Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2015-10

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Regulamin Wikigrantów Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika Travelarz Status odrzucony
Opis projektu Wyjazd do Wrocławia celem uczestnictwa w uroczystości otwarcia zabytkowego Hotelu Piast po kapitalnym remoncie.
Uzasadnienie Przedmiotowy wyjazd pozwoli mi na wykonanie aktualnych fotografii przedstawiających zabytkowy budynek Hotelu Piast po renowacji i zebranie materiałów do aktualizacji artykułu Hotel Piast we Wrocławiu. Grant zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów mojego uczestnictwa - dojazdów, wyżywienia w podróży i noclegu.
Harmonogram realizacji projektu Zebranie materiałów i wykonanie zdjęć podczas uroczystości otwarcia Hotelu Piast we Wrocławiu w dniach 18-19.02.2015 r., po powrocie załadowanie zdjęć na commons, wykonanie potrzebnych edycji, opublikowanie fotorelacji na Wikinews.
Kosztorys 88,50 PLN - przejazd w obie strony, 50 PLN - nocleg, 60 PLN - 2 diety dobowe Suma 198,50 PLN
Komisja rozpoznała wniosek na zasadach ogólnych na wniosek jednego z członków Komisji. Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2015 Komisja jednogłośnie (w stosunku 0/4/0 [za/przeciw/wstrz.] przy uwzględnieniu 1 głosu oddanego poprzez e-mail z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność i przy nieobecności 1 członka Komisji) postanowiła nie przyznawać dofinansowania na cel wskazany we wniosku.

Komisja, doceniając realizację przez wnioskodawcę dotychczasowych grantów, uznała jednak, że w przedmiotowym przypadku zamierzone efekty pozostają wysoce nieproporcjonalne do planowanych kosztów. Komisja zwróciła uwagę, że grant zakładał w zasadzie wyłącznie pozyskanie materiałów fotograficznych na potrzeby jednego hasła w Wikipedii oraz stworzenie jednej fotorelacji na Wikinews co nie stanowi przekonującego uzasadnienia dla wydatków rzędu blisko 200 zł. Odnośnie planu zebrania materiałów do aktualizacji hasła Komisja zwróciła uwagę, że wniosek nie obejmuje kosztów zakupu materiałów, a różnego rodzaju ulotki czy tabliczki nie spełniają wymogów zasady wiarygodności, zatem w tym punkcie wniosek również nie był przekonujący. Wreszcie Komisja miała na względzie, że przedmiotowy obiekt znajduje się w jednym z największych miast Polski, zamieszkałym również przez aktywnych użytkowników projektu Wikimedia, którzy podstawową dokumentację zdjęciową na potrzeby artykułu są w stanie zrobić bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Powyższe przemawiało za odrzuceniem wniosku z uwagi na nieuzasadnioną znaczącą rozbieżność pomiędzy oczekiwanymi wydatkami a korzyściami dla projektów Wikimedia. W imieniu Komisji, Elfhelm (dyskusja) 21:11, 17 lut 2015 (CET)[odpowiedz]


Dyskusja i uwagi

Nowy wniosek uznany za odwołanie

[edytuj | edytuj kod]

W dniu wczorajszym [1] Travelarz złożył wniosek o grant w tym samym przedmiocie i z nieznacznie zmniejszonym kosztorysem jako nowy wniosek WG 2015-12. Treść wniosku została zamieszczona poniżej. Komisja po konsultacji uznała, że wniosek nie może być ponownie rozpoznawany, skoro Komisja już się w przedmiocie tego wniosku wypowiedziała. W konsekwencji Komisja uznała wniosek za odwołanie od decyzji Komisji zgodnie z Regulaminem Wikigrantów. W związku z powyższym dokonano integracji stron obu wniosków na tej stronie i przedstawiono odwołanie Zarządowi Stowarzyszenia do rozpoznania. Elfhelm (dyskusja) 21:00, 18 lut 2015 (CET)[odpowiedz]


Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Regulamin Wikigrantów Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika Travelarz Status odrzucony
Opis projektu Wyjazd do Wrocławia celem uczestnictwa w uroczystości otwarcia zabytkowego Hotelu Piast po kapitalnym remoncie.
Uzasadnienie Przedmiotowy wyjazd pozwoli mi na wykonanie aktualnych fotografii przedstawiających zabytkowy budynek Hotelu Piast po renowacji i zebranie materiałów (w trakcie uroczystości otwarcia udostępnione będą unikatowe materiały historyczne) do rozbudowy i aktualizacji artykułu Hotel Piast we Wrocławiu. Grant zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów mojego uczestnictwa - dojazdów i noclegu.
Harmonogram realizacji projektu Zebranie materiałów i wykonanie zdjęć podczas uroczystości otwarcia Hotelu Piast we Wrocławiu w dniach 18-19.02.2015 r., po powrocie załadowanie zdjęć na commons, wykonanie potrzebnych edycji, opublikowanie fotorelacji na Wikinews.
Kosztorys 85,60 PLN - przejazd w obie strony, 50 PLN - nocleg, diety - we własnym zakresie. Suma 135,60 PLN
Komisja rozpoznała ponownie wniosek po uchyleniu jej decyzji na mocy decyzji Zarządu z dnia 3 marca 2015 roku na zasadach ogólnych na wniosek jednego z członków Komisji. Na posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 Komisja jednogłośnie (w stosunku 0/4/0 [za/przeciw/wstrz.] przy uwzględnieniu 1 głosu oddanego poprzez e-mail z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność i przy nieobecności 1 członka Komisji) postanowiła nie przyznawać dofinansowania na cel wskazany we wniosku.

Komisja ponownie uznała, że w przedmiotowym przypadku zamierzone efekty pozostawały wysoce nieproporcjonalne do planowanych kosztów, również przy zmniejszonym budżecie wskazanym w odwołaniu. Niewielkie zmniejszenie budżetu nie stanowiło zdaniem Komisji na tyle istotnego i przekonującego elementu, by wpłynęło na jej stanowisko. Komisja przy tym zapoznała się z efektami wyjazdu Travelarza na zaplanowaną imprezę. Doceniając wkład wnioskodawcy w projektach, Komisja uznała jednak, że uzyskane efekty nie kwalifikowały się do dofinansowania - krótki fotoreportaż na Wikinews, załadowanie zdjęć możliwych do wykorzystanie w zasadzie w 1 haśle w Wikipedii i rozbudowa hasła o hotelu w sposób częściowo niezgodny z zasadą weryfikowalności (kwestia skorzystania z pozyskanego nieweryfikowalnego źródła w postaci kroniki). Zdaniem Komisji sam przedmiot grantu niezależnie od wysokości kosztów, na co wskazano już poprzednio, z uwagi na bardzo ograniczony zakres przedmiotowy i niewielkie dla Wikimediów efekty nie nadawały się do przyznania dofinansowania. Powyższe ponownie przemawiało za odrzuceniem wniosku.

Jednocześnie Komisja podkreśla z uwagi na podnoszone wątpliwości proceduralne, że formą podważenia decyzji Komisji jest zgodnie z Regulaminem Wikigrantów odwołanie do Zarządu, a zatem w przypadku braku aprobaty z decyzją Komisji należy stosować tę właśnie procedurę. Komisja ponadto w pełni podziela stanowisko Zarządu z dnia 3 marca 2015 roku, że Travelarz nadinterpretował postanowienia Regulaminu Wikigrantów. Został on bowiem poinformowany przez przewodniczącego Komisji, że jego wniosek złożony jako WG 2015-12 został potraktowany przez Komisję jako odwołanie i przekazany Zarządowi według właściwości, a tym samym brak było podstaw do twierdzenia, że wniosek został przez Komisję zaaprobowany w trybie uproszczonym.

W imieniu Komisji, Elfhelm (dyskusja) 22:17, 5 mar 2015 (CET)[odpowiedz]


Dyskusja i uwagi
  • Z uwagi na fakt uchylenia decyzji Komisji z dnia 17 lutego 2015 roku do ponownego rozpoznania wniosek w wersji zmodyfikowanej zostanie rozpoznany na posiedzeniu jawnym w dniu 5 marca 2015 roku o godzinie 21:00 na kanale IRC Stowarzyszenia. Elfhelm (dyskusja) 19:38, 4 mar 2015 (CET)[odpowiedz]