Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenia Zarządu kadencji 2012–2014

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
(Przekierowano z Spotkania Zarządu/2014-II)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

2012

319.20120602-23

Data
2 czerwca 2012, godzina: 17:30 - 18:00
Obecni
Polimerek, Masti, Leinad, Magalia, Karol007, Aegis maelstrom, Maikking.
Przebieg spotkania

Pierwsze spotkanie zarządu IV kadencji. Spotkanie na żywo w Łodzi.

 1. Wybór wiceprezesa, skarbnika i sekretarza: UZ_2012-26
 2. Ogólna dyskusja o podziale obowiązków, załatwienia spraw formalnych po Walnym (zgłoszenie zmian do KRS itp.)

320.20120605-24

data
5 czerwca 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Polimerek, Masti, maikking, Leinad, Magalia (od pkt. 3)
Przesłane usprawiedliwienia
Zgłoszone spóźnienie przez Magalię.
Czas trwania
21:07:39-23:15:15
Spotkanie prowadził
Karol007
Przebieg spotkania
 1. Dyskusja nad omawianym w sobotę na Konferencji projektem Wilamowice. Rozważenie możliwości zatrudnienia i płacenia za nagrywane słowa lektorom języka wilamowskiego w razie, gdyby nie zgodzili się podjąć współpracy na zasadzie wolontariatu. Przyjęcie uchwały 26/2012. Plogi (dyskusja) 22:27, 2 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Na początek Plogi zakomunikował, że Ludmiła Pilecka nawiązała już kontakt z Wilamowiczaninem (lub Wilamowiczanami), a Pleple2000 ma jej pomóc w organizacji pierwszego spotkania. Na planowane pierwsze spotkanie, mobilizują się wszyscy wolontariusze-uczestnicy projektu, co spotkało się z chłodnym przyjęciem większości członków Zarządu. Głównymi argumentami podnoszonymi przeciw wyjazdowi dużej grupy negocjacyjnej, były niepotrzebnie zwiększane koszty wyjazdu oraz potencjalne problemy negocjacyjne w licznej grupie. Zasugerowano, by przy pierwszym kontakcie zaproponować mieszkańcom Wilamowic udział w projekcie na zasadzie wolontariatu i przedstawienie konieczności publikacji nagrań na wolnej licencji, a dopiero w przypadku braku zainteresowania tą formą współpracy, przystąpienie do dalszych negocjacji. Projekt od samego początku cieszy się pełnym poparciem Zarządu. Zaproponowano, aby pierwsza faza projektu składała się z pierwszego wyjazdu, w czasie którego zostanie nawiązana współpraca oraz nastąpi określenie szczegółów realizacji, składającej się na szereg roboczych wyjazdów, drugiej fazy. Koordynatora poproszono o uszczegółowienie planu oraz budżetu pierwszego wyjazdu. W drugiej fazie przewiduje się konieczność zakupu sprzętu do nagrań (dyktafon + mikrofon), przy czym po pojawieniu się wątpliwości co do konieczności zakupu, dyskusja na ten temat została wstrzymana do czasu omawiania ostatecznego kształtu budżetu. Julo zaproponował sprawdzenie kosztów wynajmu profesjonalnego sprzętu do nagrań.
  Pod rozwagę podsunięto również sprawdzenie kosztów sprowadzenia Wilamowiczan do studia nagraniowego oraz podjęcie próby znalezienia osób naukowo pracujących nad językiem wilamowickim. Z luźnych pomysłów jakie padły to Marek Mazurkiewcz zwrócił na dostępność studia w Warszawie, a Julo w razie potrzeby może skontaktować z projektem, w roli doradcy, profesjonalnego akustyka.
 2. Rozpatrzenie odwołania od decyzji komisji wikigrantów złożone przez Plogiego Polimerek (dyskusja) 22:28, 4 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Zarząd zwrócił uwagę, że zmieniły się okoliczności stanowiące przyczynę odmowy (organizator opublikował program Festiwalu) przyznania Wikigrantu przez Komisję. Polimerek sugerował racjonalizację kosztów wyjazdu. Pod koniec dyskusji, prowadzący udzielił głosu wikipedyście CLI, który stanowczo zasugerował zmianę środka transportu oraz wyraził opinię, że jedna osoba przy tak bogatym programie Festiwalu jest niewystarczająca i uzasadnione byłoby wysłanie drugiej osoby do pomocy i rozważenie rezygnacji z drugiego dnia imprezy. Ostatecznie Zarząd skierował rozpatrzenie odwołania do obradującej w dniu następnym, Komisji Wikigrantów.
 3. Dyskusja o podziale zadań członków zarządu. Patrz: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis Polimerek (dyskusja) 11:57, 4 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Dyskusję rozpoczął Polimerek linkiem do swojego brudnopisu (Użytkownik:Polimerek/Brudnopis), w którym zgromadził główne zadania jakie należą do Zarządu WMPL. Członkowie Zarządu otrzymali 7 dni (nikt nie negocjował dłuższego terminu) na zapoznanie się i przypisanie sobie zadań, którymi będą się z chęcią zajmować. Maire zwróciła uwagę na potrzebę aktualizacji strony Majątek Stowarzyszenia, zapoczątkowując tym samym kolejny wątek dyskusji, poświęcony aktualizacji wielu stron Wiki WMPL. Kilka minut później, Leinad zasugerował konieczność dokonania rewizji Regulaminu Zarządu. Zwrócono uwagę na konieczność uporządkowania i aktualizacji wielu innych obszarów. Wypowiadający się członkowie Zarządu nie ukrywali entuzjazmu do pracy. Polimerek zapobiegając rozwijającemu się chaosowi pracy we wszystkich obszarach jednocześnie, zasugerował w pierwszej kolejności podzielenie zadań, następnie zrewidowanie Regulaminu Zarządu, a w dalszej kolejności dalsze porządkowanie - jak to sam określił - zaszłości.
 4. Krótkie omówienie przejmowanych zadań oraz wstępna dyskusja nt. celów na nową kadencję. aegis maelstrom δ 23:11, 4 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Aegis Maelstrom liczył na liczniejszą obecność byłych członków Zarządu, aby zwrócili uwagę na najpilniejsze sprawy do załatwienia oraz podzielili się doświadczeniem na co zwracać szczególną uwagę. Część rozmów dot. przekazania obowiązków odbyła się już w Łodzi, więc realizacja najpilniejszych zadań już została podjęta. W ogólnej rozmowie zostały wspomniane dokumenty, które należy złożyć zarówno w KRS, jak również w siedzibie WMPL.
  W kwestii zamknięcia spraw po konferencyjnych, po otrzymaniu szczegółowych kosztów podróży naszych gości z wschodu, Zarząd będzie musiał podjąć stosowną uchwałę akceptującą poniesione wydatki, które okazały się niedoszacowane.
  Równolegle do toczącej się dyskusji na temat spraw administracyjnych, Aegis Maelstom zapytał o stan realizowanych projektów. Nie zgłoszono żadnych problemów. Karol007 napisał, że opiekuje się projektami Wikikopter oraz WikiSkaner, a Polimerek wspomniał, że projekt Wiki Lubi Zabytki powoli się rozwija.
  Aegis Maelstrom zapytał, jakie cele poprzedniej kadencji będą kontynuowane i czy będzie możliwe uzgodnienie spójnej wizji obecnej kadencji. Zdecydowano, że dyskusja na ten temat zostanie zapoczątkowana w późniejszym terminie, po opanowaniu najpilniejszych obowiązków.

321.20120612-25

Data
12 czerwca 2012
Obecni
Karol007, Polimerek, Masti, Leinad, Magalia, Aegis Maelstrom (od pkt. 5)
Przesłane usprawiedliwienia
Nieobecność zgłaszał maikking.
Czas trwania
21:10:14-22:29:33
Spotkanie prowadził
Karol007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków: Alan ffm i Zbigniew.czernik. Karol007 dyskusja 10:38, 11 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Stosunkiem głosów 5/0/0 (za/przeciw/wstrzymane) Zarząd przyjął wszystkich kandydatów.
 2. Przyjęcie uchwały nr 27/2012. (Tutaj szczegóły) Plogi (dyskusja) 16:49, 11 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Zwrócono uwagę, że szczegółowość przygotowania i uzasadnienia wysokości budżetu osiągnęła właściwy poziom. Zarząd zdecydował zaokrąglić kwotę do 600 PLN. Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń. Uchwałę UZ 2012-27 w sprawie przyznania dofinansowania na zrealizowanie projektu Wilamowice, przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0.
 3. Końcowa dyskusja nad podziałem obowiązków między członków Zarządu wg szkicu Polimerka i podjęcie ostatecznej decyzji. Karol007 dyskusja 14:56, 11 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Ze względu na to, że część zadań nie została rozdzielona, oraz to, że nie wszyscy członkowie Zarządu określi zakres swoich przyszłych zadań, zdecydowano przesunąć podjęcie końcowej decyzji na następne spotkanie. Jednocześnie, zadania, które zostaną bez przydziałów, zostaną rozdzielone przez Prezesa. Karol007 wyśle maila do członków Zarządu w celu przypomnienia o konieczności przydzielenia zadań.
 4. Analiza Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska i przyjęcie uchwały w sprawie jego aktualizacji wg projektu Uchwały Zarządu 29/2012. Karol007 dyskusja 14:56, 11 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Zdecydowano, że przyjęcie Regulaminu Zarządu nastąpi dopiero po ostatecznym ustaleniu podziału obowiązków między jego członków.
 5. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w regulaminie przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia. Propozycja przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Przyjmowania Członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska (wg zał. do projektu Uchwały Zarządu 28/2012). Karol007 dyskusja 14:56, 11 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Po zgłoszeniu i dokonaniu kilku poprawek, uchwałę nr UZ 2012-28 w sprawie przyjęcia "Regulaminu Przyjmowania Członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska", przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.

322.20120619-26

Data
19 czerwca 2012
Obecni
Karol007, Polimerek, Masti, Magalia, maikking, Aegis Maelstrom
Przesłane usprawiedliwienia
Brak.
Czas trwania
całkowity: 21:25:12-23:49:42
cząstkowe:
pkt. 1: 21:25:12-22:21:34
pkt. 2: 21:21:38-23:16:35
pkt. 3: 23:16:48-23:49:26
pkt. 4: 23:24:32-23:46:10
Spotkanie prowadził
Karol007
Przebieg spotkania
 1. Podział obowiązków między członków Zarządu wg szkicu Polimerka Polimerek (dyskusja) 11:02, 13 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Zdecydowano, że cześć zadań będzie wymagała utworzenia zespołów nad którymi będą czuwali członkowie Zarządu. Ostatecznie na stronie Podział zadań zarządu w ciągu następnych kilkunastu dni przyjęty podział zadań zostanie ukształtowany w postaci tabeli z podziałem na "sekcje tematyczne" oraz opisu indywidualnie dla każdego członka Zarządu. W czasie dość długiej dyskusji omówiono przy różnym poziomie szczegółowości zakres niektórych zadań oraz zdecydowano o przydziale zadań dla nieobecnego Leinada. Wyodrębniono tematyczne grupy zadań: GLAM (galleries, libraries, archives, museums), promocja, zadania skarbnika, opieka nad majątkiem, technikalia, fundraising, komunikacja z społecznością, komunikacja z chapterami i WCA (Wikimedia Chapters Association), komunikacja z partnerami zewnętrznymi, inicjatywy badawcze, praca sekretarska. Podział obowiązków został przyjęty przy ogólnej akceptacji zebranych członków Zarządu.
 2. Analiza Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska i przyjęcie uchwały w sprawie jego aktualizacji wg projektu Uchwały Zarządu 2012-29. Polimerek (dyskusja) 11:02, 13 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Po omówieniu kształtu regulaminu i dokonaniu kilkunastu poprawek precyzujących zapisy został przyjęty. Uchwała UZ 2012-29 w sprawie zmiany regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
 3. Uzupełnienie Komisji Wikigrantów po rezygnacji Maire. Polimerek (dyskusja) 11:02, 13 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Zgłoszony kandydatury osób Picusa viridisa oraz Elfhelma. Ostatecznie zgodę wyraził Elfhelm. Uchwałę UZ 2012-30 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wikigrantów przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0 (późna pora zmusiła Magalię do opuszczenia spotkania).
 4. Wybór przedstawiciela Stowarzyszenia do Wikimedia Chapters Association (WCA) Polimerek (dyskusja) 15:27, 15 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Zauważono, że nie podjęto oficjalnej decyzji o przystąpieniu do Wikimedia Chapters Association przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Wstępnymi kandydatami są Maikking oraz Aegis Maelstrom, natomiast w spotkaniu podczas Wikimanii 2012 w Waszyngtonie, najprawdopodobniej będzie brał udział Polimerek. Ostateczną decyzję w tej sprawie Zarząd podejmie podczas następnego spotkania po podjęciu uchwały dot. przystąpienia Stowarzyszenia WMPL do WCA.

323.20120626-27

Data
26 czerwca 2012
Obecni
Karol007, Polimerek, Masti, Magalia, maikking, Aegis Maelstrom
Przesłane usprawiedliwienia
Brak.
Czas trwania
21:15:44-23:49:42
Przebieg spotkania
 1. Podjęcie oficjalnej decyzji w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia WMPL do Wikimedia Chapters Association (WCA) oraz uchwały w tej sprawie (wg projektu uchwały 31/2012) Karol007 dyskusja 00:21, 24 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Po dyskusji i wyjaśnieniach powodów przystąpienia do tej instytucji Zarząd zdecydował przystąpić do tej organizacji. Ma to być dobrowolne zrzeszenie chapterów Wikimiedia, którego celem ma być wzajemne wspieranie się chapterów i rodzaj przeciwwagi dla biura Wikimedia Foundation. Uchwała w tej sprawie została przyjęta 6 głosami wszystkich obecnych członków zarządu.
 2. Wybór przedstawiciela Stowarzyszenia do Wikimedia Chapters Association (WCA) (przeniesione z poprzedniego spotkania) Karol007 dyskusja 00:21, 24 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Po krótkiej dyskusji zdecydowano się wybrać na przedstawiciela kol. Aegisa, natomiast docelowo prawdopodobnie naszym przedstawicielem zostanie Maikking, który jednak - jako nieobecny na Wikimanii nie będzie mógł brać udział w spotkaniu założycielskim. Omówiono też kwestię tego, że wciąż nie wiadomo kiedy ma być spotkanie założycielskie, gdzie, ani jaki ma być jego program, choć pierwotne było to planowane w dniach 10-11 lipca (równolegle z hackatonem) przed Wikimanią.
 3. Przyjęcie uchwały 32/2012. Uzasadnienie: 30 czerwca jedziemy do Wilamowic. Chcemy kupić dyktafon od razu po powrocie jeśli mieszkańcy będą zainteresowani realizacją projektu Wilamowice. Jeśli nie będą zainteresowani, dyktafonu nie kupimy i pieniądze się nie zmarnują. Chcemy jednak już teraz mieć przygotowany grunt pod ten zakup, żeby potem od razu moc przystąpić do właściwej realizacji projektu - nagrywania. Załączniki: 1, 2, 3, akumulatorki R6 w sklepie kupię, + przesyłka. Plogi (dyskusja) 16:17, 24 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Po wymianie opinii na temat potrzeby takiego zakupu oraz wyjaśnień dlaczego wybrano akurat to urządzenie a nie jakieś inne zarząd przyjął uchwałę w tej sprawie 6 głosami wszystkich obecnych członków zarządu. Urządzenie to jako poręczne, stosunkowo niedrogie i gwarantujące wysoką jakość nagrań może się przydać po zakończeniu projektu "Wilamowice" także do nagrywania innych wydarzeń, np. zlotów i konferencji Wikimedia.
 4. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie transportu fotografii stereoskopowych na szkle z Wrocławia (Julo) do Mikołowa (Lilly m) w ramach projektu WikiSkaner. Wniosek pierwotnie złożony do Komisji Wikigrantów, lecz odrzucony ze względów regulaminowych. Karol007 dyskusja 00:21, 24 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Zarząd po krótkiej dyskusji, w której wymieniono opinie dotyczące wartości fotografii na szkle, przyjął 5 głosami za i jednym wstrzymującym się uchwałę UZ 2012-33 przyznającą do 700 PLN na ten cel.
 5. Przejście sekretarki na pełen etat od sierpnia 2012 z zakresem obowiązków jak w Użytkownik:Polimerek/Brudnopis2 Polimerek 34/2012 (dyskusja) 20:20, 25 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Sprawa przejścia sekretarki na pełen etat i zwiększenia środków na utrzymanie biura był już omawiany w czasie Walnego Zebrania Członków, przy okazji uchwalania preliminarza budżetowego. Polimerek zreferował przebieg rozmowy z sekretarką i wyjaśnił jej punkt widzenia oraz własne przemyślenia w tym zakresie. Ustalono, że dawna umowa o pracę na pół etatu zostanie od początku sierpnia 2012 zastąpiona nową umową na cały etat. Omówiono też kwestię aktualnych kosztów funkcjonowania biura i zdecydowano się podnieść przeznaczone na to środki - na duży wyrost - ale aby w najbliższej przyszłości nie było konieczności wracania do tematu. W efekcie poprawiono projekt odpowiedniej uchwały UZ 2012-34 którą poparło 6 członków zarządu przy braku sprzeciwów i głosów wstrzymujących się.
 6. Wolne wnioski.
  1. Zbigniew.czernik zwrócił się z pytaniem do Zarządu, czy ten udzieli pozwolenia, na współdzielenie adresu biura Stowarzyszenia Wikimedia Polska do korespondencji Stowarzyszeniu OpenStreetMap Polska. Wstępnie nie zgłaszano żadnych sprzeciwów, ani też problemów, jednak temat ten zostanie podjęty raz jeszcze, po wpisaniu go w harmonogram jednego z przyszłych Spotkań Zarządu.

324.20120703-28

Data
3 lipca 2014
Obecni
Karol007, Polimerek, Magalia, maikking, Aegis Maelstrom, Leinad
Przesłane usprawiedliwienia
Brak
Czas trwania
21:19:46-22:19:03
Przebieg spotkania
 1. Czy Stowarzyszenie WMPL zostanie organizatorem akcji na Wikinews: Zostań autorem wiadomości nr 13 000, a otrzymasz zestaw gadżetów związanych z projektami Wikimedia? Gadżety dla autora hasła nr 13 000 zostały zebrane. Prośba wiąże się z patronatem i pokryciem kosztów związanych z wysyłką - maksymalnie będzie to 20 zł. - Ala z (dyskusja) 21:44, 1 lip 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Pomysł przeprowadzenia akcji na tych warunkach spotkał się z krytyką. Karol007 sugerował zmianę warunków konkursu na "dobową akcję", w której newsy opublikowane w ciągu całej doby wezmą udział w konkursie, a wygra najlepiej napisany i dopracowany. Polimerek wyraźnie podkreślił, że akcje "licznikowe" są szkodliwe, ponieważ powodują problemy w dokładnym określeniu numeru artykułu. To powoduje spięcia w społeczności oraz nadużycia uczestników akcji, gdy ogólna liczba artykułów zbliża się do regulaminowego progu. Ostatecznie podjęto głosowanie w sprawie objęcia przez Stowarzyszenie WMPL patronatu nad akcją, które zakończyło się wynikiem 5/1/0 (za/przeciw/wstrzymane). Koszty wysyłki gadżetów do zwycięzców zostaną przeniesione na biuro WMPL.
 2. Ustalenie terminu następnego Spotkania Zarządu, w związku z uczestnictwem 4 członków Zarządu w Wikimanii 2012 w Waszyngtonie. O decyzji należy poinformować członków Stowarzyszenia za pośrednictwem listy dyskusyjnej. Karol007 dyskusja 00:38, 26 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Zdecydowano, że następne spotkanie Zarządu odbędzie się 24 lipca 2012.
 3. Wolne wnioski.
  1. Karol007 przekazał informację, że trwają szacowania kosztów realizacji projektu Wilamowice i uprzedził Zarząd, że prawdopodobnie zajdzie konieczność podjęcia decyzji w trybie przyspieszonym w drodze głosowania mailowego.
   Ostatecznie, uchwała dotycząca Wilamowic została przyjęta mailowo 11 lipca 2012: UZ 2012-35.

325.20120724-29

Data
24 lipca 2012
Obecni
Karol007, Polimerek, maikking, Leinad
Przesłane usprawiedliwienia
Magalia, Aegis Maelstrom
Czas trwania
21:22:16-23:20:53
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków: Nikodem Nijaki. Karol007 dyskusja 06:27, 12 lip 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Kandydat został przyjęty w poczet członków stosunkiem głosów 4/0/0 (za/przeciw/wstrzymano).
 2. Udzielenie pozwolenia na korzystanie w zakresie korespondencji z adresu biura Stowarzyszenia Wikimedia Polska dla Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska. Zbigniew.czernik (dyskusja) 00:12, 17 lip 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Pozwolenie zostało udzielone. Leinad zaznaczył, że nie oznacza to przyzwolenia do ewentualnej rosnącej pomocy innym. Karol007 przypomniał, że w każdej kwestii decyzję podejmuje się niezależnie, więc w każdej chwili Zarząd może się nie zgodzić na inne "drobne pomoce".
 3. Przyznanie środków na projekt Wikiekspedycja 2012. Yarl (dyskusja) 01:05, 23 lip 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Zarząd przeznaczył do 24 tys. PLN na organizację Wikiekspedycji 2012. Uchwała UZ 2012-36 została przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0.
 4. Wolne wnioski.
  1. Picus viridis zadał pytanie "czy członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba niemająca polskiego obywatelstwa?". Zauważył on bowiem, że Statut tego nie reguluje, powołując się na ustawę - prawo o stowarzyszeniach, zwrócił uwagę, że odpowiedni przepis w Statucie powinien się znaleźć. Polimerek zacytował aktualną ustawę o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104): "Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.". Z tego przepisu wynika, że zrzeszać może się każdy, kto posiada polskie obywatelstwo, niezależnie od miejsca stałego zamieszkania.
  2. Tar Lócesilion zapytał o środki na organizację wystawy POTY w Lublinie 10 sierpnia 2012 roku. Polimerek wspomniał o będącej w mocy uchwale nr UZ 2011-53, wg której na organizację przeznaczono 2 tys. PLN, z czego wydano tylko ok. 1200 PLN. Uchwała czyni koordynatorem wystawy Tomasza Kozłowskiego, który w ostatnim czasie silnie ograniczył swoje uczestnictwo w Projektach Wikimedia. Karol007 wspomniał, że jeśli zajdzie konieczność, to można powołać nowego koordynatora wystawy POTY, a ponieważ obecny był powoływany uchwałą, następca również musi zostać powołany stosowną uchwałą. W dalszej części dyskusji poszukiwano rozwiązania transportu wystawy z Piły do Lublina w ciągu najbliższych 3 dni. Na końcu zaproponowano, by obowiązki koordynacji przekazać sekretarce.

326.20120730-30

Data
30 lipca 2012
Obecni
Karol007, Polimerek, maikking
Przesłane usprawiedliwienia
Magalia, Aegis Maelstrom
Czas trwania
21:30-22:00
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwały o przekazaniu koordynacji POTY (prawdopodobnie Pani Ani). Polimerek (dyskusja) 20:27, 28 lip 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Podczas spotkania nie zostało osiągnięte kworum. Wzięto pod uwagę obecny okres wakacyjny oraz ryzyko braku kworum w czasie następnego spotkania i zdecydowano o przyjęciu uchwały w głosowaniu mailowym.
  Ostatecznie, uchwała UZ 2012-37 została przyjęta, w głosowaniu mailowym 9 sierpnia 2012, stosunkiem głosów 6/0/0.

327.20120807-31

Data
7 sierpnia 2012
Obecni
Karol007, Polimerek, masti, Leinad
Przesłane usprawiedliwienia
Magalia, Aegis Maelstrom
Czas trwania
21:15-22:00
Przebieg spotkania

Spotkanie się odbyło pomimo braku bieżących spraw. Karol007 przypomniał o rozpoczętym niedawno głosowaniu w sprawie uchwały UZ 2012-37, Polimerek przypomniał o umowie podpisywanej z Panią Anną Matusiak, którą Zarząd zatrudnił w pełnym wymiarze godzin. Masti przywołał pytanie Karola Karolusa, szukającego rozwiązania problemu opłacenia grafika, który zaprojektuje wielkoformatowe plakaty o wystawie POTY w Lublinie. Środki na ten cel miały pochodzić z budżetu wystawy. W czasie spotkania konkretna odpowiedź nie padła, jednak Karol007 zaznaczył, że nie widzi ku temu żadnych przeszkód. Na koniec rozmowa zboczyła w stronę aktualnego i przyszłego stanu wystawy POTY, obniżenia kosztów jej transportu oraz konieczności odpowiedniego jej zabezpieczenia i utrzymania w dobrym stanie technicznym. Przypomniano też o konieczności jej uzupełnienia o zwycięskie prace z 2012 roku.

328.20120814-32

Data
14 sierpnia 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Magalia, Polimerek, maikking (od. pkt. 2.)
Przesłane usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:00-22:52:52
Przebieg spotkania
 1. Współpraca ze "Szkołą Pod Żaglami" [1]. Polimerek
  Fundacja "Szkoła Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego" organizuje dla dzieci i młodzieży rejsy w czasie których młodzież uczy się i pracuje na pokładzie "Pogorii". Pracownicy Fundacji zwrócili się do Stowarzyszenia Wikimedia Polska z propozycją współpracy, która obejmowałaby częściowe lub całkowite sfinansowanie kosztów dostępu do Internetu podczas rejsu, w zamian za publikacje newsów w Wikinews oraz zdjęć w Wikimedia Commons. Istnieją dwie opcje techniczne organizacji łącza na morzu: satelitarna oraz za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Równocześnie są to dwie różne opcje finansowe. Znacznie droższe łącze satelitarne zapewnia dostęp w czasie całego rejsu, natomiast tańsza - tylko w okolicach linii brzegowej.
  Zarząd WMPL, wyraził aprobatę dla tej inicjatywy, ponieważ jest to bardzo dobra okazja, by nie tylko ułatwić dostęp do wiedzy uczestnikom rejsu, ale również wypromować polskojęzyczne Wikinews. Obecni członkowie Zarządu poparli finansowanie w tzw. "tańszej wersji", ponieważ droższa opcja to koszt rzędu kilkunastu tysięcy euro. Polimerek nawiąże kontakt z Fundacją w celu omówienia szczegółów umożliwiających określenie warunków przyszłej umowy. W czasie dyskusji nad regulaminem z punktu 2. agendy Spotkania Zarządu, do zgromadzonych dołączył Maikking, który zadał uzupełniające pytanie o możliwość wypożyczenia sprzętu niezbędnego do zapewnienia łączności z siecią Internet. Ta możliwość zostanie zbadana do czasu następnej dyskusji Zarządu na ten temat.
 2. Stan prac nad Wiki Lubi Zabytki i przyjęcie regulaminu. Polimerek
  Zgłoszono szereg poprawek do regulaminu, których kształt i zasadność przedyskutowano. Maikking znalazł też klika niedoprecyzowanych punktów oraz brakujące zapisy, m.in. o nagrodach i podatku od nich, braku bezpośredniego zapisu o odpowiedzialnym za powołanie komisji konkursowej oraz terminu jej powołania. Zgłaszający poprawki, Maikking, zobowiązał się dopracować regulamin do czwartku (16 sierpnia).
  Poza omówieniem regulaminu, określono stan prac związanych z przygotowaniem konkursu "Wiki Lubi Zabytki". Zwrócono uwagę na brak plakatów, które miały zostać wysłane do partnerów lokalnych. Część prac została wykonana, natomiast kilka z nich nadal czeka na realizację.
 3. Ustalenie (wstępne?) budżetu konkursu WLZ . Karol007 dyskusja 15:28, 13 sie 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Jest uchwała: UZ 2012-16 i budżet: Wiki Lubi Zabytki/Budżet, w którym jak na razie są tylko 2 pozycje zrealizowane.
 4. Dyskusja nad wyborem członków jury konkursu WLZ. Karol007 dyskusja 15:28, 13 sie 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Karol007 podkreślił, że ta dyskusja powinna się odbyć po przyjęciu regulaminu konkursu. Niemniej jednak, przypomniano jak wybór odbywał się w zeszłym roku i kto z Wikimediów był w jury. Wspomniano również o konieczności zwerbowania kilku wolontariuszy by przygotować zdjęcia do przedstawienia ich jury.
 5. Wolne wnioski.
  1. Punkt zgłoszony przez Plogiego po zamknięciu agendy obecnego Spotkania, ze względu na swoją obszerność, został przesunięty na następne spotkanie.
  2. Plogi zadał pytanie o sposób rozliczenia podróży służbowej motocyklem. Nie jest precyzyjnie określone czy uchwała dot. podróży samochodem (stawka 0,74 PLN/km) obowiązuje w przypadku podróży motocyklem. Polimerek przypomniał, że UZ 2011-17 mówi o jednej stawce, a w doświadczeniu WMPL nie było do tej pory przypadku użycia motocykla w żadnym z projektów, stąd kwestia ta pozostaje nieuregulowana.

329.20120821-33

Data
21 sierpnia 2012
Obecni
Magalia, Maikking, Leinad, Karol007, Aegis i Polimerek
Przesłane usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:11-23:02
Przebieg spotkania
 1. Udzielenie zgody przez Kancelarię Prezydenta na korzystanie z legitymacji członkowskiej Stow. jak leg. prasowej przy okazji wydarzeń w Pałacu Prezydenckim - omówienie sytuacji. Dyskusja nad luźną propozycją Polimerka z listy dysk. ws. zakupu dwóch netbooków. Plogi (dyskusja) 22:58, 14 sie 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Przy ogólnej aprobacie co do idei projektu postanowiono, aby Plogi stworzył na wiki Stowarzyszenia stronę tego projektu wraz propozycją budżetu. W ramach budżetu ma być zwrot kosztów podróży i zakup taniego netbooka. Nie określono konkretnie limitu ceny tego sprzętu.
 2. Regulamin Wiki Lubi Zabytki - finał Polimerek (dyskusja) 10:26, 20 sie 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Po wprowadzeniu ostatecznych poprawek redakcyjnych regulamin został przyjęty jednogłośnie (6/0/0)
 3. Umowa z Fundacją Baranowskiego - finał? Polimerek (dyskusja) 10:26, 20 sie 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Maikking obiecał przygotować umowę do czwartku. Ustalono wstępnie sumę pokrycia rachunków za internet na do 7000 PLN. Dyskutowano też o ew. możliwości umieszczenia na jachcie baneru Wikipedii.

330.20120828-34

Data
28 sierpnia 2012
Obecni
Karol007, Masti, Polimerek (nie było kworum)
Przesłane usprawiedliwienia
maikking (przekazał poparcie dla uchwały UZ 2012-38)
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:39-22:10
Przebieg spotkania
 1. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą: 38/2012 (współpraca ze Szkołą pod Żaglami) Polimerek (dyskusja) 12:18, 25 sie 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Odbyła się krótka dyskusja i głosowanie. Głosowanie było możliwe dzięki temu, że Maikking oddał głos drogą mailową. Uchwała UZ 2012-38 przeszła 4/0/0.
 2. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą: 39/2012 (projekt Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews) Polimerek (dyskusja) 12:18, 25 sie 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Była krótka dyskusja. Głosowanie nie mogło się odbyć ze względu na brak kworum.
 3. Przeznaczenie do 2,5 k EUR na druk i transport wystawy nagrodzonych zdjęć z Wiki Loves Monuments. Druk i transport organizowany przez przez międzynarodową ekipę WLM. Polimerek (dyskusja) 19:34, 28 sie 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Temat został tylko zasygnalizowany. Organizatorzy Wiki Loves Monuments spytali się o możliwość dofinansowania druku zdjęć - zwycięzców Wiki Loves Monuments na poziomie globalnym w formacie A0 na sztywnym podkładzie. Zdjęcia te utworzą podróżującą galerię na wzór naszej galerii POTY. Galeria będzie wystawiona w kilkunastu krajach świata, w tym również w Polsce.

