Statut/Zmiany 2019/Art. 13

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

 1. uczestniczy w jakimkolwiek projekcie Wikimedia,
 2. wysłała do Zarządu pisemną deklarację o udzielenie członkostwa w Stowarzyszeniu, wraz z zaakceptowaniem jego statutu oraz kopią dowodu tożsamości,
 3. została zaakceptowana poprzez Zarząd,
 4. zapłaciła coroczną składkę członkowską.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która:

 1. uzyskała rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych, która może być motywowana w szczególności: udziałem kandydata w tworzeniu projektów Wikimedia lub inną aktywnością w ruchu Wikimedia,
 2. przedstawiła pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, wraz z oświadczeniem o niekaralności oraz oświadczeniem, w którym zobowiązała się do wspierania realizacji celów Stowarzyszenia i przestrzegania Statutu,
 3. została przyjęta w poczet członków zwyczajnych na podstawie decyzji Zarządu,
 4. opłaciła składkę członkowską.

Zmiana podstawowej formuły członkostwa. Odróżniamy grono członków od grona osób korzystających z działań Stowarzyszenia:

 • Status członka nie jest (i nie może być, przez wzgląd na status OPP i wartości ruchu Wikimedia) wymagany na przykład w Wikigrantach, konkursach edycyjnych ani żadnych innych formach wsparcia. To się nie zmieni.
 • Z kolei będą mogli do nas dołączyć ci, którzy nie są edytorami, ale pomagają stowarzyszeniu, np. logistycznie albo dzięki kompetencjom, których brakuje na - obecnie bardzo krótkiej - ławce “funkcjonariuszy” Stowarzyszenia.
 • Chcemy wzmocnić znaczenie osobistych kontaktów i współpracy między członkami (patrz strategiczne pomysły delegacji zadań z zarządu i tworzenia grup roboczych, w których członkostwo w Stowarzyszeniu nie będzie wymagane).
 • Uważamy, że członkostwo w Stowarzyszeniu jest związane głównie z prawem do głosowania na walnych zebraniach. Członków zwyczajnych nie musi być wielu, ale powinni oni znać się nawzajem i umieć świadomie głosować.
 • Wolimy nie przyjmować osób, które mają konto, ale których nikt nie zna albo zna, ale nie jest pewny co do sensowności wstąpienia takiej osoby do Stowarzyszenia.
 • Istnieje ryzyko, że gdybyśmy dalej przyjmowali osoby nikomu osobiście nieznane, mogłoby dojść do przejęcia Stowarzyszenia od wewnątrz i zmiany jego działania.
 • Ta zmiana nie będzie miała wpływu na to, że członkami będą głównie osoby edytujące, ponieważ takie są i pozostaną głównymi zainteresowanymi zrzeszaniem się w instytucjach Wikimedia. Zarząd nie zamierza wprowadzać tym sposobem osób kontrowersyjnych.

Ponadto zmiany drobne:

 • Przeniesienie warunków prawnych (osoba fizyczna itd.) do poprzedniego artykułu.
 • Zmiana “deklaracji o udzielenie członkostwa” (koślawe sformułowanie). Zamiast “akceptacji statutu” (jw.) zobowiązanie do realizacji celów i przestrzegania statutu. opracujemy odpowiedni formularz.
 • Kopia dowodu jest niezgodna z RODO.
 • Zmiana “akceptacji poprzez zarząd” na “przyjęcie na podstawie decyzji”.
 • Usunięcie “coroczności” składki - terminy uiszczania składek określa zarząd.
 • Zmiana ustępów na punkty.
Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje