Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Zarządu za 2017

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sprawozdanie Zarządu za rok 2017

Rok 2017 był dla Stowarzyszenia rokiem aktywnej pracy. Wikimedia Polska była gospodarzem CEE Meeting 2017 - regionalnej konferencji wikimedian z Europy środkowej i wschodniej - jednocześnie kontynuując swoje działania w dziedzinie wspierania społeczności, partnerstw z instytucjami dziedzictwa narodowego i innych, dających szansę na dotarcie do szerszej publiczności, pozyskanie nowych treści i utrzymywanie aktywnej i kreatywnej społeczności projektów Wikimedia.

Zgodnie z przedstawionymi planami działania na rok 2017, zrealizowano w okresie grudzień 2016-grudzień 2017 następujące inicjatywy:

w dziedzinie wsparcia pozyskiwania treści
 • przeprowadziliśmy, zgodnie z planem, następujące konkursy:
  • Wakacje z Wikipedią – część światowego konkursu Wiki Lubi Zabytki, w ramach którego 263 uczestników załadowało do Wikimedia Commons ok. 4000 grafik,
  • Tygodnie Tematyczne – 35 edycji w ramach których stworzono lub poprawiono ponad 2 100 artykułów w Wikipedii,
  • polska edycja konkursu CEE Spring – 766 nowych lub poprawionych artykułów,
  • WikiWyzwanie – 1 166 nowych artykułów,
 • kontynuowaliśmy program Wikigrantów – w ramach którego przyznano 47 mikrograntów, w ramach których załadowano do Wikimedia Commons ponad 2800 grafik i napisano lub rozbudowano 950 artykułów w Wikipedii; w ramach programu zeskanowano również 11 książek na potrzeby projektu Wikiźródła,
 • zakończyliśmy projekt związany z nagraniami audio – do Wikimedia Commons załadowano 11 plików z nagraniami utworów Norwida w wykonaniu zawodowych aktorów,
 • rozwijana była współpraca z instytucjami dziedzictwa narodowego (muzea, archiwa, biblioteki); współpraca z 25 organizacjami kultury (15 jako kontynuacja działań z lat poprzednich, 10 nowych) dała w rezultacie załadowanie do Wikimedia Commons ponad 20 000 grafik, z czego 13 000 zostało wykorzystanie do ilustracji artykułów w Wikipedii i innych projektach Wikimedia. Wszystkie załadowane grafiki wyświetlano ponad 17 milionów razy w skali miesiąca,
 • mimo, że było to zaplanowane, w roku 2017 nie zorganizowano Wikiekspedycji, głównie z uwagi na brak wolontariuszy chętnych do udziału w tym projekcie;
w dziedzinie promocji wikimediów
 • zgodnie z planem, Stowarzyszenie nadal organizowało warsztaty i maratony edycyjne w liczbie dwudziestu, we współpracy z rożnymi instytucjami (m.in. uczelniami w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu); nie jest znana dokładna liczba przeszkolonych osób, jak też liczba użytkowników edytujących aktywnie po zakończeniu szkoleń. Nie zdecydowano o zatrudnieniu koordynatora działań warsztatowych, więc większość inicjatyw w tej dziedzinie prowadził nasz rzecznik prasowy lub pozyskani przez niego wolontariusze,
 • zgodnie z planem, utrzymaliśmy aktywność działu PR, w skład którego wchodził rzecznik prasowy oraz specjalistka do wspierania społeczności; dział odpowiedzialny był za utrzymywanie aktywności profili w mediach społecznościowych, bloga Wikimedia Polska, biuletynu oraz za utrzymywanie kontaktów z mediami, szczególnie w sytuacjach kryzysowych,
 • wydrukowaliśmy i stworzyliśmy materiały promocyjne, zgodnie z planem, które wykorzystywano w pozostałych działaniach Stowarzyszenia;
w dziedzinie spotkań i konferencji
 • zorganizowano Zlot Zimowy; uczestniczyło w nim 57 wikimedian, w trakcie wydarzenia odbyło się 17 warsztatów, paneli dyskusyjnych i wykładów,
 • zorganizowano coroczną Konferencję Wikimedia Polska; uczestniczyły w niej 63 osoby, odbyło się 26 wykładów i warsztatów,
 • zorganizowano cztery spotkania lokalne edytorów projektów Wikimedia - trzy w Poznaniu, jedno w Warszawie,
 • nowym pomysłem było spotkanie robocze edytorów projektów Wikisłownik i Wikiźródła. Spotkanie nazwano "Źródłosłów" i uczestniczyło w nim 18 osób,
 • Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie dla 17 ekspertów, w ramach 1. fazy ustalania globalnej strategii ruchu Wikimedia,
 • zaplanowane na rok 2017 spotkanie dla darczyńców nie odbyło się;
w dziedzinie wsparcia i współpracy międzynarodowej
 • zgodnie z planem, zorganizowano konferencję CEE Meeting w Warszawie; uczestniczyło w niej 104 wikimedian, z których 41 przedstawiło wystąpienia bądź poprowadziło warsztaty,
 • zgodnie z planem, Stowarzyszenie ufundowało cztery stypendia dla wikimedian z Polski i jedno stypendium międzynarodowe na udział w konferencji Wikimania 2017 w Montrealu,
 • Stowarzyszenie, zgodnie z planem, wsparło finansowo działanie grupy Free Knowledge Advocacy Group (FKAGEU),
 • Stowarzyszenie ufundowało stypendia lub zwrot kosztów uczestnictwa w następujących wydarzeniach: Wikimedia Conference 2017 w Berlinie (3 uczestników), konferencji Wikimedia Russia Conference (2 uczestników), konferencji Wikimedia Ukraine Conference (2 uczestników) oraz po jednym uczestniku w: 2017 European GLAMwiki Coordinators meeting, Wikimedia Hackathon 2017, WikiWomen Camp, WikidataCon 2017, Berlin Volunteer Supporters Network,
 • Stowarzyszenie przeprowadziło minikonkurs dla młodzieży szkolnej, we współpracy z Wikimedia Armenia i wysłało troje zwycięzców wraz z opiekunką na WikiCamp organizowany przez Wikimedia Armenia;
w dziedzinie budżetu i kosztów operacyjnych
 • podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem przychodów dla Stowarzyszenia był 1-procentowe odliczenia od podatku dla osób fizycznych. Przychód z tego źródła był o 61 867,81 zł (11%) niższy niż w roku 2016. Ogół przychodów wzrósł o 25 213,1 PLN (3,8%), głównie za sprawą przyznanego Stowarzyszeniu przez Wikimedia Foundation grantu na organizację konferencji CEE Meeting. Struktura wydatków była zbliżona do zaplanowanej. Główne różnice to: znacznie niższa kwota wydana na promocję (35000 PLN w miejsce planowanych 145000) oraz znacznie wyższe koszty wsparcia międzynarodowego. Wydatki ogółem były nieco wyższe od planowanych, acz nadal niższe niż ogół przychodów.

Informacje ogólne

[edytuj | edytuj kod]
 • Liczba członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska na początku 2017 roku wynosiła: 122 zwykłych i 0 wspierających, na koniec 2017 roku 132 członków zwykłych i 0 wspierających.
 • Liczba osób aktywnie działających w różnych ciałach i projektach Stowarzyszenia Wikimedia Polska (zarejestrowanych wolontariuszy): 35 osób, z czego 32 były członkami Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie wynajmuje biuro w Łodzi (o powierzchni 20 m2). W 2017 roku zatrudniało na podstawie umów o pracę początkowo 5 osób (4 i 1/3 etatu), następnie 4 osoby (4 etaty), co wynikało ze zmiany podmiotu prowadzącego obsługę księgową. Więcej: rejestr umów.
 • Stowarzyszenie prowadzi dwa serwery narzędziowe hostowane przez firmę OVH, na którym znajduje się około 40 kont indywidualnych, trzy serwisy wiki, kilkanaście list dyskusyjnych, blog ogólny Stowarzyszenia oraz sześć stron statycznych w języku HTML 5: oficjalny serwis Wiki Lubi Zabytki, Wiki Lubi Przyrodę, Wiki Lubi e-Podręczniki, Wikiwakacje, blog CEE Spring, stronę startową domeny wikipedia.pl oraz OPP. Konta e-mailowe Stowarzyszenia obsługuje serwis nazwa.pl.
 • Stowarzyszenie opłacało w 2017 roku 27 domen internetowych (w porównaniu z 26 w 2016 roku). Więcej: nazwy domenowe. W większości są to przekierowania do odpowiednich serwisów Wikimedia, by uniknąć problemu zasiedlania nazw domenowych przez nieuprawnione osoby. Domena wikipedia.pl przekierowuje do wyszukiwarki. Część domen to serwisy związane z prowadzonymi przez WMPL konkursami, część należy do współprowadzonych przez WMPL inicjatyw (jak np. Koalicja Otwartej Edukacji).
 • W 2017 roku zarząd odbył 45 spotkań. Nie odnotowano problemów z uzyskiwaniem kworum przez Zarząd.

Raport finansowy

[edytuj | edytuj kod]

Struktura przychodów

[edytuj | edytuj kod]

Źródłami przychodu w 2017 roku, podobnie jak w poprzednich latach, były głównie środki z 1% OPP:

Wpływy z 1% OPP spadły o 61 060,89 zł (10,9%) w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ogół przychodów wzrósł o 90 019,24 PLN (12,8%), głównie za sprawą przyznanego Stowarzyszeniu przez Wikimedia Foundation grantu na organizację konferencji CEE Meeting.

Struktura przychodów w 2017
Źródło Suma Procent Planowane Procent planu
OPP[1] 498 476,27 zł 72,6% 450 000 zł 110,8%
Składki 3 174,87 zł 0,5% 3000 zł 105,8%
Granty z WMF i inne[2] 184 207,71 zł 26,9% 185 000 zł 99,6%
Razem 685 858,85 zł 100,0% 638 000 zł 110,5%
Nadwyżka z 2017 410 504,98 zł
Łącznie 1 096 363,83 zł

Wydatki

[edytuj | edytuj kod]
Struktura wydatków w 2017
Na co Ile procent Planowane Procent planu
Wzbogacanie treści 179 464,63 zł 26,2% 200 000 zł 89,7%
Dla wolontariuszy 291 288,63 zł 42,5% 160 000 zł 182,1%
Promocja 35 807,79 zł 5,2% 145 000 zł 24,7%
Operacyjne 178 400,29 zł 26,0% 150 000 zł 118,9%
Razem 684 961,34 zł 100,0% 655 000 zł 104,6%

Nadwyżka przychodów nad wydatkami w 2017 roku wyniosła 411 402,49 zł.