331.20120904-35

Data
4 września 2012
Obecni
Aegis Maelstrom (od pkt. 2), Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Przesłane usprawiedliwienia
maikking (powiadomił o spóźnieniu)
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16:29-22:40:15
Przebieg spotkania
 1. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą: 39/2012 (projekt Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews) Karol007 dyskusja 03:00, 4 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek zadał pytanie czy Zarząd może czynić osobę niepełnoletnią odpowiedzialną za rozliczenie środków przyznanych w uchwale. Karol007 zwrócił uwagę, że jest kwestia rozliczeń wewnętrznych, na podstawie rachunków, i w związku z tym może być akceptowane. Po drobnych poprawkach redakcyjnych, uchwała UZ 2012-39 została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.
 2. Przeznaczenie do 2,5 k EUR na druk i transport wystawy nagrodzonych zdjęć z Wiki Loves Monuments. Druk i transport organizowany przez przez międzynarodową ekipę WLM (40/2012). Karol007 dyskusja 03:00, 4 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Karol007 zapytał czy przeznaczone środki posłużą do bezpośredniego opłacenia faktury, co potwierdził Polimerek. W czasie trwania obrad nad tym punktem, do spotkania dołączyli maikking i Aegis Maelstrom, którzy zadali szereg pytań, na które odpowiedzi miały tłumaczyć wysoki koszt druku zwycięskich zdjęć. Polimerek wyjaśnił, że jest to suma druku na aluminium oraz kosztów międzynarodowego transportu wystawy. Warunkiem wydania tych środków jest opłacenie faktur wystawionych bezpośrednio na Stowarzyszenie. Zaznaczono, że dobrym pomysłem będzie podkreślenie na oficjalnej stronie wystawy, że jest ona finansowana ze środków WMPL. Ma to być dodatkowa promocja dla Stowarzyszenia. Uchwała UZ 2012-40 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Wolne wnioski.
  1. Podczas spotkania Polimerek przybliżył stan techniczny wystawy POTY, która obecnie znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Wg relacji Polimerka dwa zdjęcia są mocno porysowane, a prace z 2011 roku już dołączyły do wystawy. Stoją na sztalugach ale noszą ślady dotychczasowego montażu w różnych rejonach kraju. Magalia zadała pytanie czy powinniśmy wyposażyć wystawę w sztalugi, jednak w chwili obecnej temat ten nie został podjęty. W niedalekiej przyszłości konieczne będzie rozważenie remontu wystawy.
  2. Aegis Maelstrom przypomniał o powstającym Wikimedia Chapters Association (WCA) - temat nie został podjęty.
  3. Magalia przypomniała o potrzebie dokonania spisu wolnych gadżetów. Spis taki pomógłby w wydajniejszej ich dystrybucji. Polimerek zasugerował, aby spisem objąć nie tylko gadżety ale również przedmioty WMPL. Karol007 zasugerował swoją pomoc.
  4. Polimerek mówił o spotkaniu CEE. Zasugerowano, że WMPL pomoże sfinansować stypendia dla uczestników. Tym sposobem wydatki tej części budżetu zostaną pod kontrolą WMPL.

20120911

Data
11 września 2012
Obecni
Leinad, Maikking, Masti
Przesłane usprawiedliwienia
Utrata kontroli przez Sekretarza, który wiedział o planowanej nieobecności Magalii i wraz ze swoim przekazał je Prezesowi.
Przebieg spotkania
W powyższym terminie zebranie nie odbyło się z powodu braku kworum.
 1. Dofinansowanie spotkania CEE Polimerek (dyskusja) 22:27, 9 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
 2. Patronat dla http://www.OpenKnowledge.pl Polimerek (dyskusja) 22:27, 9 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
 3. Dyskusja nad zakupem lub wynajmem sztalug na potrzeby wystawy POTY. (Forma bezosobowa punku została zredagowana przez Karol007 dyskusja 01:43, 11 wrz 2012 (CEST)) Dostałem informację z Piotrkowa Tryb., gdzie ma być organizowana wystawa POTY, że nie mają sztalug na jej umieszczenie. Czy moglibyśmy je więc zakupić już na zawsze lub wypożyczyć na tą jedną wystawę? Wystawa w Bibliotece w Łodzi pokazuje, że wygląda ona okazalej gdy zdjęcia są umieszczone na sztalugach. Plogi (dyskusja) 14:56, 10 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]

Spotkanie zostało przesunięte o dwa dni i odbędzie się 13 września 2012 roku o godz. 21:00.

332.20120913-36

Data: 13 września 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007 (spóźniony), Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Przesłane usprawiedliwienia
Karol007
Prowadzący
Polimerek (po dołączeniu do spotkania częściowo Karol007)
Czas trwania
21:19:39-23:34:13
Przebieg spotkania

Spotkanie przeniesione awaryjnie - z powodu dość pilnych spraw i braku kworum we wtorek.

 1. Dofinansowanie spotkania CEE. Opis i budżet konferencji można zobaczyć w zgłoszeniu o dofinansowanie z GAC Polimerek (dyskusja) 22:27, 9 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Ustalono, że na pokrycie kosztów podróży uczestników spotkania Central and Eastern European Wikimedia Group (CEE), które odbędzie się w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie, WMPL przeznaczy do 3500 EUR. Środki będą przyznawane maksymalnie dwóm uczestnikom wyznaczonym przez lokalne organizacje partnerskie Fundacji Wikimedia ze Wschodniej i Środkowej Europy oraz maksymalnie dwóm uczestnikom z każdego kraju nie posiadającego własnej organizacji partnerskiej Fundacji Wikimedia, którzy zostaną wyznaczeni przez powołaną do tego celu komisję. Podjęto również decyzję, by uczestników Stowarzyszenia Wikimedia Polska wyłączyć z przyznanej kwoty i dofinansować ich dojazd na podstawie odrębnej decyzji Zarządu. Ostatecznie, stosunkiem głosów 7/0/0, przyjęto tej sprawie uchwałę nr UZ 2012-41. Dyskusja dotycząca uczestników WMPL wspomnianego spotkania odbędzie się na następnym spotkaniu, po zbadaniu i oszacowaniu kosztów.
 2. Patronat dla http://www.OpenKnowledge.pl Polimerek (dyskusja) 22:27, 9 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Projekt OpenKnowledge jest przedsięwzięciem kilku studenckich kół naukowych, którzy mają na celu promocję idei networkingu biznesowego wśród studentów polskich uczelni. Celem projektu OpenKnowledge jest merytoryczna poprawa jakości artykułów polskojęzycznej Wikipedii. Artykuły pisane przez studentów i sprawdzane przez pracowników naukowych uczelni miałyby wzbogacać zasoby tej edycji językowej Wikipedii. Projekt został objęty patronatem JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - macierzystej uczelni studentów zaangażowanych w realizację projektu.
  Bardzo wiele kwestii pozostaje niewyjaśnionych, a objęcie patronatu nad projektem przez WMPL będzie wymagało rewizji założeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z członkami społeczności Wikipedii. W związku z tym Zarząd WMPL zgodził się by Aegis Maelstrom nawiązał kontakt z koordynatorami projektu i nakreślił realia współpracy z społecznością Wikipedii. Jeśli rozmowy potoczą się pomyślnie, to Zarząd będzie mógł podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie.
 3. Kwestia problemów z Kamperem wikiekspedycyjnym Polimerek (dyskusja) 13:15, 12 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Po ostatniej, sierpniowej Wikiekspedycji pojawiły się problemy po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego wynajmowanego kampera. Najogólniej rzecz ujmując firma domaga się pokrycia kosztów naprawy rzekomo znalezionych uszkodzeń, które zostały zauważone po obustronnym podpisaniu protokołu. Ponieważ uszkodzenia nie należą do ukrytych, wątpliwym wydaje się zasadność roszczenia. Zarząd postara się wyjaśnić sprawę.
 4. Dyskusja nad zakupem lub wynajmem sztalug na potrzeby wystawy POTY. (Forma bezosobowa punku została zredagowana przez Karol007 dyskusja 01:43, 11 wrz 2012 (CEST)) Dostałem informację z Piotrkowa Tryb., gdzie ma być organizowana wystawa POTY, że nie mają sztalug na jej umieszczenie. Czy moglibyśmy je więc zakupić już na zawsze lub wypożyczyć na tą jedną wystawę? Wystawa w Bibliotece w Łodzi pokazuje, że wygląda ona okazalej gdy zdjęcia są umieszczone na sztalugach. Plogi (dyskusja) 14:56, 10 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Ze względu na późną porę, dyskusja na ten temat została przesunięta na następne spotkanie.

333.20120918-37

Data
18 września 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Przesłane usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:42-00:00:36
Przebieg spotkania
 1. Dyskusja nad zakupem lub wynajmem sztalug na potrzeby wystawy POTY, oraz przyjęcie uchwały środkach na organizację (2000 ze starej uchwały się skończyło) (Forma bezosobowa punku została zredagowana przez Karol007 dyskusja 01:43, 11 wrz 2012 (CEST)) Dostałem informację z Piotrkowa Tryb., gdzie ma być organizowana wystawa POTY, że nie mają sztalug na jej umieszczenie. Czy moglibyśmy je więc zakupić już na zawsze lub wypożyczyć na tą jedną wystawę? Wystawa w Bibliotece w Łodzi pokazuje, że wygląda ona okazalej gdy zdjęcia są umieszczone na sztalugach. Plogi (dyskusja) 14:56, 10 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Na początek warto przypomnieć dyskusję, która została zapoczątkowana we środę 12 września 2012 roku na liście dyskusyjnej Stowarzyszenia – wikimediapl-l. Dyskusja dot. nabycia sztalug na cele organizacji ekspozycji wystawy POTY na terenie naszego kraju, była bezpośrednim pokłosiem zgłoszenia takiej potrzeby jako jeden z punktów w harmonogramie poprzednich spotkań Zarządu. Członkowie Stowarzyszenia wymieniali opinie dot. m.in. rodzaju sztalug, materiału z jakiego mają być wykonane, a także problemach transportowych. Największą przychylnością cieszyły się sztalugi aluminiowe, których minimalne rozmiary po złożeniu to ok. 100 cm i "forma pręta" oraz niewielka masa jednostkowa, wynosząca ok. 0,5 kg. Cena za sztukę to w zaokrągleniu ok. 150 PLN. Przedstawiono argumenty przemawiające za, jak i przeciw takiemu rozwiązaniu. Do największych zalet zaliczono obniżenie kosztów w stosunku do wynajmu podobnych instalacji w miejscu wystawy, niezależność od lokalnych warunków "instalacyjnych" oraz możliwości wynajmu. Wadami są wzrost kosztów transportu, oraz zbędność sztalug w przypadku dobrej organizacji lokalnej. Zwrócono uwagę, że wydatek po czasie i tak się zwróci, choć nieco później ze względu na wspomniany zwiększony koszt transportu.
  Podczas spotkania Zarządu nie rozważano już innych technicznych możliwości instalacji wystawy i skoncentrowano się na sztalugach aluminiowych. W pierwszej kolejności padło pytanie o przestrzeń magazynową, zadane przez Leinada. Zainteresowała go kwestia możliwości ich przechowywania w sytuacji czasowego niewykorzystania. Polimerek przypomniał o niewielkich wymiarach po złożeniu i mówił, że na te będzie miejsce w biurze Stowarzyszenia, co nie może być pewne dla samej wystawy, gdyby zaszła konieczność jej czasowego przechowania. Aegis Maelstrom, zadał pytanie o zasadność zakupu, wątpliwość Aegisa wzmocnił Tar Lócesilion, argumentując udaną organizacją wystawy w Lublinie bez konieczności wykorzystania sztalug. Magalia zwróciła uwagę, że to zależy od miejsca wystawy, a Karol007 powtórzył to o czym pisał w dyskusji na liście dyskusyjnej, że jeśli sztalugi nie będą konieczne i jest możliwość darmowego technicznego rozwiązania, to można zaniechać transportu sztalug.
  Zgłoszono też potrzebę przyznania nowego budżetu na cel organizacji i transportu wystawy. Ostatecznie, zdecydowano się na zakup 20 sztalug, i przyjęcie budżetu (2000 PLN) powiększonego o kwotę na ten cel wspomnianego zakupu (3000 PLN). Uchwałę UZ 2012-42 przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0, przeznaczając łącznie 5000 PLN do dyspozycji Anny Matusiak – odpowiedzialnej za budżet i koordynację organizacji wystawy.
 2. Dyskusja nad kosztami uczestnictwa przedstawicieli WMPL na spotkaniu Central and Eastern European Wikimedia Group (CEE), które odbędzie się w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie. Karol007 dyskusja 23:58, 13 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Na początku oszacowano koszt podróży jednej osoby do Belgradu, który po zaokrągleniu wyniósł 2 000 PLN i zdecydowano, że grupa będzie liczyła cztery osoby. Zwrócono uwagę, na to, że przyszłość spotkania CEE zależy od decyzji Fundacji Wikimedia w sprawie grantu na cel, o który wystąpili organizatorzy. Jeśli grant nie zostanie przyznany, to najprawdopodobniej spotkanie się nie odbędzie. Chętnymi wziąć udział w spotkaniu są: Maikking, Masti, Saper, CLI i Leinad, jednak ich ostateczna decyzja w tej sprawie jest uzależniona od własnych możliwości czasowych.
  Aegis Maelstrom zadał pytanie co tak naprawdę ma być celem uczestnictwa delegatów WMPL w tym spotkaniu i czy mieści się w celach statutowych Stowarzyszenia. Karol007 i Magalia wymienili ogólne cele konferencji, takie jak integracja społeczności, zacieśnianie lub nawiązywanie współpracy z wolontariuszami i z lokalnymi organizacjami partnerskimi Fundacji Wikimedia (chapterami), wymiana doświadczeń i pomysłów, poszerzanie kontaktów. Obydwoje wyrazili opinię, że cele te brzmią ogólnie, ale w rzeczywistości oddają to, do czego prowadzą konferencje i spotkania. Polimerek wyraził swoją pozytywna opinię na temat samego spotkania. Uważa, że pomimo ogólnego charakteru, jej organizacja ma sens. Swoją opinię argumentował między innymi integracją społeczności międzynarodowej. Zwrócił uwagę, że na tym spotkaniu pojawią się uczestnicy projektów Wikimedia pochodzący z krajów, które nie mają swoich lokalnych organizacji partnerskich Fundacji Wikimedia i nigdy wcześniej wśród uczestników konferencji międzynarodowych nie było przedstawicieli tych społeczności (np. Armenia). Wyraził też nadzieję, że może zawiązać się "coś" podobnego do Iberocoopu na wschodnią Europy. Aegis Maelstrom powątpiewając w celowość udziału, szukał konkretniejszych celów. Polimerek, kontynuując swoją argumentację, rozwinął temat wymiany doświadczeń, szczególnie w projektach z zakresu GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums) i współpracy z instytucjami państwowymi, które, w państwach bloku wschodniego, często mają podobną mentalność. Leinad wtrącił, że widzi w tym spotkaniu szansę na poszerzanie horyzontów i "zarażenie" duchem Wikimedia ludzi z państw, w których ruch Wikimedia raczkuje. Saper również widzi sens samego spotkania, jednak podkreślił to o czym już mówiono, że jest on ogólny. Uważa, że przed międzynarodową społecznością jest bardzo dużo pracy, a co za tym idzie – podobnych spotkań, by móc stworzyć coś konkretnego. Przypomniał on swoje pomysły ze spotkania w dniach 11-12 maja 2012 roku w Belgradzie, z których te wymienione w sekcji "Two speeds in development of the movement?" uznaje za najważniejsze. Magalia wspomniała, że podczas luźnych rozmów w Waszyngtonie, okazywało się, że jest coraz więcej tematów, o których chce rozmawiać społeczność międzynarodowa. Widzi też szansę w regionalnych "platformach współpracy", które jej zdaniem nie ukształtują się przy wykorzystaniu jedynie poczty elektronicznej.
  Aegis Maelstrom wplótł w rozmowę pytanie o wymagania dot. zgłaszanych prezentacji, jednak nikt nie podjął się odpowiedzi na nie.
  Magalia zwróciła Aegisowi uwagę na to, że sama zasadność organizacji spotkania CEE była dyskutowana przez Zarząd przed podjęciem decyzji o jej wsparciu finansowym, którego Zarząd WMPL udzielił jednogłośnie (UZ 2012-41). Argument ten został przez adwersarza oddalony przez zwrócenie uwagi, że obecna dyskusja dotyczy budżetu na cel podróży przedstawicieli WMPL. Aegis Maelstrom uważając, że temat nie został dotąd wyczerpany, oczekiwał dokładnego wypunktowania korzyści, podkreślając, że każda decyzja Zarządu, zwłaszcza finansowa, spotykać się będzie z krytyką. Aegis zgadza się, że na spotkaniu musimy mieć swoją reprezentację, a ponieważ uważa, że wysłanie uczestników z Polski jest szczególnie drażliwą kwestią, chce aby motyw oraz cel był jasny dla każdego. Dość szybko Saper podjął próbę określenia konkretnego punktu, o który prosił Aegis. Jego zdaniem, dzięki "eksportowi" naszego doświadczenia, możemy podjąć próbę uzyskania odpowiedzi na pytania: "Dlaczego plwiki wypaliła u nas?", "Dlaczego w innych krajach naszego regionu jest z tym słabo? czy tylko dlatego, że mamy więcej piszących i podłączonych do netu?". Aegis Maelstrom, pierwszy raz podczas tej rozmowy poczuł satysfakcję z zadanych pytań, na które można szukać odpowiedzi podczas kontaktów na spotkaniu CEE. Podkreślił, że dla klarowności działań WMPL, powinna zostać spisana polityka działania.
  Ostatecznie uchwała UZ 2012-43 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/1. Aegis Maelstrom nie podjął decyzji w sprawie, wstrzymując się od głosu ponieważ uważał, że powinna być najpierw spisana argumentacja przez pomysłodawcę, którego nie wskazał bezpośrednio.
 3. Dyskusja dot. organizacji jesiennej konferencji (GDJ, urodziny?). Podjęcie organizacji lub przesunięcie na odleglejszy termin (wiosna?). Karol007 dyskusja 21:22, 17 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  W pierwszej kolejności podjęto temat spotkania GDJ. Padły ogólne głosy, że "formuła" GDJ się trochę wyczerpała. Tar Lócesilion powiedział, że mała ekipa robocza (Karol007, La Noirceur, Przykuta i Tar Lócesilion), pracująca nieustannie nad rozwiązaniem problemów poruszanych na GDJ jest chętna by takie spotkanie się odbyło, a jego forma powinna ulec zmianie, z ogólnej, na bardziej nakierowaną pod kątem wypracowania konkretnych rozwiązań na zasadzie aktywnej rozmowy i analizy, a nie biernym przedstawianiu tematów. Zdecydowano się na podjęcie organizacji bardziej roboczego spotkania GDJ niż dotychczas. Spotkanie planowane jest na późną jesień lub zimę. Padły dwie propozycje miejsca spotkania: Chorzów (Karol007 i Yarl) i Lublin (Tar Lócesilion). Zaletą zlokalizowania spotkania w Chorzowie jest bogata sieć komunikacji miejskiej i regionalnej, oraz spokojne miejsce w parku, natomiast w Lublinie dotąd nie było żadnego spotkania. Ostateczną decyzję Zarząd podejmie po szczegółowej analizie przedstawionych ofert.
  Nie podjęto rozmowy nt. konferencji urodzinowej Wikipedii, ponieważ na jej organizację jest już za późno.
 4. Przybliżenie postępu aktualizacji stron w Wiki Stowarzyszenia. Gdzie jesteśmy i o czym zapomnieliśmy? Karol007 dyskusja 21:22, 17 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Karol007 przedstawił aktualny stan prac aktualizacyjnych. Zwrócił uwagę, że nadal wiele miejsc nie zostało zaktualizowanych. Zwrócono też uwagę na konieczność napisania raportu dla WMF, wynikającego z umowy między WMPL, a WMF. Na początku spotkania przywołano wyniki tegorocznej zbiórki w ramach OPP, choć dokładnych danych jeszcze nie opracowano, to już wiadomo, że ok. 500 tys. PLN udało się uzyskać tym roku. Aktualizacja budżetu również powinna niedługo zostać wykonana.
 5. Wolne wnioski.
  1. Aegis Maelstrom wysyłając wcześniej maila do wszystkich członków Zarządu dot. postępu rozmów z koordynatorami projektu OpenKnowledge przedstawił swoją opinię w kwestii objęcia patronatu nad tym Projektem. Wg niego, pomimo wielu niedociągnięć, warto wesprzeć tę inicjatywę. Organizatorzy zapowiadają cykliczną organizację projektu, więc nawiązanie współpracy (zorganizowanie wikiwarsztatów dla uczestników i wsparcie kontaktów z społecznością Wikipedii). Zarząd, pod wpływem rekomendacji Aegisa Maelstroma, postanowił udzielić wsparcia.

334.20120925-38

Data
25 września 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Masti, Polimerek
Przesłane usprawiedliwienia
Maikking
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:01:33-22:54:44
Przebieg spotkania
 1. Z uwagi na fakt, że kwota 4000 zł przyznana w uchwale UZ 2012-35 na nagrywanie i spisywanie wilamowszczyzny się prawie skończyła, a do wykonania pozostało jeszcze dużo pracy, chciałbym zawnioskować o dalsze środki, które pozwoliłyby kontynuować projekt. Pieniądze skończyły się, gdyż na skutek różnych okoliczności jedyną osobą, która mogła przez większość czasu jeździć, był Plogi, a on jeździł samochodem na dużą odległość, co sporo kosztowało. W najbliższych dniach ukaże się raport okresowy z podsumowaniem dotychczasowej działalności. Za część finansową odpowiada Plogi i to on ją opisze. Z tego, co się dowiedziałem, zostało około 200 zł. Część merytoryczną zrobię ja. Nie będę jeszcze w stanie podać dokładnej liczby nagranych słów i wyrażeń, gdyż nagrania wymagają obrobienia i niektóre z nich, zapewne będzie trzeba skierować do powtórki. Na tę chwilę mogę jednak powiedzieć, że mamy 1346 obrobionych plików z nagraniami, które są już gotowe (na Commons jeszcze ich nie wrzucałem, gdyż wilamowszczyzna na Wikisłowniku wymaga standaryzacji z uwagi na różne warianty ortograficzne i prawdopodobnie będzie trzeba zastosować szczególny system nazewnictwa plików). Ponadto wczoraj dotarły do mnie nagrania dalszej części, z której uzyska się około 1000 kolejnych nagrań. W zakresie spisywania, przetłumaczone zostało około 2000 słów i wyrażeń, których nie ma w słowniku p. Józefa Gary.
  Wnioskuję o 1500 zł na kontynuację prac (do porządku finansowego do realizacji w tym roku, ale to nie będzie koniec). Dlaczego akurat tyle? Szacunków żadnych nie przedstawię, bo doświadczenie dowiodło, że i tak szansa na realizację wg planu jest nikła. Ponadto Ethefor powiedział, że postara się o nawiązanie kontaktu, by nie być całkowicie zależnym od dyspozycyjności p. Józefa, który ma za kilka tygodni operację oka (to, o czym pisaliśmy poprzednio to jednak nie było to, ale p. Józef wtedy i tak potrzebował przerwy) i nie wiadomo ile zajmie mu dochodzenie do siebie. Ponadto ma on już swoje lata i przez to ograniczone siły, więc nie wiadomo, na ile intensywnie będzie można z nim pracować. Te niewiadome sprawiają, że jakiekolwiek bliższe szacunki byłyby mało wiarygodne, dlatego, nie będę ich się podejmować. Do wykonania pozostało:
  • nagranie jakichś 2100-2300 słów z dotychczas spisanych (głównie ze słownika p. Gary)
  • spisywanie dalej w ciężkiej do sprecyzowania ilości + nagranie wszystkiego, co się spisze
  • standaryzacja ortograficzna oraz wyjaśnianie wątpliwości i rozbieżności co do niektórych słów
  O ile do tej pory do Wilamowic jeździł przede wszystkim Plogi, teraz będzie się tym zajmował głównie Ethefor, który ma znacznie bliżej, przez co wyjdzie dużo taniej. Ponadto w propozycji uchwały zawarłem odstępstwo od uchwały UZ 2011-17, gdyż zarówno Ethefor, jak i ja niezależnie stwierdziliśmy, że obecna stawka za zwrotu za wyjazdy nijak się ma do rzeczywistych kosztów benzyny i dlatego uzgodniliśmy, że obniżymy ją. 45 gr za 1 km oznacza, że przy cenie benzyny 5,9 zł za litr, samochód musiałby spalać 7,63 litra na 100 km. Stawka dla motoru jest raczej profilaktycznym uzupełnieniem luki prawnej, bo Ethefor powiedział, że motoru nie ma, ale jakby co, 23 gr to zaokrąglona maksymalna wartość z rozporządzenia (które swoją drogą niekonsekwentnie narzuca stawki) i odpowiada 3,9 litra na 100 km. Kwota 1500 zł, jeżeli nie zajdą szczególnie zwiększające koszty okoliczności, powinna spokojnie starczyć na tegoroczne, ww. prace.
  Z uwagi na to, że tak jak wspomniałem, do operacji p. Józefa pozostało tylko kilka tygodni, proszę o podjęcie decyzji w tej sprawie w przyspieszonym trybie.Adam (dyskusja) 19:29, 18 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Zwrócono uwagę na bardzo duży koszt dotychczasowej części projektu i zauważalny brak racjonalnego wydatkowania przyznanych środków. Karol007 podkreślił, że gdy zachodzi konieczność częstych wyjazdów na dużą odległość, koordynator projektu powinien podjąć próbę obniżenia kosztów, by zmieścić się w budżecie projektu. W tej sytuacji taką próbą mogło być zorganizowanie choćby minimalnej ilości przejazdów komunikacją zbiorową. Planowanie budżetu odbyło się wcześniej, a środki przyznawane były po zaokrągleniu sumy w górę. Dlatego tym bardziej niezrozumiały jest tak gwałtowny wzrost kosztów i brak racjonalnej oceny sytuacji finansowej projektu, czego oczekuje się od każdego koordynatora jakiegokolwiek projektu. Dysponowanie nadmiarem środków przez WMPL nie może być argumentem usprawiedliwiającym rozrzutność podczas realizacji jakiegokolwiek projektu. Drugą bardzo istotną kwestią jest dokładność rozliczenia. Obowiązkiem dysponenta kwotą, jest przedstawienie, na prośbę skarbnika lub innej osoby upoważnionej do przyjęcia lub dokonania kontroli, wszelkiej możliwej dokumentacji potwierdzającej wydatek. Zadano też pytanie o konkretne wyniki dotychczasowych prac, jednak te nadal nie zostały opublikowane.
  Podjęto decyzję o przydzieleniu jednej osoby z Zarządu do nadzorowania projektu, oraz dopilnowania uzupełnienia sprawozdań z dotychczasowych wyjazdów. Do pełnienia tej roli zgłosił się Karol007. Zwrócono ogólną uwagę, że każdy projekt WMPL powinien być brany pod dodatkową opiekę przez jedną osobę z Zarządu, by móc zadbać o odpowiedni poziom sprawozdawczości.
  Zarząd podjął decyzję, że nie zmieni decyzji, którą podjął w uchwale UZ 2011-17 w sprawie stawki do rozliczenia podróży samochodem osobowym. Jest ona najbardziej zbliżona do stawki przyjętej przez ustawodawcę, który przewiduje również amortyzację z tytułu eksploatacji pojazdu. Rozważano też zmianę kwoty dopłaty do projektu, jednak ostatecznie zrezygnowano z tej modyfikacji. Uchwałę UZ 2012-44 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. W imieniu lokalnej społeczności Pyr zwracam się z prośbą do Zarządu o dofinansowanie kwotą do 500 zł spotkania wikipedystów w Poznaniu. Wydarzenie to odbędzie się 29 września z okazji 11. urodzin Wikipedii (szczegóły tutaj). Wspomniana suma umożliwi opłacenie urodzinowego tortu oraz napojów. Awersowy (dyskusja) 20:18, 24 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Po sporządzeniu stosownej uchwały, Zarząd WMPL przyjął uchwałę nr UZ 2012-45 stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Wolne wnioski.
  1. Leinad zadał pytanie o organizację wyjazdu przedstawicieli Stowarzyszenia do Belgradu w dniach 12-14 października 2012 roku. W tym tygodniu kończy się czas rejestracji uczestników, a nadal nie jest znana dokładna lista uczestników WMPL. Omówiono wstępnie kwestię rezerwacji przelotu i opłaty za bilety.
  2. Kolejne pytanie, zadane również przez Leinada, dotyczyło statystyk strony internetowej konkursu fotograficznego "Wiki Lubi Zabytki". Wspomniane statystyki zostały przeniesione, a dostęp do nich ograniczony. W tej chwili wygląda, że utraciliśmy nad nimi kontrolę. Zostanie podjęta próba wyjaśnienia powodów takiej decyzji.

335.20121002-39

Data
2 października 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Masti, Polimerek, Maikking
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:00-23:00
Przebieg spotkania
 1. Wnioskuję o dopłatę do kosztów uczestnictwa DrBuga i Stasa w konferencji w Łodzi w czerwcu br. Uchwałą nr 23/2012 były przyznane środki w wysokości w sumie 3000 zł (2000 Stas i 1000 DrBug), a faktyczne wydatki były wyższe (co zasygnalizowałem już na konferencji Mastiemu i Aegisowi) w sumie o kwotę 1109,90 zł (471,10 Stas i 638,80 DrBug). Ency (dyskusja) 00:53, 25 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Ency wyjaśnił przyczyny wyższych kosztów podróży kolegów z Rosji i że sprawa nie była uzgadniania i zaskoczyła jego samego. Ency wręczył w czasie konferencji środki obu kolegom z Rosji do sumy określonej w uchwale i ma na to pokwitowanie. Dyskusja dotyczyła głównie tego, czy można będzie zaksięgować wydatek na inną sumę niż bilety, które stanowią podstawę rozliczenia. Zdecydowano odłożyć sprawę do następnego tygodnia i skonsultować ją z księgową.
 2. Składam wniosek o przyznanie mi środków na delegację na konferencje ruwiki 10-11 listopada br. w Moskwie w kwocie do 3000 zł. Ency (dyskusja) 00:53, 25 wrz 2012 (CEST)[odpowiedz]
  • Wyjazd na kolejną konferencję rosyjskojęzycznej wikipedii będzie kontynuacją kilku kilku poprzednich (2002009, 2011). Planuję przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat niezmiennie interesujący dla naszych kolegów Rosjan - czyli polskojęzyczna wikipedia od środka. Ponadto mam zamiar przedstawić to w porównaniu z wikipedią rosyjskojezyczną, a zwłaszcza z omówieniem kolosalnej różnicy pomiędzy praktyką i zakresem arbitrażu obu wikipedii. Być może starczy mi czasu na przygotowanie wykładu bardziej ogólnego dotyczacego odczuwanej przeze mnie zachodzącej jakościowej zmiany. Zmiany nie w tym sensie, że nagle W. stała się bardziej jakościowa, ale że przestała absorbować (przynajmniej mnie) OZ-tami, co otwiera pole do pracy pozytywistycznej zamiast obrony wałów :-) . Jeśli to przygotuję, to ciekawa byłaby opinia lidzi z ruwiki. Ponadto taka praca pozytywistyczna jest wbrew pozorom mniej pociągająca niż walka, i dlatego mam dla tego (potencjalnego) wykładu tajny ;-) tytuł "Czy Wikipedia przetrwa do roku 2042?" (jest on z kluczem, jasnym dla znających literaturę zza Buga), i tytuł jawny "Wikipedia teraz (2012) i kiedyś (2004)". I oczywiście - last but not least - kontakty, rozmowy, inicjatywy, ... Przy okazji - kontakty zaowocowały sporym udziałem ludzi z ruwiki przy głosowaniu i wyborze Gdańska na miejsce Wikimanii'2010 - znałem ich osobiście i zachęciłem do oddania głosu. I wreszcie - nie ma w moim przypadku bariery językowej. Zgodnie z ustaleniami z dyskusji - po konferencji przedstawię relację, ponadto prezentacje do wykładów umieszczę na Commons i postaram się zrobić ich polską wersję. Ency (dyskusja) 22:20, 2 paź 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Po wyjaśnieniach przez Encego na prośbę Aegisa - jaki jest cel i korzyść dla polskich projektów Wikimedia z tego wyjazdu, przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego przyjęto Uchwałę 46/2012 stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Podwyżka dla księgowej w związku z przejęciem przez nią spraw kadrowo-płacowych. UZ 47/2012 Polimerek (dyskusja) 12:59, 2 paź 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Po wcześniejszych wyjaśnieniach Polimerka na liście dyskusyjnej - przegłosowano bez dalszej dyskusji Uchwałę 47/2012 stosunkiem głosów 7/0/0.
 4. Przedstawienie propozycji i budżetu spotkania GDJ w Chorzowie w dniach 16-18 listopada 2012 roku.
  Dwa zebrania temu sprawa była omawiana i stanęło na tym, że Lublin i Chorzów miały przedstawić swoje propozycje...Polimerek (dyskusja) 12:59, 1 paź 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Wszystko Ci Polimerku (i wszystkim pozostałym) chętnie wytłumaczymy :) Tar Lócesilion|queta! 19:24, 2 paź 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Tar i Yarl wyjaśnił, że ekipy z Lublina i Chorzowa dogadały się co do tego, że GDJ odbędzie się jednak w Chorzowie. Nocleg i obrady mają mieć miejsce w hostelu Skaut [2], zaś obiady mają być serwowane w restauracji Łania, która znajduje się ok 300 m od hotelu. Yarl przedstawił też wstępny preliminarz budżetowy. Dyskutowano nad trybem i tematyką obrad, które mają być prowadzone raczej w trybie zbliżonym do Hackatonu niż tradycyjnej konferencji. Dyskutowano też nad terminem, który nie został jeszcze określony. Uchwała dotycząca przeznaczenia środków na ten cel ma być głosowana w momencie gdy znany będzie termin. Niemniej większość członków zarządu wyraziło wstępne poparcie dla tej przyszłej uchwały.
 5. Współpraca z Fundacją Fenomen z Łodzi -> UZ 48/2012
  Fundacja "Normalne Miasto Fenomen" planuje wystąpić do Fundacji Orange o grant na wciąganie łódzkich licealistów do edytowania Wikipedii i Wikinews; ma to polegać na przeszkoleniu ok 20-30 licealistów z edytowania Wikipedii, Wikinews i fotografowania dla Commons a następnie pisania przez nich artykułów na tematy głównie dotyczące kultury w Łodzi (rozwinięcie artykułów o dużych festiwalach (Czterech Kultur, Spotkaniach Baletowych, Galerii Murali itd.). Do realizacji grantu potrzebny jest wkład własny, który by częściowo ew. mogło wyłożyć nasze Stow. Potrzebna jest szybka decyzja, bo termin składania grantów upływa 3 października. Polimerek (dyskusja) 12:59, 1 paź 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek odpowiedział na kilka pytań dotyczących tego projektu. Maikking zapytał czy znane są Polimerkowi osoby, które to organizują i czy te osoby podołają, na co ten odparł twierdząco. Leinad zasugerował aby, w związku z lokalnością projektu zawierał on w nazwie słowo "Łódź", na co Polimerek odpowiedział, że dopilnuje tego. Uchwała UZ 48/2012 przeznaczająca na to środki, została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 6. Spotkanie osób funkcyjnych z zarządu (lub przy okazji całego zarządu) w związku z koniecznością zmian osób mających mieć dostęp do konta bankowego. Polimerek (dyskusja) 13:27, 1 paź 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Przeprowadzono dość długą dyskusję na ten temat - głównie dotyczącą terminu spotkania. Ostatecznie, za pomocą szybkiego głosowania w doodle ustalono, że będzie to weekend 10-12 listopada. Zaaprobowano też, kto ma mieć dostęp do konta: czynny: Masti i Polimerek, bierny: Karol i księgowa.

