Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2015-I

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

438.20150106-01

Data
6 stycznia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom (od 3. punktu), Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:15 - 23:01
Przebieg spotkania
 1. Aktorskie interpretacje Baczyńskiego. Twórczość wojenna
  • Opis tematu: Robocza strona projektu
  • Zgłaszający: Borys Kozielski
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski - Fundacja "Otwórz się"
  • Ze względu na to, że temat omówiono już na poprzednim spotkaniu, po drobnych korektach tekstu, przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-1, która została przyjęta głosami 5/0/0.
 2. Środki na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
  • Opis tematu: Przyjęcie uchwały na nagłe podróże służbowe w celach statutowych Stow. wzorem poprzednich lat. Zeszłoroczna uchwała (UZ 2014-7) była ważna do końcu roku. Projekt nowej uchwały: 2015-2
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 14:29, 5 sty 2015 (CET)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Prawdopodobnie Masti.
  • Polimerek wyjaśnił, że zeszłoroczna, analogiczna uchwała straciła ważność z końcem roku, a że jest przydatna ogólnie. Masti stwierdził, że w ramach zeszłorocznej wydano ok 2000 PLN, dlatego prawdopodobnie kwota 3000 na ten rok powinna wystarczyć. Wpędzich zasugerował aby przenieść niewykorzystaną kwotę zeszłoroczną na ten rok, ale Masti i Polimerek stwierdzili, że to by tylko skomplikowało rozliczenia. Po drobnych korektach treści uchwały, przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-2, która została przyjęta głosami 5/0/0.
 3. Koszty prowadzenia biura i etatów na księgową i pracownika biurowego
  • Opis tematu: Przyjęcie uchwały na koszty prowadzenia biura wzorem poprzednich lat. Zeszłoroczna uchwała (UZ 2014-10) była ważna do końcu roku. W 2014 - koszty biura wyniosły ok 3000 PLN + ok 7000 czynsz i internet. Projekt nowej uchwały: 2015-3.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 14:29, 5 sty 2015 (CET)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Prawdopodobnie Masti.
  • Polimerek wyjaśnił, że podobnie jak w poprzednim przypadku - choć pozostały się środki z analogicznej uchwały zeszłorocznej, straciła ona automatycznie ważność na koniec roku. Masti stwierdził, że w 2014 koszty biura - razem z etatami wyniosły 56 697,42 PLN - czyli dużo mniej niż zakładano. Polimerek wyjaśnił też, że z kwoty 15 000 PLN na samo biuro - ok 3000 to koszy materiałowo-operacyjne (typu wysyłka listów, koszty druku itd.) a reszta to czynsz i abonament internetowo/telefoniczny przy czym jedno i drugie może wzrosnąć, oraz warto by kupić nowy fotel, biurko i ew. wymienić wyeksploatowaną drukarkę, w związku z tym postuluje zwiększenie kwoty do 20 000 PLN. Masti zasugerował aby oddzielić uchwałę dotyczącą etatów od uchwały dotyczącej pozostałych kosztów biura, bo będzie łatwiej wtedy to księgować i kontrolować. Polimerek przygotował treść proponowanych uchwał, po czym po ich korektach przystąpiono do głosowania. Uchwałę UZ 2015-3 (dotyczącą etatów - w kwocie niezmienionej w stosunku do zeszłego roku) przegłosowano 5/0/0, przy czym Polimerek, ze względu na konflikt interesu wyłączył się z tego głosowania. Uchwałę UZ 2015-4 przegłosowano 6/0/0/.
 4. Wolne wnioski
  • Polimerek poinformował, że trwa dyskusja z Wikimedia Foundation w temacie banerów OPP i wygląda to zachęcająco, natomiast Yarl pracuje nad aktualizacją strony OPP.
  • Aegis poinformował, że kontynuuje prowadzenie projektu krakowskiego, że był tam na wizji lokalnej.

439.20150113-02

Data
13 stycznia 2015
Obecni
Karol007, Maire, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15 - ok 22:25

Ze względu na Dzień Domeny Publicznej spotkanie zasadniczo miało się nie odbyć, ale ponieważ było kworum, postanowiono rozpatrzyć dwa, niektrowersyjne punkty nie związane z decyzjami finansowymi:

 1. Przyjęcie w poczet członków: Pablomx7, jkan997 i Theredmonkey
  • Opis tematu: Po zakończeniu procesu weryfikacji kandydacina członków Pablomx7, jkan997 i Theredmonkey mogą zostać przedstawieni do akceptacji.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 06:04, 13 sty 2015 (CET)
  • Polimerek zapytał się, czy "Theredomnkey" działający głównie w niemieckojęzycznej Wikipedii jest obywatelem Polski lub zarejestrował stały pobyt. Karol odpowiedział, że nie jest obywatelem Polski i nie dostarczył dowodu na stały pobyt. Polimerek oświadczył, że w takiej sytuacji nie możemy go przyjąć ze względów formalnych. Następnie krótko przedyskutowano profile pozostałych dwóch kandydatów, nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń. Przeprowadzono głosowania. Za Pablomx7 oddano 4/0/0 głosów, za jkan997 również oddano 4/0/0 głosów, w związku z czym obaj uzyskali akceptację zarządu.
 2. Całkowite przejęcie spraw członkowskich przez biuro:
  • Ze względu na to, że sprawy członkowskie grzęzną na linii biuro - sekretarz (na Zostań członkiem Stowarzyszenia) - jest cała masa zadawnionych sprawy, proponuję aby biuro całkowicie przejęło od strony obsługi sprawy członkowskie a sekretarz jedynie sprawował ogólny nadzór nad przyjmowaniem. Lista członków byłaby tylko w biurze - do wglądu dla Sekretarza na każde żądanie.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 13:27, 9 sty 2015 (CET)
  • Karol007 stwierdził, że jest w stanie ogarnąć temat i że nie ma potrzeby przenosić tego do biura. Faktycznie, przeprowadził uporządkowanie strony. Następnie przedyskutowano inne sprawy członkoskie - kwestie osób, które wpłacały składkę nie będąc członkami, kwestie braków w dokumentacji posiedzień zarządów na żywo przyjmujących członków itd. Dyskusja nie doprowadziła do ostatecznych rozstrzygnięć, choć zdecydowano, że Karol nadal będzie prowadził listę członków.

440.20150120-03

Data
20 stycznia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Maire, Masti, Polimerek
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
22:01 - 23:31
 1. Wikiobóz
  Ze względu na nieobecność Bladyńca i brak informacji dokładniejszych o budżecie temat został przeniesiony na kolejne spotkanie zarządu.
 2. Wikikiwarsztaty Kirklandystów
  Polimerek krótko przedstawił projekt i zapytał się TR ile dokładnie osób oczekuje, na co padła odpowiedź, ze 7. Aegis zasugerował, że zarząd powinien określić jakiś limit kwoty na osobę za catering na takich imprezach. Polimerek zaproponował 30 PLN przy krótszych spotkaniach i do 60 PLN przy całodniowych, co zostało przyjęte z aprobatą. Następnie Aegis postulował aby dodać jakieś formy oceny skuteczności projektów Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza wikiwarsztatów. Polimerek stwierdził, że najprościej jest sprawdzić czy po pewnym czasie uczestnicy edytują Wikipedię i ew. inne projekty Wikimedia. Maire spytała się TR czy sprawdzał, czy ktoś edytuje z tych, których szkolił w 2014 i 2013 - na co TR, że nie sprawdzał tego. Polimerek zaproponował aby udzielić finansowania w wysokości 300 PLN i z obietnicą sprawdzenia, czy po 3 miesiącach któryś z uczestników będzie nadal edytował. Zostało to przyjęte pozytywnie przez TR, który zobowiązał się podać na stronie wikiwarsztatu czy któraś z osób zacznie faktycznie edytować. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą UZ 2015-5, którą przyjęto 4/0/0.
 3. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia kandydatury kol. Argonowskiego.
  • Opis tematu: Po zakończeniu procesu weryfikacji kandydat na członka Argonowski może zostać przedstawiony Zarządowi do akceptacji. Kandydat spełnia wszystkie formalne warunku by zostać członkiem WMPL.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 12:54, 19 sty 2015 (CET)
  Polimerek krótko przedstawił kandydata i stwierdził, że Karol poświadczył, że wymogi formalne są spełnione. Następnie się spytał czy ktoś ma jakieś obiekcje, na co Masti się spytał czy Polimerek ma jakieś, na co Polimerek odparł, że żadnych nie widzi. PO tej wymianie zdań przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Argonowskiego w poczet członków. Decyzja przeszła głosami 4/0/0/.
 4. Audyt Księgowy Stowarzyszenia.
  • Opis tematu: Zgodnie z uchwałą nr 2014/3 Komisja Rewizyjna zobowiązała Zarząd do przeprowadzenia audytu księgowego za rok 2014, choć nie jest to wymagane prawem. W związku z tym przeprowadziłem poszukiwania biegłych rewidentów w Łodzi i wyszło, że minimalna cena za tego rodzaju usługę to 3000 PLN netto. Proszę zarząd o wybranie ostatecznej oferty i przyjęcie odpowiedniej uchwały na ten wydatek.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 00:46, 19 sty 2015 (CET)
  Polimerek wyjaśnił, jak poszukiwał adytorów - przez google i zumi i że wielu odmawiało od razu, bo nie zajmuje się stowarzyszenia OPP albo nie miało już czasu. Spośród tych, którzy się zgodzili rozpiętość cenowa była od 10 000 do 3000 PLN netto. Masti wyraził wątpliwość, czy ci najtańsi nie zrobią tego byle jak, na co Polimerek odparł, że każdy rewident ma obowiązek zrobić audyt zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o rachunkowości i że w razie przeoczenia poważnych uchybień grożą mu różnego rodzaju konsekwencje, dlatego żaden - niezależnie od ceny zbyt pochopnie się pod dokumentem audytowym nie podpisze. Po tych wyjaśnieniach Polimerek zaproponował przyjąć uchwałę na 4000 tysiące złotych, co da wybór Komisji Rewizyjnej spośród trzech rewidentów i ew. jeszcze rewidenta, którego miał zaproponować Maikking, ale na tą chwilę nie wiadomo czy on zaakceptuje ofertę i ile będzie chciał. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą UZ 2015-6, która została przyjęta 4/0/0.
 5. Wolne wnioski
  • Polimerek omówił krótko sprawę zastanowienia się nad terminem konferencji dorocznej bowiem są już dwa wstępne zgłoszenia jej zorganizowania - jedna z Bydgoszczy i druga z Wrześni, przy czym koledzy z Wrześni chcieli by ją zorganizować w kwietniu. Azymut, który zaproponował Wrześnię - wyjaśnił, że jego ekipia to głównie uczniowie, którzy w maju będą zajęci maturą i przygotowaniami do egzaminów wstępnych na uczelnie. Maire stwierdziła, że słabo widzi konferencję w kwietniu, a Polimerek, że również - głównie ze względu na to, że może być trudno wyrobić się z przygotowaniem sprawozdania OPP - co w tym roku przedłuży się dodatkowo o audyt, a sprawozdania te zarząd musi przedstawić na Walnym. Polimerek zaproponował aby na kolejnym spotkaniu zarząd podjął formalnie decyzję co do terminu i ogłosił przyjmowanie wniosków. Do tego czasu Maire prosiła Azymuta aby nie wycofywał jeszcze swojego wniosku.

