Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-19

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-18 UZ 2016-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2016

z dnia 10 maja 2016 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Victoria, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin. 4 czerwca 2015 roku, o godz. 11:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2015 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2015 r., w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2015 r.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2015 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2015 r.
  2. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za rok 2015.
  3. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r.
  4. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2015 r.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2015 r.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2015 r.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2015 r.
 11. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminen Głosowań Tajnych na członków Statutowych Organów Stowarzyszenia.
 12. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2016–2018
 13. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2016–2018
 14. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia
  2. wybór pozostałych członków Zarządu
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 15. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2016 r. Dyskusja.
 16. Głosowanie nad planami działań na 2016 r.
 17. Wolne wnioski.

Przegłosowano 7/0/0.