336.20121009-40

Data
9 października 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Polimerek, Masti (od połowy)
Przysłali usprawiedliwienia
Magalia, Maikking
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:20-ok 23:00
Przebieg spotkania
 1. Wnioskuję o dopłatę do kosztów uczestnictwa DrBuga i Stasa w konferencji w Łodzi w czerwcu br. Uchwałą nr 23/2012 były przyznane środki w wysokości w sumie 3000 zł (2000 Stas i 1000 DrBug), a faktyczne wydatki były wyższe (co zasygnalizowałem już na konferencji Mastiemu i Aegisowi) w sumie o kwotę 1109,90 zł (471,10 Stas i 638,80 DrBug). Ency (dyskusja) 00:53, 25 wrz 2012 (CEST)
  Po dyskusji, która była kontynuacją dyskusji mailowej, w której Polimerek wyjaśnił księgowe możliwości rozwiązania problemu, zarząd zdecydował głosami 5/1/0 aby zrefundować tylko bilety lotnicze, co przekroczy przyznaną kwotę o niecałe 100 PLN. W głosowaniu uwzględnono zdanie Magalii, która była nieobecna ale wypowiedziała się jednoznacznie mailowo. Jedynie Karol007 głosował za opcją pełnej refundacji.
 2. Przyznanie środków na GDJ 2012 (23-25 listopada, Chorzów). Karol007&Yarl (dyskusja) 19:30, 8 paź 2012 (CEST)[odpowiedz]
  W ramach tego punktu dyskutowano najpierw o sposobie organizacji GDJ, przy czym organizatorzy GDJ (Yarl, Karol007, Tar Locesilion) poinformowali obecnych o sposobie prowadzenia obrad i szacowanej liczbie uczestników, zasięgali także opinii co do sposobu zapraszania osób. Zarząd uznał, że sprawy te powinny być omówione osobno i pozostawił tego rodzaju decyzje organizatorom. Po zapoznaniu się z propozycją budżetu [3], zarządu przyjął uchwałę 49/2012 jednogłośnie (5/0/0).
 3. Serwer tools - 2012-11-30 23:02:32 wygasa usługa - trzeba zdecydować co dalej. Był plan przejścia na większy serwer, którym miał się zająć Masti. Na kolejne 6 m-cy cena serwera to 1260 PLN netto, na rok: 2520 PLN. Polimerek (dyskusja) 09:30, 8 paź 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Krótko przedyskutowano sprawę - wypowiadali się głównie Masti, Saper i Leinad. Saper postulował przeniesienie się na nowy, większy serwer. Leinad i Masti sugerowali, że trzeba najpierw poznać logi z serwera i jego aktualne obciążenie oraz zastanowić się jakie usługi można/jest sens przenieść na serwer "Wikimedia Lab" finansowany przez Wikimedia Foundation. Ze względu na to, że osoby te będą obecne w konferencji CEE w Belgradzie - ustalono, że porozmawiają oni o tym w trakcie tej konferencji i po ustaleniu strategii działania na kolejny rok dostosuje się do tego strukturę nowego serwera.
 4. Co z Kamperem i rozliczeniem Wikiekspedycji? Polimerek (dyskusja) 22:37, 8 paź 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek zapytał się Yarla jak wygląda stan rozliczenia Wikiekspedycji. Do rozmowy włączył się CLI, który wyjaśnił, że jego część jest już prawie rozliczona. W rozliczeniach ma pomóc też Karolo007. Polimerek prosił aby jak najszybciej zebrać pełną dokumentację i odesłać ją do biura Stow.
 5. Problemy prawne Wpedzicha.
  Poza programem Wpędzich opisał swoje problemy z jednym z edytorów Wikipedii, który posunął się do gróźb karalnych (grożenie śmiercią) na jego stronie dyskusji. Wstępnie ustalono, że Stow. pokryje ew. koszty pomocy prawnej dla niego.

337.20121016-41

Data
16 października 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Masti, Polimerek
Przesłane usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:58-22:20:58
Przebieg spotkania
 1. Przeznaczenie środków na organizację spotkania zarządu i osób funkcyjnych UZ 50/2012. Polimerek (dyskusja) 13:34, 16 paź 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Przedyskutowano ogólną organizację spotkania. Karol007 zapytał czy aktualne jest spotkanie funkcyjnych członków Zarządu w piątek. Polimerek powiedział, że takie spotkanie powinno się odbyć. Pozostali członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, przyjadą w piątek wieczorem i w sobotę rano. Polimerek zapytał o decyzję w sprawie obecności rzecznika prasowego na spotkaniu, który zwyczajowo na takich spotkaniach już bywał. Karol007 zwrócił uwagę, że ze spotkania powinni być wyłączeni (sprawiedliwie) wszyscy zwyczajni członkowie Stowarzyszenia i powinno być ograniczone do Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracowników (księgowej i sekretarki). Zdecydowano, że podczas właściwego spotkania Zarządu, obecność księgowej i sekretarki nie jest konieczna, a po zakończeniu spotkania decyzja o obecności pozostaje po stronie zainteresowanych. Ostatecznie przystano na tę propozycję. Uchwała UZ 50/2012 w sprawie przeznaczenia do 4000 PLN na organizację zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.

338.20121023-42

Data
23 października 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti
Przesłane usprawiedliwienia
przesłanych brak (Polimerek w podróży)
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:05:44-22:11:55
Przebieg spotkania
 1. Dofinansowanie dojazdu uczestników GDJ 2012. Karol007 dyskusja 21:08, 22 paź 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Zarząd zdecydował się na przeznaczenie do 3 tys. PLN na dofinansowanie uczestnictwa wikimedian w zlocie "GDJ 2012", który odbędzie się w Chorzowie 23-25 listopada 2012. Dofinansowanie może dotyczyć opłaty za nocleg, wyżywienie i dojazd. Uchwałę UZ 51/2012 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Ciąg dalszy sprawy prawnej. Wpedzich (dyskusja) 21:28, 22 paź 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Wpedzich przedstawił aktualną sytuację. Rozmawiano też o wsparciu ze strony WMPL i kosztach. Zdecydowano, że temat zostanie dokładniej omówiony po kontakcie z prawnikiem.
 3. Wolne wnioski.
  1. Maikking wspomniał, o piśmie dot. kampera, jednak szczegóły zostaną omówione drogą mailową.

339.20121030-43

Data
30 października 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia (chwilę), Maikking, Masti
Przesłane usprawiedliwienia
Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:04:09-23:07:54
Przebieg spotkania

Członkowie Zarządu wykazali się pełną gotowością do podjęcia pracy utrzymując kworum podczas spotkania pomimo braku zapowiedzianych spraw. Aegis Maelstrom na samym początku zapytał o powstające Wikimedia Chapters Association (WCA), uwagi w sprawie projektu OpenKnowledge oraz szczegóły spotkania Zarządu w Łodzi.

 1. Dyskusja na temat WCA nie wniosła niczego nowego. Nadal nie podjęto decyzji (ani głosowań) w sprawie miejsca rejestracji organizacji. W nawiązaniu do wcześniejszych rozmów Zarządu, zwrócono uwagę, na bardzo sensowną propozycję Szwajcarów, aby miejscem rejestracji była Genewa. Uwag do projektu OpenKnowledge nie zgłoszono. Podobnie jak nie ma nowych informacji dot. spotkania Zarządu w Łodzi.

340.20121106-44

Data
6 listopada 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15-23:11
Przebieg spotkania
 1. Rozważenie wniosku o przyznanie p. Józefowi Garze nagrody za jego dotychczasową działalność na rzecz języka wilamowskiego, w tym w wymiarze wolnej wiedzy oraz w ramach podziękowań za dotychczasową współpracę. Adam (dyskusja) 03:43, 5 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Po dość długiej dyskusji, w związku z tym, że Pan Gara przekazał już część swojej twórczości na licencji CC-BY-SA, została ona już częściowo załadowana do Wikiźródeł, a pozostałe prace są w toku, przegłosowano uchwałę: UZ 2012-52 jednogłośnie, ze wskazaniem aby o formie nagrody zdecydowali organizatorzy projektu Wilamowice i o ile to możliwe była to raczej nagroda rzeczowa a nie pieniężna.
 2. Propozycja nowej Wikiksiążki - Saska Kępa w Wikipedii. Patrol.
  Propozycja została przedyskutowana. Polimerek podniósł, że sam druk książki i jej rozdawnictwo nie będzie miało żadnego pozytywnego wpływu na projekty Wikimedia. Podnoszono też, że na rynku jest obecnie kilka książek na temat Saskiej Kępy. CLI zasugerował zrobienie większego projektu dotyczącego Saskiej Kępy, we współpracy z licznymi NGO-sami, które działają w tej dzielnicy i którego ukoronowaniem byłaby książka. Do działań tych można by zaliczyć np: konkurs fotograficzny i/lub mini-wikiekspedycję, szkolenia z edytowania dla zainteresowanych NGO-osów, a następnie wspólne rozwijanie tej tematyki w projektach Wikimedia. Wolę dołączenia do zespołu wyraził Masti. Dyskusja zakończyła się bez konkluzji.

341.20121109-45

Data
9-11 listopada 2012

W piątek 9 listopada 2012 roku w Hotelu Boutique w Łodzi odbyło się spotkanie osób funkcyjnych Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Spotkanie rozpoczęło się ok. godz. 15:00. Na początku spotkania obecne były cztery osoby: księgowa, sekretarka, Polimerek i Karol007. W pierwszej kolejności omówiono sprawy, które nie wymagały konsultacji ze skarbnikiem, który dołączył do spotkania ok. godz. 17:00 wraz z Aegisem Maelstromem, który nie brał czynnego udziału w rozmowach. Spotkanie zakończyło się po godz. 19:00.

Tematy
 1. Finanse i majątek
  1. Obsługa przelewów bankowych - stworzenie klarownych zasad wykonywania tychże - kto co ma robić kiedy i jak.
   Księgowa zasugerowała zmianę programu księgowego oraz indywidualne konta bankowe dla każdego projektu. Podkreśliła, że znacznie łatwiej i szybciej mogłaby księgować wydatki, gdyby wykorzystywała program, który doskonale zna. Natomiast największą zaletą wewnętrznych kont bankowych przypisanych do określonego projektu podejmowanego przez WMPL byłoby znaczne ułatwienie ich rozliczania. Rozwiązanie to jest nieco bardziej pracochłonne, jednak, jak zapewnia księgowa, umożliwia zachować dużą przejrzystość księgową. Pomysł ten spotkał się z aprobatą skarbnika i obecnych członków Zarządu.
  2. Never ending story - zmiany i ew. ustalenie bardziej klarownych zasad rozliczania kosztów wyjazdów.
   Na początku Karol007 zasugerował wykonanie aktualizacji uchwały nr UZ 17/2011. Aktualizacja ma na celu doprecyzowanie zapisu dot. sposobu rozliczenia, rewizji stawki oraz uzupełnienie o stawkę dla motocykli. Masti zobowiązał się do przygotowania szkicu projektu uchwały w porozumieniu z księgową, by zapewnić pełną zgodność z wymaganiami rozliczeniowymi. W dalszej części zdecydowano, że zostanie wprowadzony jeden druk rozliczenia wyjazdów krajowych i zagranicznych na podstawie obecnego druku rozliczenia krajowego. Zostaną usunięte niekonieczne pola w tabeli, tj.: godzina, diety (ponieważ nie płacimy diet a jedynie następuje zwrot udokumentowanych kosztów). Zostaną dodane pola środki lokomocji z możliwością wyboru motocykla a także zostanie umożliwione podanie liczby kilometrów. Ustalono, że przejazdy będą rozliczane wg ściśle określonych zasad. Rozliczeniu będą podlegały tylko:
   • bilety kolejowe w 2. klasie;
   • bilety lotnicze w klasie ekonomicznej;
   • bilety autobusowe PKS i autokarowe.
   Ponadto Rozliczenie biletów indywidualnych będzie się odbywało za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej, a zwrot za bilety grupowe otrzymywać będzie osoba odpowiedzialna za rozliczenie. Winiety i opłaty za przejazd autostradami będą dołączane do rozliczenia samochodu rozliczanego i jednocześnie opłaty parkingowe i inne koszty samochodu prywatnego nie będą podlegały zwrotowi. Koszty wynikające z umowy najmu pojazdu (ubezpieczenia, parkingi, itp.) oraz faktury wystawiane na Stowarzyszenie za paliwo będą w pełni akceptowane. Rozliczenia grupowe (np. z Wikiekspedycji), które stanowią pewien problem na poziomie księgowania wydatków, będą musiały być rozdzielane i rozliczane wyłącznie na podstawie indywidualnych wydatków.
  3. Ustalenie klarownych zasad rozliczania innych wydatków (Wikigrantów, kosztów zakupu sprzętu itd).
   Zostanie określony limit wydatków na wyżywienie do wysokości diet dziennych wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pozostaje otwarte pytanie o limit obowiązujący na terenie Polski.
   Rachunki w obcych walutach będą rozliczane na podstawie kursu średniego NBP (wg tabeli B) z ostatniego dnia roboczego pobytu za granicą i przeliczane wg tabeli do 4 miejsc po przecinku (aktualne, archiwum), natomiast zaokrąglenia do całego grosza będą dokonywane dopiero na końcu rozliczenia.
   Masti podkreślił, że dobrym pomysłem było wprowadzenie indywidualnych numerów dla Wikigrantów (np. WG 2012-1), ponieważ to ułatwi jednoznaczną identyfikację grantu oraz pozwoli w łatwy sposób opisać określony wydatek. Poprzednie rozwiązanie nie miało tej zalety.
   W dalszej części dyskusji, która odbyła się głównie między księgową i skarbnikiem zwrócono uwagę na potrzebę dokładnego opisania rozliczania różnych wydatków.
  4. Ustalanie zasad przekazywania i rozliczania zaliczek.
   W tym punkcie rozmowy, podjęto próbę określenia kiedy dawać zaliczki a kiedy nie oraz przedyskutowano wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania na rozliczenie. Zdecydowano, że wprowadza się restrykcyjną politykę rozliczania z brakiem zaliczek (poza pojedynczymi przypadkami, rozpatrywanymi indywidualnie przez Zarząd) oraz maksymalnym czasem na rozliczenie wynoszącym 30 dni od zakończenia określonego wydarzenia/projektu.
   Pewnym problemem jest egzekwowanie rozliczeń i zwrotów ewentualnych zaliczek. W przypadku zaistnienia problemów, zdecydowano, że nierzetelny i nieterminowy wolontariusz utraci zaufanie Zarządu i w przyszłości nie zostanie mu powierzona opieka nad budżetem żadnego wydarzenia/projektu. Najbardziej drastycznym rozwiązaniem, otwierającym możliwość pozasądowej windykacji jest zobowiązanie wekslowe osoby odpowiedzialnej za rozliczenie zaliczki. Pomysł ten został jednogłośnie oddalony jako nazbyt drastyczny.
  5. Remanent majątku.
   Zwrócono uwagę na potrzebę dokończenia remanentu majątku rozpoczętego przez Magalię i Karola007. Prace utknęły, ale będą wznowione i kontynuowane w najbliższych tygodniach. Karol007 prosił o więcej czasu i cierpliwość. Zdecydowano, że wartość przedmiotów zostanie określona na podstawie danych fakturowych. Pod rozwagę pozostawiono kwestię powołania opiekuna majątku. Poza spotkaniem Karol007 w rozmowie ze skarbnikiem, zwrócił uwagę, że statutowym opiekunem majątku jest skarbnik. Utrzymanie aktualnych informacji na temat majątku wymaga poświęcenia czasu, co dla jednej osoby może być dużym obciążeniem, w związku z tym Karol007 zaoferował swoją pomoc. W dalszych rozmowach poza spotkaniem, Karol007 i Masti doszli do wniosku, że zrobienie kompletnego spisu przedmiotów zakupionych w ramach Wikigrantów będzie dobrym pomysłem. Pełen spis publikacji będzie szczególnie pomocny w rozwijaniu przepływu informacji i współpracy między wolontariuszami. Spis będzie służył wyłącznie do celów informacyjnych i będzie podstawą uruchomienia platformy wymiany publikacji między chętnymi wolontariuszami.
 2. Komunikacja
  1. Lista spraw do załatwienia/niezałatwionych - jak zrobić, żeby skutecznie funkcjonowała.
   Dyskusja skoncentrowała się wokół przywrócenia sprawnie działającej listy spraw do załatwienia, tak aby wzajemnie nie dublować pracy oraz w prosty sposób kontrolować stan ich wykonania oraz odpowiedzialną osobę. Masti poprawił dokument googlowy, którym zapisywane są sprawy wymagające załatwienia w najbliższym czasie oraz sprawy o których należy bezwzględnie pamiętać. Ustalił też z księgową i sekretarką jak poprawione arkusze obsługiwać.
  2. Terminarz "zadań bojowych" - pamiętanie/przypominanie o sprawach wymagających załatwienia.
   Ustalono, że wykorzysta się specjalne narzędzie typu "doto", które zostanie uruchomione na serwerze narzędziowym WMPL. Dostęp do narzędzia będą mieli członkowie Zarządu oraz sekretarka.
  3. Następna never ending story: Przepływ papierów w trójkącie - księgowa/sekretarka/skarbnik.
   Skarbnik, sekretarka i księgowa, omówili szczegółowo w swoim gronie przepływ dokumentów. Wypracowane zasady zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.
  4. Czy dopisać sekretarkę i księgową do listy mailowej Zarządu - jeśli nie - to jak i kto ma informować te osoby o podejmowanych tam decyzjach/dyskusjach.
   Pewien problem stanowi przepływ informacji pomiędzy Zarządem a sekretarką i księgową. Czasem bywa, że niepełne rozeznanie w temacie opóźnia lub wręcz uniemożliwia sprawne działanie administracji Stowarzyszenia. Ponieważ na liście mailowej czasem dokonuje się oceny pracy pracowników WMPL, dopisanie ich do listy uniemożliwi podjęcie takiej rozmowy i wymusi otwarcie tymczasowego kanału komunikacji pomiędzy członkami Zarządu. Zdecydowano, że decyzję w tej sprawie powinien podjąć Zarząd w pełnym składnie.
  5. Wiki Stowarzyszenia - kopalnia informacji o działaniach WMPL - ale jak pomóc sekretarce i księgowej się w tym gąszczu odnaleźć.
   Temat ten nie został podjęty, ponieważ uznano, że jego priorytet w porównaniu z wieloma innymi jest bardzo niski.
  6. Komunikacja członków Stowarzyszenia z biurem, księgową i skarbnikiem.
   Temat nie został rozwinięty, niemniej jednak wspomniano, że wszystkie dokumenty powinny być kierowane do biura, a o ich dalszym losie będzie decydowała sekretarka, przekazując je do księgowej i skarbnika w zależności od przypadku.
  7. Ustalenie klarownych zasad gdzie zainteresowani się mają kierować w danej sprawie i do kogo - jakaś rozpiska?
   Podczas dyskusji zwrócono uwagę na brak ostrych granic pomiędzy podziałem zadań między członków Zarządu. Są osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania, jednak same zadania często przenikają się wzajemnie co utrudnia identyfikację osoby odpowiedzialnej. Zdecydowano, że należy poprawić i uaktualnić stronę "Do kogo się zwrócić?.
Szczegółowa rozpiska planu obrad

Piątek w czasie i po kolacji 20:00 - 24:00?

 1. [Wolne miejsce na jakiś temat ogólny] - ze względu na to, że koledzy z Poznania dotrą bardzo późno, nie da się w tym czasie niczego konkretnego ustalić.
z tym późno bym nie przesadzał. wyszedłem z domu, z pracy do busa i będziemy po 21. ;)
W takim wypadku proponuję zacząć od paru największych bieżączek. Ja mam na głowie współpracę ze studentami, raport roczny (+ Karol, Poli), WCA (+ Poli) i kwestie GLAMowe (+ kto może) i chciałbym Wam skrótowo sprawozdać, funkcyjni mają ważne sprawy finansowo-kontrolne i politykę finansową, Karol WLZ, granty i różne sprawki, Masti górę rozliczeń a Poliego boję się nawet pytać... :D Możemy m.in. podsumować wszystkie zadania i kto z czym potrzebuje pomocy i gdzie może pomóc. aegis maelstrom δ 19:56, 9 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
Sobota 9-17

Od 9 do 12 (z udziałem księgowej i sekretarki):

 1. Sprawy organizacyjno-wewnętrzne
  1. Relacja wyników rozmów w gronie osób funkcyjnych nt. obiegu papierów i obsługi konta (ok 30 m.)
  2. Podział zadań zarządu - przejrzenie czy się sprawdził, kto wykonuje swoje zadania a kto nie i ew. jak to inaczej rozdzielić (ok 1 h.)
  3. Akcja 1% - pozyskiwanie środków - jakie plany na 2013, co ze sprawozdaniem dla Fundacji? (ok 30 min)
  4. Inne formy pozyskiwania środków - czy potrzebne i jeśli tak, to jakie? Rozważenie opracowania długoterminowej strategii. (ok 30 min.)
  5. Serwer tools - najwyższa pora coś zdecydować/zrobić (15 min.)
  6. Majątek Stowarzyszenia - na czym się skończyła akcja porządkowania, czy ma być kontynuowana? (15 min.)

Od 12:15 do 15:00

 1. Outreach/promocja - temat rzeka
  1. Działanie biura prasowego - jakieś zmiany, przekształcenia? (1 h.)
  2. Działania w mediach społecznościowych - co zrobiono, jakie są tego konkretne efekty? (30 min.)
  3. Wikiwarsztaty - efekty, może jakaś inna formuła, może coś innego? (30 min)
  4. Materiały promocyjne - przegląd co mamy, decyzje co dorobić + czy model dystrybucji się sprawdza. (45 m.)
  5. Sformalizowanie instytucji "patronatu Stowarzyszenia" (może na wzór patronatów KOED) (30 min ?)
  6. Przegłosowanie patronatu dla Studenckiego Koła Fizyki “SKFiz” przy wydziale Fizyki UW (Wikiprojekt:SKFiz) (15 min.)
 2. Akcje specjalne
  1. Podsumowanie WLZ + pytanie czy płatny koordynator to był dobry pomysł? (ok 30 min.)
  2. Inne akcje specjalne? (konkursy licznikowe? inne konkursy na wzór WLZ?, coś oprócz konkursów? POTY) (ok. godzina).

Od 15:15 do 17:00

 1. Projekty (patrz: Projekty i Pomysły na projekty)
  1. Przegląd projektów w realizacji - które są sukcesem, a które nie i dlaczego? (ok godziny)
  2. Nowe pomysły na projekty - które i dlaczego nie zostały zrealizowane, które warto reaktywować (ok. godziny)
 2. Współpraca z innymi NGO'sami/instytucjami GLAM
  1. Współpraca z GLAM zupełnie nie wychodzi (oprócz tej w ramach WLZ) - dlaczego? (1 h)
  2. Współpraca z NGO-sami: przykład z Łodzi/Szkoła Baranowskiego/w ramach WLZ/z SGH - jak zachęcać do tego, jak unikać pułapek? (1 h.)
 3. Jakieś działania promocyjno-organizacyjne w Polsce, w stosunku do nowych projektów?
  1. Wikivoyage
  2. Wikidata
Sobota w czasie obiado-kolacji (17
00-18:00)

tematy raczej luźniejsze

 1. [miejsce na jakieś ogólne dyskusje strategiczne]
Sobota 18
00-20:00

Dla rozluźnienia: Wieczorne zwiedzanie Księżego Młyna. (można np. wpaść do pubu Cesky Film na oryginalne, czeskie piwo i przy okazji pooglądać lofty, albo pójść do Fabryki Sztuki pooglądać co akurat wystawiają.)

Sobota po kolacji 20
00-24:00 ?

[wolne ...]

Niedziela 9-14
Od 9:00 do 12:00
 1. Imprezy/wyjazdy
  1. Struktura imprez ogólnokrajowych - czy nadal konferencja ogólnopolska raz w roku + GDJ, czy jednak coś innego? (1 h)
  2. WikiJam i inne tego typu imprezy lokalne, jak zachęcać do ich robienia?(30 min.)
  3. Pomysły na imprezy tematyczne? (1 h.)
  4. Wyjazdy na imprezy międzynarodowe - ile i na jakich zasadach posłać osób na Wikimanię 2013? Jakie inne imprezy zaliczyć, CEE-2013 w Polsce? (30 min.)
Od 12:30 do 14:00
 1. 12:30-13:30 [Miejsce na jakiś temat]
 2. 13:30-14:00 Ogólne podsumowanie, konkluzje

342.20121113-46

Data
13 listopada 2012
Obecni
Aegis Maelstrom (spóźniony), Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20:52-22:33:13
Przebieg spotkania
 1. Dyskusja na temat zorganizowania w Warszawie uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom konkursu Wiki Lubi Zabytki. Proponowany termin to pierwsza lub druga sobota grudnia (wstępnie godziny 14:00-16:00). Zgodnie z sugestią Polimerka impreza w formie przypominającej wernisaż, na około 40 osób. Catering w formie szwedzkiego stołu; może lampka szampana dla każdego, by wznieść toast za zwycięzców i osoby zaangażowane w organizację? Jutro będę miał propozycje cenowe z dwóch lokali. Myślę, że warto też zaprezentować zdjęcia - trzeba omówić format wydruków i sposób prezentacji (sztalugi, powieszenie na ścianie). -- CLI (dyskusja) 19:24, 12 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że sztalugi są zarezerwowane na POTY w Piotrkowie T. Plogi (dyskusja) 22:12, 12 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek podkreślił, że na mocy uchwały nr UZ 16/2012 jest odpowiedzialny za rozliczenie środków przeznaczonych na organizację konkursu Wiki Lubi Zabytki. W związku z tym, nie ma potrzeby angażować całego Zarządu i wszystkie sprawy CLI powinien sygnalizować Polimerkowi, który w razie potrzeby, będzie konsultował na liście dyskusyjnej Zarządu. Nie pojawiły się żadne głosy sprzeciwu co do tego.
 2. Urobek z konferencji w Moskwie - ewentualne pytania. Ency (dyskusja) 19:53, 12 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Ency przedstawił ciekawe elementy konferencji. Leinad zasugerował Encemu aby przenieść jego relację na wiki Stowarzyszenia, a Polimerek aby po oczyszczeniu z POV i mniej istotnych detali zrobić z tego artykuł do Wikinews.
 3. Sygnał do zaznajomienia się z koncepcją Wikipedii 2.0(rp) od Samala. Ency (dyskusja) 19:53, 12 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Ency przedstawił projekt Rosjan, który polega na przygotowaniu kursu on-line edytowania Wikipedii. Tar stwierdził, że to problem do przegadania na GDJ i wskazał, że niektóre elementy tej koncepcji są właśnie tłumaczone na polski.
 4. Proszę o udzielenie zgody w formie zwykłego potwierdzenia lub jeśli jest taka potrzeba, uchwały, na posługiwanie się w kontaktach z Biurem Prasowym i Kancelarią Sejmu sformułowaniem z upoważnienia Zarządu. Ostatnio akredytując się w Sejmie w ramach projektu Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews zostałem poproszony o potwierdzenie, że ktoś z władz Stowarzyszenia wie o moich wyjazdach. Udzielenie takiej zgody pozwoli mi na samodzielne akredytowanie się w Parlamencie, jeśli nie zezwolicie - będziecie mnie musieli zgłaszać każdorazowo. Plogi (dyskusja) 22:12, 12 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Po dość długiej dyskusji zdecydowano, że Polimerek podpisze dokument w którym będzie mowa o tym, że Plogi realizuje projekt "Relacje..." ze wskazaniem na odpowiednią uchwałę zarządu.

343.20121120-47

Data
20 listopada 2012
Obecni
Aegis Maelstrom (od punktu 2.), Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:10:21-22:57:50
Przebieg spotkania
 1. Serwer tools - finalna decyzja, bo trzeba odnowić abonament - (odpowiedzialny: Masti) - prawdopodobnie nie da się wykonać planu przeniesienia na nowy do tego czasu, czyli pozostaje przedłużenie... Polimerek (dyskusja) 21:44, 17 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Podkreślono potrzebę oszacowania potrzebnych zasobów sprzętowych i równoległego wykupienia drugiego serwera. Zarząd zdecydował się przedłużyć abonament za wynajem serwera narzędziowego w OVH o kolejne 6 miesięcy przeznaczając na ten cel do 1600 PLN. Uchwała nr UZ 54/2012 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymujący).
 2. Ew. zamówienie - większej liczby kalendarzy WLM. Patrz: Projekt kalendarza. Cena za sztukę jest 2,95 EUR + koszty przesyłki. Polimerek (dyskusja) 12:45, 19 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Podczas dyskusji zwrócono uwagę na nadmiar kalendarzy z poprzedniej emisji konkursu Wiki Lubi Zabytki. W związku z tym, zdecydowano, aby zamówienie zwiększyć do 100 sztuk. Zarząd przeznaczył na ten cel do 1500 PLN przyjmując uchwałę nr UZ 55/2012 stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Co słychać w sprawie:
  1. List z podziękowaniami dla darczyńców - (odpowiedzialny ?).
   Temat zaginął w momencie wspomnienia przez Aegisa Maelstroma o wyborach miejsca rejestracji WCA, na które Zarząd WMPL wytypował Genewę.
  2. Sprawozdanie dla Fundacji i plany dla Fundacji - jak do końca przyszłego tygodnia tego nie będzie, to będzie można zapomnieć o wejściu z banerami... (odpowiedzialni: Leinad i Aegis)
   Polimerek stanowczo podkreślił, że czasu jest mało. Aegis Maelstrom zobowiązał się w najbliższy weekend rozpocząć prace, Karol007 pomoże w poniedziałek. Wsparcia udzieli też Polimerek i Leinad. Gotowy raport zostanie opublikowany w Wiki WMPL, a komunikat o raporcie zostanie wysłany na wikimediowe listy dyskusyjne. Polimerek przypomniał, że na przetłumaczenie czekają również plany WMPL na przyszły rok.
  3. Produkcja materiałów promocyjnych - uzupełnienie zapasów (odpowiedzialna: Magalia) Polimerek (dyskusja) 21:44, 17 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
   Magalia zreferowała temat w mailu wysłanym na listę Zarządu. Zdecydowano, że konkretne decyzje Zarząd podejmie po dokładniejszym ustaleniu wielkości zamówienia konkretnych gadżetów. Szczegóły zostaną zaprezentowane na najbliższym spotkaniu Zaarządu. Wtedy też ostanie podjęta ostateczna decyzja.
  4. Uzupełnienie listy majątku (odpowiedzialna: Magalia).
   Magalia jest współodpowiedzialna za listę majątku z Karolem007. Prace się opóźniają, ale odpowiedzialni pamiętają o konieczności aktualizacji.
 4. Rozważenie prośby o zwrot kosztów przejazdu na wernisaż wystawy zdjęć z Wikiekspedycji w Olsztynie w dniu 28 listopada 2012 ([4]): 2 * 250km * 0,74zł/km = 370 zł, plus diety, jeśli organizator nie zapewni posiłku. Osoby: CLI, Alfista33, TravelMind. -- CLI (dyskusja) 16:12, 19 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Zarząd przychylił się do prośby CLI i przeznaczył do 550 PLN na pokrycie kosztów przejazdu oraz wyżywienia uczestników (CLI, Alfista33, TravelMind) wernisażu wystawy zdjęć z Wikiekspedycji. Masti stanowczo podkreślił, że rozliczenie wyżywienia musi być indywidualne dla każdego uczestnika i nie może przekroczyć 50 PLN/dzień/osobę. Uchwała nr UZ 56/2012 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.

344.20121127-48

Data
27 listopada 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:06:21-23:14:23
Przebieg spotkania
 1. List z podziękowaniami dla darczyńców. Karol007 dyskusja 00:27, 21 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  List został sporządzony przez Polimerka. Po poprawkach został wstępnie zaakceptowany. Na podstawie danych o liczbie osób, które przekazały 1% PIT ustalono, że list zostanie wysłany do osób, których 1% wyniósł 50 PLN lub więcej. Została przyjęta uchwała na koszty tej wysyłki: UZ 2012-57 i przegłosowana stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Produkcja materiałów promocyjnych - podjęcie decyzji dot. wielkości zamówienia. Karol007 dyskusja 00:27, 21 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Magalia przedstawiła projekt zakładki, który zyskał ogólną aprobatę. Zasugerowano druk 2000 sztuk zakładek. Magalia zasugeorwała, abo przekazać jej uchwałą ogólną kwotę na wszystkie gadżety, co jednak zostało po dyskusji odrzucone. Zamiast tego Magalia ma w przyszłym tygodniu przedstawić konkretny plan produkcji gadżetów z ich ilościami i cenami i na tej podstawie zostanie podjęta stosowna uchwała.
 3. Postęp w sprawie sprawozdania dla Fundacji? Polimerek (dyskusja) 08:06, 26 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Aegis Maelstrom zaczął pisać sprawozdanie: Sprawozdanie ogólne 2012, tworząc jego zrąb i wypełniając ok 75% treści. Trochę treści dodał i uściślił Polimerek. Zostało ustalone, że Polimerek uzupełni część finansową sprawozdania, a Aegis zajmie się dokończeniem i formatowaniem sprawozdania. Sprawozdanie powinno zostać ukończone do czwartku, aby w weekend można je było opublikować oficjalnie. Leinad wyraził obawę co do możliwości umieszczenia banerów 1% w odpowiednim terminie w projektach Wikimedia, ponieważ plany zbiórki Fundacji zakładają, że w nie-anglojęzycznych projektach akcja zbiórki nie będzie się odbywała na przełomie roku jak dotąd, tylko w okolicach kwietnia. Polimerek stwierdził, że w takim razie tym bardziej należy przyspieszyć zakończenie sprawozdania i planów na przyszłość aby móc rozpocząć negocjacje z Fundacją.
 4. Co z bankiem? Polimerek (dyskusja) 08:06, 26 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Masti stwierdził, że wysłał już finanly druk do Pawła Drozda. Pozostaje się jeszcze jego wizyta w banku celem złożenia wzoru podpisu. Masti zobowiązał się pójść do banku w przyszłym tygodniu.
 5. Rzutnik multimedialny Polimerek (dyskusja) 08:06, 26 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek wyjaśnił, że rzutnik uległ uszkodzeniu, co się ujawniło w czasie GDJ 2012 w Chorzowie. Nie wiadomo kto rzutnik uszkodził i jak to się dokładnie stało. Wg serwisu uszkodzeniu uległ przetwornik VGA i urządzenie nie jest raczej do naprawy, ale sprawie przygląda się jeszcze drugi serwis. Jeśli się okaże, że rzutnik nie nadaje się do naprawy, zostanie prawdopodobnie nabyty nowy. Decyzję co do tego odłożono do następnego spotkania zarządu.
 6. Wikipedia 2.0 (Matecznik) - dyskusja Ency (dyskusja) 00:17, 27 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Poszerzony materiał (o tekst poprzedniego wniosku do fundacji)
  Przedyskutowano sprawę ew. wsparcia wniosku Rosjan do Fundacji Wikimedia (do GAC) przez Stowarzyszenie i ew. pełnienie roli pośrednika przy finansowaniu, ze względu na to, że Wikimedia Rosja nie może przyjmować pieniędzy z zagranicy. Aegis wyraził wątpliwość co do bezpieczeństwa dla Stowarzyszenia takiego rozwiązania. Polimerek stwierdził, że raczej nie ma żadnego, a przy okazji Stowarzyszenie może nauczyć się rozliczać granty z Wikimedia Foundation. Stwierdzono, że sam wniosek wymaga na obecnym etapie dopracowania do standardów GAC. Ency zobowiązał się wyjaśnić sprawę kolegom z Rosji i nakłonić ich do napisania dobrej jego wersji, oraz spytał się, czy ew. Stowarzyszenie byłoby skłonne samo wesprzeć taki wniosek w jakimś procencie kosztów. Polimerek stwierdził, że najpierw trzeba oszacować koszty i zobaczyć finalną, konkretną propozycję wniosku. Wtedy Zarząd będzie mógł podjąć racjonalną decyzję w tej sprawie.
 7. Przyjęcie w poczet członków wikipedysty Andrzeja Stanka. Karol007 dyskusja 06:02, 27 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Kandydat został przyjęty stosunkiem głosów 6/0/0.
 8. Wolne wnioski.
  1. Poza agendą dyskutowano sprawę ew. pokrycia kosztów kolegów z Poznania na wyjazd do Warszawy na ceremonię rozdania nagród Wiki Lubi Zabytki.

345.20121204-49

Data
4 grudnia 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20:47-23:28:29
Przebieg spotkania
 1. Rzutnik multimedialny - ew. decyzja Polimerek (dyskusja) 13:54, 29 lis 2012 (CET)[odpowiedz]
  Na samym początku Masti wyraził opinię, że kupno nowego rzutnika będzie znacznie bardziej korzystne niż naprawa starego. Gwarancja producenta obejmie znacznie dłuższy przedział czasowy niż gwarancja serwisu. W przypadku naprawianego rzutnika, istnieje również niezerowe i większe niż dla nowego, prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej awarii, na co również zwrócono uwagę. Rozważono również zakupienie metalowej skrzynki na potrzeby bezpiecznego transportu nowego rzutnika. Wszyscy obecni na spotkaniu członkowie Zarządu wyrazili poparcie dla pomysłu przedstawionego przez Mastiego. Ostatecznie, Zarząd przeznaczył do 2500 PLN na zakup nowego rzutnika multimedialnego, oraz metalowej skrzynki do jego bezpiecznego przechowywania i transportu. Uchwała nr UZ 2012/58 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Wolne wnioski:
  1. Polimerek przedstawił szkic planów na przyszły rok, który ma zostać przedstawiony Fundacji Wikimedia. Nikt spośród zebranych nie miał uwag co do przedstawionego planu. Rozpoczęcie korespondencji z Fundacją nt. banerów, planowane jest w ciągu najbliższych dwóch dni.
  2. W dalszej części spotkania rozmawiano na temat lokat WMPL i ich oprocentowania. Przypomniano o możliwości zabezpieczenia części środków w lokatach, z których można czerpać dochód. Dochód w tej postaci jest dopuszczany, a jako organizacja OPP, WMPL jest zwolnione z płacenia podatku od kapitalizowanych odsetek pod warunkiem przekazania całości na cele statutowe.

Poza spotkaniem Aegis Maelstrom poruszył temat rozwinięcia projektu muzycznego, w który można zaangażować zupełnie nowych wolontariuszy. Głównym celem takiego projektu byłoby nagrywanie utworów w Akademii Muzycznej. Kolejnym projektem mogłaby być digitalizacja starych nagrań i ich naprawa. W dalszej części rozmowy Polimerek poruszył problem praw autorskich do nagrań i sugerował, że najprostsza sytuacja jest z prawami do bardzo starych utworów.

346.20121211-50

Data
11 grudnia 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Maikking, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:10-22:27:00
Przebieg spotkania
 1. Lokaty bankowe - jeśli będą jakieś konkrety dotyczące rzeczywistego oprocentowania i kosztów. Polimerek (dyskusja) 15:44, 10 gru 2012 (CET)[odpowiedz]
  Zarząd wyraża ogólną aprobatę co do rozłożenia wolnych środków na lokaty o różnym czasookresie. Masti po otrzymaniu dostępu do konta bankowego, sprawdzi historię wydatków z 2012 roku, tak by dopasować czas lokat do planowanych wydatków na przestrzeni całego 2013 roku. Konkretne decyzje zapadną w ciągu najbliższych dni lub podczas następnego spotkania Zarządu.
 2. Uruchomienie galerii zdjęć Wiki Lubi Zabytki: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis3 na wzór galerii POTY.
  Pomysł zyskał poparcie, tym bardziej, że zdjęcia już są wydrukowane. W związku z tym Zarząd przeznaczył do 5000 PLN na organizację wystawy WLZ (Wiki Loves Monuments) na obszarze Polski. Uchwała nr UZ 59/2012 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Materiały promocyjne - jakieś postępy? Polimerek (dyskusja) 15:44, 10 gru 2012 (CET)[odpowiedz]
  Z powodu nieobecności Magalii, temat został przesunięty na następne spotkanie Zarządu.
Wolne wnioski
 • Aegis Maelstrom przedstawił swój pomysł dot. produkcji tematycznych tablic poglądowych dla szkół. Wiąże się to ze sporym nakładem pracy, ale z czasem przyniosłoby wiele korzyści, w tym zwrócenie uwagi na działalność Stowarzyszenia i przydatności projektów Wikimedia. Ogólnie pomysł spotkał się z wielkim entuzjazmem uczestników spotkania. Najlepszymi tematami na tablice byłby tematy matematyczne, chemiczne, biologiczne, informatyczne, fizyczne oraz język polski i obce. Do rozwiązania pozostają kwestie skali produkcji oraz dystrybucji. Szkół w Polsce jest bardzo dużo i przy dobrze przygotowanych tablicach, mogłyby być bardzo popularne, a w związku z tym wydatki mogłyby szybko przekroczyć możliwości finansowe WMPL. Niemniej jednak pomysł najprawdopodobniej zostanie dalej rozwijany.

347.20121218-51

Data
18 grudnia 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Leinad, Masti, Magalia, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking i Karol007
Prowadzący
Leinad
Czas trwania
21:14- ok 23:20 (nie było formalnego zakończenia)
Przebieg spotkania
 1. Postępy w zamówieniach materiałów promocyjnych. Karol007 dyskusja 22:37, 11 gru 2012 (CET)[odpowiedz]
  Magalia przedstawiła kosztorys produkcji gadżetów, a dokładnie: zakładek, koszulek, teczek i toreb. Dyskutowano o liczbie, rozmiarach i rodzaju koszulek do zamówienia i ostatecznie zdecydowano zwiększyć liczbę koszulek "męskich" w średnich rozmiarach, której najszybciej "schodzą" pozostawiając liczbę i rozmiary damskich bez zmian. Następnie dyskutowano jaka maksymalna suma powinna zostać przeznaczona na to zamówienie i ustalono ostatecznie, że to będzie do 10 000 PLN. Po zakończeniu dyskusji przegłosowano uchwałę UZ 2012-60 stosunkiem głosów 5/0/0
 2. Środki na Dzień Domeny Publicznej. Dzień Domeny Publicznej organizuje KOED. W tym roku ma mieć miejsce w pierwszym tygodniu, w siedzibie Cyfrowej Polski, która ma własną salę konferencyjną. SWPL miałoby pokryć część kosztów, tak jak w poprzednich latach. W trakcie Dnia ma być też wystawa Wiki Lubi Zabytki. Preliminarz budżetowy powinien być do jutra. Polimerek (dyskusja) 14:23, 17 gru 2012 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek, krótko przedstawił ideę Dnia Domeny i kiedy oraz gdzie się odbędzie. Ze względu na to, że organizatorzy nie dostarczyli informacji o planowanym budżecie tej imprezy, nie przeprowadzono głosowania nad jego częściowym sfinansowaniu.
 3. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu. Karol007 dyskusja 21:58, 17 gru 2012 (CET)[odpowiedz]
  Po dyskusji uznano, że konieczne będzie jeszcze jedno spotkanie w tym roku i ustalono jego termin na 27 grudnia
 4. Wystawa zwycięskich zdjęć konkursu Wiki Lubi Zabytki oraz Wiki Loves Monuments na Dworcu Centralnym w Warszawie (pozwoliłem sobie dodać tutaj, bo dopiero dzisiaj ta sprawa "wyszła", a nie wiadomo, kiedy będzie kolejne spotkanie Zarządu). Dzisiaj dostałem informacje, że możemy taką wystawę zrobić nawet "od ręki", niemniej żeby nie było "na wariata", umówiłem się na 3-4 stycznia. Dostępne są nośniki w postaci prostopadłościanów, po cztery zdjęcia na prostopadłościanie (jak to wygląda, można obejrzeć tu: [5]). W sumie możemy więc wywiesić 24 zdjęcia (w tym tablica informacyjna). Wystawa może tam wisieć co najmniej dwa tygodnie, a prawdopodobnie do końca stycznia. Wydruki powinny być zrobione na papierze. Przy formacie B1 wydruk 24 stron to jakieś 1000 PLN (a te nośniki mają nieco mniejszy format, dokładniejsze informacje będę miał wkrótce). Sensowność inwestycji jest chyba oczywista, do przedyskutowania pozostaje rodzaj papieru i firma, w której będziemy drukować. Trzeba też zastanowić się, co zrobić z tymi fotografiami po wystawie. Jest szansa na przeniesienie ich na dworzec PKP w innym mieście (informacje będę miał wkrótce), można też pomyśleć nad ich sprzedaniem w jakieś aukcji charytatywnej (idealna byłaby WOŚP, ale w tym roku nie zdążymy). -- CLI (dyskusja) 14:58, 18 gru 2012 (CET)[odpowiedz]
  Przeprowadzono dość obszerną dyskusję na ten temat. Zarząd generalnie odniósł się do pomysłu entuzjastycznie i dyskusja zeszła na kwestie techniczne - druk plakatów, przygotowanie jakiegoś oficjalnego rozpoczęcia itd. Po wstępnym oszacowaniu kosztów przegłosowano uchwałę: UZ 2012-61 stosunkiem głosów 5/0/0

348.20121227-52

data
27 grudnia 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Magalia, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Magalia
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:17:26 - 23:13:45
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwały nt. poniesienia części kosztów Dnia Domeny Publicznej 2013. Polimerek (dyskusja) 11:39, 22 gru 2012 (CET)[odpowiedz]
  Aegis Maelstrom zabiegał, by wkład finansowy WMPL w organizację obchodów Dnia Domeny Publicznej 2013 był odnotowany na drukowanych materiałach główny sponsor. Polimerek zaznaczył, że jest to impreza wewnętrzna KOEDu, którego WMPL jest członkiem, więc nie ma to większego znaczenia dla nas. Aegis Maelstrom naciskał, że informacja ta musi trafić do partnerów by Ci wiedzieli skąd się wzięły środki na realizację obchodów. Ostatecznie, Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu do 4500 PLN na pokrycie kosztów wydruku materiałów na tę okazję. Uchwałę nr UZ 62/2012 w tej sprawie przyjęto stosunkiem głosów 4/0/0.
 2. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu. Karol007 dyskusja 03:23, 27 gru 2012 (CET)[odpowiedz]
  Zdecydowano, że najbliższym terminem spotkania będzie 8. stycznia 2013 roku. Natomiast w razie konieczności, spotkanie może zostać zwołane wcześniej.
 3. Sprawy finansowe. Zarządzanie finansami (kroki podejmowane ws. lokowania środków, szczegóły dot. kont) w zestawieniu z aktywami i planem budżetowym. aegis maelstrom δ 16:13, 27 gru 2012 (CET)[odpowiedz]
  Zwrócono uwagę na upływający czas i konieczność podjęcia konkretnych działań. Poruszono kwestię informowania o bieżącym stanie kont i przepływów członków Zarządu nie mających dostępu do konta. Zasugerowano też, by takie informacje przekazywać regularnie wszystkim członkom Stowarzyszenia.
 4. Plany dotyczące Wikigrantów i skanera? aegis maelstrom δ 16:13, 27 gru 2012 (CET)[odpowiedz]
  Obydwoma projektami zajmuje się Karol007. Choć w ostatnim czasie nie zebrał aktualnych informacji o stanie projektów, to poczuwa się do stałego nadzorowania zarówno Wikigrantów jak i Wikiskanera. Aegis Maelstrom zgodził się przeprowadzić wywiad z obecnymi członkami Komisji Wikigrantów w celu zbadania ich dalszej chęci pracy w Komisji w przyszłym roku.
 5. Dalsze szczegóły dotyczące gadżetów? aegis maelstrom δ 16:13, 27 gru 2012 (CET)[odpowiedz]
  Magalia wysłała na listę dyskusyjną Zarządu informację, że zamówienia są lub będą niedługo w trakcie realizacji, a ostateczny koszt nie przekracza zaplanowanego w uchwale UZ 60/2013 budżetu.
 6. Wolne wnioski.
  1. Aegis Maelstrom wyszedł z propozycją zapewnienia łącza internetowego dla Karola007 w związku z jego problemami w tym zakresie. W tej kwestii wszyscy mają wątpliwości, podobnie jak sam Karol007. Argumentami przemawiającymi za było zapewnienie przynajmniej kilku dodatkowych godzin pracy Karola007 oraz możliwość wykorzystania modemu na konferencjach, ekspedycjach i zlotach. Argumentem przeciw jest tworzenie precedensu w tej kwestii.

2013

349.20130108-01

Data
8 stycznia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:08:31 - 22:42:03
Przebieg spotkania
 1. Wniosek o dofinansowanie spotkania wikipedystów, które odbędzie się w Poznaniu 19 stycznia z okazji Dnia Wikipedii, kwotą do 800 zł. celem opłacenia napojów, przekąsek i urodzinowego tortu (strona wydarzenia). UZ 1/2013 Awersowy (dyskusja) 09:49, 5 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Uczestnicy spotkania nie mieli żadnych pytań w związku z planowanym spotkaniem. Magalia zapytała czy kwota zostanie przekazana w formie zaliczki. Masti odpowiedział, że jeśli nie będzie innego wyjścia to tak, ale preferowanym sposobem uregulowania należności jest bezpośredni przelew na konto odbiorcy końcowego. Leinad zakomunikował, że potrzeba zaliczki zostanie rozstrzygnięta w najbliższych dwóch dniach. Po ustaleniu osoby odpowiedzialnej za dysponowanie i rozliczenie kwoty. Ostatecznie, Zarząd przeznaczył do 800 PLN na ten cel, a uchwała nr UZ 2013-1 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Wikiksiążki - pomysł na reaktywację projektu w nowej odsłonie. Plogi (dyskusja) 20:15, 6 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Plogi przedstawił ogólny pomysł na wznowienie projektu "Wikiksiążki" (brudnopis). Ogólne założenia projektu opierają się o wydawanie dzieł polskich czy zagranicznych autorów, a także książek z domeny publicznej, choć wydaje się, że te dość dobrze wysycają potrzeby potencjalnych odbiorców. Środki na ten cel, poza wkładem własnym WMPL, mają pochodzić z kilku innych potencjalnych źródeł, m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy z grantów ambasad krajów, z których pochodzą autorzy dzieł. Szybko dyskusja się ożywiła. Zadano pytanie o dokładny cel przedsięwzięcia. Plogi, odpowiadając na pytanie, powiedział, że cel będzie taki sam jak dotychczas, dodał, że możnaby pomóc mniejszym słabo zaopatrzonym bibliotekom. Polimerek zaznaczył, że należałoby określić wcześniej rzeczywiste potrzeby bibliotek oraz poruszył kwestię skali całego przedsięwzięcia w skali całego kraju. Sugerowano by lepiej dopracować pomysł, między innymi określić dokładnie warunki prawno-autorskie ewentualnych tłumaczeń z języka angielskiego, określenie kosztów, skali. Tak ogólna propozycja reaktywacji projektu nie mogła zostać poddana dokładnej analizie, która powinna być wykonana przez pomysłodawcę na etapie przygotowania propozycji. Dyskusja zakończyła się propozycją powrotu do tematu po skonkretyzowaniu propozycji, tak aby móc podjąć bardzo konkretną dyskusję.
 3. Postępy w sprawie kampanii OPP + kwestia update-u strony. Polimerek (dyskusja) 12:03, 7 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Nadal trwa oczekiwanie na decyzję Wikimedia Foundation w sprawie udzielenia zgody na wyświetlanie banerów kierujących do strony opp.wikimedia.pl/ podczas zbiórki w ramach OPP. Sama strona nadal oczekuje na aktualizację. Wyrażono nadzieję, że w ciągu najbliższego tygodnia uda się osiągnąć zarówno zgodę Fundacji jak i dokonać aktualizacji strony informacyjno-promocyjnej.
 4. Uchwała o kosztach biura i etatów sekretarki i księgowej UZ 2/2013 Polimerek (dyskusja) 14:08, 7 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek wyjaśnił, że proponowany budżet biura jest wynikiem pomnożenia kosztów za grudzień 2012 i dodanie niewielkiego zapasu. Na proponowany budżet składa się aktualny koszt miesięczny funkcjonowania biura, 1,5 etatu, czynsz, opłata za połączenie internetowe oraz materiały biurowe. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznaczył kwotę do 60 000 PLN na całość kosztów utrzymania etatów dla pracownika biurowego i księgowej Stowarzyszenia a także kwotę do 15 000 PLN na koszty prowadzenia biura w 2013 roku i ustala zakres obowiązków pracownika biurowego zgodnie z załącznikiem do uchwały UZ 34/2012. Uchwała nr UZ 2/2013 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 5. Projekt ICARUS - patronat stowarzyszenia nad badaniami społeczności internetowych Masti (dyskusja) 18:36, 7 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  W spotkaniu uczestniczyły Magda Roszczyńska-Kurasińska i Agnieszka Rychwalska z Ośrodka Badania Układów Złożonych i Nowych Technologii Instytutu Nauk Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca działającego przy Uniwersytecie Warszawskim. Obie Panie są bezpośrednio związane z projektem ICARUS i krótko przedstawiły główne założenia projektu. Jak pisała Magda, projekt ICARUS dotyczy oddolnych inicjatyw, które są prowadzone w początkowej fazie poprzez pojedyncze osoby. Celem jest zbadanie jakimi cechami muszą się charakteryzować organizacje, aby się dynamicznie rozwijały, skutecznie realizowały cele i szybko reagowały na zmieniające się warunki. Do badań wybrano społeczność polskojęzycznej Wikipedii i społeczność ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych). Projekt jest realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego, Imperial Collage w Londynine, University of Barcelona i dwóch firmy z Rumunii (firmy softwareowa i branży energetycznej). Projekt ICARUS aplikuje o grant do Komisji Europejskiej w ramach 7. programu ramowego COORDIS w konkursie pt. "Platforms for Collective Awareness". Stowarzyszenie ma pełnić rolę doradczą i jak AgaR mówiła, najchętniej widziano by jednego członka Stowarzyszenia w "Scientific Advisory Board" projektu. Zarząd WMPL wyraził ogólne zainteresowanie, jednak ostateczną decyzję podejmie po otrzymaniu szczegółów dot. współpracy i samego projektu. Aegis Maelstrom podkreślił, że jest to konieczne i uprzedził, że wiele zgłaszających się podmiotów, nie wie czego potrzebuje od WMPL i nie docenia skali potrzebnej pomocy. Masti przypuszcza, że ze względu na to, że jest na miejscu, to większość bezpośrednich rozmów będzie odbędzie się z jego udziałem.
 6. Zakup modemu dla Karola007 z dostępem do sieci (pomysł Aegisa Maelstroma). Karol007 dyskusja 23:32, 27 gru 2012 (CET)[odpowiedz]
  Piszę tu, bo być może nie uda mi się poircować. Jestem za. Sam to miałem zgłosić widząc zmagania się bardzo ważnej organizacyjnie osoby (sekretarza zarządu) z łącznością. Skoro zarząd generalnie pracuje zdalnie, a nas stać, to mamy obowiązek zapewnić naszemu sekretarzowi narzędzia pracy. I to nie jest żaden precedens, a wyłącznie zdrowa pragmatyka. Tylko na tym zyskamy. Z uszanowaniem, Ency (dyskusja) 18:43, 8 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Zwrócono uwagę na problemy z połączeniem internetowym Karola, z którymi boryka się od początku października. Sam Karol się zastanawiał, czy na pewno ten zakup jest potrzebny. Magalia wyraziła swoje ogólne wątpliwości co do tego rozwiązania, ale podjęła decyzję, że nie chce blokować decyzji tej sprawie. Pojawiły się propozycje, by przypisać zakup na ogólne zastosowanie Zarządu lub do funkcji sekretarza. Masti zobowiązał się zrobić zestawienie ofert na przyszłe spotkanie Zarządu, na którym ma zostać podjęta ostateczna decyzja.

350.20130115-02

Data
15 stycznia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:14:19 -22:52:41
Przebieg spotkania
 1. Projekt ICARUS - patronat stowarzyszenia nad badaniami społeczności internetowych. Stan rozmów. Karol007 dyskusja 12:08, 14 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Masti wysłał list polecający do Dr Jeremy Pitta z Imperial College Of Science, Technology And Medicine. Obecnie rozpoczyna się okres oczekiwania na decyzję w sprawie przyznania grantu na realizację projektu ICARUS. Niezależnie od tego, Masti rozpoczął rozmowy na temat funkcjonowania polskojęzycznej Wikipedii.
 2. Decyzja w sprawie zakupu modemu z dostępem do sieci na czasowy użytek Karola007. Karol007 dyskusja 12:08, 14 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Masti przygotował zestawienie obecnych ofert kilku firm. Podczas spotkania nie zdecydowano się na konkretną ofertę, jednak Zarząd przyjął stosunkiem głosów 7/0/0 (za/przeciw/wstrzymane), uchwałę nr UZ 2013-3, którą przeznaczył do 400 PLN na zakup modemu i mobilnego dostępu do sieci na potrzeby Stowarzyszenia. Wybór konkretnej oferty zostanie dokonany w konsultacjach Mastiego i Karola007 w ciągu najbliższych dni.
 3. Wniosek o dofinansowanie spotkania wikipedystów, które odbędzie się w Katowicach 19. stycznia z okazji Dnia Wikipedii, kwotą do 600 PLN. Dofinansowanie będzie obejmowało napoje, przekąski i urodzinowy tort. Karol007 dyskusja 23:48, 14 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Karol007 zobowiązał się informować Mastiego na bieżąco w sprawie rozliczenia faktury, która ma zostać wystawiona na WMPL i opłacona bezpośrednio z konta Stowarzyszenia. Zarząd podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania spotkania, przeznaczając do 600 PLN na ten cel. Uchwała nr UZ 2013-4 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
 4. Wikigranty w 2013 roku. Dyskusja nad powołaniem nowej komisji, regulaminem i budżetem. Karol007 dyskusja 23:48, 14 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Karol007 na początek przedstawił plany zmian w regulaminie Wikigrantów. Wg nowej propozycji, Komisja Wikigrantów ma zachować ciągłość pracy przez cały rok i być wybierana jeszcze w grudniu, u schyłku poprzedniej kadencji. Karol007 rozważa też zaproponowanie usunięcia zapisu o konieczności zwoływania posiedzenia Komisji przynajmniej raz w miesiącu. Prace nad nowym regulaminem zostaną ukończone do następnego Spotkania Zarządu, wtedy też zostanie powołany nowy skład. Spośród obecnych członków Komisji, chęć dalszej pracy w tym ciele wyraziła Ala z, Elfhelm i Karol007. Dwie pozostałe osoby zostaną wybrane spośród ochotników, którzy zgłoszą się do końca tygodnia do Karola007 i drogą mailową wyrażą wolę pracy w Komisji. Powstał pomysł uruchomienia strony, która zawierałaby informacje o poszukiwanych wolontariuszach spośród całej społeczności polskojęzycznych Projektów Wikimedia. Oficjalne ogłoszenia powinny się pojawić w ciągu najbliższych 24h do czego zobowiązał się Karol007.
 5. Wolne wnioski.
  1. Marek Mazurkiewicz zapytał o możliwość dofinansowania spotkania edycyjnego w Warszawie, które planowane jest na 2. lutego 2013 roku. Dofinansowanie ma wynosić do 300 PLN i ma obejmować posiłki dla ok 10 osób, oraz koszt produkcji banera. Polimerek odpowiadając na zadane pytanie, potwierdził istnienie takiej możliwości, a później wystosował ogólną prośbę do wszystkich organizatorów imprez, by faktury na posiłki i lokal z innymi kosztami były rozdzielone, ponieważ płacone będą z dwóch różnych pól środków.

351.20130122-03

Data
22 stycznia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:22:12-00:16:19
Przebieg spotkania
 1. Dofinansowanie maratonu edycyjnego w Warszawie: Zlot pod Syrenką Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 22:56, 15 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Po krótkiej dyskusji na temat stosunku kosztów do czasu trwania "Wikimaratonu" Zarząd przeznaczył do 1500 PLN na ten cel. Wg przyjętej jednogłośnie uchwały nr UZ 5/2013 odpowiedzialnym za rozliczenie przyznanej kwoty został Masti.
 2. Wikigranty - dopięcie spraw i przyjęcie uchwały uruchamiającej. Polimerek (dyskusja) 12:01, 21 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Na początku Karol007 przedstawił listę chętnych wolontariuszy do pracy w Komisji Wikigrantów w 2013 roku, którzy zgłosili się w ostatnim tygodniu: Karol007, Elfhelm, Ala z, Sebk. oraz chętni, którzy zastrzegli, że mogą wejść w skład Komisji w sytuacji, gdy nie będzie innych chętnych: Paeilus, The boss, Tar Lócesilion. Podczas dyskusji pojawił się sprzeciw Maikkinga, z którym zgodził się Tar Lócesilion w stosunku do osoby Karola007 argumentowany bardzo dużym jego obciążeniem i troską o niego. Karol007 przypomniał, że to zadanie nie obciążało go nadmiernie i bez problemu może kontynuować pracę w Komisji. Po krótkiej dyskusji ustalono wstępnie skład osobowy komisji. Przedyskutowano też kwestie zmian w regulaminie. Regulaminowi mają się do przyszłego tygodnia przyjrzeć przyszli członkowie Komisji. Polimerek zasugerował, aby w regulaminie zawrzeć uproszczoną ścieżkę otrzymywania grantów o niskiej sumie środków (np: do 100 PLN). Ostateczne uruchomienie kolejnej edycji Wikigrantów ma nastąpić ostatecznie 1 lutego.
 3. Wolne wnioski.
  1. Magalia wystąpiła z wnioskiem o rozpatrzenie udziału poznańskiej społeczności Wikimediów w targach "Aktywni 50+". Targi te są skierowane do osób po 50. roku życia, a wśród obecnych organizacji, są zarówno firmy zajmujące się tą branżą jak i NGO. Darmowe stanowiska w strefie NGO są przeznaczone głównie dla organizacji z Wielkopolski, dlatego też Stowarzyszenie Wikimedia Polska by móc uczestniczyć w targach, musi wykupić sobie miejsce. Istnieje możliwość zgłoszenia warsztatów. Do przyszłego spotkania Zarządu poznańscy wikimedianie mają zrobić rozeznanie i po zebraniu większej ilości szczegółów, Zarząd podejmie ostateczną decyzję podczas następnego spotkania.
  2. Aegis Maelstrom poinformował uczestników spotkania, że pojawiła się ciekawa oferta i pytanie o możliwość poprowadzenia najpierw jednorazowego seminarium, a potem prawdopodobnie warsztatów czy dalszej pomocy dla studentów i studentek informacji naukowej we Wrocławiu. Zwrócił się z tym do niego, jego kolega z drużyny BOINC@Poland (projektu wykorzystującego wolne zasoby komputerów do obliczeń związanych z projektami badawczymi). Aegis Maelstrom rozpoczął już rozmowy na temat terminów planowanych seminariów, podkreślając, że organizatorom udałoby się skorzystać z możliwości pozyskania środków z funduszu zamówień publicznych województwa dolnośląskiego (dojazdy, wystąpienia prelegentów, ew. jakiś catering), gdyby się udało ustalić zakres i termin seminarium do najbliższej środy (jutro). W ogólnej dyskusji Zarząd nie widzi przeszkód by się zaangażować we współpracę, jednak pozostaje kwestia chętnych do poprowadzenia wykładów.

