Statut/Zmiany 2019/Art. 14

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. uczestniczyć czynnie i biernie w wyborach do wszystkich organów Stowarzyszenia;
  2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków;
  3. wypowiadać się, wyrażać opinie oraz wnosić uwagi do wszystkich organów Stowarzyszenia na wszystkie tematy dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. uczestniczyć we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  5. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia;
  6. uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:
  1. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
  2. regularnie opłacać składki na rzecz Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. uczestniczyć czynnie i biernie w wyborach do organów Stowarzyszenia;
  2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu;
  3. wypowiadać się, wyrażać opinie oraz wnosić uwagi do organów Stowarzyszenia na wszystkie tematy dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. uczestniczyć we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  5. uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. wspierać Stowarzyszenie i realizację jego celów,
  2. przestrzegać postanowień Statutu oraz realizować uchwały i inne decyzje organów Stowarzyszenia wydane w granicach kompetencji statutowych,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie,
  4. informować Zarząd o zmianie danych umieszczonych we wniosku o przyjęcie w poczet członków.

W ust. 1 pkt 1 i 3 usunięto wyraz “wszystkich”, w 2 dodano “z prawem głosu”.

Usunięto uprawnienie do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia - Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku członkom (granty i nagrody nie są majątkiem).

W ust. 2 zmieniono “obowiązany jest” na “ma obowiązek” (jednolicie i bez inwersji).

W pkt 1 zmieniono “przestrzegać” na “przestrzegać i realizować”. Usunięto regulaminy (które są przyjmowane w drodze uchwał, więc mieszczą się w pojęciu uchwał). Wyodrębniono decyzje, ponieważ nie wszystkie decyzje wynikają literalnie z uchwał - niektóre są raczej w konsekwencji statutu i uchwał.

Opłacać “składki członkowskie”, nie inne.

Dodano obowiązek informowania o zmianie danych (dane kontaktowe, nazwa użytkownika itp.). Ma to zminimalizować ryzyko sytuacji, gdy członek płaci składki do stowarzyszenia, ale nie ma z nim żadnego kontaktu.

Zmiana ustępów na punkty.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje