Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie zarządu za 2015

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sprawozdanie zarządu za 2015 r.

Informacje ogólne[edytuj | edytuj kod]

 • Liczba członków na początku 2015 roku wynosiła 123 zwykłych i 0 wspierających, na koniec 2015 roku 127 zwykłych i 0 wspierających.
 • Liczba osób aktywnie działających w różnych ciałach i projektach Wikimedia: 43, z czego 31 była członkami Stowarzyszenia. Spośród tych osób 40 zostało zakwalifikowanych jako wolontariusze w rozumieniu ustawowym. Z 12 z tych osób została podpisana umowa wolontariacka.
 • Stowarzyszenie ma biuro w Łodzi (20 m2), zatrudniało na stałe 2 osoby (1 i 1/3 etatu), oraz podpisano łącznie 19 umów cywilnoprawnych (koordynator WLE, jurorzy WLE, koordynatorka GLAM, kierownik Biura Prasowego, rzecznik prasowy).
 • Stowarzyszenie prowadzi serwer narzędziowy w OVH, na którym znajduje się ok. 40 kont indywidualnych, kilka wiki, kilkanaście list dyskusyjnych, strona startowa Wiki Lubi Zabytki i Wiki Lubi Przyrodę, strona startowa Wiki Lubi e-podręczniki, blog ogólny Stowarzyszenia, oraz ma również serwer wirtualny w firmie az.pl, który służy głównie jako serwer pocztowy do kont e-mailowych w domenie wikimedia.pl: Adresy e-mail.
 • Stowarzyszenie opłacało w 2015 18 domen internetowych: Nazwy domenowe.
 • W 2015 r. zarząd odbył 47 spotkań, w tym 2 na żywo.

Finanse[edytuj | edytuj kod]

Przychody w 2015[edytuj | edytuj kod]

Źródłami przychodu w 2015, podobnie jak w poprzednich latach były głównie środki z 1% OPP:

Źródło Suma Procent Planowane Procent planowanych
OPP[1] 369 580,86 87,0% 350 000 105,6 %
Inne darowizny 18 577,45 4,4% 17 500 106,2%
Składki 3 514,69 0,8% 2500 140,6%
Granty z WMF i inne[2] 33 174,55 7,8% 30 000 110,58%
Razem 424 847,15 100% 400 000 106,2%
Nadwyżka z 2014 320 361,72
Łącznie 745 208,87

Wydatki[edytuj | edytuj kod]

Na co Ile procent Planowane Procent planowanych
Wzbogacanie treści 91 044,93 17.89% 200 000 45,52%
Dla wolontariuszy 181 811,72 35.73% 230 000 79,05%
Promocja 90 966,23 17.88% 140 000 64,98%
Operacyjne 131 723,67 25.89% 110 000 119.75%
Inne 13 320,43 2.62% - -
Razem 508 866,99 100 % 680 000 74,83%

 1. Wpływy z 1%
 2. Odsetki bankowe, różnice kursowe itp.

 • Nadwyżka przychodów nad wydatkami w 2015: 240 969,90 PLN

Stan kont na 31.12.2015[edytuj | edytuj kod]

Konto OPP: 268 927,80 zł
Lokata OPP: 500 000,00 zł
Karty OPP: 4 000,24 zł
Razem OPP: 772 928,04 zł
Konto ogólne: 89 579,33 zł
Razem łącznie: 862 507,37 zł

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z planami na 2015 przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Członków w czerwcu 2015 działalność Stowarzyszenia miała koncentrować się na następujących obszarach:

 • pozyskiwania treści dla serwisów Wikimedia, w tym
  • współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania treści (GLAM)
 • wspieraniu społeczności edytorów projektów Wikimedia
 • promocji wizerunkowej projektów Wikimedia i pozyskiwania nowych wolontariuszy

Projekty pozyskiwania nowych treści[edytuj | edytuj kod]