441.20150127-04

Data
27 stycznia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:21 - 23:40
 1. Wikiobóz
  • Opis tematu: Moi drodzy, opracowałem wstępny szkic projektu Wikiobóz 2015, który chciałbym realizować latem. Ponieważ przedsięwzięcie jest duże, uznałem, że Stowarzyszenie powinno mieć wpływ na jego kształt. Wrzucam opis, co chciałbym zrobić, i czekam na uwagi i komentarze z Waszej strony. Pozdrawiam!
  • Zgłaszający: Tomasz Bladyniec (dyskusja) 19:55, 7 sty 2015 (CET)
  • Polimerek stwierdził, że rozmawawiał z Bladyncem na fb i Tomek dodał projekt budżetu oraz odpowiedział na pytania techniczne. Maire spytała się jaki będzie sposób doboru uczestników i kto to zrobi, a Aegis jakie będą praktyczne rezultaty. Wpedzich zauważył, że spora część budżetu to honoraria dla prowadzących. Polimerek odparł, że nie jest w stanie odpowiedzieć na tego rodzaju problemu za Tomka, że on nie może niestety uczestniczyć w spotkaniach zarządu. Zaproponował aby członkowie zarządu zadali pytania Tomkowi na stronie dyskusyjnej projektu: [1] i że skontaktuje się z Tomkiem w sprawie odpowiedzi na te pytania - po czym na następnym spotkaniu zostanie podjęta decyzja.
 2. Decyzja co do terminu Konferencji Wikimedia Polska 2015
  • Opis tematu: Ze względu na to, że pojawiły się już pierwsze oferty - należałoby ogłosić termin konferencji (choć z grubsza) i rozpoczęcie przyjmowania propozycji.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 22:13, 21 sty 2015 (CET)
  • Po przeanalizowaniu układu świąt, matur itd. zarząd zdecydował, że najlepszym terminem spotkania będzie któryś z weekendów w maju od 10 maja (poza weekendem "zielonoświątkowym" i "Bożego Ciała") do 14 czerwca, ze wskazaniem na weekend 13-14 czerwca.
 3. Spotkanie grupy ds rozwoju
  • Opis tematu: Grupa ds. rozwoju planuje spotkanie w Warszawie. Grupa ds. badań i rozwoju/Spotkania/Pomoc/2014-12. Została znaleziona fajna miejscówka i wstępnie ustalony budżet: Dyskusja:Grupa ds. badań i rozwoju/Spotkania/Pomoc/2014-12. Trzeba w miarę szybko zdecydować o ew. sfinansowaniu.
  • Zgłaszający: W imieniu Tara: Polimerek (dyskusja) 21:58, 26 sty 2015 (CET)
  • Polimerek wyjaśnił efekt rozmowy z Tarem i Halibuttem w kwestiach technicznych na podstawie których przygotował wstępny projekt budżetu. W trakcie spotkania Maire wyraziła zamiar przyjazdu, ponadto Tar stwierdził, że jest prawdopodobnie za niska kwota na dojazd dla uczestników, w związku z czym zdecydowano podwyższyć kwotę z 2000 do 2500 PLN. Polimerek prosił o ustalenie ostatecznego terminu zgłaszania uczestnictwa z noclegiem do piątku 31 grudnia. Następnie przegłosowano uchwałę UZ 2015-7 - 6/0/0.
 4. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia użytkownika Maciej Kusiak.
  • Opis tematu: Po zakończeniu procesu weryfikacji kandydat na członka Maciej Kusiak może zostać przedstawiony Zarządowi do akceptacji. Kandydat spełnia wszystkie formalne warunki by zostać członkiem WMPL. Aktywność w projektach Wikimedia jest minimalna związana z chęcią bycia członkiem WMPL.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 12:11, 27 sty 2015 (CET)
  • Karol stwierdził, że kandydat spełnił kryteria formalne, choć jak dotąd kandydat wykonał w Wikipedii jedną merytoryczną edycję. Polimerek stwierdził, że nawet ta jedna została zrewertowana za brak źródeł. Następnie spytał się, czy zarząd uważa, że takie działanie spełnia kryteria "uczestniczenia w jakimkolwiek projekcie Wikimedia" zawarte w art. 13 p. 2. statutu. Członkowie zarządu i przedstawiciel komisji rewizyjnej (Julo) - stwierdzili, że na pewno nie. Julo zwrócił się do Karola z pytaniem, czy kandydat przedstawił powody/motywy kandydowania, jednak Karol w jego mailu znalazł, że kandydat prawdopodobnie sądzi, że zapisanie się do Stowarzyszenia jest warunkiem edytowania. Polimerek zasugerował aby kandydatowi wyjaśnić, że jest na odwrót. Następnie przeprowadzono formalne głosowanie nad kandydaturą. W wyniku głosowania: 0/6/0 (6 przeciw), kandydatura została odrzucona.
 5. Wolne Wnioski
  • Magalia zgłosiła w imieniu Sylwii Ufnalskiej prośbę o sfinansowanie "Dnia Wikipedii" w Poznaniu. Aegis wyraził wątpliwość czy ktoś może występować w czyimś imieniu od dofinansowanie do zarządu, jednak większość obecnych uznała, że praktycznie wystarcza, że osoba zgłaszająca w czyimś imieniu jest wiarygodna i znana zarządowi. Polimerek spytał się o budżet, gdzie by to miało się odbywać i ile osób ma w tym uczestniczyć. Magalia odpowiedziała, że 31.01.2015, w Munchies Deli Cafe w Poznaniu i że koszt (300 PLN) obejmuje okolicznościowy tort oraz catering. Polimerek poprosił o kontakt z zainteresowaną aby wyjaśnić jak się rozliczyć. Następnie spisano uchwałę UZ 2015-8 6/0/0.

