne projektów ustaw i rozporządzeń, rozstrzyganie wewnętrznych kwestii proceduralno-prawnych, analizowanie umów zawieranych przez Stowarzyszenie, udzielanie wstępnej pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia. Główna osoba: Elfhelm,
pomocnik: Polimerek