Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2015-9

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Regulamin Wikigrantów Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika Kirsan Status niezrealizowany
Opis projektu Zakup trzech książek, które pozwolą na kontynuację prac rozpoczętych dzięki WG 2014-15.
Uzasadnienie Kolejny mój wniosek związany jest bezpośrednio z przyznanym mi w ubiegłym roku Małym Wikigrantem WG 2014-15, dzięki któremu udało się poszerzyć wybrane artykuły o mniejszościach; cieszę się zwłaszcza z tego, że nie straszą już swoim wyglądem i treścią artykuły o Łemkach i Litwinach, w których nawarstwione przez osiem lat niekontrolowane edycje wprowadziły straszny bałagan. Sporo udało się także poprawić między innymi w przypadku różnych artykułów związanych z polskimi Karaimami.

Pozytywną stroną nabytych dzięki grantowi książek było to, że każda z nich skupiona była na innej społeczności i w każdym z tomów znalazło się kilka wystarczająco solidnych i ciekawych tekstów. Słabą stroną okazała się jednak spora fragmentaryczność każdego tomu (z uwagi na to, że książki te składały się z oderwanych od siebie artykułów na różne tematy, a nie ciągłej narracji, przy czym zdarzało się – ku mojemu zdziwieniu! – że niektóre z tych artykułów ze względu na poziom i tematykę nie nadawały się w żaden sposób do wykorzystania w projekcie, mimo moich szczerych chęci). Wszystko to sprawiło, że podczas uzupełniania artykułów za pomocą książek z WG 2014-15 trzeba było koniecznie posiłkować się też innymi publikacjami, nie wszystkie były w moim zasięgu. Książki, o które wnioskuję teraz, to – inaczej niż w przypadku poprzedniego wikigrantu – prace obejmujące całe środowisko mniejszościowe i opis poszczególnych społeczności (przy czym nie tylko tych, których dotyczyły książki z poprzedniego grantu) prowadzony jest w sposób ciągły w myśl tych samych kryteriów i założeń. Będą dobre do uźródłowienia szeregu artykułów, uzupełnienia pewnych braków w już istniejących tekstach, niewykluczone jest stworzenie na ich podstawie nowych artykułów, zwłaszcza liczę tu na pozycję o stowarzyszeniach.

Harmonogram realizacji projektu Książki będą wykorzystywane w bieżącej pracy wikipedysty w 2015.
Kosztorys Trzy interesujące mnie tym razem książki kosztują łącznie 119,97 zł: Suma 119,97 PLN
Rozliczono 119,97 PLN
Komisja rozpoznała wniosek o mały grant w trybie § 13 Regulaminu. Przed upływem terminu 72 godzin od chwili powiadomienia wszystkich członków Komisji żaden z jej członków nie złożył żądania rozpoznania wniosku na posiedzeniu jawnym. W związku z tym Komisja postanowiła o przyznaniu dofinansowania zgodnie z wnioskiem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami refundacji, w szczególności z punktem dotyczącym informacji przesyłanych do Stowarzyszenia. Prosimy również o to, by dokumentacja przesłana do Stowarzyszenia zawierała informacje pozwalające zidentyfikować jej przeznaczenie, co ułatwi rozliczenie grantu. Dziękujemy za zgłoszenie i życzymy owocnej pracy. W imieniu Komisji, Elfhelm (dyskusja) 19:31, 12 lut 2015 (CET)[odpowiedz]

Sprawozdanie użytkownika WG 2015-9/sprawozdanie Data zakończenia 31 grudnia 2021
Podsumowanie Komisji Grant uznany za niezrealizowany w wyniku nietrafionego doboru literatury przez wnioskodawcę. Trudno zdarza się, może następnym razem uda się lepiej. Ankry (dyskusja) 19:39, 31 gru 2021 (CET)[odpowiedz]


Dyskusja i uwagi
  • W dniu dzisiejszym ok. godziny 19:02 członkowie Komisji Wikigrantów zostali poprzez e-mail poinformowani o złożeniu wniosku o mały grant, który zostanie rozpoznany w tym trybie. Elfhelm (dyskusja) 19:05, 9 lut 2015 (CET)[odpowiedz]