442.20150203-05

Data
3 lutego 2015
Obecni
Polimerek, Masti, Maire, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:22 - ok 23:30 (nie było oficjalnego zamknięcia)
 1. Wikiobóz
  Temat Wikiobozu ponownie nie był rozpatrywany, bo Tomek Bladyniec nie miał czasu odpowiedzieć na zadane przez zarząd pytania. Temat wróci na następnym spotkaniu.
 2. Stypendia na Wikimanię
  • Opis tematu: Fundacja już ogłosiła swój program stypendialny, więc teraz pora na nas. Zrobiłem wstępne rozeznanie kosztów, z którego wynika, że to będzie koszt rzędu 7000 PLN za osobę - głównie z powodu cen biletów lotnicznych (zaczynają się od 5000 PLN...) [2] Pora jednak coś w tym temacie zdecydować.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:28, 30 sty 2015 (CET)
  Polimerek wyjaśnił, że zrobił wstępną analizę kosztów i wyszło, że koszt na jednego uczestnika będzie w okolicach 7000 PLN - czyli ponad dwukrotnie więcej niż na Wikimanii w Londynie. Członkowie zarządu zaczęli w związku z tym dyskutować jaką liczbę osób da się posłać. Polimerek sugerował nie więcej niż 10 osób. Potem dyskutowano ile z tego dla zagranicznych i ile dla edytorów z Polski i czy wysłać też przedstawicieli Stowarzyszenia. Masti i Yarl stwierdzili, że koszt może być przeszacowany, bowiem bilety lotnicze mogą potanieć, są też tańsze bilety niż te, które znalazł Polimerek. Polimerek stwierdził, że nieznany jest też w tej chwili koszt opłaty rejestracyjnej i noclegów - natomiast hoteli w okolicach, gdzie są obrady kształtują się w okolicach 100 PLN za noc. Ostatecznie zebrani zdecydowali, że temat będzie dalej rozpatrywany na kolejnym zebraniu. Polimerek zobowiązał się wypytać Ellie z WMF czy coś już nieoficjalnie wie o opłacie konferencyjnej i noclegach organizowanych centralnie. Zobowiązał się też rozeznać w chętnych do składu komisji stypendialnej.
 3. Wolne wnioski
  • Przedyskutowano sprawy technicznie spotkania grupy ds. rozwoju oprogramowania/UX, takie jak nocleg, catering itp.
  • Przedyskutowano kwestię zmiany skórki w blogu Stowarzyszenia. Tar podkreślił, że obecna jest trudnoczytelna - postulował tymczasowo chociaż popracować na typografią. Yarl stwierdził, że może ogarnąć sprawę użycia gotowej skórki, którą używa blog WMF lub ew. zrobić coś podobnego ręcznie samemu.
  • Tar zasięgnął opinii w temacie użycia nowego narzędzia do tłumaczenia w czasie CEE Spring. Obecni wyrażali się krytycznie na temat ew. tłumaczeń automatycznych, Polimerek stwierdził, że narzędzie jest użyteczne nawet bez opcji tłumaczenia maszynowego. Tar wyraził wątpliwość, czy rzeczywiście technicznie jest możliwe do marca uruchomienie tego na wszystkich wikipediach, które się włączą w CEE Spring.

443.20150210-06

Data
10 lutego 2015
Obecni
Polimerek, Masti, Maire, Wpedzich, Aegis
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:14 - 00:52 (11 lutego)
 1. Wikiobóz
  • Opis tematu: Moi drodzy, opracowałem wstępny szkic projektu Wikiobóz 2015, który chciałbym realizować latem. Ponieważ przedsięwzięcie jest duże, uznałem, że Stowarzyszenie powinno mieć wpływ na jego kształt. Wrzucam opis, co chciałbym zrobić, i czekam na uwagi i komentarze z Waszej strony. Pozdrawiam!
  • Zgłaszający: Tomasz Bladyniec (dyskusja) 19:55, 7 sty 2015 (CET)
  Bladyniec i jego kolega napisali odpowiedzi na stronie dyskusyjnej projektu. Dyskusja:Wikiobóz 2015, Aegis stwierdził, że brak jest dokładniejszego określenia spodziewanych rezultatów, a deklarowane są niewspółmierne do kosztów, z czym zgodził się Wpędzich. Polimerek stwierdził, że to na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie obozu wypoczynkowego z drobnymi elementami wikipedyjnymi. Aegis wraził wątpliwość, czy licealiści są dobrym "targetem" jako potencjalni wikipedyści. Polimerek zasugerował, że wyszło by dużo taniej gdyby było w jednym kraju i z mniejszą liczbą instruktorów/opiekunów. Ostatecznie zarząd doszedł do wniosku, że finansowanie jest możliwe ale pod warunkiem znaczącego odchudzenia finansowego, dokładniejszego zaplanowania części wikipedyjnej i przeprowadzenia badania efektów w pewien czas po zakończeniu obozu. Kontaktem z organizatorami ma się zająć Aegis.
 2. Stypendia na Wikimanię
  • Opis tematu: Fundacja już ogłosiła swój program stypendialny, więc teraz pora na nas. Zrobiłem wstępne rozeznanie kosztów, z którego wynika, że to będzie koszt rzędu 7000 PLN za osobę - głównie z powodu cen biletów lotnicznych (zaczynają się od 5000 PLN...) [3] Pora jednak coś w tym temacie zdecydować.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:28, 30 sty 2015 (CET)
  Temat był już rozpatrywany na poprzednim spotkaniu. Polimerek przypomniał poprzednie ustalenia i stwierdził, że należy najpierw zdecydować o liczbie stypendiów. Stwierdził, że kontaktował się z organizatorami, ale ci nadal nie wiedzą jaki będzie koszt opłaty konferencyjnej i noclegu, dlatego należy przyjąć łączny koszt na uczestnika w okolicach 7 000 PLN. Po wymianie opinii, sprawdzeniu jakie były koszty zeszłorocznych i starszych stypendiów, przeprowadzono sondażowe głosowanie nad opcją 8 stypendiów dla wikimedian z Polski, 2 dla zagranicznych i 2 osoby delegowane bezpośrednio przez zarząd, którą to propozycję przyjęto głosami 5/0/0/. Następnie Polimerek przedstawił proponowany skład komisji stypendialnej: Awersowy, Elfhelm, Powerek38, Paterm i Wpedzich i stwierdził, że wszyscy zaakceptowali propozycję. Po krótkie dyskusji o braku kobiet w komisji, przegłosowano w/w skład głosami 4/0/0/. Wpędzich wyłączył się z tego głosowania.
 3. CEE Spring 2015
  • Opis tematu: Międzynarodowa społeczność CEE organizuje "CEE Spring 2015" - konkursu połączonych tygodni tematycznych, dotyczących poszczególnych krajów. Projekt polskiej części konkursu i jego regulaminu został już opracowany: CEE Spring 2015, stąd przekładam projekt budżetu i regulaminu pod dyskusję i głosowanie zarządu.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:37, 9 lut 2015 (CET)
  Polimerek skrótowo przedstawił ideę i osobę Marychy80, która chce być polskim koordynatorem konkursu. Tar wyraził wątpliwość czy rozmnożenie tego typu konkursów nie będzie przeciwskuteczne. Aegis spytał się, czy proponowane nagrody są wystarczające. Polimerek stwierdził, że idea jest aby nie konkurować wysokością nagród z Tygodniami Tematycznymi i że oba projekty będą realizowane równolegle - jednak w synergii, którą zapewni osoba prowadząca, która jest zarazem głównym koordynatorem TYgodni Tematycznych w Wikipedii. Aegis stwierdził, że cząstkowe nagrody są OK - ale trzeba by przemyśleć nagrody końcowe - bo dość długiej dyskusji, co zrobić w sytuacji, gdy dwie osoby lub więcej otrzyma tyle samo cząstkowych - oraz aby tak duże kwoty nie byly rozdzielane przez jedną osobę, zdecydowano aby drugim kryterium, w sytuacji remisu była ogólna liczba edycji w przestrzeni głównej Wikipedii i aby rozstrzygała o tej o nagrodzie Komisja Wikigrantów. Aegis przeredagował odpowiednio regulamin, po czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą UZ 2015-10, którą przyjęto głosami 5/0/0.
 4. Wyjazd Marty Moraczewskiej na szkolenie koordynatorów GLAM-Wiki
  Polimerek przedstawił krótko cel wyjazdu i stwierdził, że dotąd nie wysyłaliśmy nikogo na spotkania GLAM, bo nie mieliśmy dedykowanej do tego osoby, ale pora zacząć. Po krótkiej dyskusji o tym, czy fundować ten wyjazd z ogólnego budżetu koordynatora GLAM czy też przyjąć osobną uchwałę, zdecydowano, aby przyjąć osobną, bowiem ogólny budżet był przeznaczony tylko na wyjazdy krajowe. Następnie przegłosowano uchwałę UZ 2015-9 5/0/0.
 5. Projekt przebudowy stron pomocy cz. I
  • Opis tematu: Po weekendowym spotkaniu mam już wyobrażenie budowy nowego systemu stron pomocy. Na początek najłatwiejszy odcinek, czyli strony dotyczące pisania nowych artykułów i odpowiedniego ich edytowania. Na testowej wiki napisałem draft wymagań dla członków zespołu. Chcę się dowiedzieć, co muszę jeszcze określić, zanim oficjalnie zacznę szukać ludzi.
  • Zgłaszający: Tar Lócesilion|queta! 18:43, 10 lut 2015 (CET)
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2014-61 i UZ 2015-7
  Ten punkt spotkania wywołał bardzo silne kontrowersje. Po informacji, że jest założenie aby członków zespołu zatrudnić, Polimerek postulował odchudzenie zasadnicze składu i połączenie funkcji. Magalia stwierdziła, że projekt to przerost formy nad treścią i że może być sporym problemem fakt płacenia za edytowanie i że próba tak dużej jednorazowej zmiany sporej części systemu pomocy w Wikipedii da efekt bardzo silnego oporu społeczności Wikipedii i że Stowarzyszenie nie powinno aż tak ingerować w projekty. Projektu bronił Wpędzich i po części Polimerek - którzy stwierdzili, że zmiana systemu stron pomocy jest konieczna i trzeba to zrobić konsekwentnie, jednak trzeba to dobrze przemyśleć. Polimerek zasugerował aby zrobić najpierw mały projekt pilotowy - np. napisać w tym trybie pomoc do Edytora Wizualnego i zobaczyć jak to zostanie przyjęte. Na koniec Aegis i Polimerek zasugerowali Tarowi, aby nie zaczynał od składu zespołu, tylko przygotował konkretny, rzeczowy projekt działań i również projekt wdrożenia przygotowanego systemu pomocy w Wikipedii - a z tego powinien wyniknąć skład zespołu, zakres obowiązków i czas realizacji i co za tym idzie koszty.
 6. Wolne wnioski
  • Aegis spytał się o postępy w sprawach GLAM - na co Polimerek krótko przedstawił co się dzieje.

444.20150217-07

Data
17 lutego 2015
Obecni
Polimerek, Masti, Maire, Aegis, (Karol007 - ale nie głosował)
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:12 - 23:23
 1. Wybór delegatów na Wikimedia Conference
  • Został już ogłoszony nabór na Wikimedia Conference, które po raz kolejny ma być w Berlinie - meta:Wikimedia Conference 2015 - możemy wysłać od dwóch do czterech delegatów. Powinny jechać osoby "najbardziej decyzyjne" i jeśli chapter ma pracowników - "najbardziej kluczowi pracownicy". Oszacowanie kosztu Użytkownik:Polimerek/Brudnopis. Polimerek (dyskusja) 21:49, 11 lut 2015 (CET)
  Aegis wyraził wątpliwość do braku programu spotkania, Polimerek wyjaśnił, że jest w radzie programowej konferencji i że program jest w trakcie ustalania a jego zarys znajduje się na stronie dyskusyjnej strony konferencji. Polimerek stwierdził, że w tym roku może jechać dwóch przedstawicieli oraz dwóch pracowników i że z pośród pracowników zainteresowani są nasi PR-owcy. Aegis się spytał, czy będzie dla nich blok tematyczny na konferencji, na co Polimerek odparł, że prawdopodobnie tak w bloku tematów "capacity building". Aegis się spytał, czemu nie jednego PR-owca i koordynatorkę GLAM. Polimerek odparł, że koordynatorka jedzie na spotkanie poświęcone tylko GLAM i że na samym spotkaniu w Berlinie nie będzie raczej sesji czysto "GLAMowej", tylko ew. w ogólnym kontekście rozwoju chapterów. Aegis nadal miał wątpliwość czy będzie sesja na konferencji dla PR-owców i ilu będzie PR-owców z Fundacji i innych chapterów. Polimerek zaproponował aby wstrzymać decyzję do przyszłego tygodnia i że przekaże postępy w przygotowaniu programu - po spotkaniu rady programowej, która ma być 23 lutego - co zostało ogólnie zaaprobowane. Na koniec Aegis zaproponował aby przedyskutować jeszcze, kto z zarządu ma jechać. Swoją chęć wyjazdu zgłosił Masti, Polimerek, wstępnie Aegis i Aegis wspomniał też, że słyszał, że Wpędzich też chce. Polimerek ponownie zaproponował aby odłożyć te decyzje do przyszłego tygodnia, co zostało milcząco zaaprobowane.
 2. Przyjęcie w poczet członków
  Polimerek krótko przedstawił kandydaturę, po czy przystąpiono do głosowania. Kandydatura przeszła głosamia 4/0/0 (Karol nie głosował).
 3. Stypendia na Wikimanię
  • Opis: Temat był już dyskutowany w zeszłych tygodniach i została też już wstępnie wybrana komisja. Komisja przygotowała stronę i projekt regulaminu Wikimania 2015/regulamin - w związku z czym pozostaje przyjąć stosowną uchwałę.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:55, 17 lut 2015 (CET)
  Polimerek stwierdził, że temat był już ogólnie omówiony poprzednio i należy tylko obecnie przeprowadzić formalnie głosowanie przyjmujące program, komisję i regulamin. Elfehlem i Powerek zgłosili uwagi co do dat zapisanych w projekcie uchwały i w projekcie regulaminu. Po krótkiej dyskusji uzgodniono daty w obu dokumentach, dokonano drobnych korekt stylistycznych i przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-11, którą przyjęto głosami 4/0/0.
 4. Rok obrzędowy z Wikipedią
  • Opis: Muzeum Etnograficzne w Warszawie dostało grant razem z nami na projekt dokumentacji ubiorów, zwyczajów i obrzędów polskich. W ramach naszego wkładu w grant (5000 PLN - ok 10% całego kosztu) chcemy pokryć głównie koszty podróży naszych uczestników. Opis projektu: GLAM/Projekty/PME i projekt budżetu: GLAM/Projekty/PME/Budżet projektu.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 17:33, 13 lut 2015 (CET)
  Polimerek wyjaśnił na czym ma polegać nasz wkład w projekt i jakie korzyści może przynieść jego realizacja - oprócz samego contentu w postaci zdjęć i artykułów w Wikipedii - także przyciągnięcie pracowników Muzeum i stażystów do projektów Wikimedia. Koncepcja spotkała się z ogólną aprobatą członków zarządu. Sugerowano przeznaczenie większej kwoty, ale Polimerek wyjaśnił, że ta już podana jest przy założeniu stosunkowo wygórowanych cen noclegów i podróży i że pewnie wyjdzie taniej - niemniej w ramach grantu będziemy zobowiązani wydatkować co najmniej 5000 PLN - więc gdy zostanie się środków, sfinansujemy wyjazdy stażystów czy dodatkowych Wikipedystów. Po tych wyjaśnieniach i korektach stylistycznych tekstu, przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-12, którą przyjęto głosami 4/0/0.
 5. Wolne Wnioski
  • Między 2 i 3 punktem obrad, Bladyniec stwierdził, że rozumie decyzję z poprzedniego zarządu o nie przyjęciu projektu "Wikiobozu" i że rezygnuje z jego zgłaszania w przyszłości, ale planuje zgłosić warsztaty weekendowe jeszcze. Polimerek podziękował Bladyńcowi za zrozumienie tej decyzji.
  • Między 3 i 4 punktem obrad, nawiązała się krótka dyskusje o terminie i miejscu Konferencji Wikimedia Polska. Polimerek poprosił jednak o zaprzestanie tej dyskusji, bowiem na prośbę Wpędzicha ma to być rozpatrywane dopiero na kolejnym spotkaniu zarządu.
  • Aegis poinformował o rozwoju projektu z Narodowym Bankiem Polskim, który idzie w dobrym kierunku.
  • Aegis podjął dyskusję z Magalią o działaniu profili fb Stowarzyszenia. Maire, Aegis ogólnie chwalili Magalię za wysyłanie krótkich raportów tygodniowych na listę dyskusyjną Stowarzyszenia. Maire spytała się czy nie można tego jakoś użyć też w profilach społecznościowych. Polimerek zasugerował aby umieszczać te sprawozdania na wiki Stowarzyszenia - Magalia stwierdziła, że jest to zrobione - jednak w mało widocznym miejscu. Polimerek zasugerował aby przenieść to na osobną stronę i podlinkować ze strony głównej, Aegis zasugerował aby wręcz zamienić to z obecnymi "Aktualnościami". Magalia jeszcze w czasie obrad przeniosła to na stronę Kronika - ale przed zalinkowanie na stronie głównej musi to przejrzeć i ew. nadać temu ładniejszą formę graficzną.