Wikigranty - planowane - 25.000, wydane - 9.680,22 PLN
W 2015 r. trwała kolejna edycja Wikigrantów. W jej ramach przyjęto 47 wniosków na łączną kwotę 9.680,22 PLN. Na koniec 2015 r. zrealizowane było 31 projektów. Łącznie projekty z 2015 roku (według podsumowania koniec stycznia 2016 roku) przyniosły 1520 artykułów nowych (12 z nich na poziomie DA/AnM) w polskojęzycznej Wikipedii, około 5460 plików załadowanych na Commons, 400 haseł w Wikisłowniku, 8 reportaży na Wikinews, a także zeskanowana jedna książka na Wikiźródłach. Szczegółowy raport: Wikigranty/2015/raport i budżet.
Tatry i Spisz, fot. Łukasz Śmigasiewicz
Konkurs Wiki Lubi Przyrodę - planowane - 30.000, wydane - 18.052,74 zł
Konkurs Wiki Lubi Przyrodę którego celem było sfotografowanie dziedzictwa przyrodniczego znajdującego się na terenie Polski oraz przesłanie wykonanych zdjęć do Wikimedia Commons odbył się 1–31 maja 2015. Był on częścią międzynarodowego konkursu Wiki Loves Earth. W wyniku polskiej części konkursu załadowano 3 959 zdjęć, z czego 48 otrzymało status zdjęcia wysokiej jakości w Wikimedia Commons, co dało nam 8. miejsce w ogólnym rankingu międzynarodowym. Jedno ze zdjęć z Polski otrzymało wyróżnienie na poziomie międzynarodowym. Oficjalna strona konkursu http://wikiprzyroda.pl/ i kategoria w Commons: Commons:Category:Images from Wiki Loves Earth 2015 in Poland.
Konkurs CEE Spring 2015 - planowane 12 000 , wydane - 6.507,10 PLN
Konkurs "CEE Spring 2015" był polską częścią konkursu Wikimedia CEE Spring 2015, koordynowanego przez Wikimedia Estonia. Konkurs polegał na jednoczesnym pisaniu artykułów dotyczących krajów uczestniczących w projekcie, przez społeczności wikipedystów w poszczególnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach polskiej edycji ok 20 uczestników napisało 693 artykuły i rozwinęły 47 wcześniej istniejących. 8 uczestników otrzymało cząstkowe nagrody książkowe, dwoje nagrody końcowe w postaci stypendium na Wikicamp w Macedonii, przy czym jedna osoba ostatecznie zrezygnowała z jej wykorzystania.
Konkurs Tygodnie Tematycznie - planowane 6.000 PLN - wykorzystane w 2015 - 3.576,09
W ramach istniejącego od 2011 r. Wikiprojektu:Tygodnie Tematyczne, zorganizowano konkurs, w ramach którego osoby, które w danym tygodniu wniosły największy wkład w tworzenie artykułów otrzymują zwrot kosztów nabycia wybranych przez siebie książek lub innych materiałów źródłowych do dalszego edytowania Wikipedii. W 2015 w konkursie uczestniczyło ok. 40 osób, które łącznie wygrały 22 nagrody. Więcej na: Wikiprojekt_Tygodnie_Tematyczne
Konkurs Batuta 2015 - planowane 800 PLN - wykorzystane - 542,76 PLN
Na podobnych zasadach Stowarzyszenie wsparło również działający od ponad 7 lat wikiprojekt:Batuta, którego celem jest poprawianie uźródłowianie artykułów i wyłapywanie błędów merytorycznych. Stowarzyszenie ufundowało nagrody książkowe dla osób, które dodadzą najwięcej źródeł. W konkursie uczestniczyło 25 osób, z których 6 otrzymało nagrody książkowej. Więcej na: BATUTA 2015.
