Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2015-9

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika Kirsan Status zaakceptowany, w trakcie realizacji
Opis projektu Zakup trzech książek, które pozwolą na kontynuację prac rozpoczętych dzięki WG 2014-15.
Uzasadnienie Kolejny mój wniosek związany jest bezpośrednio z przyznanym mi w ubiegłym roku Małym Wikigrantem WG 2014-15, dzięki któremu udało się poszerzyć wybrane artykuły o mniejszościach; cieszę się zwłaszcza z tego, że nie straszą już swoim wyglądem i treścią artykuły o Łemkach i Litwinach, w których nawarstwione przez osiem lat niekontrolowane edycje wprowadziły straszny bałagan. Sporo udało się także poprawić między innymi w przypadku różnych artykułów związanych z polskimi Karaimami.

Pozytywną stroną nabytych dzięki grantowi książek było to, że każda z nich skupiona była na innej społeczności i w każdym z tomów znalazło się kilka wystarczająco solidnych i ciekawych tekstów. Słabą stroną okazała się jednak spora fragmentaryczność każdego tomu (z uwagi na to, że książki te składały się z oderwanych od siebie artykułów na różne tematy, a nie ciągłej narracji, przy czym zdarzało się – ku mojemu zdziwieniu! – że niektóre z tych artykułów ze względu na poziom i tematykę nie nadawały się w żaden sposób do wykorzystania w projekcie, mimo moich szczerych chęci). Wszystko to sprawiło, że podczas uzupełniania artykułów za pomocą książek z WG 2014-15 trzeba było koniecznie posiłkować się też innymi publikacjami, nie wszystkie były w moim zasięgu. Książki, o które wnioskuję teraz, to – inaczej niż w przypadku poprzedniego wikigrantu – prace obejmujące całe środowisko mniejszościowe i opis poszczególnych społeczności (przy czym nie tylko tych, których dotyczyły książki z poprzedniego grantu) prowadzony jest w sposób ciągły w myśl tych samych kryteriów i założeń. Będą dobre do uźródłowienia szeregu artykułów, uzupełnienia pewnych braków w już istniejących tekstach, niewykluczone jest stworzenie na ich podstawie nowych artykułów, zwłaszcza liczę tu na pozycję o stowarzyszeniach.

Harmonogram realizacji projektu Książki będą wykorzystywane w bieżącej pracy wikipedysty w 2015.
Kosztorys Trzy interesujące mnie tym razem książki kosztują łącznie 119,97 zł: Suma 119,97 PLN
Rozliczono 119,97 PLN
Komisja rozpoznała wniosek o mały grant w trybie § 13 Regulaminu. Przed upływem terminu 72 godzin od chwili powiadomienia wszystkich członków Komisji żaden z jej członków nie złożył żądania rozpoznania wniosku na posiedzeniu jawnym. W związku z tym Komisja postanowiła o przyznaniu dofinansowania zgodnie z wnioskiem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami refundacji, w szczególności z punktem dotyczącym informacji przesyłanych do Stowarzyszenia. Prosimy również o to, by dokumentacja przesłana do Stowarzyszenia zawierała informacje pozwalające zidentyfikować jej przeznaczenie, co ułatwi rozliczenie grantu. Dziękujemy za zgłoszenie i życzymy owocnej pracy. W imieniu Komisji, Elfhelm (dyskusja) 19:31, 12 lut 2015 (CET)

Sprawozdanie użytkownika WG 2015-9/sprawozdanie Data zakończenia nie podano daty zakończenia prac
Podsumowanie Komisji w tym miejscu Komisja podsumuje wyniki grantu


Dyskusja i uwagi
  • W dniu dzisiejszym ok. godziny 19:02 członkowie Komisji Wikigrantów zostali poprzez e-mail poinformowani o złożeniu wniosku o mały grant, który zostanie rozpoznany w tym trybie. Elfhelm (dyskusja) 19:05, 9 lut 2015 (CET)