445.20150225-08

Data
25 lutego 2015
Obecni
Polimerek, Masti, Maire, Aegis, Karol007, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:05 - 23:29
 1. Wybór delegatów na Wikimedia Conference
  • Został już ogłoszony nabór na Wikimedia Conference, które po raz kolejny ma być w Berlinie - meta:Wikimedia Conference 2015 - możemy wysłać od dwóch do czterech delegatów. Powinny jechać osoby "najbardziej decyzyjne" i jeśli chapter ma pracowników - "najbardziej kluczowi pracownicy". Oszacowanie kosztu Użytkownik:Polimerek/Brudnopis. Polimerek (dyskusja) 21:49, 11 lut 2015 (CET)
  Na początku Polimerek opowiedział jak wyglądają sprawy z programem tego spotkania i co na nim na pewno będzie. Następnie rozpoczęła się dyskusja o tym kogo warto i należy tam wysłać. Z zarządu chęć wyjazdu zgłosił Masti, Wpedzich i Polimerek, a ze strony pracowników: oboje pracownicy PR. Ze względu na to, że formalnie może pojechać tylko dwoje pracowników i dwóch członków zarządu dyskutowano długo jak wybrać te osoby. Ostatecznie zdecydowano aby spróbować posłać wszystkich pięcioro i spróbować wyjaśnić organizatorom, że jest taka konieczność. Po tej dyskusji poddano pod głosowanie uchwałę UZ 2015-13, która przeszła głosami 6/0/0.
 2. Wybór delegatów Stowarzyszenia na Wikimanię
  • Został już uruchomiony program stypendialny na Wikimanię, należy jeszcze ew. zgodnie z poprzednimi ustaleniami wybrać dwóch delegatów zarządu na tę konferencję. Polimerek (dyskusja) 15:24, 18 lut 2015 (CET)
  Ze względu na późną porę i kolejne punkty obrad wymagające dłuższej dyskusji, ten punkt został przeniesiony na następne spotkanie Zarządu.
 3. Konferencja Wikimedia Polska 2015
  • Wybór miejsca i przegłosowanie uchwały w sprawie tej konferencji. Polimerek (dyskusja) 15:24, 18 lut 2015 (CET)
  Wpedzich przedstawił zalety oferty z Gdańska i stan rozmów ze zorganizowaniem imprezy w Europejskim Centrum Solidarności (ECS). Polimerek wymienił zalety oferty z Bygoszczy (porównywalna cena przy większym standardzie, ciekawsze imprezy towarzyszące, bardziej centralne umiejscowienie w Polsce). Polimerek stwierdził też, że w tripadvisor są uwagi, że hotel w Gdańsku jest w bardzo hałaśliwym miejscu, jednak jeśli obrady miały być mieć miejsce w ECS to nie jest to wielkim problemem. Maire zauważyła, że pierwszy z terminów możliwych w Bydgoszczy to są wybory prezydenckie, a drugi nakłada się z konferencją w Berlinie. Polimerek stwierdził, że wypytał już Travelarza o termin czerwcowy w hotelu w Bygoszczy i okazało się, że jest zajęty i tylko te dwa wymienione są możliwe jeszcze. PO tej wymianie uwag, przeprowadzono sondażowe głosowanie za miastem: 4 członków zarządu opowiedziało się za Gdańskiem, żaden za Bydgoszczą. Następnie przeprowadzono sondażowe głosowanie, czy konferencja miała by się odbyć wyłącznie w hotelu w Gdańsku - czy w ECS z noclegiem w hotelu. 5 członków zarządu opowiedziało się za ECS, żaden za hotelem. Po sporządzeniu i sprawdzeniu, przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-14, która przeszła: 5/0/0.
 4. Wiki Lubi Ziemię 2015
  • Yarl jest w trakcie opracowywania konkursu - większość rzeczy jest dograna - brakuje tylko zatwierdzenia regulaminu przez GDOŚ - naszego potencjalnego partnera. Czas jednak goni - dlatego proponuję na razie przyjąć uchwałę budżetową - a regulamin się przyjmie jak skończą się konsultacje z GDOŚ. Patrz: Wiki Lubi Przyrodę 2015. 12:27, 24 lut 2015 (CET)
  Polimerek przedstawił plan konkursu - w jakich tematach i jakie mają zostać przyznane nagrody, ale jaki będzie dokładnie zakres tematyczny konkursu. Stwierdził też, że regulaminu nie da się jeszcze przyjąć, bo trwają dyskusje nad jego kształtem z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która ma być ew. patronem konkursu. Dyskusja dotyczy detali zakresu tematycznego i niektórych elementów zapisów o zakazie łamania zasad ochrony środowiska w czasie fotografowania. Masti stwierdził, że można przyjąć uchwałę budżetową, a regulamin można później. Polimerek stwierdził, że tak by było dobrze, bo Yarl miałby wtedy formalną podstawę do działania. Po sporządzeniu tekstu uchwały, poddano ją pod głosowanie. Uchwała UZ 2015-15 przeszła 5/0/0.
 5. Wolne wnioski
  • Nie było.

446.20150303-09

Data
3 marca 2015
Obecni
Polimerek, Karol007, Masti (z przerwą na 3 punkt), Maire, Aegis, Wpedzich, Maikking (tylko 3 punkt).
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:24 - 00:20 (4 marca)
 1. Opłacenie domen internetowych, poczty i serwera narzędziowego
  • przyjęcie uchwał o przeznaczeniu środków na opłacenie domen internetowych, poczty az.pl i serwera narzędziowego na kolejny rok. Masti
  Masti wyjaśnił, że przyszły pierwsze faktury za domeny i to go skłoniło do przygotowania uchwał dotyczących serwerów i domen. Wszystkie przygotował kopiując analogiczne zeszłoroczne. Polimerek zaproponował dyskutować je i głosować każdą oddzielnie.
  • Pierwsza dotyczyła środków na abonament na serwer tools.wikimedia.pl. Wpedzich się spytał, czy Masti sprawdził, czy się nie zmieniła cena, Masti sprawdził w panelu administracyjnym OVH ale nie mógł znaleźć tej informacji, niemniej ceny innych serwerów wskazują, że ceny na pewno nie wzrosły. Aegis spytał się o obciążenie serwera i czy nie będzie potrzebny lepszy. Masti odparł, że wykorzystanie jest obecnie na poziomie 50% i raczej spadło ze względu na to, że nie jest już potrzebny interwiki bot, w związku z przeniesieniem większości interwiki do Wikidata. Przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-16, która została przyjęta 6/0/0.
  • Następnie przystąpiono do dyskusji dotyczącej uchwały nt. kosztów utrzymania domen. Polimerek zasugerował aby nie opłacać domeny "wikiepodreczniki.pl", jako że konkurs wikipodręcznikowy nie będzie powtarzany. Masti poinformował jednak, że już opłacił tę domenę. Sugerowano też rejestrację domeny "wikipodreczniki.pl" z przekierowaniem do Wikibooks, ale Masti poiniformował, że jest już zajęta. Maire zasugerowało dodanie jeszcze "wikilovesearth.pl". POlimerek stwierdził, że i tak klauzula na dole uchwały daje możliwość Mastiemu rejestrować domeny w miarę potrzeb i że kosz rejestracji w pierwszym roku jest minimalny, dopiero w kolejnych są to koszty rzędu 100 PLN z VAT za każdą domenę. Przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-17, która przeszła 6/0/0.
  • Kolejna dyskutowana uchwała z tej serii dotyczyła abonamentu serwera az.pl, na którym znajdują się skrzynki pocztowe z domeny wikimedia.pl. Aegis spytał się, kto ma dostęp do serwera. Karol wyjaśnił, że on i Masti. Polimerek dodał, że też ma awaryjnie dostęp ale nie korzysta. Przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-18, którą przyjęto 6/0/0.
 2. Wybór delegatów Stowarzyszenia na Wikimanię
  • Został już uruchomiony program stypendialny na Wikimanię, należy jeszcze ew. zgodnie z poprzednimi ustaleniami wybrać dwóch delegatów zarządu na tę konferencję. Polimerek (dyskusja) 15:24, 18 lut 2015 (CET)
  Po wypytaniu osób z zarządu, kto by chciał, zdecydowano ostatecznie delegować Polimerka i Mastiego, po czym przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-19, która przeszła: 5/0/0 (Masti był nieobecny, Polimerek się wyłączył z głosowania).
 3. Sprawa odrzuconego Wikigrantu Travelarza
  • Komisja WIkigrantów odrzuciła wniosek Travelarza: WG 2015-10, po czym Travelarz zgłosił nowy, który Komisja uznała za odwołanie od poprzedniej decyzji i skierowała wniosek do Zarządu. Poinformowałem Komisję, że jej regulamin nie przewiduje takiego trybu odwołania (odwołanie wymaga zgodnie z art. 16 regulaminu wysłania przez wnioskodawcę odwołania mailem na adres zarządu, czego tenże nie uczynił) i w związku z tym powinna ten drugi wniosek rozpatrzyć jak poprzedni. Komisja uznała jednak, że to nie ma sensu - scaliła oba wnioski, po czym sprawa zawisła w powietrzu nierozstrzygnięta. Travelarz uznał na podstawie par. 13. p. 2, że to oznacza przyjęcie wniosku. Jednak wg Komisji z jej punktu widzenia drugi wniosek Travelarza jako nieregulaminowy został odrzucony automatycznie. Ostatecznie wygląda, że mimo braku formalnego odwołania przez Travelarza, Zarząd musi coś w tej sprawie zdecydować. Draft sugerowanej odpowiedzi: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis. Polimerek (dyskusja) 19:20, 1 mar 2015 (CET)
  Dyskusja zaczęła się od wymiany zdań między Polimerkiem i Elhelmem. W ogólnych zarysach: Polimerek twierdził, że Komisja Wikigrantów nie może sama decydować za wnioskodawcę, czy ten chce zgłosić odwołanie do Zarządu, natomiast Elhlem z poparciem Tara argumentowali, że uznanie nowego wniosku dotyczącego tego samego projektu, który już raz został odrzucony stanowi rodzaj odwołania, tylko błędnie zaadresowanego i na tej podstawie przekazali sprawę Zarządowi. Polimerek stwierdził, że Travelarz postąpił zgodnie z sugestiami będącymi wynikiem jego poprzedniego odwołania do Zarządu: [4] i że nie chciał się odwoływać tym razem, tylko złożyć kolejny wniosek, na ten sam projekt ale z kwotą o 30% mniejszą od pierwotnej. Elfhelm i Tar utrzymywali jednak, że to powinno być traktowane jako odwołanie, bo to wynika z "wykładni celowościowo-funkcjonalnej art. 16 Regulaminu Wikigrantów". Obecni członkowie zarządu zasugerowali aby rozstrzygnąć sprawę nie odnosząc się do tego, czy działanie Travelarza było odwołaniem czy nie, bo to sprawa czysto proceduralna. Wszyscy zgodzili się natomiast, że interpretacja Travelarza dotycząca "samozatwierdzenia" się jego wniosku na podstawie art. 13 Regulaminu jest błędna i nie może być zaakceptowana. Ostatecznie po paru poprawkach i korektach Zarząd głosami 6/0/0 przyjął następujące rozstrzygnięcie tego dylematu:
  1. W przedmiotowej sprawie - zarząd stwierdza, że kol. Travelarz nadinterpretuje zapis art 13. pp. 3 Regulaminu. Został bowiem poinformowany przez przewodniczącego Komisji Wikigrantów, że jego wniosek WG 2015-10 wraz z modyfikacją pierwotnie numerowaną jako WG 2015-12 nie zostały przyjęte, lecz drugi z wniosków został potraktowany jako rodzaj odwołania. Nie można zatem twierdzić, że wniosek został przez Komisję zaaprobowany w trybie art. 13 pp. 3.
  2. Zarząd postanawia uchylić decyzję Komisji Wikigrantów w sprawie Wikigrantu WG 2015-10 i kieruje ten wniosek do ponownego rozpoznania z uwagi na nowe okoliczności w postaci zmniejszonej wnioskowanej kwoty grantu.
  Polimerek, Tar i Elfhelm zgodzi się, że warto poprawić treść Regulaminu aby uniknąć takich sytuacji na przyszłość. Odpowiednia uchwała musi być jednak dobrze przemyślana, dlatego przesunięto ew. zmianę treści Regulaminu na następne obrady Zarządu.
 4. Wolne wnioski
  • ELfhlem przypomniał, że do 10 marca włącznie można składać wnioski na stypendia na Wikimanię.
  • Wpedzich przypomniał, że jest jeszcze kwestia kto nie pojedzie do Berlina - w związku z decyzją organizatorów, że mogą jechać tylko 4 osoby i zadeklarował wstępnie, że w takim układzie to on nie pojedzie. Polimerek poprosił Wpędzicha w wstrzymanie tej decyzji do końca tygodnia.
  • Aegis zaproponował aby obniżyć koszty wyjazdu do Meksyku poprzez wykupienie połączenia charterowego: [ http://www.fly4free.pl/tanie-loty-czarterowe-do-meksyku/]
  • Maire się spytała - czy kontaktowali się już uczestnicy projektu wyjazdu do Chin. Polimerek odpowiedział, że nie i że skontaktuje się z nimi.
  • Tar wyjaśnił, że miał zamiar jechać do Brukseli celem spotkania z jedną z polskich europarlamentarzystek w kwestii dyrektywy prawno-autorskiej, ale się okazało, że znajdzie ona czas dopiero po parafowaniu zmian tej dyrektywy w Parlamencie Europejskim, więc rzeczone spotkanie nie miałoby większego sensu.

447.20150310-10

Data
10 marca 2015
Obecni
Polimerek, Karol007, Masti , Maire, Aegis, Wpedzich.
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:13 - 22:59
 1. Warsztat „Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce 2015”
  • Opis tematu: Wikipedysta Bladyniec złożył wniosek o wikigrant WG 2015-15 na organizację warsztatu „Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce 2015”. Cel wniosku nie mieści się w celach Wikigrantów określonych w par. 2 ust. 1 regulaminu. Wniosek natomiast w swej istocie odpowiada Wikiwarsztatom. Dlatego też Komisja Wikigrantów po konsultacjach wewnętrznych oraz po uzyskaniu opinii części członków Zarządu przekazuje wniosek Zarządowi zgodnie z właściwością do rozpatrzenia.
  • Zgłaszający: Bladyniec (przekazany przez Komisję Wikigrantów Elfhelm (dyskusja) 22:31, 5 mar 2015 (CET))
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Bladyniec
  PO krótkiej dyskusji o celu imprezy i drobnych sprawach organizacyjnych jak klawiatury z cyrilicą, rzutnik i wysyłanie informacji prasowej, przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-20, która została przyjęta głosami 6/0/0.
 2. Przyjęcie regulaminu Wiki Lubi Przyrodę
  Polimerek wyjaśnił, że sprawa została już przedyskutowana z GDOś, które miało głównie uwagi dotyczące zakresu tematycznego. W związku z uwagami GODOŚ dodano do zakresu konkursu obszary Natura2000 a usunięte rezerwaty. Oprócz tego, głównie Maire i Yarl dokonali w ostatnim momencie różnego rodzaju korekt technicznych i merytorycznych. Po dokonaniu koniecznych poprawek i konrekt przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-21.
 3. Propozycja zmian w regulaminie Wikigrantów
  W związku z zauważonymi lukami w regulaminie Wikigrantów (brak jasności czy można ponowne zgłaszać wniosek na ten sam projekt, oraz "samozatwierdzanie się" wniosków składanych w trybie uproszczonym, należy rozważyć dokonanie odpowiednich poprawek w tymże. Wstępna propozycja: UZ 21/2015. Polimerek (dyskusja) 14:43, 6 mar 2015 (CET)
  Temat nie był omawiany w związku z tym, że komisja Wikigrantów w osobie Elfhelma poprosiła o czas do namysłu i przygotowania dobrego propozycji zmian.
 4. Wolne wnioski
  • Magalia opowiedziała krótko o propozycji konkursu ProWikimedia, który by miał dotyczyć oceny i nagród dla wolontariuszy i projektów organizowanych przez Stowarzyszenie. Wpędzich się spytał kto ma nominować projekty, na co Polimerek i Magalia stwierdzili, że raczej komisja po zapoznaniu się z wszystkimi ukończonymi projektami, wybierze ich zdaniem najlepsze, także etap nominowania nie będzie potrzebny. Dyskutowano też chwilę o składzie komisji (1 członek/członkini zarządu/2 osoby z otwartościowych NGO-sów/2 osoby z instytucji państwowych oraz o kategoriach w których nagrody by miały być przyznawane. Na koniec członkowie zarządu wyrazili ogólne poparcie dla projektu, a Magalia prosiła o zgłaszanie uwag na stronę dyskusyjną tegoż.

448.20150317-11

Data
17 marca 2015
Obecni
Polimerek, Masti , Maire, Aegis, Wpedzich, Maikking.
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:20 - 23:39
 1. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Stypendialnej na Wikimanię
  Zgodnie z p. 15 regulaminu, przyjętym uchwałą UZ 2015-11 zarząd rozpatrzy sprawozdanie Komisji Stypendialnej i ustali ostateczną listę stypendystów. Patrz: Wikimania 2015/komisja. Polimerek (dyskusja) 22:45, 16 mar 2015 (CET)
  Polimerek zapytał się zarządu czy akceptuje sugestię Komisji, żeby dać 3 zagraniczne stypendia i 7 dla osób z Polski. Maikking zwrócił uwagę, że to wymaga przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę 2015-11, bowiem jest w niej zawarty ścisły podział liczby stypendiów, z czym zgodził się Polimerek. Następnie Komisja wyjaśniła przyczyny takiej propozycji - a mianowicie, że było bardzo dużo bardzo dobrych zgłoszeń z zagranicy: 13 wniosków zagranicznych na dwa miejsca i 11 polskich na 8 miejsc. Polimerek stwiedził, że co do zaproponowanej listy stypendystów nie ma żadnych uwag oprócz tego, że jedna z osób z zagranicy zmarnowała poprzednio stypendium na spotkanie CEE w Kijowie. Na pytanie Magalii jak był powód tego nie pojechania, Polimerek stwierdził, że bliżej nieokreślona nagła choroba. Maire i parę innych osób stwierdziło, że tak się mogło zdarzyć i nie należy skreślać z tego powodu kandydata. Polimerek powiedział, że ogólnie się z tym zgadza, chciał jednak poinformować zarząd o tym zdarzeniu. Po tej wymianie zdań Polimerek i Maire zredagowali treść uchwały UZ 2015-22, która została przegłosowana: 4/0/0. Maire i Aegis jako osoby, które same zgłosiły się do programu stypendialnego - wyłączyły się z głosowania.
 2. Odwołanie Travelarza
  Kol. Travelarz odwołał się od decyzji Komisji Wikigrantów w sprawie odrzucenia dwóch wersji jego wniosku grantowego: WG 2015-10. Polimerek (dyskusja) 13:40, 14 mar 2015 (CET)
  W tej sprawie najpierw wypowiedziała się Komisja Wikigrantów, która zgodnie stwierdziła, że postuluje odrzucenie tego odwołania i nadal obstaje przy swoim, wyrażonym w uzasadnieniu odrzucenia wniosku, zdaniu. Stwierdziła też, że nie ma tu znaczenie osoba wnioskodawcy, ponieważ Komisja oceniła wniosek bezstronnie biorąc pod uwagę aspekty merytoryczne, czego dowodem jest, że inny wniosek tej samej osoby bez problemu został równolegle zaakceptowany. Polimerek stwierdził, że Komisja Wikigrantów musi mieć prawo do odrzucania wniosków - po to jest, aby je oceniać i przyjmować bądź odrzucać - i nie może tak być, że osoba, które odrzucono wniosek za każdym razem się odwołuje szukając wszelkich kruczków regulaminowych, żeby podważyć decyzję Komisji. Zdanie Polimerka poparł Wpedzich. Następnie Polimerek, Wpedzich i Maire przygotowali treść odpowiedzi na odwołanie:
  1. Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska odrzuca odwołanie kol. Travelarza od decyzji Komisji Wikigrantów dotyczącej wniosku WG-2015-10 w obu jego wersjach.
  2. W kwestii formalnej dotyczącej rzekomego "samozatwierdzenia się" drugiej wersji tego wniosku Zarząd wypowiedział się już poprzednio i nie zmienia w tym zakresie swojej opinii.
  3. W kwestii merytorycznej Zarząd podtrzymuje decyzję Komisji Wikigrantów o odrzuceniu obu wersji wniosku i zgadza się z jej uzasadnieniem.
  Treść ta została poddana pod głosowanie. Została przyjęta głosami 6/0/0.
 3. Wolne Wnioski
  • Maire spytała się o postępy w pracach nad organizacją konferencji Wikimedia Polska. Polimerek wyjaśnił, że trwają rozmowy z ECS w temacie sal, oraz przygotowywany jest projekt logo, natomiast nic nie wie o postępach w sprawie hotelu. Wpedzich odparł, że zajmie się hotelem wkrótce, skontaktuje się z Martą w temacie sal i zacznie rozwijać stronę konferencji.

449.20150324-12

Data
24 marca 2015
Obecni
Polimerek, Masti , Maire, Aegis, Wpedzich, Karol007 (nieaktywny).
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:14 - 23:50
 1. Propozycja zmian w regulaminie Wikigrantów
  W związku z zauważonymi lukami w regulaminie Wikigrantów (brak jasności czy można ponowne zgłaszać wniosek na ten sam projekt, oraz "samozatwierdzanie się" wniosków składanych w trybie uproszczonym, należy rozważyć dokonanie odpowiednich poprawek w tymże. Wstępna propozycja: Projekty Uchwał Zarządu. Polimerek (dyskusja) 14:43, 6 mar 2015 (CET)
  Propozycja zmian przygotowana w Komisji Wikigrantów (propozycja przyjęcia tekstu jednolitego zgodnie z Wikigranty/regulamin/propozycja 2015. Porównanie wersji obecnej i propozycji zmian: [5]). Elfhelm (dyskusja) 11:33, 22 mar 2015 (CET)
  Elfhelm zreferował cel i sens zmian: podwyższenie małego grantu na razie do 250 zł, zdarzają się bowiem granty właśnie nieco ponad 200 zł a pon. 250 zł i ta granica byłaby zdaniem komisji lepsza; dopisanie zgodnie z propozycją Polimerka "W przypadku, gdy przedmiotem grantu jest refundacja świadczeń w związku z udziałem wnioskodawcy w określonym wydarzeniu, wniosek o grant powinien zostać złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem działań opisanych we wniosku. Przewodniczący Komisji po konsultacji z członkami Komisji może pozostawić bez rozpoznania..." - chodzi o to, by Komisja mogła odrzucić wniosek złożony jako próba wymuszenia decyzji "bo zaraz jadę"; dopisanie "O zastosowaniu powyższego trybu oraz o dniu i godzinie powiadomienia wszystkich członków Komisji Przewodniczący Komisji informuje bezpośrednio na stronie rozpatrywanego wniosku." - to usankcjonowanie praktyki, pozwoli zapobiec wątpliwościom, kiedy przewodniczący poinformował członków komisji + różne drobne poprawki czysto redakcyjne. Aegis zwrócił uwagę na par. 6 regulaminu, który mówi o "jawnej" formie procedowania wniosków i formie "mailowej", która w zasadzie też jest jawna i sugerował rezygnację z tego przymiotnika. Maire i Polimerek zaauważyli jednak, że to termin czysto techniczny, który występuje w wielu miejcach regulaminu i oznacza po prostu obrady przez IRC lub na żywo. Polimerek stwierdził, że martwi go pozostawiony zapis "Wniosek uznaje się za przyjęty, jeżeli w terminie 72 godzin od chwili powiadomienia wszystkich członków Komisji żaden z jej członków nie złoży żądania rozpoznania wniosku na posiedzeniu jawnym." - bo grozi to automatycznym samozatwierdzaniem się wniosków przy nieaktywności komisji. ELfhelm zwrócił jednak uwagę, że po redakcji, tryb ten jest uruchamiany dopiero po zawiadomieniu członków przez przewodniczącego, więc przynajmniej przewodniczący musi wykazać aktywność, ponadto nie było dotąd przypadku aby cała komisja była nieaktywna przez ponad tydzień - także ten zapis w praktyce nie może być nadużywany. Maire zaproponowała jeszcze usunięcie wzmianki o spotkaniu na żywo, bo takowe się od dawna nie odbywają, jednak uznano, że może się to zdarzyć, więc nie zaszkodzi zostawić. Po tej dyskusji członkowie zarządu przeszli do głosowana nad uchwałą UZ 2015-23, którą przegłosowano 5/0/0. (Karol007 nie głosował.)
 2. Reaktywacja nagrody ProWikimedia w zmienionej formule
  • Opis tematu: Nagrodę ProWikimedia przyznaliśmy w 2010 instytucjom i osobom działającym na rzecz wolnej wiedzy. Chciałabym wrócić do tego pomysłu, ale w zmienionej formule - jako nagrodę za najciekawsze, najbardziej inspirujące projekty SWMPL. Nagradzani byliby ich koordynatorzy. Cel? Motywacja wolontariuszy do działania na rzecz SWMPL, docenienie ich pracy, wyróżnianie fajnych pomysłów, podniesienie poziomu zadowolenia społeczności. Polimerek zaproponował, aby jury było zewnętrzne, złożone z przedstawicieli środowisk otwartościowych, instytucji GLAM, świata kultury i edukacji, dzięki czemu zyskalibyśmy też cenną wiedzę o tym, które z naszych projektów są najlepiej odbierane przez takie osoby. Wręczenie nagrody miałoby się odbyć na konferencji Wikimedia Polska 2015. Koszty na razie do ustalenia, póki co przedstawiam do zaopiniowania całości zarządu. Więcej szczegółów na stronie projektu.
  • Zgłaszający: Magalia
  Magalia wyjaśniła koncepcję i ideę konkursu, która została ogólnie przyjęta pozytywnie przez członków Zarządu. Chwilę dyskutowano nad tym, czy wybierać tylko z projektów zeszłorocznych, czy od 2010 r. ale Magalia wyjaśniła, że po dyskusji z Polimerkiem uznała, że warto też dać szansę na nagrodę projektom starszym. Wpędzich zauważył błąd w par. 6 regulaminu, który na odwrót niż planowano dawał wybór 5 kandydatów do tytułu "Wolontariusza Roku" Komisji konkursu a wybór ostateczny zarządowi, podczas gdy miało być na odwrót. Polimerek stwierdził, że to błąd redakcyjny i odpowiednio skorygował. Następnie dyskutowano nad nazwą nagrody "Wolontariusza Roku" bowiem może to być osoba zaangażowana w starsze projekty, jednak po namyśle zdecydowano aby przy tym tytule pozostać bowiem brzmi ładnie i jednoznacznie. Magalia poprosiła o przeniesienie punktu o zwrocie za podróż na ceremonię rozdania, tak aby to nie było częścią nagrody, co Polimerek uczynił. Następnie przedyskutowano jeszcze proponowany projekt budżetu, w którym uściślono koszt statuetek i dodanie kwoty na zapas na nieprzewidziane wydatki. Po tych zmianach przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-24, którą przyjęto 5/0/0 (Karol nie głosował).
 3. Wyjazd na konferencję GLAM-WIKI 2015
  Wpędzich stwierdził, że jest w ciemno za, Polimerek stwierdził, że popiera wniosek bo wydaje mu się jak najbardziej celowy. Aegis stwierdził, że też generalnie popiera, ale postuluje aby takie wyjazdy zgłaszać z większym wyprzedzeniem, bowiem daje to możliwość nabycia tańszego biletu lotnicznego. Polimerek stwierdził, że ta konferencja długo się wykluwała i nawet teraz nie jest jeszcze do końca ustalony program. Polimerek dokonał poprawek w projekcie budżetu, w związku z wątpliwościami co do rzeczywistej ceny biletu lotniczego i nie uwzględnienia diet. Po zsumowaniu wszystkiego wyszła kwota ok 2000 PLN. Następnie przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-25.
 4. Wolne Wnioski
  • Wpędzich zauważył, że wkrótce kończą się umowy pracownikom PR i pracownikowi GLAM. W związku z tym należy przeprowadzić ogólną ocenę ich pracy. Zarząd zgodził się aby pracownicy przedstawili zbiorcze sprawozdania ze swojej działalności - dyskutowano jakiej mają być długości i co zawierać - ostatecznie zdecydowano, że Wpedzich napisze do pracowników i określi termin strukturę tych sprawozdań. Następnie Zarząd dokona drogą mailową dyskusji nad efektami pracy i wstępnie ustali co dalej. Ew. odpowiednia uchwała dotycząca przedłużenia kontraktów zostanie podjęta na spotkaniu Zarządu 31 marca.
  • Polimerek poinformował Zarząd, że w ramach projektu "Rok Obrzędowy z Wikipedią" zamierza nabyć dysk przenośny 2 TB, celem archiwzacji filmów i zdjęć wykonanych w ramach tego projektu. Po zakończeniu projektu dysk wróci do biura i będzie pełnił rolę archiwum dokumentów, które są teraz przechowywane na pendrivie. Maire zasugerowała, żeby kupić dwa dyski - jeden do biura i drugi dla projektów, bowiem kolejne projekty GLAM też mogą mieć potrzebę korzystania z dużego dysku. Pomysł został ogólnie zaaprobowany i Polimerek ma rzeczone dyski nabyć.