Fragment Wielkiego Muru, zdjęcie z drona, fot. Wozny
Wikiwyprawa 2015 - planowane 28.070 PLN - wykorzystane 28.000 PLN
Wikiwyprawa 2015 miała na celu przeprowadzenie samochodowej podróży z Pekinu do Warszawy. Wyprawa została zrealizowana przez cztery osoby w sierpniu i wrześniu 2015. Jej wynikiem jest 2227 zdjęć załadowanych do Commons, mniej więcej zgodnie z planem. Elementem dodanym była seria unikalnych zdjęć wykonanych z drona. Drugi cel wyprawy - wzbogacenie Wikipodróży o opisy odwiedzonych miejscowości i warunków podróży nie zostało przez uczestników wykonane. Więcej na Wikiwyprawa 2015, kategoria na Commons: Commons:Category:Wikiwyprawa 2015.
Wikiekspedycja tradycyjna - planowane 4.500 PLN - wydatkowane 3.146,79 PLN
Tradycyna ekspedycja - samochodowo-rowerowa, w której uczestniczyły 4 osoby, odwiedziła w 2015 r. województwo świętokrzyskie. W jej wyniku załadowano do Wikimedia Commons 931 zdjęcia. Kategoria na Commons: Commons:Category:Wikiekspedycja 2015, opis przebiegu: Wikiekspedycja 2015.
Wikiekspedycja kolejowa - planowane - 10 .000 PLN - wykorzystanie 9.516,83 zł (+2.500zł z Fundacji PKP)
Wikiekspedycja kolejowa zostało powtórnie przeprowadzona we współpracy z Fundacją PKP. Tak jak w poprzednim roku polegała na podróżowaniu pociągiem i fotografowaniu głównie dworców, pociągów i infrastruktury kolejowej. Ogółem w ekspedycji uczestniczyło 6 osób, które łącznie załadowały do Wikimedia Commons 3748 plików i relację w Wikinews. Kategoria na Commons: Commons:Category:Wikiekspedycja kolejowa 2015 i strona ekspedycji: Wikiekspedycja kolejowa 2015.
Aktorskie interpretacje Baczyńskiego - planowane 3.600 PLN - wykorzystane 3.600 PLN
Celem projektu było przygotowanie nagrań wybranych utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego twórczość przechodzi w 2015 roku do domeny publicznej przez aktorów Studia Aktorskich Interpretacji Literatury. W 2015 nagrano wybrane wiersze wojenne w liczbie 26. Opis projektu: Aktorskie interpretacje Baczyńskiego. Twórczość wojenna. Lista nagrań [1].
Łaziki 2015 - planowane 650 PLN
Projekt polegający na zdobyciu materiałów wizualnych związanych z w:pl:European Rover Challenge - europejskiej edycji robotycznego konkursu i ich dalszym wykorzystaniu na polskojęzycznej Wikipedii. W pierwszej fazie na Commons wrzucono i opisano 112 plików. Opis projektu: Łaziki 2015.
Wiki Lubi Wildę
Projekt ten praktycznie zamarł w 2015 r. w związku z trudnościami z uzyskaniem zgód na umieszczenie tablic z QR-kodami i został definitywnie zamknięty bez osiągnięcia planowanych rezultatów. W 2015 r. nie wydano na niego ani grosza. Wcześniej zakupiony na jego cele ruter wifi został zwrócony do Biura Stowarzyszenia.

Projekty współpracy GLAM[edytuj | edytuj kod]

Podsumowanie[edytuj | edytuj kod]

 • Uruchomiono kilka nowych projektów współpracy z instytucjami zewnętrznymi (na podstawie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem) i podtrzymano dotychczasowe - w 2015 roku do Wikimedia Commons załadowano ponad 11000 obiektów pochodzących z projektów współpracy z instytucjami GLAM.
 • 'Rok obrzędowy z Wikipedią' był udanym projektem systematycznej współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, rezultatem którego było ponad 30 nowych i rozszerzonych artykułów w Wikipedii, około 1000 obiektów (foto, wideo, audio) w Wikimedia Commons ilustrujących te i inne artykuły, publikacja książkowa – oraz dalsza współpraca w 2016 roku.
 • Nawiązano owocną współpracę z Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzięki pilotażowemu projektowi 'Wikipedian-in-Residence' rozpoczęto systematyczne ładowanie kolekcji MNW do Wikimedia Commons, aktywny wikiprojekt poświęcony sztuce i twórcom i nawiązano regularną współpracę z MNW, która jest kontynuowana w 2016 roku.
 • Pomyślnie uzyskano pozwolenia (licencje BY-SA) i przeprowadzono masowe ładowanie 7800 plików z Archiwum Józefa Burszty do Wikimedia Commons.
 • Wolontariusze (Senat Rzeczypospolitej Polskiej) oraz pracownicy GLAM (AGAD, APP, APŁ) kontynuowali (lub rozpoczęli) ładowanie najciekawszych plików ze zbiorów swoich instytucji do Wikimedia Commons (po kilkaset obiektów); kilka nowych instytucji (Muzeum Sztuki w Łodzi, Europejskie Centrum Solidarności) rozpoczęło działania partnerskie udostępniając po kilkadziesiąt plików.
 • Działania GLAM-WIKI wzbudziły zainteresowanie wielu zewnętrznych instytucji kultury, co zaowocowało nowymi projektami w 2016 roku.
Projekty kontynuowane[edytuj | edytuj kod]
Współpraca z Zachętą Narodową Galerią Sztuki
W 2015 roku do Wikimedia Commons załadowano 100 dzieł sztuki współczesnej z kolekcji i wystaw Zachęty na licencjach CC BY-SA: w większości reprodukcji dzieł sztuki z kolekcji, częściowo dzieł udostępnionych na właściwych licencjach wypożyczonych Galerii na wystawy. Rozpoczęto ładowanie do Wikimedia Commons portretów znanych artystów i encyklopedycznych osób związnych ze sztuką (linki), oraz materiałów audio. Zorganizowane w styczniu spotkanie wikipedystów zaowocowało ponadto 150 zdjęciami wnętrz i budynku Zachęty dostępnymi w Wikimedia Commons. Galeria udostępnia Stowarzyszeniu swoje sale do organizacji wydarzeń – w 2015 roku było to szkolenie KOED dla grupy edukatorów oraz 15. urodziny Wikipedii.
Współpraca z Kancelarią Senatu RP
Współpraca z Kancelarią Senatu była pomyślnie kontynuowana i prowadzona przez wolontariusza WMPL. W 2015 roku załadowano do Wikimedia Commons około 500 fotografii encyklopedycznych osób udostępnionych przez Kancelarię Senatu na licencjach CC BY-SA. Są one szeroko wykorzystywane w artykułach i projektach.
Współpraca z Archiwum Państwowym w Poznaniu
Archiwum Państwowe w Poznaniu kontynuowało udostępnianie archiwaliów w Wikimedia Commons. Liczba obiektów z APP w Wikimedia Commons wzrosła z 350 do 660 – 300 nowych obiektów. Archiwum bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie takich, jak Dzień Domeny Publicznej 2015, nagrody ProWikimedia czy spotkanie wprowadzające do projektów GLAM w Poznaniu w kwietniu 2015. Dzięki wspólnie zorganizowanemu konkursowi 'Odkurz dokument!' (szczegóły poniżej) w ciągu 2 miesięcy wykorzystanie obiektów z APP w projektach Wikimediów wzrosło o około 30%.
Współpraca z AGAD
Współpraca z AGAD jest oparta na samodzielnym ładowaniu najciekawszych archiwaliów przez pracowników tej instytucji. W 2015 roku do kategorii Media contributed by Archiwum Główne Akt Dawnych załadowano 350 nowych obiektów.
Projekty rozpoczęte w 2015 r[edytuj | edytuj kod]
Rok Obrzędowy z Wikipedią - 4700 PLN
Śmiergust, Wilamowice - film zrealizowany w ramach projektu
Etnowiki - Rok obrzędowy z Wikipedią 2015
Projekt Rok obrzędowy z Wikipedią był realizowany we współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie od lutego do listopada 2015 roku. Jego zadaniem było wypełnienie luk w polskiej i anglojęzycznej Wikipedii w zakresie etnografii polskiej, szczególnie polskich obrzędów ludowych. Zespoły złożone z wikipedystów, pracowników PME oraz wolontariuszy odwiedziły 7 miejscowości w Polsce, gdzie zarejestrowano obrzędy (filmy, audio). Projekt (ze strony PME) był dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rezultatem projektu jest: około 1000 obiektów w Wikimedia Commons w tym 7 profesjonalnie zrealizowanych filmów, ponad 30 artykułów w Wikipedii po polsku, angielsku, rosyjsku, ukraińsku), przeszkolenie ok 20 osób (studenci, pracownicy Muzeum, lokalni wolontariusze) z edycji Wikipedii i ładowania zdjęć do Commons oraz – dwujęzyczna publikacja publikacja "Etnowiki", wydrukowana w 500 egz.
WiR w Muzeum Narodowym w Warszawie - 2400 PLN
Ulotka MNW
W 2015 roku Stowarzyszenie Wikimedia Polska rozpoczęło współpracę z Muzeum Narodowym w Warszawie. Jej pierwszym etapem była pilotażowa rezydencja typu "Wikipedian-in-Residence" trwająca od września 2015 do stycznia 2016 roku. W ramach rezydencji przeszkolono ok 12 pracowników Muzeum i 10 wolontariuszy, którzy napisali ok. 16 nowych artykułów o pastelu oraz rozwinęli kilka istniejących – oraz załadowano do Wikimedia Commons ponad 200 reprodukcji dzieł, które zostały wykorzystane w ponad 80 projektach Wikimediów.
Współpraca przyniosła pozytywne rezultaty, efektem czego, przy aktywnym udziale Muzeum Narodowego w Warszawie, współpraca jest kontynuowana w 2016 roku.
Archiwum Cyfrowe im. Józefa Burszty
W marcu 2015 roku masowo załadowano do Wikimedia Commons zawartość Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty prowadzonego przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM – 7830 fotografii. Wszystkie fotografie (dokumentacja etnograficzna, architektura, przedmioty użytkowe, strój ludowy, badania terenowe w Polsce i na świecie) są dostępne na licencjach CC BY-SA. Uniwersytet Adama Mickiewicza podpisał pozwolenia OTRS na ponowne wykorzystanie wszystkich załadowanych plików. Do tej pory wykorzystano je w artykułach i projektach 201 razy.
Konkurs "Odkurz Dokument" - Archiwum Państwowe w Poznaniu
Konkurs zorganizowany we współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu polegał na ilustrowaniu artykułów Wikipedii materiałami udostępnionymi w Wikimedia Commons przez Archiwum Państwowe w Poznaniu i trwał od 15 października do 15 2015. Uczestnicy konkursu wykorzystali ponad 170 archiwaliów z kolekcji APP do zilustrowania około 140 artykułów w polskiej, rosyjskiej, angielskiej, białoruskiej i francuskiej Wikipedii - hasła o miejscowościach, biogramy, artykuły historyczne, hasła dotyczące zabytków i instytucji.
Inne współprace
 • Archiwum Państwowe w Łodzi – podpisano porozumienie o współpracy z APŁ i przeprowadzono warsztat dla pracowników, po którym pracownicy Archiwum rozpoczęli samodzielne ładowanie najbardziej interesujących plików z zasobu APŁ do Wikimedia Commons. Zdjęcia z Archiwum są wykorzystywane w wielu artykułach Wikipedii. Załadowano dotąd około 130 obiektów
 • Muzeum Sztuki w Łodzi – po przeprowadzonym szkoleniu pracownicy Muzeum załadowali do Wikimedia Commons kilkadziesiąt obiektów z domeny publicznej z początków XX wieku. Muzeum planuje dalsze udostępnianie zbiorów na wolnych licencjach.
 • MIK – Podpisano porozumienie o współpracy i przeprowadzono warsztat dla wolontariuszy MIK, wynikiem którego było lika nowych artykułów w Wikipedii. Uporządkowana została kategoria w Wikimedia Commons, załadowano kilkadziesiąt obiektów i zaplanowano ładowanie kolekcji Wirtualne Muzea Małopolski na rok 2016.
 • Europejskie Centrum Solidarności – przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników ECS. Pierwszy z nich odbył się w marcu 2015, kolejny w ramach spotkania KOED, kolejne - dzięki wolontariuszom WMPL. ECS udostępniło pierwsze 35 fotografii ze swojej kolekcji na wolnych licencjach. Utworzono wikiprojekt Europejskie Centrum Solidarności.
 • Przygotowano indywidualny wniosek złożony przez wolontariusza Stowarzyszenia do Fundacji Wikimedia dotyczący mającego powstać (obecnie już istniejącego) programu do ładowania plików – wniosek został zaakceptowany i zrealizowany w 2016 roku.

Działania na rzecz wolontariuszy[edytuj | edytuj kod]

Zdjęcie zbiorowe uczestników Konferencji Wikimedia Polska 2015
Konferencja Wikimedia Polska - planowane 70 000, wydatkowane - 64 646,24 PLN
Doroczna konferencja Wikimedia Polska odbyła się 12-14 czerwca 2015 w Gdańsku. Uczetniczyło w niej 78 osób, w tym 7 gości z zagranicy (3 z Ukrainy, 1 z Rosji, 1 z Białorusi, 1 z Niemiec i 1 z Anglii). W ramach konferencji wygłoszono 19 wykładów, odbyto Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszyszenia oraz ceremonię rozdania nagród ProWikimedia. Obrady były nagrywane, a nagrania umieszczono w Wikimiedia Commons: [2]. Więcej informacji: Konferencja_Wikimedia_Polska_2015.
Stypendia na Wikimanię - planowane 70000, wydatkowane 57819,16 PL (stypendia) + planowane 14000, wydatkowane 12923,04 (przedstawiciele)
Stowarzyszenie ufundowało 8 stypendiów dla polskich wikimedian oraz 2 dla zagranicznych na wyjazd na Wikimanię 2015, która odbyła się w lipcu w Mexico City. Oprócz tego dwie osoby zostały wydelegowane bezpośrednio jako przedstawiciele naszego Stowarzyszenia. Dzięki temu nasza grupa była najliczniejszą spośród wszystkich krajów europejskich. W trakcie konferencji prowadziliśmy stałe stoisko naszego Stowarzyszenia na tzw. "Chapters Village". Po konferencji uczestnicy sporządzili obszerną relację. Więcej informacji na stronie Wikimania 2015.
Lokalne spotkania wikipedystów
Stowarzyszenie ufundowało wsparcie finansowe dla 4 spotkań lokalnych - lokalne obchodzy 14 urodzin Wikipedii oraz 2 "Wikigrile", które odbyły się w Poznaniu. Ponadto zostało zorganizowane w Warszawie spotkanie wikipedystów z Lilą Treptkov w Warszawie, przy okazji jej pobytu w Polsce.
CEE Meeting 2015 - planowane 14 000 PLN, wydatkowane - 12 338,34 PLN
Polska delegacja na CEE Meeting 2015, który miał miejsce 10-13 września w Voore Puhkekeskus w Estonii liczyła 6 osób. Każda z delegowanych osób wygłosiła co najmniej jeden wykład (jedna osoba wygłosiła 3, dwie osoby wygłosiły po 2). Ponadto biuro Stowarzyszenia wsparło konferencję logistycznie drukując materiały i znaczki, a Polimerek był członkiem komisji programowej. Polski zespół opublikował obszerne sprawozdanie ze spotkania: Wikimedia CEE 2015/Sprawozdanie.
Wyjazdy na inne międzynarodowe spotkania organizowane przez społeczność Wikimedian
 • Marta Moraczewska brała udział w "Inaugural GLAMwiki Coordinators Meeting", 7-8 marca, Paryż, gdzie wygłosiła wykład "GLAM cooperation in Poland".
 • Marta Moraczewska brała udział w "GLAM-Wiki conference" w Hadze, 10-12 kwietnia gdzie wygłosiła wykład "Rok Obrzędowy z Wikipedią".
 • Natalia Szafran-Kozakowska, Krzysztof Machocki, Marek Stelmasik i Tomasz Ganicz brali udział w Wikimedia Conference, w Berlinie, 15-17 maja 2015.
 • Janusz Dorożyński wziął udział w "Bashkir Wikipedia Conference" w Ufie (Federacja Rosyjska), 24-26 kwietnia, gdzie wygłosił wykład o śląskej, wilamowickiej i kaszubskiej Wikipedii.
 • Janusz Dorożyński brał udział w konferencji "Wikimedia RU 2015", 4-5 października, gdzie wygłosił wykład o Polskiej Wikipedii i Stowarzyszeniu.

Działania promocyjno/wizerunkowe[edytuj | edytuj kod]

Wikiwarsztaty - koszty rozłożone w różnych projektach
W 2015 Stowarzyszenie wsparło i współorganizowało 26 warsztatów, w których uczestniczyło łącznie nie mniej niż 300 osób. Były to zarówno warsztaty skierowane do ogółu, jak i kilka warsztatów skierowanych do ściśle określonych grup (pracownicy instytucji GLAM, studenci uczelni). Niestety brak jest danych na temat efektywności tej działalności, t.j. liczby osób, które w wyniku odbycia warsztatów zaczęły faktycznie edytować projekty Wikimedia. Lista warsztatów: Wikiwarsztaty.
Wystawa POTY/WLZ - łączny budżet 10 000 PLN - wydatkowano - 518,73 PLN
Od 2011 r. po kraju jeździ wystawa najlepszych zdjęć z Wikimedia Commons, które zostały wybrane w konkursie "Picture of the Year". Podobny charakter ma wystawa "Wiki Lubi Zabytki", na którą się składa 36 zdjęć na planszach w formacie A1, które pochodzą z konkursu WLZ. W 2015 obie wystawy były prezentowane tylko dwa razy - w Kolnie i Łomży, ze względu na brak zainteresowania ich organizowaniem podmiotów zewnętrznych. W obu miejscach przy okazji wystaw zorganizowano też wikiwarsztaty. Więcej o wystawie POTY: Wystawa fotografii POTY i WLZ: Wystawa fotografii Wiki Lubi Zabytki.
ProWikimedia - planowane 8000, wykorzystane 1519,92 PLN
Nagroda w odnowionej formie miała na celu wyróżnienie najciekawszych i najbardziej inspirujących projektów realizowanych przez wolontariuszy Stowarzyszenia. Wyboru (na podstawie dostarczonej przez Zarząd i Biuro prasowe listy i opisu projektów) dokonało zewnętrzne jury złożone z przedstawicieli świata mediów, instytucji kultury i środowisk otwartościowych oraz z przedstawiciela Zarządu. Nagroda została wręczona w Europejskim Centrum Solidarności podczas Konferencji Wikimedia Polska 2015 w Gdańsku. Więcej na ten temat: ProWikimedia 2015.
Biuro Prasowe i Rzecznik prasowy - 50 000 PLN (razem z płacami)
Kierowniczka Biura Prasowego i rzecznik prasowy są odpowiedzialni za promocję projektów Wikimedia i działania wizerunkowe w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych. Odpowiadają też za prowadzenie bloga Stowarzyszenia: [3]. Oprócz rutynowej działalności, w 2015 obsługiwali oni też dwa kryzysy wizerunkowe: globalną blokadę numerów IP Organge: [4] oraz sprawę biogramu Tomasza Lisa [5]. Kierowniczka Biura Prasowego odpowiada też za wewnętrzną komunikację w Stowarzyszeniu, w tym m.in. wysyła na listę dyskusyjną Stowarzyszenia cotygodniowe raporty z działań. Więcej na ten temat: Biuro prasowe/Sprawozdania rzecznika i Biuro prasowe/Sprawozdania kierownika.
Gadżety i broszury - wydatkowane 9200 PLN
W 2015 Stowarzyszenie zamówiło wykonane następujących broszur i gadżetów:
 • Broszura ogólna Stowarzyszenia Plik:Broszura ogolna WMPL 2015 Print.pdf - została zaprojektowana i wydrukowana w 5000 egz.
 • 300 T-shirtów z logo Wikipedii (w różnych kolorach i rozmiarach)
 • 1000 smyczek z logo Wikipedii
 • 2000 zakładek promujących edytowanie
 • 1000 tekturowych długopisów z logo Wikipedii
 • ok 200 buttonów z różnego rodzaju logo wikimediowymi, produkowanymi w biurze Stowarzyszenia w miarę potrzeb.
 • Broszury promocyjne GLAM i promujące poszczególne projekty w językach polskim i angielskim drukowane w biurze w małych seriach w miarę potrzeb (łącznie ok. 200 egzemplarzy)
Oprócz tego wykorzystywano też zapasy broszur edukacyjnych, widokówek WLZ i innych drobnych gadżetów pozostających na stanie biura.
Wyjazdy na zewnętrzne konferencje z wykładami promującymi projekty Wikimedia
 • Udział jako panelista w "Kto Rządzi Wikipedią" w sesji "Jednolity Rynek Cyfrowy" [6], 30.09.2015, Warszawa, BUW, (Polimerek).
 • Wykład na 5 Forum Informatyki w Instytucjach Kultury, "Rola Wikipedii w uzupełnianiu treści cyfrowych archiwów w obszarze kultury", [7], 26.02.2015, Warszawa, (Polimerek).