Stan kont na 31 grudnia 2017 roku

[edytuj | edytuj kod]
Konto OPP: 332 287,86 zł
Lokata OPP: 600 000,00 zł
Karty OPP: 3130,75 zł
Razem OPP: 935 418,61 zł
Konto ogólne: 109 021,76 zł
Razem łącznie: 1 044 440,37 zł

Działalność

[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z planem działań na 2017 rok przyjętym przez Walne Zebranie Członków w czerwcu 2017 roku działalność Stowarzyszenia miała koncentrować się na następujących obszarach:

 • projekty wzbogacania treści, w tym:
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania treści (GLAM),
 • działania na rzecz wolontariuszy projektów Wikimedia,
 • działania promocyjne i pozyskiwanie wolontariuszy.

Projekty pozyskiwania nowych treści

[edytuj | edytuj kod]
Wikigranty
przyznano uchwałą 20 000 PLN, rozdysponowano 8735,09 PLN, rozliczone do końca maja 2018 roku – 8445,09 PLN
W 2017 roku trwała kolejna edycja Wikigrantów. W jej ramach przyjęto i skierowano do realizacji 47 wniosków na łączną kwotę 8735,09 PLN. Według stanu na maj 2018 roku zrealizowano w całości 33 projekty. Łącznie projekty z 2017 roku (według podsumowania z maja 2018 roku) przyniosły około 1350 artykułów zilustrowanych, nowych, rozbudowanych, poprawionych lub uźródłowionych w polskojęzycznej Wikipedii (20 artykułów doprowadzonych do wyróżnienia za wysoką jakość prezentowanych treści), 50 artykułów zilustrowanych w innych projektach językowych Wikipedii, 20 zweryfikowanych list zabytków, około 2900 plików załadowanych do repozytorium Commons, 14 plików dźwiękowych z nagraniami wierszy, 1 fotoreportaż w serwisie Wikinews, a także ponad 30 tekstów książeczek/książek zeskanowanych i w większości już opracowanych w Wikiźródłach. Szczegóły: raport Komisji Wikigrantów oraz wykaz projektów i budżet.
Tygodnie Tematyczne
budżet 3011,07 PLN
Celem projektu Tygodnie Tematyczne jest wspieranie tworzenia i poprawy artykułów Wikipedii w określonej tematyce dotyczącej danego obszaru geograficznego lub zagadnienia (geologia, nauka itd.). Projekt prawie całkowicie organizuje i nadzoruje społeczność Wikipedii, która decyduje o tematyce poszczególnych tygodni. Celem zwiększenia uczestnictwa WMPL funduje nagrody dla zwycięzców. Oprócz nagrody głównej za najwyższą liczbę napisanych / rozwiniętych haseł przy progu 5kB, losuje się dodatkową nagrodę pomiędzy wszystkich uczestników danego Tygodnia. Nagrodami są książki lub innego rodzaju źródła wybrane przez nagrodzonych. W ten sposób nagrody nie tylko motywują, ale też można je wykorzystać do tworzenia treści po zamknięciu danej edycji TT.
W roku 2017 przeprowadzono 35 Tygodni, w ramach których uczestnicy napisali / rozwinęli ponad 2400 artykułów. W każdym Tygodniu uczestniczyło do 24 użytkowników.
Wikiwyzwanie
budżet 300 PLN

Celem Wikiwyzwania było zachęcenie edytorów do tworzenia haseł istniejących w licznych innych wersjach językowych Wikipedii, ale nieobecnych w wersji polskiej. Założeniem konkursu było wprowadzenie elementu zabawy – wyzwania edycyjnego, które wniosłoby coś ekscytującego w edytowanie treści.

Uczestnicy otrzymywali punkty za każdy ze stworzonych artykułów. Ich liczba uzależniona była od liczby wersji językowych, w których hasło już istniało. Rezultaty podliczano codziennie, co uatrakcyjniło rywalizację i motywowało na bieżąco uczestników. Zwycięzca otrzymał nagrodę główną – spersonalizowaną drukowaną książkę z jego własną opowieścią o Wikipedii i kilkoma najlepszymi artykułami swojego autorstwa. Dodatkowo, przyznano sześć nagród tygodniowych dla użytkowników z najwyższa liczbą punktów w danym tygodniu, pod postacią spersonalizowanych kubków z nazwą użytkownika.

Konkurs trwał 30 dni i przyniósł 1166 nowych artykułów autorstwa 46 użytkowników. Łącznie dodano 5402 kB tekstu. Nowo stworzonych artykułów, które wcześniej istniały w co najmniej 30 innych wersjach językowych Wikipedii, było 268.

CEE Spring 2018
budżet 1600 PLN

W roku 2017 Wikimedia Polska również wzięła udział w międzynarodowym konkursie CEE Spring, zarówno w jego odsłonie międzynarodowej jak i na szczeblu lokalnym.

Odmiennie niż w roku 2016 WMPL nie wzięło na siebie funkcji sponsora finansowego, oddając tę funkcję Wikimedia Austria. W działaniach komitetu organizacyjnego uczestniczyła jednak nasza specjalistka ds. wspierania społeczności, głównie w dziedzinie komunikacji, materiałów na bloga itd.

