Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-27

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-26 UZ 2019-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2019

z dnia 21 maja 2019 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji Wikimania 2019, która odbędzie się w dniach 14-18 sierpnia 2019 roku w Sztokholmie, oraz przeznacza do 16 000 PLN na ten cel.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje dla przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o stypendia Komisję Stypendialną w składzie opublikowanym na stronie Wikimania 2019/komisja. Szczegółowy regulamin programu stypendialnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wnioski o stypendium powinny być składane do dnia 26 maja (niedziela) 2019, godziny 23:59. Komisja Stypendialna zobowiązana jest zakończyć swoje prace i przedłożyć swoje sprawozdanie Zarządowi najpóźniej do dnia 28 maja 2019 roku, do godziny 20:00. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi najpóźniej 29 maja 2019.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0