450.20150331-13

Data
31 marca 2015
Obecni
Polimerek, Masti, Maire, Aegis, Wpedzich, Karol007, Maikking.
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:18 - 23:51
 1. Udział w konferencji baszkirskiej wikipedii
  Ency po krótce wyjaśnił cel wyjazdu. Stwierdził, że chce zrobić wykład o naszych "małych" wikipediach - kaszubskiej i śląskiej oraz napisać sprawozdanie. Polimerek zasugerował, żeby wspomnieć też o projekcie wilamowickim. Aegis spytał się, czy wsparcie dla baszkirskich wikimedian na pewno mieści się w naszym statucie i celach OPP? Polimerek stwierdził, że konferencja generalnie dotyczy wikipedii w "małych" językach i sposobu ich rozwoju. Ency stwierdził, że oprócz tego warto mieć bezpośredni wgląd w to co się dzieje w rosyjsko-języcznej społeczności wikipedystów i podtrzymywać istniejące kontakty, natomiast Masti, że wyjazd na konferencję można ogólnie podciągnąć po wspieranie wolontariatu i wymianę doświadczeń. Przystąpiono go głosowania nad uchwałą UZ 2015-26, która została przyjęta głosami 6/0/0 (Maikking nie głosował).
 2. Ocena pracy pracowników PR i GLAM i ew. decyzja co do dalszego ich zatrudniania.
  • Pracownikom PR i GLAM kończy się kontrakt (umowa-zlecenie) 31 marca. W związku z tym trzeba podjąć decyzję co do ich ew. dalszego zatrudniania. Pracownicy zostali poproszeni o przygotowanie podsumowań efektów ich działalności, na podstawie których zarząd oceni efekty ich pracy i podejmie ew. decyzję o dalszym zatrudnieniu. Polimerek (dyskusja) 12:45, 25 mar 2015 (CET)
  Temat był wcześniej omawiany mailowo w gronie członków zarządu i komisji rewizyjnej. Polimerek stwierdził, że dyskusja ma dotyczyć dalszych działań i poprosił aby publicznie nie omawiać poszczególnych pracowników. Wpedzich stwierdził, że troje członków zarządu wypowiedziało się obszernie mailowo, ale nie ma jeszcze żadnej decyzji zarządu. Polimerek stwierdził, że Stowarzyszenie ma w tej chwili 912 000 PLN - z tego 400 000 na lokacie bankowej. Maire stwierdziła, że kluczowa sprawa to ile będzie wpływów z OPP. Masti stwierdził, że jego obawy co do zmian systemu OPP się nie ziściły i ma nadzieję, że będą co najmniej takie same jak w poprzednich latach. Wpedzich stwierdził, że w jego opinii wszyscy troje pracownicy się generalnie sprawdzili i jest za kontynuacją zatrudniania. Podobne zdanie wyraził też Masti, Maire i Polimerek. Pozostała kwestia w jakiej formie to zatrudnienie i za ile. Polimerek zasugerował aby wstępnie ustalić górny pułap kwoty brutto i zostawić pracownikom wybór formy zatrudnienia. Aegis poparł ten pomysł natomiast Wpedzich był lekko scpetycznya, ale dał się przekonać argumentem, że pracownicy mogą mieć różne potrzeby - jedni wybiorą większe bezpieczeństwo zatrudnienia, inni więcej gotówki do ręki. Aegis stwierdził, że będzie trzeba też zaktualizować zakres obowiązków wpisanych do umowy, z czym się zgodził Polimerek. Magalia spytała się, czy umowy mogły by zawierać jakieś środki na szkolenia i wyjazdy konferencyjne. Polimerek stwierdził, że pracownicy zawsze mogą występować o środki o to do zarządu i nawet jakby to było wpisane w umowy, to i tak przy każdorazowym koszcie zgodę będzie wydawał zarząd, więc to na jedno wyjdzie. Polimerek spytał się, kto z członków zarządu chciałby pełnić rolę negocjatora z pracownikami. Zgłosili się Wpedzich i Maikking. Polimerek poprosił aby negocjacje trwały jak najkrócej. Wyjaśnił, że w przypadku umów etatowych - pracownicy realnie będą mogli podjąć pracę od 15 kwietnia mniej więcej, ze względu na konieczność odbycia kursu BHP i badań lekarskich oraz szkolenia stanowiskowego. Następnie dość długo dyskutowano o kwestii kontaktów między pracownikami i zarządem. Zaproponowano aby kol. Pundit pomógł swoją wiedzą fachową w dobrym ustawieniu relacji z pracownikami i metod ich zarządzania. W ramach podsumowania Polimerek przeprowadził trzy sondażowe głosowania: 1. czy generalnie zarząd jest za kontynuowaniem współracy na zasadach odpłatnej pracy z Martą, Krzysztofem i Natalią? - wynik: 6/0/0 (Maikking nie głosował), 2. Kto jest za tym żeby zatrudnić wyżej wymienionych do końca 2015 r. ? - wynik: 6/0/0 (Maikking nie głosował); 3. kto jest za tym, żeby Wpędzich i Maikking przeprowadzili negocjacje z w/w kandydatami na pracowników w zakresie rodzaju umów, kwoty i zakresu obowiązków? - 5/0/0 - nie głosował Maikking i Karol. Na koniec przedyskutowano jeszcze przygotowania tabeli z różnymi wariantami zatrudnienia jako materiał dla negocjatora i pracowników. Tabela została przygotowana przez Mastiego, który ją udostępni Polimerkowi i Wpedzichowi.
 3. Wolne Wnioski
  • Wpedzich zwrócił się z prośbą o udzielanie mu dalszej pomocy przy organizacji Konferencji Wikimedia Polska. Magalia stwierdziła, że pilotuje dalej kwestię ProWikimedia. Wpedzich stwierdził, że trzeba zacząć zapisy członków - na co Polimerek odparł, że strona już gotowa i w zasadzie trwają, trzeba tylko rozpropagować to gdzie się da - Natalia stwierdziła, że puści na media społecznościowe, Polimerek stwierdził, że warto przede wszystkim do kanałów komunikacji wikipedyjnej - kawiarenki, listy dyskusyjne, komunikat nad OZ itd.
  • Dyskutowano też o różnych sprawach technicznych przy organizacji "Roku Obrzędowego".