Statut/Zmiany 2019/Art. 7

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana redakcyjna lub językowa edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

W przypadku ubiegania się o i uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie będzie sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, przekazywać je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz podawać je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

Wykreślić

  • Jest to postanowienie nieaktualne w świetle obowiązującego prawa. Raporty OPP przesyłane są nie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, a do rządowego Narodowego Instytutu Wolności.
  • Kolejną wadą takich postanowień jest sam fakt dublowania tego, co jest już uregulowane ustawą (tzw. "materii ustawowej"):
    • Nie ma potrzeby umieszczać przepisów ustawy, które i tak nas wiążą.
    • Mając takie postanowienia w statucie, skazujemy się na obowiązek aktualizacji statutu w razie zmiany prawa.
    • Jest to też tworzenie zbędnego ryzyka prawnego.
Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje