Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2013-III

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

370.20130702-22

Data
2 lipca 2013
Obecni
Karol007, Polimerek, Maikking, Magalia, Masti, Aegis Maelstrom, Leinad
Usprawiedliwienia
wszyscy byli obecni, choć nie przez cały czas.
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:15 - 23:30
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie regulaminu WLZ 2013: Użytkownik:Polimerek/Regulamin WLZ 2013 i dyskusja nad kwotami i sposobem rozdziału nagród. Polimerek (dyskusja) 12:17, 27 cze 2013 (CEST)
  Po krótkiej dyskusji i wprowadzeniu zmian zaproponowanych przez Aegisa, CLI i Powerka (zmiana definicji nagród "za całokształt", zwiększenie kwot na nagrody i idące za tym zmiany w innych paragrafach) regulamin został przyjęty głosami 6/0/0
 2. Patronat i wsparcie finansowe dla wyprawy Syberia 2013 (w zamian za relacje na wikinews i zdjęcia w Commons) Polimerek (dyskusja) 01:40, 28 cze 2013 (CEST)
  Po dyskusji dotyczącej tego, czy uczestnicy wyprawy są przygotowani i czy rzeczywiście mają wolę ładować zdjęcia do Commons i tworzyć newsy z wyprawy w Wikinews, postanowiono odłożyć sprawę na przyszły tydzień. Polimerek zobowiązał się skontaktować z uczestnikami za pośrednictwem sp5uhe i nakłonić ich do przesłania próbki zdjęć na Commons oraz odbycia szkolenia z zakresu edytowania w Wikinews.
 3. Konferencja GLAM 2013 (Propozycja Lantuszki) Polimerek (dyskusja) 08:29, 2 lip 2013 (CEST)
  Po dyskusji na temat sensu i celu tej konferencji oraz zapoznaniu się z jej wstępnym programem i preliminarzem budżetowym zarząd przyjął uchwałę UZ 2013-39 głosami 6/0/0.

371.20130709-23

Data
9 lipca 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Maikking
Przysłali usprawiedliwienia
Magalia, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16:14 - 22:03:05
Przebieg spotkania
 1. Dyskusja i ewentualne przyjęcie uchwały dotyczące wsparcia wyprawy Syberia 2013: UZ 40/2013. Polimerek (dyskusja)
  Zarząd przeznaczył na wsparcie wyprawy "Syberia 2013" kwotę do 4000 PLN. Uchwała nr UZ 40/2013 w ten sprawie zostałą przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0 (2 głosy oddano wcześniej za pośrednictwem listy dyskusyjnej Zarządu).
 2. Przyjęcie w poczet członków Boston9 (Commons, Wikipedia) Polimerek (dyskusja)
  Użytkownik Boston9 został przyjęty w poczet członków stosunkiem głosów 7/0/0 (2 głosy oddano wcześniej za pośrednictwem listy dyskusyjnej Zarządu).
 3. Wolne wnioski.
  1. Karol007 zapytał zgromadzonych członków Zarządu czy będą dziś podejmować decyzję w sprawie zwiększenia budżetu wyjazdu na Wikimanię 2013. Podjęto decyzję o wstrzymaniu decyzji w tej sprawie do następnego spotkania Zarządu.
  2. Karol007 zapytał Mastiego jak postępują prace nad spójnym dokumentem zasad rozliczeń wewnętrznych WMPL oraz pracami nad migracją na nowe serwery narzędziowe WMPL. W obu przypadkach prace postępują, choć bardzo powoli.

372.20130716-24

data
16 lipca 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:10 - 00:16:07
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie propozycji Mastiego dotyczącej rozliczania kosztów wyjazdu [1]. Temat pilny ze względu na start Wikiekspedycji 19 lipca. CLI (dyskusja)
  Masti przygotował ogólne warunki wewnętrznego rozliczenia wyjazdu. Do aktualizacji pozostały jeszcze formularze na którymi prace trwają. Podczas spotkania wprowadzono kilka kolejnych poprawek, m.in. usunięto wzmianki o fakturach za wyżywienie, ujednoznaczniono zapis o rozliczaniu diet. Leinad zwrócił uwagę na to, że dokument nie reguluje kwestii rozliczenia kosztów poniesionych z tytułu zakupu różnych biletów w innych krajach. Zwrócono uwagę, że dokument tego typu nigdy nie będzie regulował wszystkich przypadków. Dodatkowo, obecny na spotkaniu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Julo przypomniał, że Stowarzyszenie wspiera wyjazdy Wikipedystów, co nie oznacza, że refunduje całość poniesionych przez wolontariuszy wydatków. Została też przyjęta propozycja Leinada, by dodać zapis o tym, że podstawą rozliczenia może być nie tylko bilet ale również paragon potwierdzający nabycie biletu. Ostatecznie Zarząd przyjął proponowane regulacje dot. rozliczeń poprzez głosowanie, w którym stosunek głosów wyniósł 6/0/0.
 2. Przyjęcie uchwały dotyczącej zwiększenia kwoty na stypendia na Wikimanię 2013: UZ 41/2013. Polimerek (dyskusja)
  Polimerek już wcześniej informował, że środki przeznaczone na program stypendialny Wikimanii 2013 uległy wyczerpaniu i w związku z tym należy podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty z uchwały nr UZ 11/2013. Powodem dla którego zachodzi konieczność wprowadzenia aktualizacji w budżecie jest wyższa cena biletów lotniczych, wyższe kwoty noclegów oraz konieczność zwiększenia liczby stypendiów o 1. W dalszej części dyskusji powrócono do kwestii finansowania podróży z lotniska do centrum Hongkongu. Leinad przypomniał, że na spotkaniu Zarządu w dniu 18 czerwca 2013 roku ustalono, że w chwili obecnej nie będą wyrabiane karty kredytowe. W związku z tym, każdy będzie zobowiązany do samodzielnego pokrycia kosztów, a następnie indywidualnego rozliczenia się ze Stowarzyszeniem. Maksymalną kwotę rozliczenia indywidualnego zaproponowano 150 PLN. Zauważono, że ten rachunek jest niewystarczający ponieważ koszty podróży w Polsce oraz w Hongkongu będzie wyższy. Leinad podsumował krótko, że przy założeniu wcześniejszego zakupu biletów wydatek na poziomie 150-170 PLN na osobę jest realny do zrealizowania. Polimerek chcąc maksymalnie ograniczyć koszty WMPL zaproponował ustalenie limitu zwrotu za transfery, z czym zgodziła się większość członków Zarządu. Elfhelm zauważył, że refundacja dojazdu do lotniska w Polsce wymagałaby odrębnej uchwały, ponieważ ten wydatek nie mieści się w regulaminie przyjętym w uchwale UZ 11/2013 i zasadami przyjętymi w uchwale UZ 22/2013. Zauważył, że transfer "lotnisko => nocleg => lotnisko" mieści się w przelocie i noclegu. Leinad zwrócił uwagę na to, że ten temat ten powraca od marca i obecnie znów wracamy do punktu wyjścia. Ostatecznie przyjęto uchwałę UZ 41/2013, w której Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwiększył kwotę programu stypendialnego na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2013", przyjętego uchwałą nr UZ 11/2013 z 60000 do 80000 PLN. W tej samej uchwale został zmieniony punkt 4. regulaminu programu stypendialnego, do którego dodano podpunkt 4a w brzmieniu: "za koszt przelotu uznaje się również koszt dojazdów i powrotu z/na lotnisko – z takiej możliwości mogą skorzystać jedynie stypendyści z Polski – odpowiednio w Polsce może to być pociąg 2. klasy TLK lub tańsza opcja oraz w Hongkongu może to być Airport Express lub tańsza opcja.". W uchwale nr UZ 42/2013 Zarząd przychylając się do prośby Komisji stypendialnej z dnia 26 lutego 2013 o zwiększenie liczby stypendiów o jeden, zwiększył tę liczbę z 14 do 15. Obie uchwały zostały przyjęte stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Dyskusja nad konkursem około-wikiekspedycyjnym Wikiekspedycja 2013/konkurs. Ze względu na niski koszt, można rozważyć sfinansowane konkursu z uchwały wikiekspedycyjnej (UZ 37/2013). Polimerek (dyskusja)
  Polimerek już na liście dyskusyjnej Zarządu wyraził swoją aprobatę dla tej propozycji o czym przypomniał członkom Zarządu podczas spotkania. Masti podniósł kwestię kryteriów przyznawania nagród, które nie zostały dotychczas sprecyzowane. Padały różne propozycje, m.in. kryteria jakościowe, ilościowe lub pozostawienie obowiązku sprecyzowania kryteriów na Komisji konkursowej. CLI zaproponował nagrodę za wkład ilościowy ze względu na łatwość utworzenia rankingu, na podstawie którego można w następnej kolejności dokonać wyboru trzech najlepszych merytorycznie uczestników konkursu. Masti zaproponował zrezygnowanie z kryterium ilościowego pozostanie wyłącznie przy jakościowym, co wiązałoby się wyłącznie z ocenianiem, a nie liczeniem. Polimerek natomiast poddał pod rozwagę stworzenie listy haseł do napisania lub rozwinięcia i oparcia konkursu napisanie największej liczby artykułów o określonej, minimalnej długości (np. 1500 lub 2000 znaków), opartych na minimum dwóch źródłach i napisanych zgodnie ze wszystkimi zasadami i zaleceniami. Pomysł ten spotkał z zainteresowaniem. Pozostał problem napisania odpowiedniego regulaminu do czego zobowiązał się CLI. Zdecydowano, że nie będzie przeprowadzane głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu i budżetu konkursu. Koszt przeprowadzenia konkursu zostanie włączony do budżetu Wikiekspedycji.
 4. Wolne wnioski.
  Brak.

373.20130723-25

Data
23 lipca 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:18 - 22:00:53
Przebieg spotkania
 1. Wystawa fotografii Wiki Lubi Zabytki w Bukareszcie. Instytut Polski w Bukareszcie organizuje konkurs Polish ro.wikipedia. Współpraca przy organizacji konkursu jakoś się nie udała, ale za to jest szansa na zorganizowanie wystawy WLZ w Bukareszcie. Opisałem inicjatywę wstępnie na stronie Wystawa fotografii Wiki Lubi Zabytki w Bukareszcie. Planowany koszt to około 1300 zł. Proponuję przyjęcie w uchwale kwoty 1500 zł. Pokrywamy wyłącznie koszt wykonania tablic. Plansze zostaną wykonane na miejscu. Znalezienia wykonawcy tablic oraz organizacji wystaw podjął się Instytut Polski w Bukareszcie. Plansze mają być wielokrotnie eksponowane w Rumunii i Mołdawii. Sp5uhe (dyskusja)
  Pomysł spotkał się akceptacją Zarządu, który przeznaczył do 1500 PLN na wykonanie tablic. Uchwała nr UZ 43/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Przyjęcie uchwały 43/2013 na zwiększenie kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów Wikiekspedycji do Czarnobyla. Polimerek (dyskusja)
  Ponieważ konieczność zwiększenia kwoty przyznanej w uchwale UZ 24/2013 była niższa niż rzeczywiste wydatki uczestników Wikiekspedycji, a rozbieżność ta nie wynikła z błędu planowania budżetu lecz z błędów organizacyjnych popełnionych przez WMUK. Uchwała nr UZ 2013-44 korygująca kwotę z 2000 PLN na 2600 PLN została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Wolne wnioski.
  1. Ency, w związku ze swoją wypowiedzią w Kawiarence technicznej w Wikipedii zadał pytanie czy Stowarzyszenie nie może wynająć programistów by ten pomógł rozwiązać problemy techniczne z Visual Editor'em. W odpowiedzi, Masti powiedział, że zatrudnianie programistów na etapie kiedy główny kod jest bardzo zmienny mija się z celem, natomiast Polimerek podkreślił, że Stowarzyszenie bezpośrednio nie angażuje się w działanie Wikipedii.

374.20130730-26

Data
30 lipca 2013
Obecni
Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Aegis Maelstrom, Maikking
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20:00 - 22:20:45
Przebieg spotkania
 1. Uruchomienie strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Opis tematu: Stowarzyszenie ma obowiązek udostępniania informacji publicznej na wniosek każdego zainteresowanego. Publikacja dokumentów na stronie podmiotowej w BIP znacznie ułatwi dostęp do nich wszystkim zainteresowanym, a także wpłynie na znaczne poprawienie transparentności działań Zarządu i całego Stowarzyszenia. Karol007 dyskusja 15:32, 26 lip 2013 (CEST)
  Zarząd wyraził ogólną aprobatę dla pomysłu, choć wiąże się to z dodatkową pracą, którą trzeba wykonywać regularnie. Masti zwrócił uwagę na to, że pełne repozytorium dokumentów byłoby bardzo przydatne. Karol007 poparł pomysł Mastiego, który od razu sugerował utworzenie takiego repozytorium w wewnętrznej Wiki Zarządu, ponieważ początkowo dokumenty będą zawierać dane wrażliwe, które przed upublicznieniem należy zanonimizować. Karol007 zobowiązał się to utworzenia podstaw kategoryzacji dokumentów i anonimizacji. Początek pracy planowany jest na drugą połowę sierpnia.
 2. Zmiana harmonogramu spotkań Zarządu w sierpniu.
  Opis tematu: W pierwszej połowie sierpnia część Zarządu wyjeżdża na Wikimanię 2013 do HongKongu i w związku z tym należy rozważyć zmiany w harmonogramie spotkań. Pilne sprawy Zarząd może omawiać drogą mailową. Karol007 dyskusja 21:38, 25 lip 2013 (CEST)
  Ponieważ większość członków Zarządu w pierwszej połowie sierpnia będzie na Wikimanii 2013, następne IRCowe spotkanie odbędzie się 20 sierpnia 2013 roku. Do tego czasu pilne sprawy Zarząd będzie omawiał drogą mailową lub na żywo podczas Wikimanii.
 3. Wolne wnioski.
  1. Padło pytanie o stan projektu Wikikopter. Obserwator spotkania o niku "gag" odczytał na stronie projektu, że Wikikopter jest w biurze WMPL, w Łodzi. Karol007 powiedział, że sprzęt został przekazany jesienią do naprawy. Przetranspotrowano go do Chorzowa, a potem do Bytomia.
  2. Karol007 poprosił o sugestie dot. nowej strony spotkań Zarządu. Zgłoszono konieczność zmniejszenia miejsca wokół przycisku zgłaszania tematów, wyszczególnienie sekcji z agendą, ponieważ się zlewa z resztą treści, zmniejszenia czcionki sekcji z propozycjami tematów. Karol007 wprowadzi sugerowane poprawki.

375.20130820-27

Data
20 sierpnia 2013
Obecni
Karol007, Maikking, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18 - 01:02 dnia następnego.
Przebieg spotkania
 1. Konkurs ofert Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
  • Opis tematu: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. Chcemy wystąpić w tym konkursie (Stowarzyszenie jako oferent) z projektem zbudowania Matecznika (systemu pomocy nowym użytkownikom Wikipedii) korzystając z know-how usera Samala z rosyjskojęzycznej Wikipedii. Zakładamy dopasowanie rosyjskiego „Inkubatora” do naszych potrzeb (i w związku z tym przebudowę stron pomocy). Potrzeba 10% wkładu finansowego Stowarzyszenia. Więcej info: ogłoszenie MAC w BIP, PDF pisma do MAC – wersja wstępna (punkty i kwoty kosztorysu są do dopracowania, do tego kilka drobiazgów z rozdziału informacji o oferencie). Gotową ofertę należy wysłać dziś lub jutro.
  • Zgłaszający: Tar Lócesilion|queta! 13:36, 20 sie 2013 (CEST)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Tar Lócesilion|queta!
  • Dyskusja nad tym punktem trwała ponad godzinę. Ency i Tar wyjaśnili ideę projektu. Po wyjaśnieniu, że cała idea jest oparta na pomyśle rosyjskiego wikipedysty Samala, który wg projektu grantu miałby otrzymać ok 1/3 wszystkich środków za przekazanie "Know How" i gotowość do konsultacji projektu Matecznika, Maikking wyraził wątpliwość co do tego, że w grancie nie jest jasno wyjaśnione jaką wiedzę Samal ma przekazać i dlaczego nie można się bez niej obejść. Ency starał się doprecyzować rolę Samala w projekcie. Oprócz tego dyskutowano kwestię tego, czy można legalnie zatrudnić w ramach grantu obcokrajowca, jak go rozliczyć, a także nad sensownością całego projektu jako takiego, roli pozostałych uczestników - szans na faktyczne wdrożenie Matecznika w polskiej Wikipedii, a także czy są dowody na to, że Matecznik sprawdził się w rosyjskiej Wikipedii. Po dyskusji przeprowadzono formalne głosowanie nad uchwałą w sprawie wsparcia grantu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (UZ 2013-45), która została odrzucona (2 głosy przeciw (Maikking i Polimerek), 2 wstrzymujące (Masti, Karol007, 0 głosów za).
 2. Dalsze zatrudnienie sekretarki.
  • Opis tematu: W związku z tym, że Pani Ani kończy się umowa (30 sierpnia), konieczna jest pilna decyzja o przedłużeniu jej umowy. W związku z tym, że to jest już 3 umowa, będzie musiała być na czas nieokreślony. Ponadto Pani Ania - w związku z ciągłym zwiększaniem jej liczby obowiązków służbowych zwróciła się o podwyżkę.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 16:42, 20 sie 2013 (CEST)
  • Polimerek wyjaśnił, że w związku z tym, że kończy się umowa czasowa dla sekretarki Stowarzyszenia, trzeba z nią podpisać umowę na czas nieokreślony. Stwierdził też, że sekretarka zwróciła się telefonicznie do niego o podwyżkę w wysokości 500 PLN netto. BartłomiejB zapytał, ile sekretarka zarabiała dotąd i jak się mają jej zarobki do średniej krajowej i średniej zarobków w Łodzi. Polimerek stwierdził, że dotąd sekretarka zarabiała 2000 PLN netto. Następnie wskazał 2 strony internetowe z danymi na temat średnich zarobków w Łodzi, z których wynikło, że zarobki w wysokości 2500 PLN netto są obecnie nieco niższe od średniej w Łodzi. Podkreślił też, że sekretarce wkrótce zwiększy się zakres obowiązku w związku z planami uruchomienia BIP Stowarzyszenia. PO tych wyjaśnieniach przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą 46/2013, która została przyjęta 4. głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
 3. Strona BIP.
  • Opis tematu: Decyzja o sposobie prowadzenia i uruchomieniu BIP. Polimerek (dyskusja) 19:41, 14 sie 2013 (CEST)
  • Ze względu na to, że Karol007 nie zdążył rozeznać się w sprawie temat został odłożony do przyszłego tygodnia.
 4. Dofinansowanie wydania pracy naukowej.
  • Opis tematu: Ew. dofinansowanie wydania pracy "Od obyczaju do mody. Raport z badań nad przemianami życia codziennego"
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 20:03, 14 sie 2013 (CEST)
  • Polimerek wyjaśnił, że zgłosiła się do zarządu autorka ww. pracy doktorskiej, z prośbą o częściowe sfinansowanie jej druku przez uczelniane wydawnictwo. Masti zapytał, o jaką kwotę chodzi. Polimerek wyjaśnił, że chodzi o 7331 PLN z ogólnej kwoty 14 000 PLN całości kosztów druku. Potem przytoczył kluczową treść maila autorki pracy. Po krótkiej dyskusji zarządu uznał, że finansowanie druku takiej pracy wykracza poza cele statutowe Stowarzyszenia. Przegłosowano formalnie tę decyzję. Przeciw sfinansowaniu byli wszyscy czterej członkowie zarządu.
 5. Wolne wnioski.
  1. W ramach wolnych wniosków BartłomiejB zadał pytanie o uchwałę UZ 2013-39, w której opisie brak jest informacji jak została przegłosowana oraz gdzie jest preliminarz budżetowy na podstawie której ją przyjęto. Karol007 stwierdził, że to nie on prowadził wówczas obrady Zarządu i zajmie się w wolnej chwili uporządkowaniem sprawozdania z tych obrad. (Następnego dnia Polimerek uzupełnił dane o głosowaniu tej uchwały i załączył brakujący preliminarz).
  2. BartłomiejB spytał się czy nadal działa projekt finansowania zakupu książek do wikipedystów. Masti wyjaśnił, że tak i że to się odbywa w ramach Wikigrantów. BartłomiejB wyraził wątpliwość co do celowości sfinansowania zakupu jednej z książek wikipedyście ImreKiss, skarżąc się zarazem na jego działalność w Wikipedii dotyczącą haseł o Kościele Katolickim, i faktu, że on jest zbanowany w Wikipedii, a ImreKiss dostaje dofinansowanie. Tar Lócesilion stwierdził, że spory merytoryczne w Wikipedii są poza zakresem kompetencji Zarządu Stowarzyszenia, dlatego podejmowanie tego typu spraw w czasie jego obrad mija się z celem.

376.20130827-28

Data
27 sierpnia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Maikking (pierwsze 3 pkt.), Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:17:33 - 00:26:35 dnia następnego.
Przebieg spotkania
 1. Skład Komisji Konkursowej Wiki Lubi Zabytki.
  • Opis tematu: Zaakceptowanie przez Zarząd składu Komisji Konkursowej Wiki Lubi Zabytki. Szczegóły przesłałem na maila Zarządu.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 11:24, 21 sie 2013 (CEST)
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2013-21 i regulamin WLZ
  • Polimerek zaznaczył, że zgłosiła się również osoba będąca zawodowym fotografem, który uczestniczył w zeszłorocznym posiedzeniu Komisji, ale obydwa miejsca zawodowych fotografów są już obsadzone. Koordynatorka WLZ zrobiła listę potencjalnych zawodowych fotografów i zwerbowała ich po odbyciu rozmów telefonicznych ze wszystkimi, natomiast ze środowiska Wikipedystów wyboru dokonał użytkownik CLI. Nie zgłoszono żadnych uwag co do składu Komisji Konkursowej Konkursu WIki Lubi Zabytki. Zarząd przyjął cały skład stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. BIP Stowarzyszenia.
  • Opis tematu: Uruchomienie BIPu Stowarzyszenia.
  • Zgłaszający: Polimerek
  • Uwagi: Proponowałbym skorzystanie z możliwości, jakie daje § 9 pkt 3 rozporządzenia o bip i sprawdzenie, co jest potrzebne, żeby niniejsza wiki mogła spełniać wymagania Biuletynu. Spisuję swoje uwagi na stronie Biuletyn Informacji Publicznej.  « Saper // dyskusja »  23:20, 26 sie 2013 (CEST)
  • Karol007 zarejestrował się na stronie BIP i wygenerował wniosek o uruchomienie BIPu dla Stowarzyszenia. Wniosek należy przesłać mailowo lub listownie do redakcji BIP i czekać na uruchomienie strony informacyjnej podmiotu. Większa część dyskusji skupiła się wokół tego, czy wiki Stowarzyszenia jest w stanie spełnić warunki postawione przez ustawodawcę w kwestii stron BIP. Polimerek zaproponował skorzystanie z komercyjnego serwisu do prowadzenia Biuletynu, jednak pomysł nie spotkał się z entuzjazmem uczestników. Saper przywołał niektóre z warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68), które muszą zostać spełnione by strony w domenie pl.wikimedia.org stały się stronami podmiotowymi Biuletynu w myśl ustawodawcy. Ostatecznie, po dopracowaniu projektu uchwały, Zarząd stosunkiem głosów 6/0/0 przyjął uchwałę nr UZ 47/2013.
 3. Wyjazd na konferencję Wikimedia Armenia.
  • Opis tematu: Udział jednego z polskich Wikipedystów w konferencji w Erywaniu (http://meta.wikimedia.org/wiki/WikiConference_Yerevan_2013). Szczegóły przesłałem na maila Zarządu.
  • Zgłaszający: CLI
  • Dyskusja rozpoczęła się od pytania Polimerka do CLI czy to on ostatecznie pojedzie na tę konferencję, a chwilę później Aegis Maelstrom zapytał o spodziewane rezultaty wyjazdu oraz jego budżet. Budżet szacowany jest na ok. 1300 PLN i obejmuje tylko przelot. W budżecie nie uwzględniono jeszcze diety, natomiast Wikimedia Armenia zobowiązało się pokryć koszty noclegu i wyżywienia. CLI argumentował potrzebę wyjazdu tym, że Wikiekspedycja do Czarnobyla była źle zorganizowana, ze względu na to, że duża grupa (ok. 20 osób) fotografowała jeden obiekt. CLI uważa, że przekazanie doświadczeń Wikimedia Polska w zakresie organizacji i przeprowadzania Wikiekspedycji pozwoli armeńskiemu partnerowi Fundacji Wikimedia uniknąć tego typu błędów w przyszłości. Aegis Maelstrom podkreślił, że przed podjęciem decyzji należy określić czy ten wyjazd wpisuje się w misję Stowarzyszenia i oczekiwaniami donatorów. Maire zasugerowała powrót do idei spotkania środkowoeuropejskiego w Polsce, podczas którego WMPL podzieli się swoimi doświadczeniami w organizacji Wikiekspedycji. Tymczasem Polimerek i Tar Lócesilion poszukiwali inrofmacji na temat wielkości potencjalnego audytorium CLI szacowanej na ok. 40 osób oraz wysokości diet podczas podróży do Armenii (42 EUR). Aegis Maelstrom zaproponował skontaktowanie się w kwestii programu z organizatorami, ponieważ w chwili obecnej dostępna jest tylko jego ramowa wersja. Aegis Maelstrom zaznaczył, że idea pomocy innym chapterom jest mu bliska jednak ma wątpliwości czy sposób zaproponowany przez CLI w tym przypadku jest dobry Dodatkowo Polimerek rozwiewając wątpliwości Aegisa Maelstroma dot. zaznajomienia się w sprawie Fundacji Wikimedia, podkreślił, że Fundacja przyznała grant na tę konferencję więc wie o jej organizowaniu. Karol007 zadał pytanie czy Zarząd zgada się na wysłanie przedstawiciela WMPL na tę konferencję. Głosowanie zakończyło się stosunkiem głosów 0/1/3, powodując odrzucenie wniosku o dofinansowanie.
 4. Usunięcie członków WMPL nie wywiązujących się z rocznej składki.
  • Opis tematu: Przed spotkaniem zostanie przedstawiona lista członków Stowarzyszenia, którzy nie wywiązali się z rocznej składki w 2012 i 2013 roku lub tylko w 2013 roku. Powodem braku decyzji w zeszłym roku jest niedopatrzenie.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 21:59, 25 lip 2013 (CEST)
  • Projekt uchwały: Projekty Uchwał Zarządu#UZ 48/2013
  • Lista osób przedstawionych Zarządowi przez Karola007 w poufnym załączniku obejmowała 35 osób o bardzo różnym poziomie aktywności, co bardzo zdziwiło uczestników spotkania. Ostatecznie Zarząd postawił przesunąć termin podjęcia decyzji o do 10 września dając jeszcze ok. tygodnia na uzupełnienie wpłat.
 5. Utworzenie budżetu na działalność Zarządu Stowarzyszenia.
  • Opis tematu: Podczas spotkania 12 lutego 2013 roku padła propozycja wzięcia pod uwagę propozycji utworzenia budżetu na działalność Zarządu Stowarzyszenia. Budżet taki miałby ułatwić pracę Zarządu i podejmowanie konkretnych uchwał na delegacje jego poszczególnych członków, którzy często wyłączają się z głosowania, w sprawach ich dotyczących. Jeśli wyłączy się w jakiejś sprawie większość jego członków, to podjęcie decyzji będzie niemożliwe.
  • Zgłaszający: Leinad
  • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkania Zarządu/2013-I#12 lutego
  • Polimerek zaznaczył, że duży budżet jest zbędny, natomiast zaproponował przyjęcie mniejszego budżetu na delegacje krajowe w analogicznej uchwale do UZ 19/2009. Ostatecznie uchwała UZ 48/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.
 6. Wolne wnioski.
  1. Masti złożył życzenia urodzinowe Polimerkowi. Do życzeń dołączyło się część uczestników spotkania.

377.20130903-29

Data
3 września 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Masti, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20:29 - 23:12:09
Przebieg spotkania
 1. Nagranie i przekazanie do Wikimedia Commons Kolęd polskich.
 2. Podwyżka dla księgowej.
  • Opis tematu: Rozpatrzenie podania księgowej o podwyżce
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 00:57, 2 wrz 2013 (CEST)
  • W krótkiej dyskusji nie padły żadne argumenty przeciw. Karol007 przywołał kilka poprzednich uchwał, w których w większości nie było wyszczególnionej pensji pracownika księgowego a jedynie ogólny koszt utrzymania pracownika biurowego, księgowej i koszty prowadzenia biura (UZ 2013-2 i UZ 2012-47), natomiast kwota była podana w 2009 roku (UZ 2009-14). Zwiększająca się ilość pracy księgowej nie pozostawiła żadnych wątpliwości co do słuszności podwyżki. Ostatecznie Zarząd podwyższył o 410 PLN netto wynagrodzenie pracownika księgowego, określając je na poziomie 1200 PLN netto (790 PLN netto dotychczas). Uchwała nr UZ 49/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Ponadto, Masti zaznaczył, że powinien podsumować dotychczasowe wydatki na utrzymywane etaty, a szybkie podsumowanie wykazało, że do końca 2013 roku zostanie wydanych ok. 51600 PLN co mieści się w przewidzianej kwocie 60000 PLN przeznaczonej na te cele w uchwale (UZ 2013-2).
 3. Wszczęcie sporu sądowego z GrafixBis.
  • Opis tematu: Przeznaczenie środków na wszczęcie sporu sądowego z GrafixBis
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 00:57, 2 wrz 2013 (CEST)
 4. Usunięcie członków WMPL niepłacących rocznej składki.
  • Opis tematu: Skreślenie z listy członków osób, które nie wpłaciły składki w 2013
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 00:57, 2 wrz 2013 (CEST)
  • Karol007 zasugerował, by punkt przesunąć na 10 września, ze względu na zaproponowanie tej daty na ostatnim spotkaniu Zarządu (27 sierpnia 2013 roku, pkt. 4).
 5. Wolne wnioski.
  1. Karol007 opisał krótko plan organizacji warsztatów fotograficznych w skansenie w Chorzowie. Zaznaczył, że konieczne będzie przyjęcie uchwały na catering podczas imprezy na kwotę ok. 400 PLN. Więcej szczegółów zostanie podanych podczas następnego spotkania Zarządu.
  2. Karol007 Zakomunikował, że wniosek o uruchomienie BIP WMPL został przyjęty i jest zielone światło do dalszych działań w tej sprawie.

378.20130910-30

Data
10 września 2013
Obecni
Karol007, Polimerek, Maikking, Masti, Aegis Maelstrom, Leinad
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18 - 23:59
 1. Usunięcie członków, którzy nie zapłacili składki
  • Opis tematu: Usunięcie członków Stow., którzy nie zapłacili składki za 2013
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 11:33, 10 wrz 2013 (CEST)
   • Po uratowaniu w ostatnim momencie dwóch osób przed skreśleniem, oraz dyskusji na temat tego, czy można ujawnić załącznik z listą nicków osób na liście do skreślenia, co wymagało sprawdzenia, czy któraś z tych osób nie zastrzegła swoich danych osobowych, została przyjęta uchwała UZ 2013-50 głosami 6/0/0
 2. Projekt Kolędy.
  • Opis tematu: Prośba o akceptację harmonogramu i budżetu projektu Kolędy.
  • Zgłaszający: Borys Kozielski
  • Powiązane spotkania Zarządu: 3 września 2013
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski
  • Borys wyjaśnił najpierw kto to będzie robił i jak. Stwierdził, że do świąt nie będzie czasu nagrać wszystkich kolęd, także będzie nagrywane tylko pierwszych 10. Następnie Aegis stwierdził, że Stowarzyszenie powinno jaśniej wyrazić czego oczekuje od tych nagrań, oraz wrócił do tematu zapisu nutowego i oddzielnych ścieżek dźwiękowych dla każdego instrumentu i wokalu. Nie był jednak w stanie określić kosztu takie zamówienia i kto by go mógł wykonać. Borys ponownie stwierdził, że jego aranżer po prostu nagrywa aranżację w studiu, modyfikując ją na miejscu i dlatego nie jest w stanie dostarczyć ścisłego zapisu nutowego rozpisanego na poszczególne instrumenty. Ze względu na późną porę oraz brak ostatecznego projektu budżetu po sugestiach Aegisa - postanowiono przegłosować projekt uchwał dotyczący tego projektu mailowo.

379.20130917-31

Data
17 września 2013
Obecni
Magalia, Polimerek, Maikking, Masti, Aegis Maelstrom, Leinad
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:33-23:36
 1. Projekt Kolędy.
  • Opis tematu: Prośba o akceptację harmonogramu i budżetu projektu Kolędy.
  • Zgłaszający: Borys Kozielski
  • Powiązane spotkania Zarządu: 3 września 2013
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski
  • Dokończenie głosowania nad uchwałą 51/2013. Wcześniej mailowo zagłosowali: Polimerek, Masti, Leinad, Maikking, Karol007, w czasie zebrania swoje głosy dodali Magalia i Aegis, także w rezultacie uchwała została przyjęta głosami 7/0/0.
 2. Projekt Kolędy II.
  • Opis tematu: Prośba o podjęcie decyzji w sprawie pozostałych 10 nagrań projektu Kolędy. Demo pierwszego nagrania
  • Zgłaszający: Borys Kozielski
  • Powiązane spotkania Zarządu: 10 września 2013
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski
  • Prośba o podjęcie decyzji w temacie pełnego uruchomienia projektu „Kolędy”. Borys przedstawił link do próbnego nagrania jednej kolędy. Aegis poprosił o wstrzymanie tej decyzji, ponieważ chciał skonsultować nagrania z osobami z zewnątrz. Jednocześnie przysłał pozostałym członkom zarządu dość długi mail, z którego wynikało, że można zrealizować za ok 2 x więcej pieniędzy nagranie kolęd w formacie zaproponowanym na poprzednim spotkaniu to znaczy z zapisem nutowym i nagraniami poszczególnych ścieżek. Borys oświadczył, że jego aranżer zgodził się oprócz ścieżki dźwiękowej podkładu dostarczyć także pliki w formacie midi. Następnie dyskutowano jakość dostarczonego próbnego nagrania – padły stwierdzenia, że jest to nagrane bardzo prosto, może trochę za prosto, ale z drugiej strony tak miało być, żeby to był materiał do ilustracji artykułów bez żadnych „wodotrysków”. Następnie przedyskutowano sprawę umowy ze studiem „Acantus” - ostatecznie ma to być umowa z przeniesieniem praw majątkowych i licencją CC-BY-SA, wg wzoru KOED. Borys zaproponował przygotowanie wstępnej wersji tej umowy i posłanie jej do Polimerka, który skonsultuje ją z Aegisem i Maikkingiem – po czy zostanie podpisana.
 3. Wolne wnioski.
  1. Polimerek zapytał się zarządu, czy w razie gdyby konferencja CEE miała się odbyć w tym roku i w związku z liczbą potencjalnych chętnych – wybrać osoby na tę konferencję bezpośrednio decyzją zarządu, czy stworzyć komisję konkursową. Nie podjęto tej decyzji ze względu na to, że nie wiadomo czy ta konferencja dojdzie ostatecznie do skutku. Szczególnie dziwny jest brak programu. Polimerek zaproponował, żeby polscy potencjalni uczestnicy wpisali w program swoje propozycje, to może to trochę rozrusza kolegów z innych krajów.
  2. Drugi wolny wniosek dotyczył ew. organizacji konferencji CEE lub Wikimedia Conference w 2014. Dyskutowano o tym, w którym z miast i czy jest szansa na znalezienie ekipy organizatorów i czy ew. zatrudnić do tego koordynatora.

