Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011/Propozycja z 13 marca

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona do dyskusji nt. zmian wprowadzonych wersja 2.1 propozycji z 13 marca

Tekst tej kolejnej propozycji jednolity z 13 marca 2011 r. (aktualny) (strona zawiera w pierwszej edycji tekst oddera z 10 marca 2011 r. nr 2 - obecnie już trochę zmieniony)

Tekst tej kolejnej propozycji jednolity z 13 marca 2011 r.(w2.1) (pdf)

wersja PDF ze zmianami z wersji z 10 (nr 2) do wersji z 13 marca 2011 r.(w2.1) (poniżej zmiany są pokazane w układzie MW)

różnice pomiędzy wersją oddera z 10 marca 2011 nr 2 i propozycja z 13 marca 2011 wyd2.1 (w układzie MW)


Poniżej wyszczególnienie zmian - proszę pod każda wpisywać opinię, najlepiej krótko lub w ogóle za/przeciw. Ency 23:09, 14 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Wycofane

Art. 1 – zmieniony z historycznego na teraźniejsze

Po co ta zmiana? Jakieś uzasadnienie?
Propozycja opisuje stan aktualny, a nie stan, gdy dopiero tworzy się organizację. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Nadal nie wiem, co ta zmiana zmienia praktycznie - dlatego nie widzę żadnej jej potrzeby. Polimerek 11:16, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Poważnie nie ma różnicy pomiędzy stwierdzeniami 1. zostało utworzone 2. tworzy się 3. będzie utworzone? "Tworzy się" to czas teraźniejszy, i użycie go literalnie oznacza, że stowarzyszenie obecnie tworzy się. A ono zostało już kilka lat temu utworzone, więc nie jest obecnie w stanie tworzenia go. Ale ok, jeśli potrzymasz obiekcje, to wycofam te propozycję. Ency 14:45, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
wykonane Wycofuję. Brak czasu i brak informacji o odwołaniu obiekcji. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 2 – przeniesione z końca odwołania do ustaw, jest oznajmienie o osobowości

Po co ta zmiana?
Tekst jest bardziej konkretny. Poprzednie stwierdzenie, ze działamy w ramach obowiązującego prawa jest oczywistą oczywistością, taka samą jak stwierdzenie, że ludzie mają dwie nogi, albo że obowiązuje nas konstytucja i że mamy się zachowywać przyzwoicie. Też to można wpisać, tylko po co? Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Teraz też jest to oczywista oczywistość - czy napiszemy czy nie napiszemy, to ustawy nas dotyczące i tak nas będą dotyczyć... Polimerek 11:16, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Jest, ale tylko w jednym miejscu, a nie w dwóch. Ale ok, jeśli potrzymasz obiekcje, to wycofam te propozycję. Ency 14:45, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
wykonane Wycofuję. Brak czasu i brak informacji o odwołaniu obiekcji. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 4 – drobniutka zmiana redakcyjna

Nie rozumiem powodu tych zmian
Średnik nie jest najlepszym znakiem interpunkcyjnym w środku tekstu. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Przykro mi, ale akurat ten fragment jest przekopiowany znak w znak z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. odder (dyskusja) 16:06, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
wykonane No to mnie jest jeszcze bardziej przykro - po co kolejne miejsce będące watą z ustawy? Ok., wycofuję tę zmianę. Ency 20:24, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 13 ust. 1:
a) usunięcie przepisanego fragmentu ustawy

W proponowanej wersji artykuł stał się niezrozumiały "Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać, która:" - brakuje podmiotu w tym zdaniu, ponadto zdaje się w tej formie (wymóg posiadania dowodu tożsamości) odcina ona po cichu możliwość członkostwa osobom niepełnoletnim.
Brakowało podmiotu, dodałem. Nie odcina. W obecnym tekście też jest taki wymóg. Dowód tożsamości nie jest tożsamy z dowodem osobistym (zresztą nieletni też je mają), a jest to ogólnie dokument pozwalający stwierdzić tożsamość. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Wolę jednak tutaj klarowne i jednoznaczne zapisy - jak z ustawy - czy istnieje jednoznaczna definicja "dowodu tożsamości" ? Czy np: jest nim legitymacja szkolna? Zarząd będzie miał kłopot z interpretacją takiego niejasnego zapisu. Polimerek 11:16, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Przeniosłem powyższą wypowiedź, bo raczej dotyczy aspektu a). Nie rozumiem stwierdzenia o klarowności. Ja w ogóle nie ruszałem kwestii dowodu tożsamości. Jest bez zmian jak w obecnym tekście "wysłała ... pisemną deklarację ... wraz z ... kopią dowodu tożsamości". Zresztą do tej pory nie mieliście z tym problemów, bo uchwała zarządu nr 2/2005 wymieniała np. legitymację członkowskąszkolną. Ency 14:45, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
wykonane Wycofuję. Brak czasu i brak informacji o odwołaniu obiekcji. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 17 ust. 4 – drobne uzupełnienie redakcyjne

Nie rozumiem powodu tych zmian
Jest to uzupełnienie do pełnej nazwy. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
wykonane Wycofuję. Brak czasu i brak informacji o odwołaniu obiekcji. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 18 ust. 1 – drobna zmiana redakcyjna

Ale tworząca sytuację, w której usunięty członek, jeśli nie otrzyma informacji nie będzie mógł złożyć protestu do Walnego - lepsza jest dawna wersja ze słowem "podjęcia decyzji".
wykonane Też mógł się nie otrzymać decyzji - poprzedni tekst "licząc od dnia otrzymania stosownej decyzji". Tak czy siak to samo, rezygnuję z tej zmiany. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 22 ust. 2 – tryb kooptowania: uchwała, oświadczenie składane do akt _przed_ uchwałą

Nie rozumiem powodu tych zmian
Wyjaśnienie przy art. 27a. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
wykonane Wycofuję. Brak czasu i brak informacji o odwołaniu obiekcji. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 22 ust. 3 – nt. nadzwyczajnego walnego w razie przekroczenia liczby możliwych dokooptowań

Nie rozumiem powodu tych zmian
Obecna treść mówi, że nadzwyczajne jest zbierane do dokooptowania, np. jednej osoby. Jak będzie potrzeba kolejnej, to znowu nadzwyczajne. Moja propozycja wprowadza inną konstrukcję - nowy skład, i ewentualne dokooptowania są liczone od nowa. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
wykonane Wycofuję. Brak czasu i brak informacji o odwołaniu obiekcji. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 25a ust. 1 ust. 3 – przeniesiono do ust. 2 zatwierdzanie planu zarządu (był tu obligatoryjny)

Nie rozumiem powodu tych zmian
wykonane Zatwierdzanie planu zarządu było tu obligatoryjne. Ok., wycofuję. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 25a ust. 2 p. 1 – drobna zmiana redakcyjna

Nie rozumiem powodu tych zmian
wykonane Ok., wycofuję. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 25a ust. 2 p. 3 – przeniesiono do ust. 2 zatwierdzanie planu zarządu (tu jest opcjonalny)

Nie rozumiem powodu tych zmian
wykonane Zatwierdzanie planu zarządu jest tu opcjonalne. Ok., wycofuję. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 27a ust. 2 – uproszczenie i usprawnienie kwestii oświadczeń, bez czekania 30 dni, itd.

Nie rozumiem powodu tych zmian
Konstrukcja, że naprzód się wybiera kogoś, a dopiero potem żąda od niej złożenia oświadczenia, że ta osoba mogła być wybrana jest dla mnie niepoważna. Zapis o sankcji w postaci wygaśnięcia mandatu - również, bo to kara nie dla tej osoby, ale dla stowarzyszenia - rusza kooptacja, pojawia się w tle zwoływanie nadzwyczajnych do dobierania po jednej osobie nowych członków. W mojej propozycji jest krótko i efektywnie. Osoby, które nie złożą oświadczenia na sali (lub nie dołączą do pisemnej zgody na kandydowanie) nie mogą kandydować, i nie będą wybrane. Unikamy całej tej misternie skomplikowanej kołomyi wynikającej z obecnych dwóch punktów. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Dla mnie jest to sytuacja czysto hipotetyczna - na Walnym wystarczy zadać pytanie kandydatowi o to. W dodatku nie ma jasności co to znaczy "składanie do akt" ? Ma to znaczyć, że oświadczenie kandydata ma trafić do segregatora w siedzibie Stow? Czy wystarczy, że kandydat je złoży na ręce przewodniczącego Walnego przed wyborem? Wg. mnie te zapisy są niejasne. Polimerek 11:16, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Większość sytuacji jest hipotetyczna. To nie jest argument, np. co do tego, czy moja konstrukcja nie jest prostsza i efektywniejsza. Stwierdzenie "do akt" pochodzi od maikkinga, prawnika. Ja pierwotnie pisałem "do protokołu", ale natychmiast uznałem, że tak jak napisał maikking, jest jedyne słuszne. Ponadto oświadczenie wg tekstu oddera (które będzie) składane ex-post w trybie 30-dniowym dokąd trafia? Nie jest to opisane, więc będzie trafiało w pustkę? Jestem praktycznie pewien, że będzie trafiało do akt. Ency 14:45, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
wykonane Wycofuję. Brak czasu i brak informacji o odwołaniu obiekcji. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 27 ust. 3 – uściślenie procedowania

