Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2017-23

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Regulamin Wikigrantów Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika Tar Lócesilion Status wykonany
Opis projektu zakup książki Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13
Uzasadnienie Wnioskuję o zwrot kosztów zakupu najnowszego wydania Systemu (z 2017, poprzednie było z 2013). W 2015 dokonano wielu zmian w ustawie; uwzględniają je właśnie wydawane książki. Dysponuję szeroką bibliografią, ale tylko dwiema książkami z 2016. System jest pozycją podstawową. Dopiero jego zakup pozwoli mi na odpowiednie napisanie artykułów i powołanie się na bardziej szczegółową literaturę. Dodam, że jestem pomysłodawcą obecnego brzmienia zaleceń edycyjnych dot. artykułów prawniczych i autorem broszurki Tworzenie tekstów prawniczych w Wikipedii.
Harmonogram realizacji projektu Praca długoterminowa. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania grantu rozwinę przynajmniej 10 artykułów z zakresu prawa autorskiego, wszystkie na najwyższym poziomie warsztatowym. W tym: dozwolony użytek, dozwolony użytek prywatny i dozwolony użytek publiczny (te 3 do poziomu DA), wydzielę artykuł o wyjątkach i ograniczeniach opisujący to samo na świecie i w UE, napiszę lub rozwinę inne artykuły z zakresu dozw. użytku (test trójstopniowy, polskie sekcje prawa cytatu, prawa panoramy), oraz poprawię artykuły opisujące podstawowe pojęcia (m.in. autor, utwór, umowa licencyjna). Z książki będę korzystał przy rozbudowie kolejnych artykułów.
Kosztorys Koszt książki to 379,05 zł, dostawa bezpłatna. Suma 379,05 PLN
Rozliczono 379,05 PLN
Komisja rozpoznała wniosek o grant na posiedzeniu jawnym zgodnie z § 12. ust. 8. Regulaminu albowiem wnioskodawca jest członkiem Komisji Wikigrantów. Na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2017 Komisja jednogłośnie (w stosunku 3/0/0 [za/przeciw/wstrz.] przy zaliczeniu jednego głosu oddanego poprzez e-mail, przy nieobecności 1 członka Komisji i przy wyłączeniu wnioskodawcy od głosowania) postanowiła przyznać dofinansowanie zgodnie z wnioskiem.

Z uwagi na fakt, iż wnioskodawcą jest członek Komisji, Komisja czuje się w obowiązku zaprezentować szersze uzasadnienie. Komisja wzięła pod uwagę zarówno doświadczenie edycyjne wnioskodawcy (w tym także w tematyce prawniczej), jak również zaprezentowany harmonogram. Komisja zwróciła uwagę, że obecna jakość haseł we wskazanej tematyce jest niezadowalająca, w jej ocenie efekty grantu będą adekwatne do poniesionych kosztów.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami refundacji, w szczególności z punktem dotyczącym informacji przesyłanych do Stowarzyszenia. Prosimy również o to, by dokumentacja przesłana do Stowarzyszenia zawierała informacje pozwalające zidentyfikować jej przeznaczenie, co ułatwi rozliczenie grantu. Dziękujemy za zgłoszenie i życzymy owocnej pracy. W imieniu Komisji, Elfhelm (dyskusja) 21:29, 18 kwi 2017 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Sprawozdanie użytkownika WG 2017-23/sprawozdanie Data zakończenia 28 kwietnia 2018
Podsumowanie Komisji Na potrzeby podsumowania grant uznany za wykonany zgodnie z powyższym sprawozdaniem. Efektem dotychczasowym grantu jest 6 artykułów nowych i 5 poprawionych, 6 z nich otrzymało status Dobrego Artykułu, 5 zaproponowano do Grupy Artykułów. Powstał też "czywiesz tematyczny" Elfhelm (dyskusja) 16:34, 28 kwi 2018 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]


Dyskusja i uwagi