352.20130129-04

Data
29 stycznia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking przesłał informację o spóźnieniu do 20 min.
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18:48-23:59:01
Przebieg spotkania
 1. Wikigranty - ostateczne dopięcie spraw. Polimerek (dyskusja) 15:14, 25 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Trzeba zdecydować, jaka jest kwotowa granica między grantem rozpatrywanym w trybie uproszczonym i zwykłym (obecnie 150 zł). Tar Lócesilion|queta! 17:55, 28 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Przedyskutowano sprawę regulaminu, który był w czasie spotkania jeszcze dość istotnie modyfikowany i kilka razy poprawiany. W wyniku dyskusji uznano, że kwotą graniczną dla "szybkiej ścieżki" będzie 150 PLN, a na kolejną edycję Wikikonkursu zostanie zarezerwowane 5000 PLN. Przyjęto jednogłośnie uchwałę: UZ 2013-6.
 2. Rozpoczęcie dyskusji o stypendiach na Wikimanię. Zapisy na Wikimanię jeszcze nie ruszyły, ale z grubsza znany jest koszt noclegu [6] i opłata konferencyjna: [7]. Ceny lotów do Hong Kongu w lipcu kształtują się obecnie na poziomie 2500 PLN. Nocleg - ok 40 USD za dobę x 7 = 280 USD (ok 900 PLN) i opłata konferencyjna: 35 USD (ok 100 PLN). Razem to daje ok 3500 PLN na osobę. Ruszyły też już zgłoszenia na stypendia finansowane przez Wikimedia Foundation. Polimerek (dyskusja) 15:13, 25 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  A to nie sierpień będzie? Poza tym sugeruję się pospieszyć, gdyż ceny przelotu będą raczej tylko rosły - 2,5k PLN to dobra cena za taki lot. aegis maelstrom δ 12:52, 28 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  2,5k to tylko z WAW, z regionalnych jest już spokojnie powyżej 3k - a przy tak długiej podróży liczy się bliskość portu lotniczego. Leinad (dyskusja) 13:02, 28 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Pozwoliłem sobie dziś rano napisać parę słów na liście dyskusyjnej Stowarzyszenia jako osoba koordynująca program stypendialny w ubiegłym roku. Powerek38 (dyskusja) 18:30, 29 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Po dość długiej dyskusji zdecydowano wstępnie co następuje: a) Zostanie przeznaczone do 65 000 PLN na 2 delegacje członków zarządu Stowarzyszenia, 10 stypendiów dla wikimedian z Polski i 4 stypendia dla wikimedian z zagranicy, b) nie będzie raczej możliwości łączenia sytendiów z dwóch źródeł i raczej nie będzie też dofinansowania osób, które dostaną częściowe stypendium z innego źródła, c) zostanie powołana komisja stypendialna, która prawdopodobnie będzie składała się z: Powerka, Magalii, sp5uhe, Elfhelma i Masti d) komisja do przyszłego tygodnia ustali i przedstawi regulamin/zasady/kryteria wyboru stypendystów. Polimerek obiecał wybadać i przekazać informację o dokładnych zasadach przyznawania stypendiów przez Wikimedia Foundation.
 3. Zgłoszenie projektu "Dnia Białoruskiej Wikipedii", patrz: Dyskusja:Wikiwarsztaty Polimerek (dyskusja) 15:13, 25 sty 2013 (CET) (wniosek po przeniesieniu jest tutaj Ency (dyskusja) 23:12, 8 maj 2013 (CEST))[odpowiedz]
  Po wyjaśnieniach i pytaniach skierowanych do pomysłodawcy imprezy, podliczono prawdopodobny koszt imprezy i przyjęto jednomyślnie uchwałę UZ 2013-7. Pytano m.in. o konieczność zakupu klawiatur, o miejsce spotkania, o relacje między organizatorami a Wikimedia Białoruś i ogólnie wikipedystami mieszkającymi na Białorusi. Na opiekuna imprezy ze strony Stowarzyszenia wybrano Mastiego.
 4. Informacja nt. współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz o podobnych inicjatywach (może UW, jak tam UAM?) aegis maelstrom δ 12:52, 28 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Aegis opisał pomysł tej współpracy, który ma polegać na odpłatnym, finansowanym przez w/w instytucje szkoleń z edytowania Wikipedii dla pracowników i studentów. Kilka osób wyraziło chęć współpracy. Aegis zaapelował do członków zarządu Stow. z Poznania aby skontakowali się w tej sprawie z UAM, które podobno też jest zainteresowane tego rodzaju szkoleniami.
 5. Prośba do Mastiego o bieżącą informację o kontach. aegis maelstrom δ 12:52, 28 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Masti przesłał do członków zarządu i komisji rewizyjnej zanonimizowany wyciąg operacji z kont Stowarzyszenia. Zaproponowano, aby Masti wysyłał takie wyciągi raz na miesiąc, co Masti zobowiązał się czynić. Dyskutowano też ponownie kwestę lokat bankowych.
 6. Ostateczne zamknięcie rozliczenia Wikiekspedycji 2012 – jest do omówienia kwestia szczegółów rozliczenia obiadów. -- CLI (dyskusja) 18:41, 28 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Ten temat to bardziej zagadnienie do indywidualnego rozpatrzenia przez księgową i skarbnika, nie widzę powodu, aby musiał nad tym deliberować cały zarząd. Polimerek (dyskusja) 11:20, 29 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
 7. Uczestnictwo WMPL w targach 50+ w Poznaniu. Karol007 dyskusja 10:44, 29 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Po krótkiej dyskusji wyjaśniającej postępy w rozmach z organizatorami targów i tego, że najprawdopodobniej zgodzą się oni na nieodpłatne udostępnienie miejsca, zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę UZ 2013-8, która przyznała pełnomocnictwo Makkingowi i Leinadowi do reprezentowania Stowarzyszenia w rozmach i podpisaniu ew. umowy z organizatorami targów.
 8. Wolne wnioski.

Brak.

353.20130205-05

Data
5 lutego 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Maikking (od punktu, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking przesłał informację o spóźnieniu.
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:06:47-23:11:23
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwały w sprawie stypendiów na Wikimanię: powołanie Komisji Stypendialnej w składzie ustalonym 29.01 (Magalia, Paweł Zienowicz, Masti, Elfhelm, Powerek38), wyznaczenie budżetu i liczby grantów (10 + 2 + 4), jako załącznik do uchwały regulamin, nad którym działająca już nieformalnie Komisja własnie pracuje i przedstawi propozycję przed spotkaniem (bazą jest zeszłoroczny, ale będą pewne zmiany). Powerek38 (dyskusja) 14:39, 30 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Po wymianie opinii i dokonaniu poprawek w paru punktach regulaminu podjęto głosowanie nad uchwałą UZ 2013-11, która została przyjęta głosami 7/0/0
 2. Wyjazd na spotkanie WCA w Londynie (16-17 lutego). Leinad 00:17, 30 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Po oszacowaniu kosztów i przedyskutowaniu kwestii ostatniej uchwały Rady Powierniczej nt. WCA, zdecydowano aby mimo wszystko wysłać naszego przedstawiciela na to spotkanie. Przegłosowano uchwałę UZ 2013-9 - głosami 6/0/1 - wstrzymującym się był Aegis.
 3. Wyjazd na Konferencję Chapterów w Mediolanie (18-21 kwietnia). Leinad 00:17, 30 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Ustalono wstępnie, że zostaną delegowane 3. osoby - Polimerek i Maikking jako przedstawiciele Stow. i Aegis jako delegat do WCA. Uchwała zostanie przyjęta po tym, gdy dokładniej zostaną ustalone koszty, co zależy od tego co ogłosi Wikimedia Italia organizująca tę konferencję i kosztów przelotu. Polimerek zobowiązał się rozeznać się w kosztach.
 4. Zaproszenie ministra Michała Boniego na drugi Kongres Wolności w Internecie, który odbędzie się 13 lutego 2013 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Karol007 dyskusja 00:17, 30 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Po krótkiej dyskusji uznano, że Stow. wyśle na to spotkanie dwóch przedstawicieli: Polimerka i Leinada, a w przypadku, gdyby Leinad nie mógł Plogiego.
 5. Kwestia nowego serwera. Leinad 00:17, 30 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Saper przedstawił swoje plany dotyczące serwera, a właściwie serwerów Stowarzyszenia. Zaproponował aby zrobić migrację z obecnego jednego serwera (tools.wikimedia.pl) do dwóch, z rozdzieleniem funkcji, które powinny zawsze działać (listy dyskusyjne, wiki ArbComu, strona wikipedia.pl, blog stowarzyszenia, strona opp itd.) i całej reszty (wiki eksperymentalnych, indywidualnych kont userów, botów itd.). Powerek przypomniał, że koledzy z Wikiradia mogą nas poprosić o uruchomienie streamingu ich radia na naszym serwerze, Saper jednak stwierdził, że to nie będzie jakaś szczególnie mocno obciążająca usługa. Po dyskusji nad innymi detalami technicznymi, przyjęto ostatecznie uchwałę UZ 2013-10 (7/0/0) pozostawiając Saperowi rozeznanie w kosztach i parametrach technicznych serwerów.
 6. Reprezentowanie Wikimediów na Internet 2013 (15-16 lutego) organizowanej przez przedstawiciela ds. Wolności Mediów OBWE. Detale: User:Saper/Internet2013  « Saper // dyskusja »  00:56, 5
  Saper przedstawił cele tego wyjazdu i zyskał wstępne poparcie zarządu na ten wyjazd. Uchwały nie przyjęto, ze względu na brak jasności co do kosztów, które zależą od tego czy Saper będzie musiał na miejscu płacić za nocleg i wyżywienie, czy też znajdzie pokrycie tych wydatków z innego źródła. Zdecydowano, że zarząd przyjmie stosowną uchwałę drogą mailową albo na następnym spotkaniu zarządu.

354.20130212-06

Data
12 lutego 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Magalia
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:14:14-23:18:49
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty 1000 PLN na pokrycie kosztów wysyłki książek (szczegóły). Sp5uhe dyskusja 3:16, 5 lut 2013 (CET)
  W pierwszej kolejności Maikking podkreślił swoją chęć obejrzenia dotychczasowych rezultatów wysyłki książek do odbiorców. Polimerek przekazał informację, że suma wydatków z kilku faktur wynosi ok. 200 PLN. Równolegle Maikking i Karol007 rozważali sposób rozliczenia tak małych kwot i ustalili, że skumulowane rozliczenia kwartalne będą najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył do 1000 PLN na pokrycie kosztów wysyłki książek w ramach projektu "Podaj cegłę". Uchwała nr UZ 12/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
 2. Uchwała nt. wyjazdu Sapera na spotkanie OBWE Polimerek (dyskusja) 19:52, 9 lut 2013 (CET)[odpowiedz]
  Szczegóły wyjazdu zostały przedstawione podczas poprzedniego spotkania Zarządu. W uchwale nr 13-2013 Zarząd przeznaczył do 600 PLN na koszt przelotu kol. Sapera na konferencję "Internet 2013", która odbędzie się 14-15 lutego w Wiedniu. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
 3. Uchwała nt. delegowania przedstawicieli WMPL na spotkanie chapterów w Mediolanie Polimerek (dyskusja) 19:52, 9 lut 2013 (CET)[odpowiedz]
  Ustalono, że Zarząd będzie delegował 3. swoich przedstawicieli, a dofinansowaniem zostaną objęte koszty podróży i zakwaterowania w Mediolanie. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na problem związany z oddaniem głosów przez członków Zarządu wymienionych w uchwale, którzy chcieliby się wstrzymać. W razie oddania trzech głosów wstrzymujących, przyjęcie uchwały przy tej frekwencji jest niemożliwe. Leinad zasugerował utworzenie w przyszłości budżetu na działalność Zarządu, z którego pokrywane byłyby koszty delegacji krajowych i zagranicznych. Ponieważ dyskusja na ten temat nie była przewidziana w porządku spotkania, Karol007 zapisał pomysł do późniejszego rozważenia, a Masti napisał, że zorientuje się w temacie. Ostatecznie Zarząd deleguje Aegisa Maelstroma, Maikkinga i Polimerka przeznaczając do 6000 PLN na ten cel. Uchwała nr UZ 14/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
 4. Dyskusja/Uchwała nt. przeznaczenia środków na wsparcie dla wysłania przedstawicieli innych chapterów na spotkanie w Mediolanie. (wg. prelimarza budżetowego jest na to zaplanowane do 20 k PLN) Polimerek (dyskusja) 19:57, 9 lut 2013 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek podkreślił, że do tej pory tradycyjnie finansowaliśmy wyjazd paru biedniejszym organizacjom partnerskim Wikimedia Foundation (Chapterom). Kontynuując, Polimerek pisał, że Wikimedia Foundation nie przeznaczy środków na pokrycie kosztów dojazdu uczestników, dlatego warto podjąć pozytywną decyzję w tej sprawie i ogłosić po wyklarowaniu kwestii organizacyjnych samej konferencji. Zdecydowano, że pod względem rozliczenia najprostszym rozwiązaniem będzie zakup biletów przez sekretarkę WMPL. Ostatecznie, zarząd przyjął uchwałę, w której przeznaczył do 20000 PLN na wsparcie dojazdu dla przedstawicieli innych organizacji partnerskich Wikimedia Fundation uczestniczących w konferencji "Wikimedia Conference 2013", która odbędzie się w Mediolanie w dniach 18-21 kwietnia 2013. Uchwała nr UZ 2013-15 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
 5. Kwestia Koordynatora WLZ. Leinad 00:17, 30 sty 2013 (CET)[odpowiedz]
  Kwestia III edycji konkursu pt. "Wiki Lubi Zabytki" została poruszona przez Polimerka na liście dyskusyjnej Stowarzyszenia WMPL (wikimediapl-l@lists.wikimedia.org) w mailu wysłanym 6. lutego 2013 roku o godz. 13:20 (UTC). W bardzo ogólnym zarysie, zostały przedstawione dwie opcje: 1) poszukiwanie za pomocą przez ogłoszenie skierowane do Wikimedian i 2) poszukiwanie kanałami "podziemnymi". Najbardziej prawdopodobne wydaje się połączenie obu tych opcji i zaangażowanie dwóch osób koordynujących przygotowania do konkursu. Na podstawie wymagań z zeszłego roku Leinad, CLI i Polimerek postarają się opracować nową ofertę pracy, która zostanie opublikowana w najbliższym tygodniu.

355.20130219-07

Data
19 lutego 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking (od pkt. 2.), Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking zgłosił spóźnienie do 30 min
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:27-00:00:16
Przebieg spotkania
 1. Formalne przyjęcie uchwały o delegowaniu członków zarządu na Wikimanię: 16/2013 Polimerek (dyskusja) 15:59, 18 lut 2013 (CET)[odpowiedz]
  Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjął uchwałę w sprawie wydelegowania dwóch spośród swoich członków do udziału w konferencji Wikimania 2013, która odbędzie się w Hongkongu w dniach 7-11 sierpnia 2013 roku. Jednocześnie Zarząd przeznaczył na ten cel do 8000 PLN na pokrycie kosztów przelotu i ubezpieczenia, opłaty konferencyjnej i możliwie najtańszego noclegu wg cennika oferowanego przez organizatorów konferencji. Uchwała w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/2. Głosy wstrzymujące zostały oddane przez Karola007 i Polimerka, natomiast po dołączeniu do spotkania spóźnionego Maikkinga, na jego prośbę i przy braku sprzeciwów ze strony zgromadzonych, jego głos został doliczony do wyniku głosowania.
 2. Lokalizacja wiki Stowarzyszenia, dokładne zdefiniowanie roli jaką pełni oraz określenie stopnia jej zależności od WMF oraz stopnia jej kontrolowania przez WMPL.
  Sprawa wiki Stowarzyszenia - w kontekście tego co się dzieje na meta w sprawie wyboru stewardów, trzeba zdecydować czym jest właściwie wiki Stow. Albo oficjalnie wybrać uchwałą checkusera i rewizora, albo przenieść to wiki na nasz serwer. Sprawa jest IMHO dość pilna. Polimerek (dyskusja) 08:38, 14 lut 2013 (CET)[odpowiedz]
  Proponuję także zapytać się prawnika WMF jak on widzi możliwości funkcjonowania naszej wiki - czy Zarząd ma możliwości kształtowania i wpływania na wiki, tak samo jak WMF na swoją, czy podlegamy ogólnym regułom projektów Wikimedia i jednym rozwiązaniem jest przeniesienie się poza serwery Wikimedia (tak jak np. WMDE). Leinad (dyskusja) 14:11, 14 lut 2013 (CET)[odpowiedz]
  Poważna sprawa - zajrzałem na meta:Stewards/Confirm/2013/Leinad ale dalej nie rozumiem; to raczej dotyczy jakiś kwasów przy ewentualnym wyborze Leinada, ale moim zdaniem ze stowarzyszeniem ma niewiele wspólnego. Może lepiej napisać oświadczenie (Leinad?) i stowarzyszenie może wypowiedzieć się w tej sprawie. Wołanie prawnika jest w ogóle bez sensu, bo to są decyzje społeczności.  « Saper // dyskusja »  07:56, 19 lut 2013 (CET) z nadzieją, że dojedzie na marcowy.[odpowiedz]
  Temat ten został zapoczątkowany jako pokłosie głosów udzielanych podczas głosowania nad kandydaturą Leinada w tegorocznych wyborach Stewardów. Na początku Polimerek wspomniał, że na napisał w tej sprawie maila do Fundacji Wikimedia, ale nie otrzymał jeszcze odpowiedzi. Aegis Maelstrom zapytał co w sytuacji, w której Fundacja Wikimedia wyłączyłaby całą wiki Stowarzyszenia, jednak Masti przypomniał o regularnym tworzeniu kopii bazy danych (nieco później Polimerek podrzucił link do plików zrzutu), oddalając tym samym niepokój Aegisa Maelstroma związany z hipotetyczną utratą danych. Leinad wytłumaczył, że głównym powodem jest wykonywanie działań Stewarda w obrębie wiki Stowarzyszenia przez niego samego, co wg części osób jest sprzeczne z regulaminem, bo dla Leinada jest to tzw. "home wiki" co tak naprawdę prawdą nie jest, ponieważ jak sam mówi, wykonuje tylko prace związane z działalnością w Stowarzyszeniu, a sam charakter tej wiki jest inny niż głównych projektów Wikimedia takich jak np. Wikipedia. Pewnym rozwiązaniem byłoby dokonanie wyboru własnych Checuserów. Uczestniczący żywo w dyskusji - Saper zaproponował przejęcie hostingu naszej Wiki, jednak jednocześnie zaznaczył, że ma to swoje wady, choćby utratę możliwości wglądu do poufnych danych. Aegis Maelstrom wielokrotnie podkreślał, że nie powinno być możliwości ukrywania wersji przez narzędzia Oversight, ponieważ członkowie Zarządu powinni mieć pełny dostęp do wszystkich treści w Wiki. Polimerek podał przykład konieczności głębszego usunięcia danych osobowych, które mogły przez przypadek znaleźć się na stronach Wiki WMPL wbrew woli zainteresowanego. ojawił się też pomysł wystosowania oświadczenia przez WMPL skierowanego do społeczności międzynarodowej, które mówiłoby o braku przeciwwskazań do działań Stewardów w obrębie Wiki WMPL ze strony Stowarzyszenia, jednak zbudziło to obawy ze strony Polimerka i Karola007 ze względu na możliwe zaognienie sytuacji wokół samego głosowania nad kandydaturą Leinada. Podczas długiej dyskusji nie wypracowano żadnej wiążącej decyzji. Postanowiono poczekać na odpowiedź Wikimedia Foundation na mail wysłany przez Polimerka.
 3. Kontynuacja Wikimaratonów w Warszawie. Wstępny plan kolejnego Wikimaratonu w połowie marca już jest opracowany.
  Koszty pierwszego Wikimaratonu to ok. 800 zł: lunch (20*20zł+4*18zł = 472zł), deski z przekąskami (2*70zł = 140zł), kawa+herbata (24*4zł = 96zł), baner (86zł). Przy kolejnym spotkaniu chciałbym ograniczyć koszty do ok. 400 zł: deski z przekąskami (3*70zł = 210zł), kawa+herbata (20*4zł = 80 zł), rezerwa na wydruk ulotek i identyfikatorów (100zł). Lunch każdy będzie mógł nabyć na własną rękę. Przy takim założeniu można by po prostu wykorzystać resztę środków przyznanych na Wikimaraton uchwałą UZ_2013-5 (było 1500 zł).
  Do przedyskutowania zostaje kwestia częstotliwości spotkań. Ja jestem za spotkaniami raz w miesiącu - w pierwszą sobotę. Dla ludzi spoza Warszawy może to być za często, ale z drugiej strony jest to raczej zlot o charakterze lokalnym. Kwestia do przemyślenia na podstawie liczby osób, które zapiszą się w najbliższym czasie na liście - w tej chwili jest to 6 osób.
  Po trzech spotkaniach spróbujemy ocenić, jaki pożytek przyniósł Wikimaraton projektom Wikimedia i czy jest sens wykładać na niego środki finansowe w takiej właśnie kwocie, czy też może trzeba zmienić formułę. --CLI (dyskusja) 12:59, 5 lut 2013 (CET)[odpowiedz]
  Raz w miesiącu jest na pewno okay - o ile uda się utrzymać tempo bez zmęczenia materiału! A na pewno warto, żeby powstawały kolejne takie spotkania, a może nawet mini-wikiparties organizowane ad hoc (trzy osoby, które spotkały się w pociągu w "Warsie" :)  « Saper // dyskusja »  11:08, 19 lut 2013 (CET)[odpowiedz]
  Przedstawione przez CLI kalkulacje kosztów zostały zaakceptowane przez Zarząd Stowarzyszenia. CLI podkreślił, że organizacja lokalu, kateringu i marketingu postępuje sprawnie, natomiast ma nieco problemów z organizacją samych warsztatów, ponieważ, jak sam pisze, nie ma doświadczenia w pracy z nowicjuszami. Kwestię merytoryczną spotkania oddalił Polimerek, koncentrując uwagę zgromadzonych na finansowej stronie przedsięwzięcia. Zdecydowano też, za propozycją Polimerka, że środki zostaną przyznane jednorazowo na trzy spotkania, które odbędą będą się odbywać raz w miesiącu od marca do czerwca. Ostatecznie zdecydowano przeznaczyć do 1200 PLN na ten cel. Uchwała nr UZ 17/2013 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
 4. Rola Komisji Wikigrantów w projekcie "Podaj cegłę". Rozważenie rozszerzenia regulaminowego zakresu obowiązków. Karol007 dyskusja 11:01, 13 lut 2013 (CET)[odpowiedz]
  Karol007 przedstawił krótko pomysł Sp5uhe, wg którego Komisja Wikigrantów spełniałaby funkcję odwoławczą, gdyby wnioskujący o książkę spotkał się z odmową i chciałby się zwrócić o ponowne rozpatrzenie jego prośby. Polimerek pisał, że jeśli Komisja Wikigrantów chce wziąć na siebie ten obowiązek, to nie widzi problemu. Magalia zapytała retorycznie czy trzeba tę kwestię tak bardzo formalizować. Maikking natomiast zastanawiał się czy zaistniały przypadki odmowy wysłania książki i konieczność odwoływania się do "wyższej instancji" ale nie znalazł ani nie otrzymał precyzyjnej odpowiedzi. Karol007 wyraził swoje wątpliwości co do tego, sugerując że prawdopodobnie nie było do tej pory takiego przypadku. W związku z tym Polimerek zaproponował wprowadzenie zapisu regulaminie projektu. Elfhelm zaznaczył, że jeśli WMPL ma mieć patronat nad projektem Sp5uche, to powinien przyjąć formę opinii. Podczas dyskusji pojawił się problem dotyczący błędnej nazwy projektu. W uchwale nr UZ 13-2012 jest mowa o projekcie "Podaj cegłę", podczas gdy projekt ma się nazywać "Dodaj źródło". Najprawdopodobniej doszło do nieporozumienia w tej sprawie podczas rozmów przed spotkaniem Zarządu 12 lutego 2012 i w jego trakcie. Na wskutek tej pomyłki, członkowie Zarządu podkreślili, że projekt powinien być opisany na stronie nie będącej brudnopisem użytkownika. Ala_z podkreśliła, że "Podaj cegłę" działa w tej chwili i wysyłka książek odbywała się obecnie w ramach tego projektu a Komisja Wikigrantów miałaby pełnić funkcję odwoławczą w projekcie "Dodaj źródło". Ponadto projekt "Podaj cegłę" jest bezpośrednio związany z inicjatywą w polskojęzycznej Wikipedii o nazwie "Dnień Nowego Artykułu" (DNA), natomiast "Dodaj źródło" byłoby niezależnym projektem. Po wyjaśnieniu nieporozumienia poproszono Alę_z, aby zadbała o pełny opis projektu, skonkretyzowanie formuły, wsparcia przez WMPL, Komisję Wikigrantów i Zarząd.
 5. Wolne wnioski.
  1. Yarl już na początku spotkania przedstawił pomysł wznowienia prac nad projektem WikiKopter w ramach którego zakupiono i złożono czterośmigłowiec, który ma służyć fotografowaniu obiektów i terenów z powietrza. Yarl i Masti nawiązali kontakt z użytkownikiem "Sq9nit" z Stowarzyszenia OpeenStreetMap Polska, który posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające dokończenie budowy modelu oraz jego pilotaż. Głównym pytaniem Yarla do Zarządu Stowarzyszenia jest prośba o udzielenie pozwolenia na wznowienie projektu oraz wysłanie sprzętu z biura WMPL w Łodzi do Bytomia. Karol007 zastanowił się głośno, czy nie znajdzie się ktoś, kto "przy okazji" przywiezie sprzęt na Śląsk, tak by nie zachodziła konieczność jego wysyłki kurierem, co byłoby korzystniejsze i zmniejszało ryzyko uszkodzenia podczas transportu. Polimerek zasugerował skontaktowanie się z Pawłem Drozdem (Drozdp), przypuszczając, że może nam pomóc. Karol007 określając kolejność swoich działań, napisał, że w pierwszej kolejności skontaktuje się z Pawłem, a dopiero później, gdy zajdzie konieczność, napisze do sekretarki, aby zapakowała sprzęt i wysłała kurierem.
  2. Aegis Maelstrom zapytał czy Zarząd WMPL ma stanowisko w sprawie uzupełnienia dofinansowania do częściowych stypendiów WMF. W odpowiedzi na to pytanie została przywołana uchwała Zarządu nr UZ 11/2013, w której Zarząd przyjął regulamin, mówiący w punkcie 3. Regulaminu "W szczególności Stowarzyszenie nie będzie udzielać stypendiów częściowych, uzupełniających środki pozyskane z innych źródeł."
  3. Elfhelm przypomniał i poprosił o decyzję, czy należy przypominać o upływającym terminie składania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w konferencji Wikimania 2013. Polimerek zasugerował, by zawrzeć też informację, że Zarząd nie planuje innych dofinansowań uczestnictwa w tej konferencji.
  4. Maikking poinformował, że WMPL otrzymało miejsce w strefie NGO podczas targów "Aktywni 50+" w Poznaniu, które odbędą się 16-17 marca 2013 roku. Stowarzyszenie otrzymało również czas i miejsce na przeprowadzenie godzinnego wykładu dla zainteresowanych. Zainteresowani w docelowym przedziale wiekowym już są, jednak Maikking zasugerował, że może warto by ogłosić informację o wykładzie, aby dotrzeć do szerszego grona zainteresowanych. Maikking podkreślił, że potrzeba będzie dużej ilości broszur, i gadżetów WMPL, a także pieniędzy na niewielki poczęstunek jako wabik. Dodatkowo może zajść potrzeba wykorzystania routera WiFi. Podczas targów, jak pisał Miakking, będzie można zachęcać do udziału w warsztatach edytowania Wikipedii w kwietniu (nie ma jeszcze ustalonego miejsca). Polimerek poprosił Maikkinga, by na następne spotkanie Zarządu przygotował budżet i dokładną informację co może być potrzebne. Pojawił się też pomysł wykorzystania Rollupów oraz zakup nowego z nowym logiem Wikipedii.
  5. Maikking poprosił Polimerka o zrobienie zestawienia kandydatów zgłaszających się do pracy jako koordynator konkursu fotograficznego "Wiki Lubi Zabytki". Niewielka ilość zgłoszeń będzie prawdopodobnie powodem do wydłużenia terminu składania dokumentów, a także do wykorzystania dodatkowych kanałów rozesłania ogłoszenia. Wstępnie na następne spotkanie Zarządu planowane jest przyjęcie uchwały w sprawie płacy i zatrudnienia koordynatora konkursu.

356.20130226-08

Data
26 lutego 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Karol007
Prowadzący
Maikking
Czas trwania
21:23:05-22:49:23
Przebieg spotkania
 1. Uczestnictwo WMPL w Targach "Aktywni 50+", które odbędą się 15-16 marca 2013 roku w Poznaniu.
  Po informacji Maikkinga i Magalii, że nie będzie opłat za miejsce na targach i oszacowaniu kosztów imprezy w postaci zakupu poczęstunku i innych drobnych kosztów operacyjnych, zarząd przyjął uchwałę nr UZ 2013-18 na koszty udziału w tych targach, głosami: 6/0/0.
 2. Sprawozdanie Komisji Stypendialnej. Członkowie Zarządu otrzymają sprawozdanie Komisji mailem około południa w dniu posiedzenia. Prosimy ich o zachowanie listy stypedystów w tajemnicy do czasu mailowego powiadomienia kandydatów po posiedzeniu i publikacji listy na Wiki WMPL. Starajmy się też może unikać dyskusji personalnej na publicznym kanale. Powerek38 (dyskusja)
  Powerek38 przedstawił wyniki prac komisji stypendialnej, Wcześniej zarząd otrzymał mailem pełne sprawozdanie z prac komisji, tak jak było zapowiadane. Do prac komisji nie było żadnych uwag ani zastrzeżeń. Zarząd przegłosował akceptację pracy komisji i wyboru stypendystów głosami 6/0/0
 3. Zakup nowego Rollupa z nowym logiem Wikipedii. Podczas spotkania zarządu 19. lutego 2013 roku przy okazji 4. wolnego wniosku padła propozycja zakupu Rollupa z nowym logiem Wikipedii. Karol007 (dyskusja), Polimerek (dyskusja).
  Przedyskutowano sprawę liczby i rodzaju rollupów. Z dyskusji wyłoniło się, że zarząd nie sprawdził dokładnie cen i rodzajów dostępnych na rynku rollupów. Dlatego zdecydowano aby zlecić sprawę zbadania rynku Pani Annie Matusiak i wrócić do sprawy za tydzień.
 4. Uzupełnienie Wystawa fotografii POTY o 3 najlepsze zdjęcia z edycji 2012. Sugerowanym rozwiązaniem jest włączenie kosztów do budżetu samej wystawy, bez konieczności przyjmowania odrębnej uchwały. Leinad (dyskusja)
  Po przedyskutowaniu kwestii tego czy będą chętni na goszczenie i organizowanie tej wystawy, zdecydowano aby dodruk 3 nowych zdjęć z POTY 2012 wykonać w ramach istniejącego budżetu. Dopiero gdy wyczerpią się środki przyjęte uchwałą UZ 2012-42 zarząd podejmie decyzję o zasileniu tej inicjatywy kolejnymi środkami.
 5. Ogłoszenie konkursu na ofertę organizacji Konferencji Wikimedia Polska 2013. Ustalenie ostatecznego terminu. Leinad (dyskusja)
  Zarząd zdecydował ostatecznie, że konferencja będzie miała miejsce 3-5 maja. Leinad zobowiązał się ogłosić konkurs na miejsce konferencji i przygotować stronę do zgłaszania propozycji.

357.20130305-09

Data
5 marca 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:14:28-22:59:52
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwały nr 19/2013 dot. druku rollupów. Polimerek (dyskusja)
  Aegis Maelstrom nieco wcześniej przedstawił alternatywną propozycję tańszej produkcji rollupów. Zbliżający się termin Targów Aktywni 50+ nie pozwala na długie oczekiwanie na przedstawienie pełnej oferty. Dlatego też, jeśli w ciągu najbliższego dnia nic się nie zmieni zlecenie produkcji zostanie złożone wg wcześniejszej wyceny. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył do 1500 PLN na produkcję 4. rollupów. Uchwała nr UZ 19/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrz.).
 2. Przyjęcie uchwały nr 20/2013 dot. zwiększenia kwoty na Targi Aktywni 50+ w Poznaniu w dniach 16-17 marca 2013 roku. Polimerek (dyskusja)
  Uchwała nr UZ 20/2013 zwiększająca kwotę z 500 PLN (przyjętą uchwałą nr UZ 18/2013) do 1000 PLN, przeznaczoną na organizację Targów Aktywni 50+ przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrz.).
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia koordynatora konkursu "Wiki Lubi Zabytki". Polimerek (dyskusja)
  Ustalono wstępnie widełki wynagrodzenia na 750 PLN - 1500 PLN miesięcznie. Rozmowa z rekrutami z Warszawy odbędzie się podczas Wikimaratonu w dniu 9. marca 2013 roku. Uchwałą w tej sprawie zostanie podjęta w późniejszym terminie.
 4. Przedyskutowanie wysłania 3-4 Wikipedystów na wyprawę fotograficzną Wikiekspedycja Czarnobyl w drugiej połowie kwietnia/na początku czerwca. Koszty, które miałoby ponieść Stowarzyszenie - przelot do/z Kijowa + transfer do miasta (ok. 600 zł na osobę), do tego ubezpieczenie turystyczne. Pozostałe koszty: noclegi, transport, wyżywienie chce wziąć na siebie Wikimedia Ukraina. Myślę, że decyzję należałoby podjąć do połowy marca. CLI (dyskusja)
  CLI przedstawił zarys genezy, celów i kosztów wyprawy (Wikiekspedycja 2013 Czarnobyl). Zarząd Stowarzyszenia wyraził ogólną zgodę na wysłanie dwóch osób na tę wyprawę. Ustalono, że gdy CLI otrzyma więcej szczegółów od głównych organizatorów wyprawy na Ukrainie, to temat powróci na najbliższym spotkaniu Zarządu.
 5. Wolne wnioski.
  1. Na początek został podjęty temat organizacji grupowego wyjazdu na konferencję Wikimania 2013 i redukcji kosztów podróży. Duża różnica cen biletów z różnych miast w Polsce jest impulsem do organizacji wspólnego startu z najtańszego portu lotniczego jednak pojawiają się koszty dojazdu uczestników do Warszawy (najtańszy port), które przy dosłownym rozumieniu zapisu regulaminu nie byłyby zwracane. Podczas dyskusji pojawiły się zdecydowane głosy by ten koszt również wliczyć w budżet Wikimanii 2013 jednak na ścisłych zasadach rozliczenia.
  2. Zasugerowano zakup karty płatniczej dla Stowarzyszenia. Zarząd wyraził ogólną aprobatę dla tego pomysłu, ponieważ to pozwoli na ułatwienie wielu procedur rozliczeniowych, szczególnie podczas podróży. Podjęcie ostatecznej decyzji nie wymaga głosowania całego Zarządu i należy do skarbnika.

358.20130312-10

Data
12 marca 2013
Obecni
Polimerek, Aegis, Karol007 (przez pewien czas), Masti, Maikking, Leinad
Przysłali usprawiedliwienia
nikt.
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:11 - 23:59
Przebieg spotkania [do uzupełnienia]
 1. Przyjęcie uchwały o organizacji Wiki Lubi Zabytki: 21/2013 - projekt budżetu: Wiki Lubi Zabytki/Budżet. Polimerek (dyskusja)
  Po krótkiej dyskusji na temat budżetu, który w jej trakcie skorygowano, uchwała UZ 2013-21 została przegłosowana 6/0/0. Przy okazji przedyskutowano też kwestię zatrudnienia koorydnatorów i ich ostatecznego wyboru. Zdecydowano, że głosowanie nad ich wyborem odbędzie się mailowo z terminem zakończenia do 12:00 w piątek 15 marca. (Komentarz: kandydaci zostali wybrani i powiadomieni zgodnie z planem)
 2. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad realizacji regulaminu stypendiów na Wikimanię 2013 22/2013 Polimerek (dyskusja)
  Polimerek wyjaśnił powody konieczności oficjalnego uchwalenia takich zasad. Ze względu na dużą ogólność regulaminu jeśli chodzi o to co i jak ma być w ramach stypendiów refundowane oraz kto ma cały proces nadzorować - powstał bezwład decyzyjny i brak pewności stypendiowiczów co do tego, na jakich zasadach będą właściwie jechali na Wikimanię. Leinad zaproponował drobne zmiany zapisu dotyczącego rezerwacji noclegów. PO tej zmianie przegłosowano uchwałę UZ 2013-22 6/0/0. Polimerek zobowiązał się zawiadomić stypendiowiczów o przyjętych zasadach.
 3. Wolne wnioski.
  Masti przedstawił sprawę lokat bankowych i możliwości jakie są w tym zakresie w ING. Ustalono aby Masti przedstawił to drogą mailową i aby przyjąć w przyszłym tygodniu stosowną uchwałę
  Masti przedstawił kwestię karty płatniczej na Stow. i związanych z tym kosztów. Nie podjęto żadnych decyzji w tej sprawie.
  Yarl i Aegis przypomnieli sprawę wikiwarsztatów w bibliotece śląskiej i perspektyw dalszej współpracy

359.20130319-11

Data
19 marca 2013
Obecni
Karol007 (przez pewien czas), Polimerek, Magalia, Leinad, Maikking, Aegis, Masti
Przysłali usprawiedliwienia
Byli wszyscy
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:06 - ok 23:00 (nie było formalnego zakończenia)
Przebieg spotkania [do uzupełnienia]
 1. Konferencja Wikimedia Polska 2013 - ustalenie miejsca i rozesłanie wici o konferencji. Polimerek (dyskusja)
  Tar przedstawił sytuację w Lublinie. Z jego wypowiedzi wynikało, że w Lublinie nie ma odpowiedniego hotelu blisko dworca aby można było zorganizować konferencję. W związku z tym przeprowadzono dyskusję, czy impreza ma się odbyć w Krakowie, czy w innym jeszcze mieście. Maire przedstawiła krótko wyniki poszukiwań miejsca w Krakowie. Postanowiono odłożyć sprawę do przyszłego tygodnia, aby zebrać oferty z Krakowa i wtedy zdecydować o miejscu ostatecznie.
 2. Uchwała w sprawie upoważnienia Skarbnika do założenia lokat bankowych Masti (dyskusja)
  Masti ponownie przedstawił ofertę ING. Następnie, po krótkiej dyskusji aby wybór lokat pozostawić skarbnikowi przegłosowano uchwałę UZ 2013-23 6/0/0
 3. Udział polskich wolontariuszy w Wikiekspedycji Czarnobyl. CLI (dyskusja)
  CLI przedstawił aktualny stan sprawy i określił dokładniej koszty. Po krótkiej dyskusji na temat celowości tego wyjazdu, podjęto uchwałę UZ 2013-24 głosami 6/0/0
 4. Wolne wnioski.
  Aegis poinformował o wyborze nowego koordynatora WCA
  Polimerek spytał się postępy w zakresie prac na uruchmieniem nowych serwerów, ale nie uzyskał odpowiedzi
  Aegis przedstawił sprawę wikiwarsztatów dla instytutu bibliotekoznawstwa UWr. i prosił o wsparcie przy organizacji tego
  Aegis spytał się jak wyszły Rollupy, Polimerek stwierdził, że chyba OK, tylko wyszły jakie znaki na łączeniach, ze względu na niezgodność długości projektów z wymiarami banera

360.20130326-12

Data
26 marca 2013
Obecni
Karol007, Polimerek, Magalia, Leinad, Maikking, Aegis Maelstrom, Masti
Przysłali usprawiedliwienia
Byli wszyscy
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:15:56 - 22:53:01
Przebieg spotkania
 1. Ostateczna decyzja w sprawie miejsca Konferencji Wikimedia 2013 Polimerek (dyskusja)
  Zostały przedstawione cztery oferty w dwóch miastach - Krakowie i Lublinie. W Krakowie głównymi organizatorami są Maire i Karol007, natomiast w Lublinie Tar Lócesilion i Agnieszka Jarmuł. Pomimo nieco większych kosztów, dużym zainteresowaniem cieszył się Kraków ze względu na dogodny dojazd, bliskość aglomeracji śląskiej i szansa na przybycie znacznie większej grupy lokalnych wikipedystów. Ostatecznie Zarząd zdecydował się na ofertę hotelu Campanile w Krakowie przyjmując uchwałę nr UZ 2013-25, w której przeznacza do 50000 PLN na organizację konferencji Wikimedia Polska. W ramach przyznanej kwoty zabezpieczono również do 4000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Uchwałą została przyjęta jednogłośnie.
 2. Przyjęcie formalne przez Zarząd bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej, czyli sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. Polimerek (dyskusja)
  Prace nad poprawkami w bilansie nadal trwają, dlatego tego punktu spotkania w chwili obecnej nie można podjąć.
 3. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska użytkownika Pzwolinski.
  Zarząd jednogłośnie przyjął wikipedystę Pzwolinskiego w grono członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 4. Wolne wnioski.
  1. Polimerek zapytał kto zrobi sprawozdanie merytoryczne OPP w formularzu ministerialnym. Po dłuższej ciszy Karol007 zobowiązał się do napisania sprawozdania. Jak później słusznie zauważył, będąc sekretarzem Stowarzyszenia, należy to do jego obowiązków. Sprawozdanie powinno być gotowe do połowy kwietnia, aby można było wysłać informację o Walnym Zebraniu Członków dwa tygodnie przed nim.

361.20130402-13

Data
2 kwietnia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Masti, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Leinad, Magalia
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:25:15 - 23:35:09
Przebieg spotkania
 1. Przeznaczenie środków na przeprowadzenie skutecznego odzyskania długów Stowarzyszenia. Nawiązanie współpracy z kancelarią radcowską w Łodzi. Polimerek (dyskusja)
  Polimerek wytłumaczył, że Zarząd musi wypracować sposób skutecznego odzyskiwania długów WMPL. Obecnie, od dłuższego czasu trwają próby odzyskiwania należności w dwóch sprawach. Wg pomysłu Polimerka, należy nawiązać współpracę z określoną kancelarią prawną w Łodzi (już w jednej pytał), która mogłaby się zajmować takimi sprawami w sposób sprawny i systematyczny. Maikking zobowiązał się skontaktować z inną kancelarią w Łodzi w celu ustalenia kosztów związanych z nawiązaniem współpracy z Stowarzyszeniem. Ostatecznie, zarówno Polimerek jak i Maikking zbiorą oferty kilku kancelarii, z których podczas następnego Spotkania Zarządu zostanie wybrana jedna.
 2. Szkolenie dla około 80 osób na Uniwersytecie Wrocławskim 5. kwietnia wraz z częścią warsztatową na kilku prowadzących. Prośba o dofinansowanie przez Stowarzyszenie WMPL. aegis maelstrom δ
  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu organizuje cykl spotkań pt. "Nowe konteksty informacji". W pierwszym spotkaniu z tego cyklu, zatytułowanym "Wikipedia – tworzenie i redagowanie e-contentu" będzie uczestniczyła grupa doświadczonych redaktorów polskojęzycznej wersji Wikipedii. Grupa odbiorców będzie stanowiła ok. 80 osób ze środowiska naukowego. Spotkanie ma trwać w godzinach 10:00-16:00.
  Aegis Maelstrom mając narzucony warunek zorganizowania szkolenia w dzień roboczy, wybrał piątek. Pozyskano środki zewnętrzne na umowy o dzieło dla wolontariuszy, a ponieważ próba finansowania ze środków UNI Europejskiej nie powiodła się, brakuje środków na zwrot kosztów związanych z dojazdem do Wrocławia i ewentualnym posiłkiem po zakończeniu. Do Aegisa Maelstroma zgłaszało się - jak pisał - sporo chętnych, ale obecność potwierdziło znacznie mniej osób. Po szacunkowych wyliczeniach i dodaniu odpowiedniej rezerwy środków, Zarząd przeznaczył do 600 PN na zwrot kosztów, które zostaną poniesione przez dojeżdżających wolontariuszy. Uchwałę nr UZ 26/2013 przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0.
 3. Przygotowania do Walnego Zebrania Członków – sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, projekt preliminarza budżetowego, program Walnego Zebrania Członków. Polimerek (dyskusja)
  Przygotowania są w toku. Polimerek zasugerował Maikkingowi przygotowanie programu Walnego Spotkania Członków, przedstawił też szkic sprawozdania. Przypomniał też, że cześć członków Zarządu w dniach 16-22 kwietnia br. troje spośród członków Zarządu będzie w Mediolanie i zachodzi konieczność przyjęcia sprawozdania 15 kwietnia 2013.
 4. Wolne wnioski.
  1. Po wyczerpaniu agendy rozpoczęła się rozmowa dot. organizacji konferencji GLAM. W ogólnym zarysie sytuacji mówi się o "przejęciu naszej imprezy" przez osoby, które nie są związane z WMPL. Sytuacja jest monitorowana i w razie potrzeby zostaną odjęte kroki zmierzające do odzyskania kontroli.
  2. Yarl zapytał, czy Stowarzyszenie nadal jest zainteresowane kupnem obiektywu, do użytku wolontariuszy. Polimerek przypomniał, że w wyniku dyskusji jakiś czas temu odstąpiono zakupu sprzętu fotograficznego, poza przypadkiem, kiedy ten będzie potrzebny i niezbędny do realizacji jakiegoś dużego projektu. Ostateczną odpowiedź uzależniono od opinii księgowej i uzyskania informacji o szczegółowych zasadach sprzedaży biletów dla grup w Kościele Mariackim.
  3. Maire zapytała Mastiego czy bilety wstępu do Kościoła Mariackiego można rozliczyć bez faktury na nie, czy też zajdzie konieczność opłacenia biletów przez samych uczestników Konferencji Wikimedia Polska 2013. Ostatecznej odpowiedzi nie udało się uzyskać, ponieważ nie wiemy na jakiej zasadzie są sprzedawane wejścia dla turystów.

362.20130409-14

Data
9 kwietnia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom (od pkt. 2.), Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:14:21 - 22:21:44
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwały dot. przeznaczenia środków na reprezentację prawną w sprawie odzyskania spornych kwot od kontrahentów UZ-27/2013 Polimerek (dyskusja)
  Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył do 1000 PLN na pokrycie kosztów przedsądowej reprezentacji prawnej wybranej kancelarii radcowskiej w kwestii odzyskania spornych kwot od kontrahentów. Uchwała nr UZ 27/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Oficjalne zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania Członków: UZ-28/2013 Polimerek (dyskusja)
  Proponuję poszerzyć porządek o zmiany statutu, tj. po obecnym p. 9 dodać punkt "Przedstawienie propozycji zmian statutu - dyskusja", i konsekwentnie w obecnym p. 10 dodać pp. "3. nad zmianą statutu". Propozycja zmiany statutu jest na stronie Statut/Zmiany 2013. Ency (dyskusja) 20:10, 9 kwi 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Na początku dyskusji podjęto kwestię dokładności punktu zgłoszonego przez Encego. Pytanie jakie zadano dotyczyło konieczności informowania o szczegółach zmian wszystkich członków Stowarzyszenia oraz możliwości zgłaszania poprawek w Statucie jako wolnych wniosków bezpośrednio w czasie trwania Walnego Zebrania Członków. Interpretacja zapisów była różna. W głównym wątku dyskusji dot. proponowanej przez Encego zmiany w Statucie zastanawiano się czy zmiana jest konieczna, czy nie wystarczą regulacje wprowadzane Uchwałami Zarządu. Ency przywołał list jaki otrzymał od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którego wynika, że taka regulacja może być zawarta w Statucie Stowarzyszenia. Dyskusja nie zakończyła się ostatecznym rozstrzygnięciem tej kwestii. Po wprowadzeniu dodatkowego punktu dot. propozycji zmian w statucie, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, które odbędzie się w Krakowie w sali konferencyjnej, Hotelu Campanile, ul. Św. Tomasza 34, 31-023, 4 maja 2013 roku, o godz. 12:00 w pierwszym terminie. Określono również porządek obrad. Uchwała nr UZ 28/2013 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Prośba o pomoc w uzyskaniu akredytacji dla dwóch osób na targi gier wideo Gamescom w Kolonii. Pozyskanie odpowiedniego pisma dla 2 osób od Stowarzyszenia, aby móc stworzyć relację na żywo lub (foto)reportaż (zależnie od dostępu do sieci na miejscu) dla Wikinews z gamescom w Kolonii. Opłata za pobyt i bilety załatwiona zostanie własnym sumptem, jednak aby mieć dostęp dla mediów potrzebne jest odpowiednie pismo. Impreza odbywa się pod koniec sierpnia, nie podano konkretnego terminu zgłaszania akredytacji, ale z informacji nieoficjalnych rok temu można było to robić do miesiąca przed festiwalem. Viatoro (dyskusja)
  Zarząd wyraził chęć wystawienia niezbędnego dokumentu, pod warunkiem, że ów zostanie wcześniej przygotowany przez zainteresowane osoby. Taka decyzja jest wynikiem słabego zorientowania się członków Zarządu w wymaganiach organizatorów w stosunku do tego typu pisma.
 4. Wolne wnioski.
  1. Aegis Maelstrom przekazał informację, że sytuacja wokół konferencji GLAM zaczyna się wyjaśniać. Organizatorom zostało przekazane stanowisko WMPL, że będąc sponsorem, Stowarzyszenie będzie miało realny wpływ na kształt całej konferencji.
  2. Elfhelm przypomniał, że jutro tj. 10 kwietnia 2013 odbędzie się posiedzenie Komisji Wikigrantów, na którym zostanie rozpatrzony wniosek WG 2013-8.

363.20130423-15

Data
23 kwietnia 2013
Obecni
Karol007, Leinad (od pkt. 2.), Masti, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Aegis Maelstrom, Magalia
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:21:37 - 22:54:10
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia użytkownika Rzuwig. Karol007 (dyskusja)
  Rzuwig został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia. Głosowanie w tj sprawie zakończyło się stosunkiem głosów 4/0/0.
 2. Dofinansowanie udziału Czechów w Konferencji Wikimedia Polska. Karol007 (dyskusja)
  Po krótkiej dyskusji w której rozważano wydanie zgody na przyjęcie wniosku wraz z innymi wnioskodawcami na wspólnej liście, jednak ostatecznie zdecydowano przyjąć osobną uchwałę w tej sprawie. Uchwała nr UZ 29/2013, która przeznacza do 350 PLN na pokrycie kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Polska 2013 użytkownikowi Jargo została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.
 3. Przyjęcie listy osób, którym przyznano dofinansowanie na dojazd do Krakowa na Walne Zebranie Członków i Konferencję Wikimedia Polska 2013. Decyzja wydawana na podstawie uchwały nr UZ 25-2013. Karol007 (dyskusja)
  Zarząd Stowarzyszenia zaakceptował przez aklamację wszystkie wnioski o dofinansowanie dojazdu i uczestnictwa w Konferencji Wikimedia Polska oraz Walnym Zebraniu Członków.
 4. Przygotowania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w Krakowie. Sprawozdanie OPP, sprawozdanie GUS i inne sprawy papierkowe. Polimerek (dyskusja)
  Podczas spotkania krótko przedstawiono na jakim etapie są przygotowania. Masti uzupełniał dane dot. bilansu WMPL za 2012 w sprawozdaniu Zarządu. Wszystkie wymagane dokumenty są już przygotowane, lub ich przygotowania dobiegają końca.
 5. Wolne wnioski.
  Brak.

364.20130507-16

Data
7 maja 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Masti, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20:29 - 22:36:06
Przebieg spotkania
 1. Projekt "Akademia Wolnych Licencji": wymagana decyzja Zarządu w sprawie zarezerwowania środków na pilotażowe szkolenie we współpracy z Akademią Telewizyjną TVP. Termin szkolenia - między 27 maja a 15 czerwca (do uzgodnienia). Lajsikonik (Dysksja użytkownika:Lajsikonik|dyskusja]])
  Celem projektu pt. "Akademia Wolnych Licencji" jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dziennikarzy i redaktorów: jak zgodnie z warunkami licencji korzystać z materiałów zamieszczonych w projektach Wikimedia.
  Po dyskusji na temat budżetu i składu osobowego przegłosowano uchwałę 30/2013 o przeznaczeniu do 500 PLN na ten cel, głosami 7/0/0.
 2. Udzielenie patronatu nad: w:pl:Wikipedia:Projekty szkolne i akademickie/WikiEdycja na Wydziale Prawa UwB - Białystok 2013. Polimerek (dyskusja)
  Po dyskusji czy projekt nie będzie niewypałem i nie spowoduje irytacji społeczności wikipedystów, opieką nad nim obiecał się zająć Tar Lócesilion. Po tym oświadczeniu przyznano patronat głosami 7/0/0.
 3. Przyjęcie w poczet członków użytkowników: Pismaker i Betka. Karol007 (Dysksja użytkownika:Karol007|dyskusja]])
  Po przedstawieniu Pismakera przyjęto go w poczet członków Stowarzyszenia głosami 7/0/0
  Nad przyjęciem użytkownika (użytkowniczki?) Betka zdecydowano nie głosować jej przyjęcia w poczet członków, ze względu na to, że nie spełnia kryteriów statutowych bycia edytorem choć jednego projektu Wikimedia.
 4. Wolne wnioski.
  Brak.

365.20130514-17

Data
14 maja 2013
Obecni
Leinad, Polimerek, Masti, Maikking, Karol007, Magalia (od punktu nt. Saskiej Kępy)
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007 i Leinad na zmianę
Czas trwania
21:14 - 23:02
Przebieg spotkania
 1. Kwestia uchwały przenoszącej pominięty punkt na Walnym o zmianie statutu na następne Walne Polimerek (dyskusja) 12:59, 14 maj 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Po krótkich wyjaśnieniach Polimerka powodów konieczności przyjęcia tej uchwały, wynikających z omyłkowego pominięcia w trakcie Walnego punktu obrad, który był przyjęty uchwałą 28/2013, przegłosowano uchwałę 31/2013 przenoszącą ten punkt na następne Walne, głosami 5/0/0
 2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia użytkownika Happa. Karol007 dyskusja 19:22, 14 maj 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Po krótkim przedstawieniu kandydata, przegłosowano jego przyjęcie 5/0/0.
 3. Delegacja dwóch osób (CLI, Yarl) na Program Evaluation and Design Workshop w Budapeszcie. Yarl (dyskusja) 19:28, 13 maj 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Po przedyskutowaniu celów i kosztów podróży na tę konferencję, przegłosowano uchwałę 32/2013, przynającą do 2000 PLN na ten cel i czyniącą CLI odpowiedzialnym za rozliczenie głosami 5/0/0.
 4. Zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia koordynatora Wikiekspedycji kolejowej. To może być naprawdę ciekawy i duży projekt (w tej chwili zgłosiło się już 7 osób, w tym dwóch obcokrajowców), ze sporym potencjałem marketingowym. Potrzebujemy jednak osoby, która zbierze to wszystko do kupy - będzie koordynowała prace wolontariuszy, wyznaczała zadania i nadzorowała ich wykonywanie, a także komunikowała się z PKP. Tematem od początku zajmuje się Paweł Zienowicz, więc proponuję jego kandydaturę na to stanowisko (korespondowałem z nim i w razie zgody Zarządu potwierdził swoją chęć zajęcia się koordynacją). Myślę o wynagrodzeniu podobnym do tego, które otrzymują koordynatorzy WLZ. Na maila Zarządu przesyłam notatki z ostatniego spotkania Pawła z panami z Departamentu Marketingu PKP. -- CLI (dyskusja) 21:18, 13 maj 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Po dość długiej dyskusji, a raczej wymianie opinii na temat zadań i celowości zatrudnienia takiej osoby, zdecydowano przemyśleć sprawę na spokojnie i wrócić do sprawy za tydzień.
 5. Przyznanie funduszy na projekt Saska Kępa w Wikipedii. W ramach projektu zostanie wydrukowanych 150-200 tabliczek informacyjnych w formacie A5, które będą umieszczane na ogrodzeniach budynków na Saskiej Kępie. Wszystkie tabliczki będą posiadać QR-kody prowadzące do haseł Wikipedii. Szacowany koszt: 200 x 5 zł = 1000 zł. Na początek wydrukujemy 7 tabliczek, które zostaną umieszczone na ogrodzeniach ulicy Elsterskiej i w ten sposób ocenimy, jak skorzy do współpracy są właściciele budynków. Propozycja wyglądu tabliczki: Plik:Saska Kępa tabliczka.png. CLI
  Po dyskusji na temat sposobu produkcji tabliczek i związanych z tym kosztami przyjęto uchwałę 33/2013 przyznającą 500 PLN na ten cel głosami 5/0/0 (głosowała Magalia, natomiast Maikking nie głosował)
 6. Wolne wnioski.
  1. Yarl przypomniał o warsztatach w Śląskiej Bibliotece Cyforwej i wspomniał o zamiarze organizacji Wikimaratonu na Śląsku
  2. CLI spytał się, czy z uchwały 24/2013 dałoby się sfinansować wyjazd na wikiekspedycję do Czarnobylu kolegę Jargo z Czech, zwłaszcza, że po kupieniu biletów dla polskich uczestników są nadal wolne środki. Karol007 stwierdził jednak, że niestety nie jest to możliwe ponieważ uchwała wyraźnie mówi o udziale polskich wolontariuszy. Karol zaproponował, że umieści ten punkt na agendzie kolejnego zebrania zarządu.
  3. CLI wspomniał o omyłce w fakturze na zakup książki w ramach jednego z wikigrantów i spytał czy sprawę załatwi oświadczenie + faktura. Masti stwierdził, że jeśli zaakceptuje to księgowa, to on nie widzi problemu.

366.20130521-18

Data
21 maja 2013
Obecni
Karol007, Leinad, Magalia, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18:50 - 23:02:51
Przebieg spotkania
 1. Uchwała dla kol. Jargo nt wyjazdu na ekspedycję do Czarnobyla. Polimerek (dyskusja) 23:23, 16 maj 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Zarząd postanowił zmienić treść uchwały nr UZ 2013-24 tak aby umożliwić sfinansowanie udziału w ekspedycji kol. Jargo, który do Czarnobyla pojedzie z Czech. Zmianą nie został objęty budżet, który został utrzymany na poziomie 2000 PLN. Ostatecznie uchwałę nr UZ 2013-34 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Przyznanie środków na organizację serii Wikimaratonów w Katowicach. Yarl (dyskusja) 16:48, 18 maj 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Gdzie jest projekt budżetu? Polimerek (dyskusja) 11:31, 21 maj 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Podczas dyskusji omówiono ogólne plany organizacyjne Wikimaratonu w Katowicach, m.in. catering, wydruk plakatów i ogólny budżet. Ostatecznie podjęto decyzję, że budżet na poziomie 1000 PLN będzie wystarczający na pierwsze spotkanie, które ma pełnić rolę pilotażową w tym rejonie kraju. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrz.) przyjął uchwałę nr UZ 2013-35, która umożliwia finansowanie przejazdu z Czech do Czarnobyla kol. Jargo.
 3. Wysłanie rzecznika prasowego na Zjazd Rzeczników Prasowych [8]. Polimerek (dyskusja)
  Sprawa uległa dezaktualizacji, ponieważ nasz rzecznik nie dysponuje wolnym czasem w tym terminie.
 4. Decyzja o ew. zatrudnieniu koordynatora Wikiekspedycji Polimerek (dyskusja) 23:23, 16 maj 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek zrobił nieformalne wywiady w poszukiwaniu osób chętnych podjęcia się koordynacji Wikiekspedycji. Magalii zasugerowała by napisać oficjalne powiadomienie skierowane do społeczności w poszukiwaniu osób chętnych objąć to stanowisko. W dyskusji pojawiły się obawy, że skomplikowanie procedury i jej wydłużenie spowoduje znaczne opóźnienia w rozpoczęciu prac przygotowawczych do Wikiekspedycji, zarówno tej głównej jak i kolejowej i mniejszych, które mogą się odbyć w 2013 roku. Polimerek sporządził w swoim brudnopisie zakres obowiązków na to stanowisko. Termin końcowy składania aplikacji wyznaczono na piątek na godz. 23:59. Poinformowaniem społeczności oraz zebraniem aplikacji zajmie się Karol007.
 5. Rozmowa na temat przyszłości serwera narzędziowego. Patrol110 (dyskusja) 17:37, 18 maj 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Temat ten, jak zauważono, został trochę zaniedbany. Powstały problemy z logowaniem się na obecny serwer, a główny jego administrator - Saper, nie może samodzielnie w pełni opiekować się serwerem, a także przygotować migracji na nowe serwery. W związku z tym w społeczności rozpoczęło się poszukiwanie chętnych wolontariuszy, którzy mają wiedzę i umiejętności niezbędne do administrowania serwerami. Zdecydowano się również przedłużyć wynajem obecnego serwera w ramach realizacji uchwały nr UZ 2013-10 w sprawie wykupienia serwerów.
Wolne wnioski
 • brak.

367.20130528-19

Data
28 maja 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:17 - 22:20:43
Przebieg spotkania
 1. Decyzja w sprawie zatrudnienia koordynatora (lub wiążąca decyzja, o przyszłym włączeniu tego kosztu do budżetu Wikiekspedycji) Polimerek (dyskusja)
  Głosowanie w tej sprawie odbyło się drogą mailową, aby nie ujawniać danych kandydatów. Spośród czterech zgłoszonych kandydatur, Zarząd wybrał Pawła Zienowicza (Sp5uhe) na to stanowisko. Postanowiono również, że wynagrodzenie zostanie włączone w budżet ogólny Wikiekspedycji, który będzie przyjęty 4. czerwca 2013 zaraz po tym, gdy zostanie przygotowany przez nowo wybranego koordynatora.
 2. Dodruk broszurek kończących się w biurze oraz projekt i druk małej ulotki o WMPL i projektach. Polimerek (dyskusja)
  Na początek Polimerek przypomniał że każdy z członków Zarządu otrzymał drogą mailową cennik drukarni, w której poprzednio drukowano broszury. Ostatecznie postanowiono dodrukować 2000 sztuk broszury „Wikipedia krok po kroku”, 2000 sztuk broszury „Witamy w Wikipedii” i 1000 sztuk broszury „Wolne licencje”, przeznaczając na ten cel do 12000 PLN. Uchwała nr UZ 2013-36 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/1. Odbyła się też dyskusja nad zaprojektowaniem oraz wydrukowaniem ulotki. Projekt obejmowałby dwustronny druk na stronie A4 oraz dwukrotne złożenie. Powstałe w ten sposób 6 stron zawierałoby informacje dot. Projektów Wikimedia, Stowarzyszenia i Fundacji Wikimedia. CLI nawiązał w marcu kontakt z osobą, która projektowała plakat z okazji otwarcia wystawy fotograficznej zdjęć z Wikiekspedycji i zobowiązał się do niej napisać i poprosić o pomoc.
 3. Wolne wnioski.
  1. Polimerek poinformował, że współpraca z Kancelarią Senatu rozwija się bardzo dobrze. Do Wikimedia Commons Commons:Senate of Poland przesłano sporo zdjęć senatorów w dużej rozdzielczości. W niedalekiej przyszłości zostaną załadowane kolejne zdjęcia senatorów poprzednich kadencji. Kontakt z Kancelarią nawiązał Boston9.
  2. Karol007 wspomniał o prowadzonych przez niego pracach inwentaryzacyjnych wszystkich uchwał Zarządu począwszy od 2005 roku. Gdy prace dobiegną końca, ich efekt zostanie udostępniony w odpowiednim miejscu.

368.20130604-20

Data
4 czerwca 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:19:58 - 22:35:46
Przebieg spotkania
 1. Sprawa GrafixBisa - decyzja o ew. wejściu w spór sądowy. Polimerek (dyskusja)
  WMPL nie otrzymało w danym terminie zwrotu należności od firmy GrafixBis za podwójnie zapłaconą fakturę, w związku z tym Zarząd podjął decyzję o wejściu w spór sądowy z tą firmą. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez zgromadzonych.
 2. Przyjęcie uchwały dotyczącej pokrycia kosztów Wikiekspedycji 2013 (trzech zwykłych i kolejowej). Polimerek (dyskusja)
  Budżet Wikipedycji został przygotowany już wcześniej. Podjęto decyzję o włączeniu płacy koordynatora w ogólny budżet Wikiekspedycji. Ostatecznie przeznaczono do 70000 PLN na pokrycie kosztów koszty podróży, diet żywieniowych, noclegu, ubezpieczenia uczestników, opłaty turystyczne oraz materiały promocyjne i eksploatacyjne. Uchwała nr UZ 37/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Wolne wnioski.
  1. Aegis Maelstrom pytał o chętne osoby do udziału w spotkaniu "Edit-a-thon - 1989 i historia Polski". Spotkanie, które w swojej formule będzie podobne do Wikimaratonu, odbędzie się 9 czerwca, tj. w niedzielę w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej w Warszawie. Podczas spotkania będą pisane hasła dotyczące przemian roku 1989 oraz szerszej historii Polski.

369.20130611-21

Dane
11 czerwca 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:19:58 - 22:35:46
Przebieg spotkania
 1. Wydanie zaświadczenia dla użytkownika Mrmat 102 o zorganizowaniu akcji Wikiedycja na Wydziale Prawa 2013 pod patronatem Stowarzyszenia. Tar Lócesilion|queta!
  Nie wiem czy jest sens, żeby cały zarząd dyskutował o takiej prostej, administracyjnej czynności :-0 Polimerek (dyskusja) 10:50, 11 cze 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Sprawa załatwiona. Tar Lócesilion|queta! 11:04, 11 cze 2013 (CEST)[odpowiedz]
 2. Przyjęcie uchwały dotyczącej kosztów wejścia w spór sądowy z Grafix Bis. UZ 38/2013 Polimerek (dyskusja)
  Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył do 3500 PLN na koszty wszczęcia i przeprowadzenia postępowania cywilnego przeciw Grafix Bis. Uchwała nr UZ 38/2013 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Dyskusja i decyzja o zakończeniu polubownym sporu dotyczącym poniesienia kosztów uszkodzenia kampera.Polimerek (dyskusja)
  Sprawa zostanie zakończona po wystawieniu faktury Stowarzyszeniu na kwotę do 2500 PLN, a pozostała część kaucji zostanie zwrócona. Zarząd stosunkiem głosów 6/0/0 wyraził zgodę na polubowne załatwienie tej sprawy.
 4. Wolne wnioski.
  Brak.

370.20130702-22

Data
2 lipca 2013
Obecni
Karol007, Polimerek, Maikking, Magalia, Masti, Aegis Maelstrom, Leinad
Usprawiedliwienia
wszyscy byli obecni, choć nie przez cały czas.
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:15 - 23:30
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie regulaminu WLZ 2013: Użytkownik:Polimerek/Regulamin WLZ 2013 i dyskusja nad kwotami i sposobem rozdziału nagród. Polimerek (dyskusja) 12:17, 27 cze 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Po krótkiej dyskusji i wprowadzeniu zmian zaproponowanych przez Aegisa, CLI i Powerka (zmiana definicji nagród "za całokształt", zwiększenie kwot na nagrody i idące za tym zmiany w innych paragrafach) regulamin został przyjęty głosami 6/0/0
 2. Patronat i wsparcie finansowe dla wyprawy Syberia 2013 (w zamian za relacje na wikinews i zdjęcia w Commons) Polimerek (dyskusja) 01:40, 28 cze 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Po dyskusji dotyczącej tego, czy uczestnicy wyprawy są przygotowani i czy rzeczywiście mają wolę ładować zdjęcia do Commons i tworzyć newsy z wyprawy w Wikinews, postanowiono odłożyć sprawę na przyszły tydzień. Polimerek zobowiązał się skontaktować z uczestnikami za pośrednictwem sp5uhe i nakłonić ich do przesłania próbki zdjęć na Commons oraz odbycia szkolenia z zakresu edytowania w Wikinews.
 3. Konferencja GLAM 2013 (Propozycja Lantuszki) Polimerek (dyskusja) 08:29, 2 lip 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Po dyskusji na temat sensu i celu tej konferencji oraz zapoznaniu się z jej wstępnym programem i preliminarzem budżetowym zarząd przyjął uchwałę UZ 2013-39 głosami 6/0/0.

371.20130709-23

Data
9 lipca 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Maikking
Przysłali usprawiedliwienia
Magalia, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16:14 - 22:03:05
Przebieg spotkania
 1. Dyskusja i ewentualne przyjęcie uchwały dotyczące wsparcia wyprawy Syberia 2013: UZ 40/2013. Polimerek (dyskusja)
  Zarząd przeznaczył na wsparcie wyprawy "Syberia 2013" kwotę do 4000 PLN. Uchwała nr UZ 40/2013 w ten sprawie zostałą przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0 (2 głosy oddano wcześniej za pośrednictwem listy dyskusyjnej Zarządu).
 2. Przyjęcie w poczet członków Boston9 (Commons, Wikipedia) Polimerek (dyskusja)
  Użytkownik Boston9 został przyjęty w poczet członków stosunkiem głosów 7/0/0 (2 głosy oddano wcześniej za pośrednictwem listy dyskusyjnej Zarządu).
 3. Wolne wnioski.
  1. Karol007 zapytał zgromadzonych członków Zarządu czy będą dziś podejmować decyzję w sprawie zwiększenia budżetu wyjazdu na Wikimanię 2013. Podjęto decyzję o wstrzymaniu decyzji w tej sprawie do następnego spotkania Zarządu.
  2. Karol007 zapytał Mastiego jak postępują prace nad spójnym dokumentem zasad rozliczeń wewnętrznych WMPL oraz pracami nad migracją na nowe serwery narzędziowe WMPL. W obu przypadkach prace postępują, choć bardzo powoli.

372.20130716-24

data
16 lipca 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:10 - 00:16:07
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie propozycji Mastiego dotyczącej rozliczania kosztów wyjazdu [9]. Temat pilny ze względu na start Wikiekspedycji 19 lipca. CLI (dyskusja)
  Masti przygotował ogólne warunki wewnętrznego rozliczenia wyjazdu. Do aktualizacji pozostały jeszcze formularze na którymi prace trwają. Podczas spotkania wprowadzono kilka kolejnych poprawek, m.in. usunięto wzmianki o fakturach za wyżywienie, ujednoznaczniono zapis o rozliczaniu diet. Leinad zwrócił uwagę na to, że dokument nie reguluje kwestii rozliczenia kosztów poniesionych z tytułu zakupu różnych biletów w innych krajach. Zwrócono uwagę, że dokument tego typu nigdy nie będzie regulował wszystkich przypadków. Dodatkowo, obecny na spotkaniu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Julo przypomniał, że Stowarzyszenie wspiera wyjazdy Wikipedystów, co nie oznacza, że refunduje całość poniesionych przez wolontariuszy wydatków. Została też przyjęta propozycja Leinada, by dodać zapis o tym, że podstawą rozliczenia może być nie tylko bilet ale również paragon potwierdzający nabycie biletu. Ostatecznie Zarząd przyjął proponowane regulacje dot. rozliczeń poprzez głosowanie, w którym stosunek głosów wyniósł 6/0/0.
 2. Przyjęcie uchwały dotyczącej zwiększenia kwoty na stypendia na Wikimanię 2013: UZ 41/2013. Polimerek (dyskusja)
  Polimerek już wcześniej informował, że środki przeznaczone na program stypendialny Wikimanii 2013 uległy wyczerpaniu i w związku z tym należy podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty z uchwały nr UZ 11/2013. Powodem dla którego zachodzi konieczność wprowadzenia aktualizacji w budżecie jest wyższa cena biletów lotniczych, wyższe kwoty noclegów oraz konieczność zwiększenia liczby stypendiów o 1. W dalszej części dyskusji powrócono do kwestii finansowania podróży z lotniska do centrum Hongkongu. Leinad przypomniał, że na spotkaniu Zarządu w dniu 18 czerwca 2013 roku ustalono, że w chwili obecnej nie będą wyrabiane karty kredytowe. W związku z tym, każdy będzie zobowiązany do samodzielnego pokrycia kosztów, a następnie indywidualnego rozliczenia się ze Stowarzyszeniem. Maksymalną kwotę rozliczenia indywidualnego zaproponowano 150 PLN. Zauważono, że ten rachunek jest niewystarczający ponieważ koszty podróży w Polsce oraz w Hongkongu będzie wyższy. Leinad podsumował krótko, że przy założeniu wcześniejszego zakupu biletów wydatek na poziomie 150-170 PLN na osobę jest realny do zrealizowania. Polimerek chcąc maksymalnie ograniczyć koszty WMPL zaproponował ustalenie limitu zwrotu za transfery, z czym zgodziła się większość członków Zarządu. Elfhelm zauważył, że refundacja dojazdu do lotniska w Polsce wymagałaby odrębnej uchwały, ponieważ ten wydatek nie mieści się w regulaminie przyjętym w uchwale UZ 11/2013 i zasadami przyjętymi w uchwale UZ 22/2013. Zauważył, że transfer "lotnisko => nocleg => lotnisko" mieści się w przelocie i noclegu. Leinad zwrócił uwagę na to, że ten temat ten powraca od marca i obecnie znów wracamy do punktu wyjścia. Ostatecznie przyjęto uchwałę UZ 41/2013, w której Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwiększył kwotę programu stypendialnego na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2013", przyjętego uchwałą nr UZ 11/2013 z 60000 do 80000 PLN. W tej samej uchwale został zmieniony punkt 4. regulaminu programu stypendialnego, do którego dodano podpunkt 4a w brzmieniu: "za koszt przelotu uznaje się również koszt dojazdów i powrotu z/na lotnisko – z takiej możliwości mogą skorzystać jedynie stypendyści z Polski – odpowiednio w Polsce może to być pociąg 2. klasy TLK lub tańsza opcja oraz w Hongkongu może to być Airport Express lub tańsza opcja.". W uchwale nr UZ 42/2013 Zarząd przychylając się do prośby Komisji stypendialnej z dnia 26 lutego 2013 o zwiększenie liczby stypendiów o jeden, zwiększył tę liczbę z 14 do 15. Obie uchwały zostały przyjęte stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Dyskusja nad konkursem około-wikiekspedycyjnym Wikiekspedycja 2013/konkurs. Ze względu na niski koszt, można rozważyć sfinansowane konkursu z uchwały wikiekspedycyjnej (UZ 37/2013). Polimerek (dyskusja)
  Polimerek już na liście dyskusyjnej Zarządu wyraził swoją aprobatę dla tej propozycji o czym przypomniał członkom Zarządu podczas spotkania. Masti podniósł kwestię kryteriów przyznawania nagród, które nie zostały dotychczas sprecyzowane. Padały różne propozycje, m.in. kryteria jakościowe, ilościowe lub pozostawienie obowiązku sprecyzowania kryteriów na Komisji konkursowej. CLI zaproponował nagrodę za wkład ilościowy ze względu na łatwość utworzenia rankingu, na podstawie którego można w następnej kolejności dokonać wyboru trzech najlepszych merytorycznie uczestników konkursu. Masti zaproponował zrezygnowanie z kryterium ilościowego pozostanie wyłącznie przy jakościowym, co wiązałoby się wyłącznie z ocenianiem, a nie liczeniem. Polimerek natomiast poddał pod rozwagę stworzenie listy haseł do napisania lub rozwinięcia i oparcia konkursu napisanie największej liczby artykułów o określonej, minimalnej długości (np. 1500 lub 2000 znaków), opartych na minimum dwóch źródłach i napisanych zgodnie ze wszystkimi zasadami i zaleceniami. Pomysł ten spotkał z zainteresowaniem. Pozostał problem napisania odpowiedniego regulaminu do czego zobowiązał się CLI. Zdecydowano, że nie będzie przeprowadzane głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu i budżetu konkursu. Koszt przeprowadzenia konkursu zostanie włączony do budżetu Wikiekspedycji.
 4. Wolne wnioski.
  Brak.

373.20130723-25

Data
23 lipca 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:18 - 22:00:53
Przebieg spotkania
 1. Wystawa fotografii Wiki Lubi Zabytki w Bukareszcie. Instytut Polski w Bukareszcie organizuje konkurs Polish ro.wikipedia. Współpraca przy organizacji konkursu jakoś się nie udała, ale za to jest szansa na zorganizowanie wystawy WLZ w Bukareszcie. Opisałem inicjatywę wstępnie na stronie Wystawa fotografii Wiki Lubi Zabytki w Bukareszcie. Planowany koszt to około 1300 zł. Proponuję przyjęcie w uchwale kwoty 1500 zł. Pokrywamy wyłącznie koszt wykonania tablic. Plansze zostaną wykonane na miejscu. Znalezienia wykonawcy tablic oraz organizacji wystaw podjął się Instytut Polski w Bukareszcie. Plansze mają być wielokrotnie eksponowane w Rumunii i Mołdawii. Sp5uhe (dyskusja)
  Pomysł spotkał się akceptacją Zarządu, który przeznaczył do 1500 PLN na wykonanie tablic. Uchwała nr UZ 43/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Przyjęcie uchwały 43/2013 na zwiększenie kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów Wikiekspedycji do Czarnobyla. Polimerek (dyskusja)
  Ponieważ konieczność zwiększenia kwoty przyznanej w uchwale UZ 24/2013 była niższa niż rzeczywiste wydatki uczestników Wikiekspedycji, a rozbieżność ta nie wynikła z błędu planowania budżetu lecz z błędów organizacyjnych popełnionych przez WMUK. Uchwała nr UZ 2013-44 korygująca kwotę z 2000 PLN na 2600 PLN została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Wolne wnioski.
  1. Ency, w związku ze swoją wypowiedzią w Kawiarence technicznej w Wikipedii zadał pytanie czy Stowarzyszenie nie może wynająć programistów by ten pomógł rozwiązać problemy techniczne z Visual Editor'em. W odpowiedzi, Masti powiedział, że zatrudnianie programistów na etapie kiedy główny kod jest bardzo zmienny mija się z celem, natomiast Polimerek podkreślił, że Stowarzyszenie bezpośrednio nie angażuje się w działanie Wikipedii.

374.20130730-26

Data
30 lipca 2013
Obecni
Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Aegis Maelstrom, Maikking
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20:00 - 22:20:45
Przebieg spotkania
 1. Uruchomienie strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Opis tematu: Stowarzyszenie ma obowiązek udostępniania informacji publicznej na wniosek każdego zainteresowanego. Publikacja dokumentów na stronie podmiotowej w BIP znacznie ułatwi dostęp do nich wszystkim zainteresowanym, a także wpłynie na znaczne poprawienie transparentności działań Zarządu i całego Stowarzyszenia. Karol007 dyskusja 15:32, 26 lip 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Zarząd wyraził ogólną aprobatę dla pomysłu, choć wiąże się to z dodatkową pracą, którą trzeba wykonywać regularnie. Masti zwrócił uwagę na to, że pełne repozytorium dokumentów byłoby bardzo przydatne. Karol007 poparł pomysł Mastiego, który od razu sugerował utworzenie takiego repozytorium w wewnętrznej Wiki Zarządu, ponieważ początkowo dokumenty będą zawierać dane wrażliwe, które przed upublicznieniem należy zanonimizować. Karol007 zobowiązał się to utworzenia podstaw kategoryzacji dokumentów i anonimizacji. Początek pracy planowany jest na drugą połowę sierpnia.
 2. Zmiana harmonogramu spotkań Zarządu w sierpniu.
  Opis tematu: W pierwszej połowie sierpnia część Zarządu wyjeżdża na Wikimanię 2013 do HongKongu i w związku z tym należy rozważyć zmiany w harmonogramie spotkań. Pilne sprawy Zarząd może omawiać drogą mailową. Karol007 dyskusja 21:38, 25 lip 2013 (CEST)[odpowiedz]
  Ponieważ większość członków Zarządu w pierwszej połowie sierpnia będzie na Wikimanii 2013, następne IRCowe spotkanie odbędzie się 20 sierpnia 2013 roku. Do tego czasu pilne sprawy Zarząd będzie omawiał drogą mailową lub na żywo podczas Wikimanii.
 3. Wolne wnioski.
  1. Padło pytanie o stan projektu Wikikopter. Obserwator spotkania o niku "gag" odczytał na stronie projektu, że Wikikopter jest w biurze WMPL, w Łodzi. Karol007 powiedział, że sprzęt został przekazany jesienią do naprawy. Przetranspotrowano go do Chorzowa, a potem do Bytomia.
  2. Karol007 poprosił o sugestie dot. nowej strony spotkań Zarządu. Zgłoszono konieczność zmniejszenia miejsca wokół przycisku zgłaszania tematów, wyszczególnienie sekcji z agendą, ponieważ się zlewa z resztą treści, zmniejszenia czcionki sekcji z propozycjami tematów. Karol007 wprowadzi sugerowane poprawki.

375.20130820-27

Data
20 sierpnia 2013
Obecni
Karol007, Maikking, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18 - 01:02 dnia następnego.
Przebieg spotkania
 1. Konkurs ofert Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
  • Opis tematu: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. Chcemy wystąpić w tym konkursie (Stowarzyszenie jako oferent) z projektem zbudowania Matecznika (systemu pomocy nowym użytkownikom Wikipedii) korzystając z know-how usera Samala z rosyjskojęzycznej Wikipedii. Zakładamy dopasowanie rosyjskiego „Inkubatora” do naszych potrzeb (i w związku z tym przebudowę stron pomocy). Potrzeba 10% wkładu finansowego Stowarzyszenia. Więcej info: ogłoszenie MAC w BIP, PDF pisma do MAC – wersja wstępna (punkty i kwoty kosztorysu są do dopracowania, do tego kilka drobiazgów z rozdziału informacji o oferencie). Gotową ofertę należy wysłać dziś lub jutro.
  • Zgłaszający: Tar Lócesilion|queta! 13:36, 20 sie 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Tar Lócesilion|queta!
  • Dyskusja nad tym punktem trwała ponad godzinę. Ency i Tar wyjaśnili ideę projektu. Po wyjaśnieniu, że cała idea jest oparta na pomyśle rosyjskiego wikipedysty Samala, który wg projektu grantu miałby otrzymać ok 1/3 wszystkich środków za przekazanie "Know How" i gotowość do konsultacji projektu Matecznika, Maikking wyraził wątpliwość co do tego, że w grancie nie jest jasno wyjaśnione jaką wiedzę Samal ma przekazać i dlaczego nie można się bez niej obejść. Ency starał się doprecyzować rolę Samala w projekcie. Oprócz tego dyskutowano kwestię tego, czy można legalnie zatrudnić w ramach grantu obcokrajowca, jak go rozliczyć, a także nad sensownością całego projektu jako takiego, roli pozostałych uczestników - szans na faktyczne wdrożenie Matecznika w polskiej Wikipedii, a także czy są dowody na to, że Matecznik sprawdził się w rosyjskiej Wikipedii. Po dyskusji przeprowadzono formalne głosowanie nad uchwałą w sprawie wsparcia grantu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (UZ 2013-45), która została odrzucona (2 głosy przeciw (Maikking i Polimerek), 2 wstrzymujące (Masti, Karol007, 0 głosów za).
 2. Dalsze zatrudnienie sekretarki.
  • Opis tematu: W związku z tym, że Pani Ani kończy się umowa (30 sierpnia), konieczna jest pilna decyzja o przedłużeniu jej umowy. W związku z tym, że to jest już 3 umowa, będzie musiała być na czas nieokreślony. Ponadto Pani Ania - w związku z ciągłym zwiększaniem jej liczby obowiązków służbowych zwróciła się o podwyżkę.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 16:42, 20 sie 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • Polimerek wyjaśnił, że w związku z tym, że kończy się umowa czasowa dla sekretarki Stowarzyszenia, trzeba z nią podpisać umowę na czas nieokreślony. Stwierdził też, że sekretarka zwróciła się telefonicznie do niego o podwyżkę w wysokości 500 PLN netto. BartłomiejB zapytał, ile sekretarka zarabiała dotąd i jak się mają jej zarobki do średniej krajowej i średniej zarobków w Łodzi. Polimerek stwierdził, że dotąd sekretarka zarabiała 2000 PLN netto. Następnie wskazał 2 strony internetowe z danymi na temat średnich zarobków w Łodzi, z których wynikło, że zarobki w wysokości 2500 PLN netto są obecnie nieco niższe od średniej w Łodzi. Podkreślił też, że sekretarce wkrótce zwiększy się zakres obowiązku w związku z planami uruchomienia BIP Stowarzyszenia. PO tych wyjaśnieniach przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą 46/2013, która została przyjęta 4. głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
 3. Strona BIP.
 4. Dofinansowanie wydania pracy naukowej.
  • Opis tematu: Ew. dofinansowanie wydania pracy "Od obyczaju do mody. Raport z badań nad przemianami życia codziennego"
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 20:03, 14 sie 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • Polimerek wyjaśnił, że zgłosiła się do zarządu autorka ww. pracy doktorskiej, z prośbą o częściowe sfinansowanie jej druku przez uczelniane wydawnictwo. Masti zapytał, o jaką kwotę chodzi. Polimerek wyjaśnił, że chodzi o 7331 PLN z ogólnej kwoty 14 000 PLN całości kosztów druku. Potem przytoczył kluczową treść maila autorki pracy. Po krótkiej dyskusji zarządu uznał, że finansowanie druku takiej pracy wykracza poza cele statutowe Stowarzyszenia. Przegłosowano formalnie tę decyzję. Przeciw sfinansowaniu byli wszyscy czterej członkowie zarządu.
 5. Wolne wnioski.
  1. W ramach wolnych wniosków BartłomiejB zadał pytanie o uchwałę UZ 2013-39, w której opisie brak jest informacji jak została przegłosowana oraz gdzie jest preliminarz budżetowy na podstawie której ją przyjęto. Karol007 stwierdził, że to nie on prowadził wówczas obrady Zarządu i zajmie się w wolnej chwili uporządkowaniem sprawozdania z tych obrad. (Następnego dnia Polimerek uzupełnił dane o głosowaniu tej uchwały i załączył brakujący preliminarz).
  2. BartłomiejB spytał się czy nadal działa projekt finansowania zakupu książek do wikipedystów. Masti wyjaśnił, że tak i że to się odbywa w ramach Wikigrantów. BartłomiejB wyraził wątpliwość co do celowości sfinansowania zakupu jednej z książek wikipedyście ImreKiss, skarżąc się zarazem na jego działalność w Wikipedii dotyczącą haseł o Kościele Katolickim, i faktu, że on jest zbanowany w Wikipedii, a ImreKiss dostaje dofinansowanie. Tar Lócesilion stwierdził, że spory merytoryczne w Wikipedii są poza zakresem kompetencji Zarządu Stowarzyszenia, dlatego podejmowanie tego typu spraw w czasie jego obrad mija się z celem.

376.20130827-28

Data
27 sierpnia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Maikking (pierwsze 3 pkt.), Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:17:33 - 00:26:35 dnia następnego.
Przebieg spotkania
 1. Skład Komisji Konkursowej Wiki Lubi Zabytki.
  • Opis tematu: Zaakceptowanie przez Zarząd składu Komisji Konkursowej Wiki Lubi Zabytki. Szczegóły przesłałem na maila Zarządu.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 11:24, 21 sie 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2013-21 i regulamin WLZ
  • Polimerek zaznaczył, że zgłosiła się również osoba będąca zawodowym fotografem, który uczestniczył w zeszłorocznym posiedzeniu Komisji, ale obydwa miejsca zawodowych fotografów są już obsadzone. Koordynatorka WLZ zrobiła listę potencjalnych zawodowych fotografów i zwerbowała ich po odbyciu rozmów telefonicznych ze wszystkimi, natomiast ze środowiska Wikipedystów wyboru dokonał użytkownik CLI. Nie zgłoszono żadnych uwag co do składu Komisji Konkursowej Konkursu WIki Lubi Zabytki. Zarząd przyjął cały skład stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. BIP Stowarzyszenia.
  • Opis tematu: Uruchomienie BIPu Stowarzyszenia.
  • Zgłaszający: Polimerek
  • Uwagi: Proponowałbym skorzystanie z możliwości, jakie daje § 9 pkt 3 rozporządzenia o bip i sprawdzenie, co jest potrzebne, żeby niniejsza wiki mogła spełniać wymagania Biuletynu. Spisuję swoje uwagi na stronie Biuletyn Informacji Publicznej.  « Saper // dyskusja »  23:20, 26 sie 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • Karol007 zarejestrował się na stronie BIP i wygenerował wniosek o uruchomienie BIPu dla Stowarzyszenia. Wniosek należy przesłać mailowo lub listownie do redakcji BIP i czekać na uruchomienie strony informacyjnej podmiotu. Większa część dyskusji skupiła się wokół tego, czy wiki Stowarzyszenia jest w stanie spełnić warunki postawione przez ustawodawcę w kwestii stron BIP. Polimerek zaproponował skorzystanie z komercyjnego serwisu do prowadzenia Biuletynu, jednak pomysł nie spotkał się z entuzjazmem uczestników. Saper przywołał niektóre z warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68), które muszą zostać spełnione by strony w domenie pl.wikimedia.org stały się stronami podmiotowymi Biuletynu w myśl ustawodawcy. Ostatecznie, po dopracowaniu projektu uchwały, Zarząd stosunkiem głosów 6/0/0 przyjął uchwałę nr UZ 47/2013.
 3. Wyjazd na konferencję Wikimedia Armenia.
  • Opis tematu: Udział jednego z polskich Wikipedystów w konferencji w Erywaniu (http://meta.wikimedia.org/wiki/WikiConference_Yerevan_2013). Szczegóły przesłałem na maila Zarządu.
  • Zgłaszający: CLI
  • Dyskusja rozpoczęła się od pytania Polimerka do CLI czy to on ostatecznie pojedzie na tę konferencję, a chwilę później Aegis Maelstrom zapytał o spodziewane rezultaty wyjazdu oraz jego budżet. Budżet szacowany jest na ok. 1300 PLN i obejmuje tylko przelot. W budżecie nie uwzględniono jeszcze diety, natomiast Wikimedia Armenia zobowiązało się pokryć koszty noclegu i wyżywienia. CLI argumentował potrzebę wyjazdu tym, że Wikiekspedycja do Czarnobyla była źle zorganizowana, ze względu na to, że duża grupa (ok. 20 osób) fotografowała jeden obiekt. CLI uważa, że przekazanie doświadczeń Wikimedia Polska w zakresie organizacji i przeprowadzania Wikiekspedycji pozwoli armeńskiemu partnerowi Fundacji Wikimedia uniknąć tego typu błędów w przyszłości. Aegis Maelstrom podkreślił, że przed podjęciem decyzji należy określić czy ten wyjazd wpisuje się w misję Stowarzyszenia i oczekiwaniami donatorów. Maire zasugerowała powrót do idei spotkania środkowoeuropejskiego w Polsce, podczas którego WMPL podzieli się swoimi doświadczeniami w organizacji Wikiekspedycji. Tymczasem Polimerek i Tar Lócesilion poszukiwali inrofmacji na temat wielkości potencjalnego audytorium CLI szacowanej na ok. 40 osób oraz wysokości diet podczas podróży do Armenii (42 EUR). Aegis Maelstrom zaproponował skontaktowanie się w kwestii programu z organizatorami, ponieważ w chwili obecnej dostępna jest tylko jego ramowa wersja. Aegis Maelstrom zaznaczył, że idea pomocy innym chapterom jest mu bliska jednak ma wątpliwości czy sposób zaproponowany przez CLI w tym przypadku jest dobry Dodatkowo Polimerek rozwiewając wątpliwości Aegisa Maelstroma dot. zaznajomienia się w sprawie Fundacji Wikimedia, podkreślił, że Fundacja przyznała grant na tę konferencję więc wie o jej organizowaniu. Karol007 zadał pytanie czy Zarząd zgada się na wysłanie przedstawiciela WMPL na tę konferencję. Głosowanie zakończyło się stosunkiem głosów 0/1/3, powodując odrzucenie wniosku o dofinansowanie.
 4. Usunięcie członków WMPL nie wywiązujących się z rocznej składki.
  • Opis tematu: Przed spotkaniem zostanie przedstawiona lista członków Stowarzyszenia, którzy nie wywiązali się z rocznej składki w 2012 i 2013 roku lub tylko w 2013 roku. Powodem braku decyzji w zeszłym roku jest niedopatrzenie.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 21:59, 25 lip 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • Projekt uchwały: Projekty Uchwał Zarządu#UZ 48/2013
  • Lista osób przedstawionych Zarządowi przez Karola007 w poufnym załączniku obejmowała 35 osób o bardzo różnym poziomie aktywności, co bardzo zdziwiło uczestników spotkania. Ostatecznie Zarząd postawił przesunąć termin podjęcia decyzji o do 10 września dając jeszcze ok. tygodnia na uzupełnienie wpłat.
 5. Utworzenie budżetu na działalność Zarządu Stowarzyszenia.
  • Opis tematu: Podczas spotkania 12 lutego 2013 roku padła propozycja wzięcia pod uwagę propozycji utworzenia budżetu na działalność Zarządu Stowarzyszenia. Budżet taki miałby ułatwić pracę Zarządu i podejmowanie konkretnych uchwał na delegacje jego poszczególnych członków, którzy często wyłączają się z głosowania, w sprawach ich dotyczących. Jeśli wyłączy się w jakiejś sprawie większość jego członków, to podjęcie decyzji będzie niemożliwe.
  • Zgłaszający: Leinad
  • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkania Zarządu/2013-I#12 lutego
  • Polimerek zaznaczył, że duży budżet jest zbędny, natomiast zaproponował przyjęcie mniejszego budżetu na delegacje krajowe w analogicznej uchwale do UZ 19/2009. Ostatecznie uchwała UZ 48/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.
 6. Wolne wnioski.
  1. Masti złożył życzenia urodzinowe Polimerkowi. Do życzeń dołączyło się część uczestników spotkania.

377.20130903-29

Data
3 września 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Masti, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20:29 - 23:12:09
Przebieg spotkania
 1. Nagranie i przekazanie do Wikimedia Commons Kolęd polskich.
 2. Podwyżka dla księgowej.
  • Opis tematu: Rozpatrzenie podania księgowej o podwyżce
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 00:57, 2 wrz 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • W krótkiej dyskusji nie padły żadne argumenty przeciw. Karol007 przywołał kilka poprzednich uchwał, w których w większości nie było wyszczególnionej pensji pracownika księgowego a jedynie ogólny koszt utrzymania pracownika biurowego, księgowej i koszty prowadzenia biura (UZ 2013-2 i UZ 2012-47), natomiast kwota była podana w 2009 roku (UZ 2009-14). Zwiększająca się ilość pracy księgowej nie pozostawiła żadnych wątpliwości co do słuszności podwyżki. Ostatecznie Zarząd podwyższył o 410 PLN netto wynagrodzenie pracownika księgowego, określając je na poziomie 1200 PLN netto (790 PLN netto dotychczas). Uchwała nr UZ 49/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Ponadto, Masti zaznaczył, że powinien podsumować dotychczasowe wydatki na utrzymywane etaty, a szybkie podsumowanie wykazało, że do końca 2013 roku zostanie wydanych ok. 51600 PLN co mieści się w przewidzianej kwocie 60000 PLN przeznaczonej na te cele w uchwale (UZ 2013-2).
 3. Wszczęcie sporu sądowego z GrafixBis.
 4. Usunięcie członków WMPL niepłacących rocznej składki.
 5. Wolne wnioski.
  1. Karol007 opisał krótko plan organizacji warsztatów fotograficznych w skansenie w Chorzowie. Zaznaczył, że konieczne będzie przyjęcie uchwały na catering podczas imprezy na kwotę ok. 400 PLN. Więcej szczegółów zostanie podanych podczas następnego spotkania Zarządu.
  2. Karol007 Zakomunikował, że wniosek o uruchomienie BIP WMPL został przyjęty i jest zielone światło do dalszych działań w tej sprawie.

378.20130910-30

Data
10 września 2013
Obecni
Karol007, Polimerek, Maikking, Masti, Aegis Maelstrom, Leinad
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18 - 23:59
 1. Usunięcie członków, którzy nie zapłacili składki
  • Opis tematu: Usunięcie członków Stow., którzy nie zapłacili składki za 2013
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 11:33, 10 wrz 2013 (CEST)[odpowiedz]
   • Po uratowaniu w ostatnim momencie dwóch osób przed skreśleniem, oraz dyskusji na temat tego, czy można ujawnić załącznik z listą nicków osób na liście do skreślenia, co wymagało sprawdzenia, czy któraś z tych osób nie zastrzegła swoich danych osobowych, została przyjęta uchwała UZ 2013-50 głosami 6/0/0
 2. Projekt Kolędy.
  • Opis tematu: Prośba o akceptację harmonogramu i budżetu projektu Kolędy.
  • Zgłaszający: Borys Kozielski
  • Powiązane spotkania Zarządu: 3 września 2013
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski
  • Borys wyjaśnił najpierw kto to będzie robił i jak. Stwierdził, że do świąt nie będzie czasu nagrać wszystkich kolęd, także będzie nagrywane tylko pierwszych 10. Następnie Aegis stwierdził, że Stowarzyszenie powinno jaśniej wyrazić czego oczekuje od tych nagrań, oraz wrócił do tematu zapisu nutowego i oddzielnych ścieżek dźwiękowych dla każdego instrumentu i wokalu. Nie był jednak w stanie określić kosztu takie zamówienia i kto by go mógł wykonać. Borys ponownie stwierdził, że jego aranżer po prostu nagrywa aranżację w studiu, modyfikując ją na miejscu i dlatego nie jest w stanie dostarczyć ścisłego zapisu nutowego rozpisanego na poszczególne instrumenty. Ze względu na późną porę oraz brak ostatecznego projektu budżetu po sugestiach Aegisa - postanowiono przegłosować projekt uchwał dotyczący tego projektu mailowo.

379.20130917-31

Data
17 września 2013
Obecni
Magalia, Polimerek, Maikking, Masti, Aegis Maelstrom, Leinad
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:33-23:36
 1. Projekt Kolędy.
  • Opis tematu: Prośba o akceptację harmonogramu i budżetu projektu Kolędy.
  • Zgłaszający: Borys Kozielski
  • Powiązane spotkania Zarządu: 3 września 2013
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski
  • Dokończenie głosowania nad uchwałą 51/2013. Wcześniej mailowo zagłosowali: Polimerek, Masti, Leinad, Maikking, Karol007, w czasie zebrania swoje głosy dodali Magalia i Aegis, także w rezultacie uchwała została przyjęta głosami 7/0/0.
 2. Projekt Kolędy II.
  • Opis tematu: Prośba o podjęcie decyzji w sprawie pozostałych 10 nagrań projektu Kolędy. Demo pierwszego nagrania
  • Zgłaszający: Borys Kozielski
  • Powiązane spotkania Zarządu: 10 września 2013
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski
  • Prośba o podjęcie decyzji w temacie pełnego uruchomienia projektu „Kolędy”. Borys przedstawił link do próbnego nagrania jednej kolędy. Aegis poprosił o wstrzymanie tej decyzji, ponieważ chciał skonsultować nagrania z osobami z zewnątrz. Jednocześnie przysłał pozostałym członkom zarządu dość długi mail, z którego wynikało, że można zrealizować za ok 2 x więcej pieniędzy nagranie kolęd w formacie zaproponowanym na poprzednim spotkaniu to znaczy z zapisem nutowym i nagraniami poszczególnych ścieżek. Borys oświadczył, że jego aranżer zgodził się oprócz ścieżki dźwiękowej podkładu dostarczyć także pliki w formacie midi. Następnie dyskutowano jakość dostarczonego próbnego nagrania – padły stwierdzenia, że jest to nagrane bardzo prosto, może trochę za prosto, ale z drugiej strony tak miało być, żeby to był materiał do ilustracji artykułów bez żadnych „wodotrysków”. Następnie przedyskutowano sprawę umowy ze studiem „Acantus” - ostatecznie ma to być umowa z przeniesieniem praw majątkowych i licencją CC-BY-SA, wg wzoru KOED. Borys zaproponował przygotowanie wstępnej wersji tej umowy i posłanie jej do Polimerka, który skonsultuje ją z Aegisem i Maikkingiem – po czy zostanie podpisana.
 3. Wolne wnioski.
  1. Polimerek zapytał się zarządu, czy w razie gdyby konferencja CEE miała się odbyć w tym roku i w związku z liczbą potencjalnych chętnych – wybrać osoby na tę konferencję bezpośrednio decyzją zarządu, czy stworzyć komisję konkursową. Nie podjęto tej decyzji ze względu na to, że nie wiadomo czy ta konferencja dojdzie ostatecznie do skutku. Szczególnie dziwny jest brak programu. Polimerek zaproponował, żeby polscy potencjalni uczestnicy wpisali w program swoje propozycje, to może to trochę rozrusza kolegów z innych krajów.
  2. Drugi wolny wniosek dotyczył ew. organizacji konferencji CEE lub Wikimedia Conference w 2014. Dyskutowano o tym, w którym z miast i czy jest szansa na znalezienie ekipy organizatorów i czy ew. zatrudnić do tego koordynatora.

