Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-26

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-25 UZ 2019-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2019

z dnia 21 maja 2019 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Novotel przy ul. Powstańców Śląskich 7, 53-322 Wrocław, na dzień 8 czerwca 2019 roku, o godz. 10:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2018 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku, w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2018 roku
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2018 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2018 rok
  2. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za 2018 rok
  3. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2018 rok
  4. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2018 rok
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2018 rok.
 11. Dyskusja na temat kandydatur na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia w przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w tych organach
 12. Głosowania:
  1. wybór członków na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia
 13. Dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia w tym:
  1. dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia zaproponowanymi przez zewnętrzną kancelarię
 14. Głosowania nad zmianami statutu i nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu
 15. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na 2019 rok wraz z dyskusją
 16. Głosowanie nad planem działań Zarządu na 2019 rok
 17. Wolne wnioski

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0