Nie rozumiem powodu tych zmian
wykonane Nie było wskazane, kto prowadzi ukonstytuowanie się. Ale ok., wycofuję. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 31a ust. 2 – oświadczenia i złożenie ich do akt _przez_ wyborem, usunięcie konstrukcji 30-dniowej, itd.

Nie rozumiem powodu tych zmian
Patrz wyjaśnienie do art. 27a ust. 2
wykonane Wycofuję. Brak czasu i brak informacji o odwołaniu obiekcji. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 40a – w całości usunięcie i w większości przeniesienie do art. 2

Nie rozumiem powodu tych zmian
Przeniosłem do art. 2, aby wymienić w nim dotychczasowa watę. To też wata, ale przynajmniej konkretna, a po przeniesieniu dany artykuł nie ma sensu utrzymywać. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Jeśli potrzymasz obiekcje, to wycofam te propozycję. Ency 00:00, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
wykonane Wycofuję. Brak czasu i brak informacji o odwołaniu obiekcji. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]


Brak opinii/sprzeciwu

Art. 7 ust. 2 – zmiana redakcyjna

Zmieniłem redakcję po uwadze PawłaMM na liście dyskusyjnej stowarzyszenia. Ency 21:25, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
wykonane Rozumiem, że zmiana przyjęta. Proszę oddera o wprowadzenie do jego wersji. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 13 ust. 1:
b) przywrócenie wymogu uczestniczenia w przedsięwzięciach Wikimedia

wykonane Rozumiem, że zmiana przyjęta do dyskusji na walnym. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]


Decyzja vs. uchwała

wykonane Tak jak napisałem, zmiany wycofuję, gdyż mam wrażenie, iż tylko ja wykazuję się formalizmem, ale też uważam, że sprawa powinna być przedyskutowana na walnym, aby np. moje wrażenie zostało potwierdzone. Wtedy wszystko (no powiedzmy prawie wszystko) będzie ok., jako wola członków. W razie gdybym został wybrany na przewodniczącego walnego, to proszę o zgłoszenie tego problemu z sali, ja jako przewodniczący nie będę mógł tego zrobić. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Definicja problemu:

  • Czy terminy "decyzja" i "uchwała" w odniesieniu do walnego zebrania członków oraz zarządu są zamienne (np. ze względów językowych, pragmatycznych lub innych) i mogą być zamiennie stosowane w statucie?
  • Jeśli tak, to czy ich stosowany tryb może być różny, tzn. uchwała musi być poddana pod głosowanie, uzyskać wymagana większość, mieć napisany tekst, numer i datę podjęcia, oraz musi być ogłoszona, a decyzja - nie.

Art. 18 ust. 3 – zmiana „decyzji” na „uchwałę” (chodzi o walne)

Jestem za zachowaniem słowa "decyzja" jako bardziej ogólnego.
W przypadku Walnego? Dla mnie decyzja jest pojęciem w ogóle innego kalibru (decyzja jednoosobowa), ale mniejsza. Jeśli dla walnego decyzja jest bardziej ogólnym pojęciem, to uchwały są podzbiorem decyzji. Jak walne podejmuje decyzje nie będące uchwałami? Ponadto dany ustęp wynika z poprzedniego, a tam użyto słowa "uchwała", a nie "decyzja". Obecnie jest to niespójne, ponadto wg mnie akt prawny nie obowiązuje zasada o stosowaniu synonimów, a wręcz na odwrót, nie należy ich, i hiperonimów, stosować w ogóle. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Podejmuje je np: w formie głosowania, które trafia do protokołu. Na Walnym ktoś zgłasza wniosek o odebranie komuś członkostwa honorowego i Walne po prostu głosuje nad tym wnioskiem. Osobna uchwała w takiej sytuacji potrzebna nie jest. Podobnie w działaniu Zarządu bywa - np: jest najpierw uchwała o przyznaniu stypendiów, a następnie zarząd przeprowadza w ramach tej uchwały wybór kandydatów, co jest decyzją wynikającą z tamtej uchwały. Tak samo przy przyjmowaniu członków: jest uchwała o regulaminie przyjmowania i zarząd przyjmuje zgodnie z tymże regulaminem nie tworząc dla każdego przyjmowanego członka kolejnej uchwały, bo nie przewiduje tego regulamin. Nie ma potrzeby aby każda decyzja zarządu przyjmowała formę uchwały. Polimerek 11:16, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Głosowanie, czyli tryb jak dla uchwały. Dlaczego więc uciekać od tej nazwy do innej, do tego uznawanej nie wiadomo dlaczego za hiperonim? Przykłady które podajesz - oczywiście uchwała zarządzająca coś w żadnym wypadku nie rodzi wymogu podejmowania kolejnych uchwał - dalej są działania operacyjne, podejmowane na mocy i w ramach danej uchwały na podstawie szczegółowych: decyzji :-)) , poleceń, zleceń, ustaleń, uzgodnień, itd. Co do uchwały o "regulaminie", to nie jest to regulamin (bo zgodnie ze statutem zarząd może sobie uchwalić tylko jeden regulamin - pracy zarządu), tylko procedura techniczna, a jeśli przyjmowanie członków było bez uchwał, to było to jawne naruszenie statutu (art. 29. ust. 7). Ani nawet jakakolwiek uchwała zarządu ani nawet regulamin ani procedura nie znosi uregulowań statutu. Jestem tym zaskoczony, i niestety mam tu pretensje do Komisji Rewizyjnej, bo nie pamiętam, aby to stwierdziła. Przy okazji, dopiera teraz dokładnie przyjrzałem się zmianom wprowadzanym wersją oddera, i jest tam faktycznie podmiana "uchwał" na "decyzje" w sprawach przyjęć/skreśleń. Wyszło, że ja swoją wersją przywracam po części stan aktualnie obowiązującego statutu. I wyszło, że mamy tu spory problem, co - cytując maikkinga z listy - stwierdzam z przerażeniem.. Ency 14:45, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Proszę zastanowić się nad powyższym argumentem, bowiem w mojej wersji nie zmieniałem sposobu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia i skreślania z listy członków. odder (dyskusja) 16:06, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Ok, zastanówmy się razem:
  • obowiązujący statut - Art. 29. Do zakresu działania Zarządu należy: ... 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
  • propozycja 2011 (z 10 marca 2011) - Art. 28 ... 2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: ... 7. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania lub skreślania z listy członków Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających;
Czy tylko ja widzę tę zamianę? Choć w zasadzie jeśli uznać, że decyzja i uchwała to w zasadzie to samo, stosuje się je zamiennie, to zamiany nie ma. Ency 20:24, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Po zastanowieniu się uważam, że nie była ta podmiana zrobiona specjalnie, ale po prostu pojawiła się w nawale zmian. Ponieważ jak sądzę tylko ja podchodzę aż tak purystycznie do pojęć w statucie, to wycofuję tę zmianę z uwagą na początku tej sekcji. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Art. 19 ust. 1 p. 3 - zmiana „decyzji” na „uchwałę” (Zarządu o składkach)
Art. 19 ust. 2 - zmiana „decyzji” na „uchwałę” (Zarządu o skreśleniu członka)
Art. 19 ust. 3 - zmiana „decyzji” na „uchwałę” (Walnego) plus uzupełnienie redakcyjne
Art. 28 ust. 3 – 3x zmiana „decyzji” na „uchwałę” (Zarządu)
Art. 30 ust. 1 i 2 – 3x zmiana „decyzji” na „uchwałę” (Zarządu)

Jestem za zachowaniem słowa "decyzja" jako bardziej ogólnego.
Tu w przypadku zarządu, ale argumentacja jw. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
I jak wyżej argumentacja przeciw. Polimerek 11:16, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Doszły niestety nowe okoliczności. Ency 14:45, 16 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Patrz uwagi na początku tej sekcji. Ency 10:35, 17 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Uwagi ogólne

W tej formie w jakiej to zrobiłeś jest to niestety kompletnie niezrozumiałe. Nie jestem w żaden racjonalny sposób odnieść się do większości tak "wyjaśnionych" propozycji zmian. Polimerek 23:38, 14 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Mam nadzieję, ze po podczepieniu kanonicznego sposobu prezentowania zmian oraz wyjaśnieniach jest lepiej. Ency 13:15, 15 mar 2011 (CET) PS Dla mnie osobiście kanoniczna prezentacja zmian jest mniej czytelna (np. nie zawsze widać numery punktów) niż ta, która jest w pedeefie. Ency 21:11, 15 mar 2011 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]