Stowarzyszenie zorganizowało odsłonę lokalną konkursu i ufundowało nagrody dla polskich uczestników. Zostały one przyznane w następujących kategoriach:

 • największa liczba artykułów napisanych w jednym tygodniu (10 cotygodniowych nagród, książek, innych źródeł do o wartości do 100 PLN sztuka),
 • największa liczba artykułów o kobietach z regionu CEE w trakcie całego konkursu – książki i inne źródła o wartości do 300 PLN,
 • największa liczba dobrych i medalowych artykułów – książki i inne źródła o wartości do 300 PLN,
 • dla każdego użytkownika który stworzył co najmniej 10 artykułów w pięciu rożnych etapach (przyznano 3 użytkownikom) – dyplom i gadżety.

Nagrody miały zachęcić do aktywnego tworzenia artykułów biograficznych poświęconych kobietom oraz do zwiększenia jakości prezentowanych treści (kryterium DA / AnM). Napisano lub rozbudowano 134 artykuły o kobietach z rejonu CEE (36 było autorstwa zwycięzcy konkursu). 2 artykuły zyskały status medalowych, 14 – dobrych.

Statystyki:

 • nowe artykuły: 638,
 • artykuły rozbudowane: 128,
 • artykuły łącznie: 766,
 • artykuły wyróżnione: 16,
 • uczestnicy: 47.

W ramach konkursu połączono CEE Spring z inicjatywą Etnografia Karpat. W tym celu powstało wyzwanie karpackie, w ramach którego napisano 28 nowych haseł związanych z rejonem CEE i etnografią w 5 językach.

„Obserwowanie w ciszy” – utwory Cypriana Norwida w aktorskich interpretacjach
budżet 7710 PLN

Stowarzyszenie wsparło ponownie projekt profesjonalnych nagrań ważnych dzieł literatury udostępnianych na wolnych licencjach. Nagrań poezji Cypriana Kamila Norwida dokonali zawodowi aktorzy, w profesjonalnym studiu nagraniowym. Osiemnaście wierszy zamieszczonych w Wikimedia Commons nagrał Jan Nowicki oraz trójka innych aktorów. Załadowane w jego wyniku pliki osadzone są w 28 artykułach Wikipedii i od załadowania zostały odsłuchane ponad 470 razy.

Wakacje z Wikipedię
budżet 5000 PLN

Zorganizowano drugą odsłonę konkursu Wakacje z Wikipedią. Jego celem było pozyskanie fotografii polskich zabytków, obiektów przyrodniczych i małej architektury w przestrzeni publicznej. 307 uczestników konkursu załadowało 5213 plików, co jest wynikiem lepszym niż w pierwszej edycji konkursu (4000 plików, 253 uczestników).

Konkurs przeprowadzono w okresie od 1 sierpnia do 30 września. Jego głównym partnerem był Narodowy Instytut Dziedzictwa. Współpracowano też z partnerami GLAM, którzy zorganizowali pięć spacerów fotograficznych w czterech miastach Polski.

Zwycięskie zdjęcia wybrało jury, w skład którego wchodzili profesjonalni fotografowie, dziennikarze, wikimedianie i przedstawiciel Narodowego Centrum Dziedzictwa. Jury wybrało 20 najlepszych zdjęć całego konkursu i 3 najlepsze zdjęcia w kategoriach tematycznych – zabytki i natura. Jury postanowiło nie przyznawać nagrody w kategorii małej architektury.

Wszystkie wyłonione zdjęcia zabytków uczestniczyły w globalnym finale konkursu Wiki Lubi Zabytki 2017. Jedno z nich zajęło w konkursie 24. miejsce.

Wikipedia też jest kobietą

Stowarzyszenie wspierało kampanię edycyjną Wikipedia też jest kobietą poświęconą pisaniu i rozwijaniu artykułów poświęconych kobietom.

Projekty współpracy GLAM

[edytuj | edytuj kod]
Budżet ok 50 000 PLN
Podstawowe informacje o GLAM-Wiki

Działania GLAM w roku 2017 zakładały dalszą współpracę z Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowym Muzeum Etnograficznym, Narodowym Muzeum Morskim, Małopolskim Instytutem Kultury i 25 innymi instytucjami dziedzictwa. Stowarzyszenie, za współtworzenie projektu Faras w Wikipedii otrzymało wyróżnienie w konkursie Sybilla, a Polskie Towarzystwo Ludoznawcze wyraziło swoje poparcie dla projektów etnograficznych w Wikipedii.

Przez cały rok do Stowarzyszenia spływały nowe wnioski o szkolenia i współpracę, co skutkowało nawiązaniem kilku nowych współprac, m.in. z Muzeum Miasta Łodzi, Ośrodkiem KARTA i Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach.

Koordynatorka GLAM wspierała pracowników tych instytucji, które chciały udostępnić swoje zasoby w projektach Wikimedia i otrzymać na ten cel finansowanie. W przypadku Muzeum Miasta Łodzi oraz Ośrodka KARTA, współpraca była realizowana w większości z środków pozyskanych z grantów i dotacji zewnętrznych przez wspomniane instytucje we współpracy ze Stowarzyszeniem. Projekt Etnografia Karpat był kontynuowany z środków z grantu Wikimedia Foundation pozyskanego przez Stowarzyszenie w 2016. W projekcie tym, oprócz polskich wikimedian, uczestniczyła międzynarodowa grupa wolontariuszy i przedstawicieli muzeów ze Słowacji, Czech i Ukrainy.

 • W ramach projektów GLAM napisano w 2017 roku ponad 400 nowych artykułów.
 • Z ogółem 21 tysięcy plików pozyskanych w ramach współpracy GLAM w roku 2017 załadowano 5000.
 • 13 211 plików pochodzących ze współprac GLAM było w 2017 roku użytych w projektach Wikimedia.
 • Globalne statystyki oglądalności polskich plików z inicjatyw GLAM wskazują na 17 milionów wyświetleń miesięcznie w roku 2017.
Statystyki wykorzystania plików z inicjatyw GLAM
Instytucja Liczba plików w Wikimedia Commons Wykorzystanie w projektach Wikimedia Miesięczne wyświetlenia w projektach Wikimedia
Archiwum Główne Akt Dawnych 2 260 598 2 682 601
Europejskie Centrum Solidarności 71 117 321 064
Ośrodek KARTA 95 239 6 970
Muzeum Narodowe w Warszawie 865 2 702 2 976 427
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 3 442 1 539 815 294
Małopolski Instytut Kultury 1 653 60 107 361
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa 27 277 5643
Muzeum Sztuki w Łodzi 41 54 36 917
Muzeum Motoryzacji w Nieborowie 127 26 43 499
Muzeum Miasta Łodzi 1 024 133 147 259
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 300 135 19 407
Muzeum Historii Polski 30 5 5 570
Kolekcja Jarosława Pijarowskiego 355 621 1 241 238
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 119 33 10 763
Senat Rzeczypospolitej Polskiej 1641 5 422 6 547 228
Archiwum Państwowe w Poznaniu 671 370 1 321 546
Archiwum Państwowe w Łodzi 137 108 101 339
Muzeum Tatrzańskie 75 86 54 674
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 203 206 177 821
Ogółem 13 136 12 731 16 622 621

Etnografia Karpat

[edytuj | edytuj kod]
Cymbały huculskie, Ukraina

Część projektu Etnografia Karpat przypadająca na rok 2017 odbyła się zgodnie z planem. W jej ramach zorganizowano trzy wyjazdy i współprace z wikimedianami ze Słowacji, Czech i Ukrainy.

 • Wykonano i załadowano do Wikimedia Commons ponad 2000 zdjęć.
 • Do Wikimedia Commons załadowano 30 klipów wideo z zapisem lokalnych obyczajów, muzyki i wywiadów z pracownikami muzeów
 • Napisano lub poszerzono 130 artykułów.
 • Zdjęcia i media osadzono na 1090 stronach, były wyświetlane średnio 700 tysięcy razy w ciągu miesiąca.

Projekt i współpraca z Państwowym Muzeum Etnograficznym zostały docenione przez społeczność fascynatów etnografii. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zamieściło na swojej stronie wyrazy uznania dla Wikipedii jako medium szerzącego wiedzę etnograficzną i organizowało warsztaty edycyjne. Zespół projektu został zaproszony do przedstawienia wyników na konferencji Digital Cultures w Warszawie, konferencji Digital Humanities w estońskim Tartu i na innych konferencjach etnograficznych. Uczelniane zespoły z Wrocławia i Poznania nadal wnoszą wkład w projekt Etnografia Karpat i w odpowiednią stronę wikiprojektu w polskojęzycznej Wikipedii.

Wikipedysta rezydent w Muzeum Miasta Łodzi

[edytuj | edytuj kod]
Ignacy Płażewski

W czerwcu 2017 Stowarzyszenie podjęło współpracę z Muzeum Miasta Łodzi, w ramach grantu pozyskanego przez tę insytutucję z Ministerstwa Kultury. W jej ramach załadowano do Wikimedia Commons trzy kolekcje plików graficznych z zasobów Muzeum – ponad 100 grafik zarówno z domeny publicznej jak i fotografii z lat 50. i 60. XX wieku na licencji CC-by-sa. Muzeum zdecydowało się zatrudnić z własnych środków wikipedystkę rezydentkę na okres 3 miesięcy. Rezydentka wspierała pracowników Muzeum w kwestiach licencji, struktury Commons, przesyłania plików, wykorzystania załadowanych grafik w projektach itd.

 • Załadowano do Commons, wraz z rozszerzonymi opisami i metadanymi, ponad 1000 historycznych fotografii miasta i jego mieszkańców z okresu od początku XX wieku do jego lat 60.
 • Muzeum wydało ulotki informujące zwiedzających o dostępności grafik z muzeum w Wikimedia Commons i o możliwości ich ponownego wykorzystywania.
 • Grafiki załadowane do Commons zostały dostrzeżone i szeroko odnotowane przez media lokalne.
 • Muzeum prowadziło warsztaty dla dorosłych i młodzieży, podczas których uczestnicy wykonywali kreatywne remiksy załadowanych grafik.
 • Grafiki ze współpracy wykorzystano na ponad 130 stronach projektów Wikimedia.

Projekt został nagrodzony wyróżnieniem "Sybilla" (''za kreatywną digitalizację i promocję dóbr kultury'') przez Ministerstwo Kultury.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

[edytuj | edytuj kod]
Rozruch Industriady 2017, wieża wyciągowa szybu Prezydent

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach podjął współpracę ze Stowarzyszeniem na wiosnę 2017 roku, systematycznie organizując niewielkie warsztaty edycyjne dla osób prywatnych i dla lokalnych instytucji kultury. Stanowi on swego rodzaju „koncentrator” wiedzy o wikimediach.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

[edytuj | edytuj kod]

Współpraca z NMM, rozpoczęta w 2016, postępuje dalej – w ramach partnerstwa pracownicy Muzeum współdziałają z wolontariuszem, który załadował 300 plików do Wikimedia Commons i wspiera studentów zainteresowanych pisaniem artykułów w rozwijaniu treści Wikipedii.

Ośrodek KARTA

[edytuj | edytuj kod]

Współpraca z Ośrodkiem KARTA trwa od kwietnia 2017 roku. Projekt, który dotyczy ponad 20 publicznych i prywatnych archiwów w Polsce, skutkował stworzeniem ponad 200 haseł w Wikipedii i załadowaniem 100 grafik ze zbiorów prywatnych. Wikimedianie pomagali również Ośrodkowi w organizowaniu warsztatów dla zainteresowanych otwartymi licencjami, prawem autorskim i aspektami technicznymi ładowania plików do Commons.

Wirtualne Muzea Małopolski

[edytuj | edytuj kod]
Figurka siedzącego ibisa

Rozpoczęło się zautomatyzowane przesyłanie do Commons plików z zasobów Małopolskiego Instytutu Kultury – dzięki narzędziu Pattypan. Pierwszy zestaw plików załadowano w 2017 roku, kolejne są planowane na rok 2018.

Pracownia Otwierania Kultury

[edytuj | edytuj kod]

Pracownia Otwierania Kultury jest projektem "Centrum Cyfrowego" realizowanego w partnerstwie z Muzeum Historii Polski pod patronatem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. W ramach pracowni Stowarzyszenie przeszkoli pracowników 4 wybranych instytucji (Muzeum Historii Polski, Ośrodek KARTA, Muzeum Warszawy i Muzeum Narodowe w Warszawie) w zakresie półautomatycznego ładowania zasobów do Wikimedia Commons z użyciem programu "Pattypan".

Pattypan

[edytuj | edytuj kod]

Program do pół-automatycznego ładowania plików do Wikimedia Commons "Pattypan" jest nadal rozwijany, jak też szeroko wykorzystywany przez różne instytucje z wielu krajów. W roku 2016 za jego pomocą załadowano 20 000 grafik, w roku 2017 było to 100 000 plików.

Działania promocyjne/pozyskiwanie wolontariuszy

[edytuj | edytuj kod]
Komunikacja
 • Stowarzyszenie utrzymywało profile w mediach społecznościowych związane z polskojęzyczną Wikipedią, Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i GLAM Wiki, jak też wspierało wolontariuszy obsługujących m.in. profile polskojęzycznego Wikisłownika, Wikiźródeł i Wikicytatów. W tych działaniach dążono do pokazywania ciekawych treści na profilu Wikipedii i promowania działań Stowarzyszenia na profilu WMPL, jak też ciekawych inicjatyw GLAM.
 • Stowarzyszenie prowadzi bloga, poświęconego tematyce Wikipedii i działaniom Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie publikuje biuletyn przeznaczony dla jego członków oraz dla ogółu wikimedian, w którym opisuje bieżące sprawy, interesujące wydarzenia, projekty i inicjatywy
 • Od listopada 2017 roku Stowarzyszenie współtworzy biuletyn CEE, przesyłając comiesięczne raporty.
 • Wydarzenia i projekty Wikimedia promowane były w mediach, wysyłano również informacje prasowe – m.in. Dzień Domeny Publicznej, Dzień Wikipedii, współpraca GLAM, Wikiwakacje.
 • We współpracy z mediami informowano o ważnych wydarzeniach ze świata wikimediów.
Warsztaty, maratony edytowania

W roku 2017 Stowarzyszenie zorganizowało 20 warsztatów, prezentacji i maratonów edycyjnych. Część z nich związana była z projektami GLAM. Jedną z najciekawszych inicjatyw w tej dziedzinie była seria warsztatów edytowania Wikipedii z Ośrodkiem KARTA oraz właścicielem prywatnego archiwum – częściowo zorganizowano ją w formie webinarium.

Kontynuowano współpracę z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt, rozpoczęty jeszcze w roku 2016, miał na celu poprawę artykułów polskojęzycznej Wikipedii w dziedzinie biologii. W roku 2017 odbyła się kolejna seria warsztatów dla studentów Wydziału, w której uczestniczyło 89 osób, pisząc i rozbudowując wiele haseł. Współpracowano również ze studentami germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studentami etnografii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Maratony edycyjne organizowane przez Stowarzyszenie poświęcone były określonej tematyce. W lutym i marcu organizowano lub wspierano wydarzenia związane z artykułami o kobietach. Współorganizowano minikampanię edycyjną „Wikipierwiastek kobiecy” poświęconą biografiom encyklopedycznych kobiet. W czerwcu Stowarzyszenie dostało zaproszenie na festiwal Malta w Poznaniu, który poświęcony był tematyce emigracji.

Spotkania i konferencje

[edytuj | edytuj kod]
Zlot Zimowy 2017
budżet 20 370 PLN

Zlot Zimowy miał na celu stworzenie przestrzeni, w której społeczność polskojęzycznych wikimediów miałaby możliwość wymiany pomysłów, wzajemnego uczenia się i dyskutowania przyszłych inicjatyw. Odbył się w dniach 27-29 stycznia 2017 roku w formie spotkania weekendowego w niewielkiej miejscowości Tworzyjanki. W Zlocie uczestniczyło 57 osób, czyli o 18 więcej niż podczas analogicznego wydarzenia w roku 2016. W programie znalazło się 17 prezentacji i paneli dyskusyjnych oraz 9 warsztatów, a także działania integrujące uczestników. Spotkanie dotyczyło głównie Wikipedii, lecz odbyły się też warsztaty związane z Wikidata, przeznaczono nadto miejsce do dyskusji w ramach projektów siostrzanych.

Według ankiety przeprowadzonej po Zlocie, którą wypełniło 72% uczestników, wydarzenie było dobrą okazją do zwiększenia doświadczenia – 82% respondentów stwierdziło, że uczestnictwo pozwoliło im lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi stoi Wikipedia, zaś 75% – że pozyskana w trakcie Zlotu wiedza będzie dla nich użyteczna w działaniach w projektach Wikimedia. Spory odsetek respondentów stwierdził, że Zlot wprowadził ich w tematykę Wikidanych.

Konferencja Wikimedia Polska 2017
budżet 50 000 PLN

Coroczna konferencja połączona z Walnym Zebraniem Członków odbyła się w dniach 2-4 czerwca 2017 roku. Uczestniczyły w niej 63 osoby. Oprócz Walnego Zebrania Członków, podczas konferencji odbyły się dyskusje i prezentacje dotyczące projektów Stowarzyszenia, wyzwań przed nim stojących oraz przyszłości. Przeprowadziły je zarówno osoby z Zarządu, pracownicy jak i wolontariusze. Przeprowadzono również szereg warsztatów i dyskusji dotyczących Wikipedii i jej projektów siostrzanych, a także dwugodzinną sesję poświęconą strategii ruchu Wikimedia.

Głównym celem Konferencji, oprócz Walnego, było poinformowanie członków Stowarzyszenia i wolontariuszy o działaniach WMPL i zachęcenie ich do włączenia się w inicjatywy prowadzone przez Stowarzyszenie. Według ankiety pokonferencyjnej, 82% uczestników uzyskało nową wiedzę o Stowarzyszeniu, zaś 57% czuje silniejszą motywację do włączenia się w jego działania. Ankieta pokazała również, że uczestnicy Konferencji zwiększyli swoją wiedzę, zdolności i motywację w dziedzinie działalności w Wikipedii lub jej projektach siostrzanych.

Źródłosłów 2017
Budżet 10 000 PLN

Spotkanie o nazwie Źródłosłów odbyło się w dniach 27-29 października 2017 roku. Było to pierwsze „fizyczne” spotkanie społeczności projektów siostrzanych po zorganizowanym w roku 2010 Sabacie. Zorganizowano je, by dopomóc w zacieśnieniu współpracy dwóch najbardziej aktywnych projektów siostrzanych i udostępnić ich edytorom przestrzeń do omówienia współpracy, zmierzenia się z wyzwaniami stojącymi przed projektami i wykorzystania nadarzających się szans. Dążono również, by zaangażowani w te projekty wolontariusze mieli szansę na ściślejszą współpracę z WMPL, umożliwiając im wpływ na kształt spotkania. Członkowie społeczności projektów ściśle współpracowali z pracownikami Stowarzyszenia podczas organizacji wydarzenia, będąc m.in. prawie całkowicie odpowiedzialnymi za program.

 • 18 uczestników – 11 z Wikiźródeł, 4 z Wikisłownika, 3 użytkowników aktywnych w obu projektach.
 • Uczestnicy, dla których Źródłosłów był pierwszym wydarzeniem offline: 2.

Według ankiety pokonferencyjnej, 86% uczestników poprawiło swoją motywację do działań w projekcie, zaś 93% poczuło silniejsze związki ze społecznością. Taki sam odsetek zadeklarował, że zwiększyła się ich wiedza o edytowanym projekcie, zaś 78% posiadło nowe umiejętności przydatne w działaniach w projektach Wikimedia. 86% uczestników konferencji, którzy wypełnili ankietę, chciałaby uczestniczyć w podobnym wydarzeniu za rok.

Spotkanie z ekspertami

Częścią zaangażowania się Stowarzyszenia w globalny proces strategii, dokładniej w jej drugi cykl, było zorganizowanie kolacji dla 17 ekspertów zewnętrznych. Spotkanie to zostało zorganizowane ze środków Wikimedia Foundation, pozyskanych w formie minigrantu.

Spotkania lokalne

W roku 2017 odbyły się cztery lokalne spotkania wikimedian: trzy zorganizowano w Poznaniu, jedno w Warszawie:

 • spotkanie z okazji Dnia Wikipedii,
 • Wikigrill – nieformalne spotkanie poznańskiej społeczności częściowo dofinansowane przez Stowarzyszenie,
 • urodziny polskojęzycznej Wikipedii – główne obchody zorganizowano przed konferencją CEE Meeting, lecz chęć spotkania wyraziła również społeczność lokalna,
 • wikispotkanie w Warszawie.

W spotkaniach uczestniczyło 10-16 osób.

Dzień Domeny Publicznej

Polskie obchody Dnia Domeny Publicznej zorganizowano w pałacu Erazma Ciołka w Krakowie 20 stycznia 2017 roku we współpracy z krakowskim oddziałem Muzeum Narodowego i Fundacją Nowoczesna Polska. Tematem przewodnim obchodów był Józef Mehoffer (1869-1946), polski malarz i grafik. Jego dzieła przeszły do domeny publicznej 1 stycznia 2017 roku. Inni bohaterowie DDP to Gertrude Stein i Herbert George Wells. W wydarzeniu uczestniczyło około 40 osób – w większości byli to pracownicy krakowskich partnerów GLAM.

Spotkania i konferencje z udziałem członków, pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia
 • Marta Moraczewska, koordynatorka GLAM, uczestniczyła w spotkaniu 2017 European GLAMwiki Coordinators w Paryżu.
 • Paweł Marynowski, autor Pattypana, uczestniczył w 2017 Wikimedia Hackathon w Wiedniu.
 • Tomasz Ganicz, prezes Stowarzyszenia, uczestniczył w spotkaniu FKAGEU Big Fat Brussels Meeting w Brukseli.
 • Małgorzata Wilk, członek Zarządu, uczestniczyła w WikiWomen Camp w Mexico City.
 • Tomasz Ganicz uczestniczył w Forum Ekonomicznym w Krynicy.
 • Julia Koszewska, członek Stowarzyszenia, uczestniczyła w konferencji ukraińskich wikipedystów w Chersoniu.
 • Michał Buczyński, Marek Stelmasik, Łukasz Gołowanow, Paweł Marynowski, Piotr Sitnik uczestniczyli w Wikimanii 2017 - największym dorocznym spotkaniu Wikimedian, w tym roku w sierpniu w Montrealu.
 • Paweł Marynowski został zaproszony na WikidataCon 2017 w Berlinie.
 • Janusz Dorożyński i Anna Nowikowska, członkowie Stowarzyszenia, wzięli udział w konferencji rosyjskich wikipedystów w Moskwie.
 • Natalia Szafran-Kozakowska, pracownik Stowarzyszenia, uczestniczyła w berlińskim spotkaniu Volunteer Supporters Network.
 • Klara Sielicka-Baryłka została zaproszona na konferencję Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities w estońskim Tartu.
 • Anna Nowikowska wzięła udział w konferencji WikiCamp 2017 na Białorusi, odbywającej się w dniach 12-17 lipca 2017.

Wsparcie międzynarodowe

[edytuj | edytuj kod]
CEE Meeting 2017

Konferencja Wikimedia CEE Meeting 2017 była szóstym wydarzeniem w serii konferencji grupujących wikimedian z rejonu Europy Środkowej i Wschodniej. Odbyła się ona w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie w dniach 22-25 września 2017 roku. Uczestniczyły w niej 104 osoby zamiast planowanych 90. Byli to przedstawiciele 31 lokalnych partnerów / grup użytkowników Wikimedia z 25 krajów plus zaproszeni przedstawiciele Wikimedia Holandia, Wikimedia UK, WikiDonne i Wikimedia Foundation. Z 26 prezentacji i warsztatów w trakcie konferencji co najmniej 20 poświęcono dzieleniu się doświadczeniem i umiejętnościami oraz dobrym i złym praktykom działania. Ze wspomnianych 104 delegatów 41 przeprowadziło prezentacje i warsztaty, w tym 38 prelegentów pochodziło z rejonu CEE.

Według wyników ankiety ewaluacyjnej, dla 87% uczestników konferencja dała użyteczne dla nich informacje. 73% stwierdziło, że konferencja poprawiła ich zrozumienie przyszłości otwartej wiedzy, zaś 75% że zwiększyło się ich zrozumienie ruchu Wikimedia. Konferencji towarzyszyły 2 wydarzenia GLAM i kilka wydarzeń nieoficjalnych.

Stypendia na Wikimanię 2017

Stowarzyszenie Wikimedia Polska ufundowało cztery stypendia, pokrywające większość kosztów uczestnictwa w konferencji Wikimania 2017 w Montrealu (nocleg, przejazd, ubezpieczenie, opłata konferencyjna). Trzy stypendia przyznano polskojęzycznym wikimedianom, czwarte zostało przyznane wolontariuszowi z rejonu CEE. Komisja rozpatrująca wnioski stypendialne po raz pierwszy miała skład międzynarodowy; jej przewodniczącym był Liam Wyatt. Dodatkowo na konferencję delegowano dwóch członków Zarządu.

Wsparcie dla Free Knowledge Advocacy Group (FKAGEU)

Podobnie jak w latach poprzednich inicjatywa FKAGEU została wsparta kwotą 2500 EUR. Stowarzyszenie współuczestniczy w finansowaniu koordynatora grupy w Brukseli wraz z kilkoma europejskimi organizacjami Wikimedia.

Działania na rzecz zmian legislacyjnych

[edytuj | edytuj kod]
KOED

Stowarzyszenie Wikimedia Polska kontynuowało swoje działania w ramach Koalicji Otwartej Edukacji, porozumienia organizacji pozarządowych w sektorze edukacji, zainteresowanych tworzeniem i promowaniem materiałów edukacyjnych dostępnych na wolnej licencji. Między innymi, Stowarzyszenie współtworzyło i podpisało opinie na temat proponowanych zmian w prawie związanym z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, przetłumaczyło i opublikowało petycję „Right copyright for education” i uczestniczyło w spotkaniu KOED w Jabłonnie.

FKAGEU

Członkami grupy FKAGEU z ramienia Stowarzyszenia są Tomasz Ganicz i Szymon Grabarczuk. Prace grupy w roku 2017 roku skoncentrowane były głównie na dyrektywie Digital Market Harmonization Directive i związanych z nią kwestiach prawnych, jak wolność panoramy, wyłączne prawa dla dziennikarzy, dyrektywie w sprawie baz danych itd. Dodatkowo Tomasz Ganicz uczestniczył w spotkaniu Big Fat Brussels Meeting.

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. Wpływy z 1%
 2. Odsetki bankowe, różnice kursowe, darowizny itp.