380.20130924-32

Data
24 września 2013
Obecni
Magalia, Polimerek, Maikking, Masti, Aegis Maelstrom, Karol007, <Leinad>
Prowadzący
Nieustalony, ponieważ nie było zgłoszeń tematów
Czas trwania
brak oficjalnego momentu zaczęcia - pierwsze zgłoszenie wolnego wniosku miało miejsce o 21:09 - czas zakończenia: ok. 23:33 (nie było oficjalnego zamknięcia).
 1. Wolne wnioski.
  1. TarLocesilion zapytał się, kto chciałby zorganizować GDJ w tym roku - nie było odzewu.
  2. Aegis rozpoczął dyskusję nad kształtem umowy dotyczącej projektu "Kolędy". Wzór Koalicji Otwartej Edukacji okazał się mało adekwanty, - wymaga przedefiniowana pól eksploatacji i dokładniejszego zdefiniowania warunku atrybucji. Dyskutowano też nad tym, czy kolędy mają być udostępnione na licencji CC-BY-SA, czy CC-BY. Ostatecznie większość dyskutantów zgodziła się, że lepsza będzie licencja CC-BY, z warunkiem atrybucji w postaci wymienienia wszystkich współtwórców i klauzuli o finansowaniu projektu przez Stowarzyszenie. Przygotowania wstępnej wersji umowy podjął się Polimerek, umowę ma też przejrzeć Maikking.
  3. Spotkania z okazji 1 miliona artykułów w Wikipedii i jej urodzin: Polimerek wyraził smutek z powodu, że nie przygotowano żadnej większej akcji z okazji 1 miliona. Ponieważ w sobotę jest planowane spotkanie warszawskich wikipedystów (WOW) - postanowiono zafundować tort z logiem Wikipedii i napisem "1 milion". Zamówieniem tortu obiecał się zająć Masti. Przegłosowano stosowną uchwałę przyznającą na to środki: UZ 2013-52, która została przyjęta 6/0/0.
  4. Polimerek zaprezentował nową stronę z prostymi wyjaśnieniami jak składać wnioski o dofinansowanie różnych inicjatyw: Granty/dofinansowania i poprosił o ew. dokonanie poprawek. Karol stwierdził, że od dawna ma w planach zrobić ogólną stronę w duchu "gdzie się zgłosić po co". Strona Polimerka została ogólnie przyjęta z zadowoleniem.
  5. Polimerek zapytał się jak idą sprawy z uruchomieniem BIP Stowarzyszenia - Karol odpowiedział, że cały czas nad tym pracuje.
  6. Karol007 wspominał o planowanej akcji weryfikowania danych kontaktowych członków Stowarzyszenia. Karol zasugerował zrobienie formularza pdf. Polimerek zasugerował, żeby tego nie komplikować technicznie i po prostu wysłać pytania członkom Stow. mailem i tą samą drogą dostać odpowiedzi, po czym przepisać je do arkusza, w którym są przechowywane dane członków Stow. Pytania mają dotyczyć preferowanej formy kontaktu oraz tego jak członkowie oceniają działania Stow. i czego od Stow. ew. oczekują oraz w co by się chcieli ew. zaangażować. Karol obiecał przygotować wzór takiego kwestionariusza, a rozsyłką ma się zająć sekretarka.
  7. W związku z propozycją kolegów z Wikimedia DE dotyczącego wspólnego zamówienia długopisów promocyjnych z logo Wikipedii - Polimerek zapytał się, czy i ew. ile ich zamówić. Pomysł spotkał się z ogólną aprobatą, zwłaszcza, że zostało się jeszcze 1694,06 PLN z uchwały dotyczącej produkcji gadżetów (UZ 2012-60). Po dyskusji ustalono aby zamówić 1000 długopisów. Decyzję podjęto głosami 5/0/0.