Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-18

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-17 UZ 2016-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2016

z dnia 26 kwietnia 2016 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2016


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 45000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska, która odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2016 w Lublinie. W ramach przyznanej kwoty Zarząd przeznacza do 5000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób opisany w załączniku nr 1, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy. Jednocześnie Zarząd ustala Radę Programową w/w konferencji w składzie: Małgorzata Wilk, Szymon Grabarczuk i Tomasz Ganicz.

Przegłosowana 7/0/0