Inne działania[edytuj | edytuj kod]

Koalicja Otwartej Edukacji
Stowarzyszenie pozostaje jednym z najbardziej aktywnych uczestników Koalicji Otwartej Edukacji, która zrzeszała na koniec 2015 r. 35 instytucji edukacyjnych i organizacji pozarządowych. KOED w 2015 r. kontynuował swoją działalność szkoleniową w całym kraju, których jednym z elementów jest też informowanie o zasadach działania projektów Wikimedia. Ponadto KOED stale monitoruje i opiniuje zmiany legislacyjne w zakresie regulacji dotyczących prawa autorskiego i około-internetowych. Więcej o KOED: [8].
Dzień Domeny Publicznej - planowane 1500, wykorzystane 1500 PLN
Stowarzyszenie, w ramach współpracy KOED jest współorganizatorem Dnia Domeny Publicznej, który odbył się w styczniu 2015 w Muzeum Powstania Warszawskiego. W wydarzeniu tym uczestniczyło ok 30 osób. W jego trakcie Marta Moraczewska wygłosiła wykład o naszych działaniach z instytucjami GLAM, a Borys Kozielski przedstawił projekt nagrań wierszy Baczyńskiego.
The Free Knowledge Advocacy Group EU
Stowarzyszenie przystąpiło 15 kwietnia 2014 do "Free Knowledge Advocacy Group EU" [9], prowadzonej przez kilkanaście lokalnych organizacji Wikimedia z krajów Unii Europejskiej. Grupa zajmuje się monitorowaniem i wpływaniem na zmiany legislacyjne zachodzące na poziomie parlamentu i komisji UE. Grupa podejmowała aktywne działania w zakresie prac nad dyrektywą o utworach osieroconych, nad planami zmian w dyrektywie harmonizującej prawo autorskie, zwłaszcza w zakresie prawa panoramy i zasad dostępu do utworów i baz danych tworzonych za pieniądze podatników. W ramach wspierania FKAGEU, biuro prasowe prowadziło w 2015 r. akcję w sprawie zachowania prawa do panoramy, a polscy członkowie grupy konsultowali sprawę z kilkoma polskimi europarlamentarzystami.

Podsumowanie[edytuj | edytuj kod]

W zakresie finansów - przychody zostały zrealizowane niemal dokładnie tak jak zaplanowano z niewielką nadwyżką 6,2%. Wydatki zostały zrezalizowane w 74,83% z tymże na ten wynik największy wpływ miały o ponad połowę mniejsze niż planowane koszty projektów dodawania treści, podczas gdy koszty operacyjne zostały przekroczone o ponad 20%. Po raz pierwszy od 2007 nastąpiła nadwyżka wydatków nad przychodami, choć w stopniu dużo mniejszym niż pierwotnie planowanym.

W zakresie projektów dodawania treści, mimo dużo mniejszych niż planowane poniesionych kosztów, zostały zrealizowane wszystkie planowane projekty poza Wiki Lubi Wildę, której kontynuacja ze względu na brak postępów została zawieszona. Szczególnie zwraca uwagę duża liczba nowych projektów GLAM, z których rozpoczęto 4 duże i kilka mniejszych. Działania na rzecz wolontariuszy projektów Wikimedia zostały również wszystkie zrealizowane, nie było tu jednak żadnych nowości, oprócz zaplanowanej organizacji zlotu zimowego. W zakresie działań promocyjno/wizerunkowych również zostały zrealizowane wszystkie planowane cele. Zwraca tu uwagę mocne rozwinięcie działań warsztatowych, których zorganizowano blisko 3 razy więcej niż w 2014, ale brak jest statystyki efektów tych działań. Wreszcie pozostałe aktywności Stowarzyszenia - w tym w zakresie współpracy z innymi organizacjami i wspólne działania na rzecz poprawy otoczenia prawnego projektów Wikimedia w Polsce były kontynuowane bez większych zmian w stosunku do 2014.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]