380.20130924-32

Data
24 września 2013
Obecni
Magalia, Polimerek, Maikking, Masti, Aegis Maelstrom, Karol007, <Leinad>
Prowadzący
Nieustalony, ponieważ nie było zgłoszeń tematów
Czas trwania
brak oficjalnego momentu zaczęcia - pierwsze zgłoszenie wolnego wniosku miało miejsce o 21:09 - czas zakończenia: ok. 23:33 (nie było oficjalnego zamknięcia).
 1. Wolne wnioski.
  1. TarLocesilion zapytał się, kto chciałby zorganizować GDJ w tym roku - nie było odzewu.
  2. Aegis rozpoczął dyskusję nad kształtem umowy dotyczącej projektu "Kolędy". Wzór Koalicji Otwartej Edukacji okazał się mało adekwanty, - wymaga przedefiniowana pól eksploatacji i dokładniejszego zdefiniowania warunku atrybucji. Dyskutowano też nad tym, czy kolędy mają być udostępnione na licencji CC-BY-SA, czy CC-BY. Ostatecznie większość dyskutantów zgodziła się, że lepsza będzie licencja CC-BY, z warunkiem atrybucji w postaci wymienienia wszystkich współtwórców i klauzuli o finansowaniu projektu przez Stowarzyszenie. Przygotowania wstępnej wersji umowy podjął się Polimerek, umowę ma też przejrzeć Maikking.
  3. Spotkania z okazji 1 miliona artykułów w Wikipedii i jej urodzin: Polimerek wyraził smutek z powodu, że nie przygotowano żadnej większej akcji z okazji 1 miliona. Ponieważ w sobotę jest planowane spotkanie warszawskich wikipedystów (WOW) - postanowiono zafundować tort z logiem Wikipedii i napisem "1 milion". Zamówieniem tortu obiecał się zająć Masti. Przegłosowano stosowną uchwałę przyznającą na to środki: UZ 2013-52, która została przyjęta 6/0/0.
  4. Polimerek zaprezentował nową stronę z prostymi wyjaśnieniami jak składać wnioski o dofinansowanie różnych inicjatyw: Granty/dofinansowania i poprosił o ew. dokonanie poprawek. Karol stwierdził, że od dawna ma w planach zrobić ogólną stronę w duchu "gdzie się zgłosić po co". Strona Polimerka została ogólnie przyjęta z zadowoleniem.
  5. Polimerek zapytał się jak idą sprawy z uruchomieniem BIP Stowarzyszenia - Karol odpowiedział, że cały czas nad tym pracuje.
  6. Karol007 wspominał o planowanej akcji weryfikowania danych kontaktowych członków Stowarzyszenia. Karol zasugerował zrobienie formularza pdf. Polimerek zasugerował, żeby tego nie komplikować technicznie i po prostu wysłać pytania członkom Stow. mailem i tą samą drogą dostać odpowiedzi, po czym przepisać je do arkusza, w którym są przechowywane dane członków Stow. Pytania mają dotyczyć preferowanej formy kontaktu oraz tego jak członkowie oceniają działania Stow. i czego od Stow. ew. oczekują oraz w co by się chcieli ew. zaangażować. Karol obiecał przygotować wzór takiego kwestionariusza, a rozsyłką ma się zająć sekretarka.
  7. W związku z propozycją kolegów z Wikimedia DE dotyczącego wspólnego zamówienia długopisów promocyjnych z logo Wikipedii - Polimerek zapytał się, czy i ew. ile ich zamówić. Pomysł spotkał się z ogólną aprobatą, zwłaszcza, że zostało się jeszcze 1694,06 PLN z uchwały dotyczącej produkcji gadżetów (UZ 2012-60). Po dyskusji ustalono aby zamówić 1000 długopisów. Decyzję podjęto głosami 5/0/0.

381.20131001-33

Data
1 października 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Polimerek, Maikking, Masti,
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18:40 - 22:13:33
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków użytkownika Flyz1. Karol007 dyskusja 20:37, 1 paź 2013 (CEST)[odpowiedz]
 2. Wolne wnioski.
  1. Dofinansowanie spotkania w Poznaniu.
   • Opis tematu: Dofinansowanie spotkania Wikimedian w Poznaniu.
   • Zgłaszający: Maikking (dyskusja) 15:41, 1 paź 2013 (CEST)[odpowiedz]
   • Odpowiedzialny za rozliczenie: Maikking (dyskusja) 15:41, 1 paź 2013 (CEST)[odpowiedz]
   • Dofinansowanie spotkania Wikimedian w Poznaniu w dniu 5 października w Poznaniu (okazja: 1 mln haseł i 12 lat pl wiki. Kwota: do 500 PLN (realnie - ok. 300 PLN + zapas). Zwrot po przedstawieniu opłaconej FV. Maikking (dyskusja) 15:41, 1 paź 2013 (CEST)[odpowiedz]
   • Pomysł spotkał się z ogólną aprobatą członków Zarządu. Maikking zapytany Aegisa Maelstroma o liczbę osób których się spodziewają, odpowiedział, że będzie to ok. 15 osób. Budżet był liczony na 20-30 PLN za osobę. Nie było żadnych innych pytań, uchwałę nr UZ 53/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
  2. W wolnej chwili Magalia zapytała o postępy w projekcie Saska Kępa w Wikipedii. Masti nie wie nic o postępach, natomiast CLI podkreślił, że nie wydano żadnych środków na ten projekt.
  3. Na koniec Polimerk zapytał, czy ktoś planuje być na OpenGlam. Zapowiedział się tylko Masti.

382.20131015-34

Data
15 października 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Masti, Magalia, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:23 - 23:57:43
Przebieg spotkania
 1. Spotkanie CEE.
  • Opis tematu: Wygląda, że spotkanie CEE mimo wszystko dojdzie do skutku. Trzeba przyjąć uchwałę w temacie wysłania oficjalnej delegacji, ew. ustanowienia stypendium dla polskich i zagranicznych uczestników.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 00:48, 14 paź 2013 (CEST)[odpowiedz]
Na liście dyskusyjnej zgłosiło się łącznie 6 osób chętnych do udziału w konferencji CEE, która odbędzie się w dniach 14-17 listopada w Modra-Harmónia na Słowacji. Oficjalnymi delegatami Stowarzyszenia w chwili obecnej mają być Leinad i Masti, którym będą towarzyszyć dodatkowo CLI, Saper, Yarl i Lantuszka, jednak skład grupy może ulec jeszcze zmianie. Podczas spotkania omówiono i podsumowano koszty wysłania delegacji Stowarzyszenia.
 1. Konferencja ruwiki.
  • Krótki opis projektu: Składam wniosek o przyznanie mi środków na delegację na konferencje ruwiki 9-10 listopada br. w Smoleńsku w kwocie do 3000 PLN.
   Wyjazd na kolejną konferencję rosyjskojęzycznej Wikipedii będzie kontynuacją kilku poprzednich (2008, 2009, 2011, 2012). Planuję przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat książki prof. Jemielniak o życiu wirtualnych dzikich. Poprzednie wyjazdy przyniosły szereg kontaktów z osobami ze społeczności ruwiki, jak też kilka pomysłów, w tym niepodjęta do tej pory realnie idea Matecznika. Z wyjazdów składałem obszerne relacje, w tym też na żywo, co było też z żywym zainteresowaniem śledzone w naszej społeczności.
  • Link do strony projektu: Strona główna konferencji, strona rejestracji uczestników
  • Zgłaszający: Ency (dyskusja) 22:00, 14 paź 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Ency (dyskusja)
 2. Konferencja ruwiki.
  • Krótki opis projektu: Składam wniosek o przyznanie mi środków na delegację na konferencje ruwiki 9-10 listopada br. w Smoleńsku w kwocie do 4000 PLN. Zwracam się również o pomoc organizacyjną biura stowarzyszenia przy kontaktach z ew. biurem podróży.
  • Krótki opis projektu: Przyłączam się do wniosku o przyznanie mi środków na delegację na konferencje ruwiki 9-10 listopada br. w Smoleńsku w kwocie do 4000 PLN (przelot do 1500 PLN + pociąg ok. 800 PLN lub pociąg bezpośredni ok. 3000 PLN jeśli będą miejsca; plus noclegi i ew. koszt wizy białoruskiej). Planuję przygotowanie referatu o edycjach w polskiej Wikipedii w dniu 10 kwietnia 2010 r. oraz współpraca z Użytkownikiem:Ency w przygotowaniu innych elementów do programu.  « Saper // dyskusja »  20:53, 15 paź 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • Link do strony projektu: Strona główna konferencji, strona rejestracji uczestników
  • Zgłaszający:  « Saper // dyskusja »  20:53, 15 paź 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie:  « Saper // dyskusja » 
  • Punkt został przesunięty na następny tydzień.

383.20131022-35

Data
22 października 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:00 - 23:58:00
Przebieg spotkania
 1. Co dalej z BIP-em?
  • Opis tematu: Jakiś czas temu mieliśmy uruchomić BIP - co tam słychać w rzeczonej sprawie?
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 14:24, 21 paź 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • Na początek Karol007 poprosił Sapera o komentarz do zgłoszenia w bugzilli gdzie zostałą zgłoszona prośba uruchomienia dziennych zrzutów bazy danych wiki Stowarzyszenia. Saper powiedział też jakie warunki musimy spełnić by zgodnie z myślą ustawodawcy nasza wiki spełniała warunki Biuletynu. Wśród nich zostały wymienione: 1) uzupełnić menu boczne; 2) napisać instrukcję BIP; 3) uruchomić gadżet pokazujący ostatnich autorów strony; 4) wstawić logo BIPu. Podczas spotkania omówiono krótko każdą z tych kwestii i podjęto decyzję o wstawieniu loga BIPu na wszystkie strony w przestrzeni głównej, co zrobi Karol007 z pomocą swojego bota. Po ustaleniu ogólnego planu działania, w ostatniej fazie tworzenia BIPu uzupełniane będą dokumenty z ubiegłych lat, czym będzie się systematycznie zajmowała sekretarka.
 2. Warsztat fotograficzny.
  • Krótki opis projektu: Od dawna było planowane zorganizowanie warsztatu foto z zawodowym fotografem w charakterze instruktora. Pojawili się chętni na zorganizowanie takiego warsztatu.
  • Link do strony projektu: Użytkownik:Polimerek/Foto 2014 - Wiki
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 14:28, 21 paź 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • Na początku Polimerek wspomniał, że niemal cały temat został przedyskutowany za pośrednictwem listy dyskusyjnej Zarządu, gdzie zostały wyrażone opinie, o niepokojąco dużych wynagrodzeniach dla profesjonalnych fotografów. w dyskusji brał udział również Julo, który przestrzegał przed organizacją warsztatów za tak wysokie wynagrodzenie, ponieważ uważa on, że będzie z nich niewielki pożytek dla Wikipedii przy ok. 10 uczestnikach. Z Julem zgodził się Masti, który podkreślił istotę zysku dla projektów Wikimedia. Leinad wspomniał, że można podjąć próbę zrobienia tych warsztatów, ale należałoby przygotować ankietę dla uczestników, by móc realnie ocenić jakość tych warsztatów. Ostatecznym wnioskiem z dość żywiołowej dyskusji jest podjęcie próby znalezienia profesjonalistów, którzy za znacznie mniejszą kwotę zgodzą się przeprowadzić kilkudniowe warsztaty.
 3. Konferencja ruwiki.
  • Krótki opis projektu: Składam wniosek o przyznanie mi środków na delegację na konferencje ruwiki 9-10 listopada br. w Smoleńsku w kwocie do 4000 PLN. Zwracam się również o pomoc organizacyjną biura stowarzyszenia przy kontaktach z ew. biurem podróży.
  • Krótki opis projektu: Przyłączam się do wniosku o przyznanie mi środków na delegację na konferencje ruwiki 9-10 listopada br. w Smoleńsku w kwocie do 4000 PLN (przelot do 1500 PLN + pociąg ok. 800 PLN lub pociąg bezpośredni ok. 3000 PLN jeśli będą miejsca; plus noclegi i ew. koszt wizy białoruskiej). Planuję przygotowanie referatu o edycjach w polskiej Wikipedii w dniu 10 kwietnia 2010 r. oraz współpraca z Użytkownikiem:Ency w przygotowaniu innych elementów do programu.  « Saper // dyskusja »  20:53, 15 paź 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • Link do strony projektu: Strona główna konferencji, strona rejestracji uczestników
  • Zgłaszający:  « Saper // dyskusja »  20:53, 15 paź 2013 (CEST)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie:  « Saper // dyskusja » 
  • Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył na ten cel kwotę do 4000 PLN, a uchwałę nr UZ 57/2013 w tej sprawie przyjął stosunkiem głosów 5/0/1.
 4. Wolne wnioski.
  • Masti podjął temat dojazdu na konferencję WMCEE. Leinad ma korzystniejsze czasowo połączenie z Bratysławą drogą powietrzną, w związku z tym istnieje ryzyko przekroczenia sumy środków przeznaczonych na ten cel w uchwale UZ 55/2013. Ponieważ zagraniczni stypendyści prawdopodobnie nie wykorzystają wszystkich środków, więc Masti się zastanawia czy Zarząd mógłby przesunąć część środków na pokrycie ewentualnej luki w pokryciu kosztów podróży polskich uczestników. Masti ma zamiar zebrać informacje dot. podróży poszczególnych osób i oszacować koszty całkowite. Ponadto Aegis Maelstrom zwrócił uwagę, że uczestnicy jak i organizatorzy powinni dokładniej przedstawić pomysły i cele jakie chcą osiągnąć podczas konferencji i plany wystąpień. Pozostałe informacje będą dostępne na stronie Wikimedia CEE 2013.
  • Następnym poruszonym tematem były zestawy nagród dla wyróżnionych w konkursie Wiki Lubi Zabytki, jednocześnie Karol007 zakomunikował, że nie będzie dokładnie protokołował przebiegu dyskusji w tym temacie, ze względu na pojawiające się w dyskusji nazwy użytkowników osób wyróżnionych. Zdecydowano o przekazaniu gadżetów i podziękowań niektórym uczestnikom konkursu. Zarząd Stowarzyszenia zdecydował również przyznać pozaregulaminową nagrodę specjalną w wysokości 700 PLN dla Pani Barbary Maliszewskiej za szczególne zaangażowanie i wkład w ogólną liczbę zdjęć przesłanych do Konkursu. Uchwała nr UZ 58/2013 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.

384.20131119-36

Data
19 listopada 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Polimerek, Maikking, Masti,
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:00:00 - 24:00:00
Przebieg spotkania
 1. Kontynuacja projektu "Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews".
  • Opis tematu: Skończyły się pieniądze na wyjazdy do Sejmu w ramach projektu Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews. Chciałbym kontynuować projekt od początku grudnia, nie miałem niestety czasu nigdzie jeździć przez większość wakacji i w okresie od końca sierpnia do dziś. Proszę o przyznanie kwoty 2 000 PLN na uzupełnienie części budżetu "wyjazdy polityczne" i jakąś małą kwotę na internet wedle uznania, np. 100 zł. Chciałbym jeździć raz, do dwóch razy w miesiącu.
  • Zgłaszający i/lub odpowiedzialny: Plogi (dyskusja) 10:01, 16 lis 2013 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2012-39
  Zarząd wypowiedział się krytycznie na temat rezultatów projektu. Zwrócono uwagę na słabą jakość tekstów i zdjęć, oraz słabą wartość merytoryczną tekstów. Stwierdzono, że projekt jest zbyt drogi w stosunku do uzyskiwanych rezultatów. Wyrażono uznanie dla chęci poświęcania wolnego czasu przez Plogiego, jednak Zarząd odrzucił propozycję podjęcia kontynuacji projektu. Decyzję podjęto w drodze głosowania, które zamknięto stosunkiem głosów 0/5/0.
 2. Produkcja płyt CD z kolędami.
  Zwrócono uwagę na sezonową uniwersalność gadżetu. Wyrażono zaniepokojenie dot. zainteresowania nim, jednak uznano, że wcześniej czy później zostaną rozdane wszystkie egzemplarze. Propozycje wielkości zamówienia padały różne, jednak ostatecznie Zarząd podjął decyzję na produkcję 100 szt., a w przypadku wyczerpania zapasów wytłoczenie kolejnej partii. Głosowanie w tej sprawie zakończyło się wynikiem 5/0/0.
 3. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia użytkownika "Bladyniec".
  Zarząd Stowarzyszenia stosunkiem głosów 5/0/0 przyjął użytkownika "Bladyniec" w poczet członków Stowarzyszenia WMPL.
 4. Zakup nośnika danych na potrzeby utworzenia fizycznej kopii dokumentów Stowarzyszenia.
  • Opis tematu: Podczas rozmów na temat utworzenia BIP Stowarzyszenia i jego prowadzenia padła sugestia utworzenia pełnej kopii dokumentów Stowarzyszenia, przechowywanej w innym miejscu niż biuro Stowarzyszenia. Do rozważenia jest zakup pojemnego nośnika danych typu flash, który łączyłby w sobie niewielką cenę, wysoką trwałość (wyższą niż dysków magnetycznych) i pojemność.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 19:39, 19 lis 2013 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkania Zarządu/2013-IV#5 listopada
  Masti zasugerował by były to dwa dyski magnetyczne, na których wykonano by kopie zapasowe danych przechowywanych na serwerach Stowarzyszenia. Karol007 i Masti, przedstawili propozycję dwóch różnych dysków w cenie ok. 200 PLN za sztukę. Zarząd wyraził ogólne zainteresowanie utworzeniem fizycznej kopii zapasowej danych Stowarzyszenia. Masti wybierze i przedstawi Zarządowi najkorzystniejszą ofertę na najbliższym spotkaniu Zarządu.
 5. Wolne wnioski.
  Brak.

385.20131129-37

Data
26 listopada 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Polimerek, Magalia, Maikking, Masti
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:21:49 - 23:14:50
Przebieg spotkania
 1. Wynajem serwera.
  • Opis tematu: Po przyjęciu uchwały należy ustalić detale techniczne i zapotrzebowanie.
  • Zgłaszający i/lub odpowiedzialny: Masti, Saper, Leinad
  • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkania Zarządu/2013-I#5 lutego
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2013-10
   • Jest pewien problem, nasz dostawca zawiesił dostawy nowych serwerów. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, trzeba bedzie zamówić gdzie indziej.  « Saper // dyskusja »  20:42, 29 paź 2013 (CET). 30.11.2013 wygasa wynajem obecnego serwera - także trzeba pilnie podjąć decyzję co dalej. Pewnie znowu będzie trzeba wynająć na pół roku dotychczasowy. Ponieważ środki z UZ 2013-10 nie zostały wydatkowane w całości - można ew. ponieść ten koszt z tej uchwały, choć to nie będzie zgodne z jej literą, lub przyjąć nową anulującą starą i przeznaczającą środki tylko na wykupienie serwera aktualnego na pół roku. Polimerek (dyskusja) 12:20, 26 lis 2013 (CET)[odpowiedz]
    • Podczas spotkania Zarząd jednogłośnie (stosunkiem głosów 7/0/0) ustalił, że dotychczasowa umowa zostanie przedłużona o kolejne pół roku za środki z uchwały nr UZ 2013-10. W tym czasie podejmie się decyzję o zmianie dostawcy usługi, ponieważ w chwili obecnej nie można zrealizować planu wykupienia drugiego serwera. Dodatkową korzyścią ze zmiany dostawcy będzie zakończenie problemów z blokowaniem zakresów IP serwera, co powodowało wyłączanie botów uruchomionych z serwera Stowarzyszenia w różnych projektach Wikimedia. Ponadto w tym okresie planuje się znaleźć płatnego administratora, który na stałe zajmowałby się obsługą serwera. Opóźnienia w tej sprawie uruchomienia nowych serwerów wynikają z braku chętnych administratorów, którzy mogliby cały proces pilotować, a potem opiekować się nowymi serwerami. Już podczas spotkania Polimerek przedłużył umowę, wysyłając fakturę do Mastiego na kwotę 1638,29 PLN.
 2. Przegląd i oficjalne zamknięcie nieudanych projektów do końca roku, lub decyzja co z nimi.
  • Zgłaszający: (całość) Polimerek (dyskusja) 11:15, 9 lis 2013 (CET)[odpowiedz]
  • Kilka projektów finansowanych przez Stowarzyszenie wygląda na martwe lub nie przynoszące spodziewanych efektów. Dlatego z końcem roku należałoby je oficjalnie zamknąć i zakończyć ich finansowanie, oraz zażądać od osób, które dysponują elementami majątku, który miał służyć do ich realizacji aby go zwrócili do siedziby Stowarzyszenia lub ew. kontynuować te projekty, ale pod innym kierownictwem i na nieco innych zasadach. Projekty do zamknięcia można zamknąć w jednej uchwale. Do tych projektów można prawdopodobnie zaliczyć:
  • Saska Kępa - tu nie ma sprzętu, ale jest otwarta ścieżka finansowania - nie widać efektów.
   • Projekt "leży", odpowiedzialny za niego TR nie ma obecnie czasu na kontynuowanie działań. Ja zaprojektowałem tabliczki z opisami zabytków i QR kodami, ale żadna z tych tabliczek nie została wydrukowana - tak więc Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów. Moim zdaniem można zamknąć. --CLI (dyskusja) 19:17, 21 lis 2013 (CET) - czyli jest do zamknięcia[odpowiedz]
    • Podczas spotkania zdecydowano się na przeniesienie projektu do kategorii pomysłów na projekty, oraz zamknięto jego finansowanie, otwarte uchwałą UZ 2013-33.
  • Akademia Wolnych Licencji - jw. odbyły się jedne warsztaty dla pracowników TVP i nie wygląda aby to miało być kontynuowane.
   • Brak odzewu głównego organizatora - projekt do zamknięcia
    • Na początku Polimerek wspomniał, że podjął próbę nawiązania kontaktu z User:Lajsikonikiem w tej sprawie, jednak bez skutku. Aegis Maelstrom przypomniał, że Akademia Wolnych Licencji, to być jednorazowy projekt. Polimerek zauważył, że szkolenie w TVP dało pewne rezultaty, jednak nie było woli dalszego zainteresowania Akademią. Postanowiono zamknąć projekt, a Aegis Maelstrom zaproponował pozostawienie "gdzieś" informacji, że można zwracać się do Stowarzyszenia o wyjaśnienia w kwestiach licencyjnych.
  • Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews/podsumowanie - ostatni (krótki) news w ramach tego projektu jest z 27 sierpnia 2013. Ogólnie - efekt tego projektu jest taki sobie (38 newsów, kilkadziesiąt słabej jakości zdjęć) - do zwrotu jest laptop, który może przydać się do realizacji innych projektów.
   • Nie ma zbyt wielu chętnych do udziału w tym projekcie, więc myślę, że spokojnie można go zastąpić Wikigrantami przyznawanymi na pokrycie kosztów opisu konkretnych wydarzeń. --CLI (dyskusja) 19:17, 21 lis 2013 (CET). Projekt był dyskutowany na poprzednim zebraniu zarządu, ale trzeba podjąć ostateczną decyzję.[odpowiedz]
    • Temat został już omówiony podczas spotkania w pkt. 1. 19 listopada 2013 roku. Podczas tego spotkania, ostatecznie zdecydowano zamknąć projekt, jako nie przynoszący zbyt wielu efektów w stosunku do poniesionych kosztów.
  • WikiKopter - totalna porażka, do zwrotu jest nie latający kopter, który można by spróbować sprzedać przez Allegro i odzyskać choć cześć zainwestowanych w to środków.
   • Zrealizowano główną część projektu, kopter został wyremontowany i jest w pełni sprawny. Oczekuje na odbiór.
   • Podczas spotkania Karol007 i Yarl potwierdzili, że maszyna jest w pełni sprawna i znajduje się w Bytomiu. Projekt, finansowany ze środków przyznanych w uchwale nr UZ 2011-28 zmienioną uchwałą nr UZ 2011-35, został uznany za zrealizowany i podjęto decyzję o zamknięciu tej części projektu. Zdecydowano dać szansę temu projektowi - czekamy na jego pierwsze efekty w postaci zdjęć załadowanych do Commons.
  • WikiSkaner - załadowano w sumie 203 + 165 plików - ostatnie załadowane są z kwietnia tego roku. Do zwrotu jest skaner do przezroczy. Być może znajdzie się ktoś kto przejmie skaner i będzie go używał w bardziej efektywny sposób.
   • Mógłbym się tym zająć, potrzebuję tylko nieco więcej informacji na temat skanera, slajdów itd. --CLI (dyskusja) 09:43, 22 lis 2013 (CET)[odpowiedz]
    • CLI się skontaktował z Lilly M, ona skończyła skanowanie ale nie ma czasu poopisywać te zdjęcia - więc może będzie ew. stopniowo je ładować, ale nie wiadomo kiedy. W każdym razie skaner nie jest jej już potrzebny i może go oddać. CLI się podjął go wziąć i ogłosić w kawiarence Wikipedii i innych miejscach, że może robić skany - więc można kontynuować drugą część projektu.
   • W trakcie dyskusji na IRC zdecydowano kontynuować ten projekt po przekazaniu skanera do CLI. CLI ma ogłosić w kawiarence Wikipedii i innych miejscach, że dysponuje skanerem i oczekuje nadsyłania przezroczy do wikipedystów. Dyskutowano też przy okazji o innych skanerach nabytych z środków Stowarzyszenia - będącego w dyspozycji Sp5uhe (który dostał go w wyniki zgłoszenia wikigrantu), w siedzibie Stowarzyszenia i w posiadaniu Tommy Jantarka. Ze względu na brak jakichkolwiek zauważalnych efektów pracy skanera w posiadaniu sp5uhe, zdecydowano aby ten skaner wrócił do siedziby Stowarzyszenia.
  • Podaj cegłę - projekt zdaje się nawet nie wystartował - nie wydano nic na niego, ale jest otwarta ścieżka finansowania, którą należy chyba zamknąć.
   • Za projekt powinien odpowiadać Sp5uhe, ale raczej jest nieaktywny. Ja wysłałem w ciągu ostatniego miesiąca kilka książek w ramach "Dnia nowego artykułu" i mam na to faktury, które chciałbym rozliczyć. Generalnie myślę, że ta akcja jest warta kontynuowania, bo każda przesyłka to w zależności od wagi 5-15 PLN, które normalnie trzeba pokrywać z własnej kieszeni. Potrzebna jest osoba do koordynacji i ustalenie zasad rozliczenia - myślę, że mogłaby się tym zająć pani Ania. --CLI (dyskusja) 19:17, 21 lis 2013 (CET) - Do ew. kontynuacji pod ew. koordynacją Pani Ani (ale chyba tylko w kwestii zwrotu opłat od wysyłek - bo w samej Wikipedii ktoś ten projekt będzie musiał koordynować...)[odpowiedz]
   • W trakcie dyskusji na IRC sprawdzono stronę w Wikipedii, z której wynikło, że projekt jednak trwa, choć jego koordynator nie przysłał przez cały rok, żadnych rachunków za wysyłkę książek, ani nie sporządził żadnego sprawozdania finansowego, co wg uchwały przyznającej środki miało się odbywać co kwartał. W związku z propozycją CLI aby poszerzyć projekt o możliwość wysyłania książek przez każdego zdecydowano aby kontynuować projekt, przekazując zarządzanie jego finansami Pani Annie Matusiak, sekretarce stowarzyszenia.
  • Po przedyskutowaniu wszystkich projektów ujęto wnioski z dyskusji w formie uchwały UZ 2013-61, którą przegłosowano 7/0/0
 3. Wolne wnioski.
  • Brak.

386.20131203-38

Data
3 grudnia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:17:27 - 23:38:00
Przebieg spotkania
 1. Powołanie Komisji Wikigrantów na nowy okres rozliczeniowy, zmiany w Regulaminie oraz ustalenie budżetu na 2014 rok.
  • Opis tematu: Regulamin Wikigrantów w § 4. pkt. 1. zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do powołania uchwałą Komisji Wikigrantów na kolejny okres rozliczeniowy (rok 2014) nie później niż 14 dni przed zakończeniem obecnie trwającego okresu rozliczeniowego (roku 2013). Projekt Regulaminu 2014 (istota zmian).
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 19:52, 30 paź 2013 (CET), uzupełnienie do kompleksowego załatwienia Elfhelm (dyskusja) 23:34, 2 gru 2013 (CET)[odpowiedz]
   • Na początku Elfhelm przedstawił propozycję kilku ważniejszych poprawek w Regulaminie Wikigrantów: 1) podwyższenie granicy małego grantu z 150 PLN do 200 PLN; 2) określenie górnej wartości grantu (szacowanej) do 1000 PLN; 3) rezygnacja z form składania wniosków o grant za pomocą dyskusji członków Komisji oraz pocztą elektroniczną; 4) szersze dopuszczenie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej przy pełnych wnioskach z zastrzeżeniem prawa do żądania posiedzenia jawnego; 5) skrócenie czasu na złożenie odwołania z 14 do 7 dni; 6) zapisanie możliwości nałożenia na wnioskodawcę dodatkowych zobowiązań dotyczących realizacji grantu w przypadku przyjęcia w całości lub w części wniosku o grant. Ponadto propozycja zmian w Regulaminie obejmowała szereg poprawek technicznych oraz redakcyjnych. Elfhelm podkreślił, że ideą zmian jest "głównie przyjazność wnioskodawcom przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad dysponowanymi środkami". Polimerek wspomniał, że myślał nad propozycją podniesienia górnej granicy grantu do 2500 PLN, jednak pojawiły się wątpliwości, czy Komisja Wikigrantów nie zostanie obciążona wnioskami, których rozpatrywać nie powinna, a które normalnie trafiłyby do Zarządu WMPL. Ostatecznie zdecydowano się podnieść górny próg do 1500 PLN. W między czasie pojawiały się argumenty Mastiego o konieczności prowadzenia inwentaryzacji przedmiotów i rejestru środków trwałych o wartości powyżej 1500 PLN. Jednocześnie Zarząd podniósł wartość budżetu Wikigrantów z poziomu 5000 PLN w 2013 roku do 10000 PLN w 2014 roku, argumentując proporcjonalnym wzrostem do wzrostu górnej granicy szacowanej wartości Wikigrantnu, dużym wykorzystaniem środków w 2013 roku, oraz planowanym przez Komisję Wikigrantów programem promocyjnym przedsięwzięcia. Ostatnią kwestią związaną z Komisją Wikigrantó jest skład osobowy. W odpowiedzi na chęć wszystkich członków Komisji do objęcia dotychczasowych stanowisk w kolejnym okresie rozliczeniowym Wikigrantów, Zarząd Stowarzyszenia zdecydował pozostawić obecny skład osobowy Komisji. Wszystkie decyzje Zarządu w kwestii Wikigrantów zostały przyjęte w jednej uchwale nr UZ 2013-62 stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Dyskusja nad edycją konkursu "Wiki Loves Earth 2014" w Polsce?
  • Opis tematu: Punkt obecnie nie wiąże się z podjęciem decyzji, ale chciałbym poznać wstępną opinię Zarządu/społeczności na temat potencjalnego udziału Polski w konkursie Wiki Loves Earth. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska posiada pewnie zbiory danych, które mogłyby być wykorzystane w konkursie (wyszukiwarka, geoportal) a następnie mogłyby wzbogacić hasła w Wiki, podobnie jak listy zabytków. Liczę, że byłaby możliwa współpraca z GDOŚ, podobna do tej z NIDem. Być może dzięki konkursowi udałoby się uzupełnić zdjęciami artykuły z listy rezerwaty przyrody w Polsce - mamy bardzo przyzwoite stuby a zdjęć prawie wcale.
  • Zgłaszający: Yarl (dyskusja) 20:42, 2 gru 2013 (CET)[odpowiedz]
  • Pierwszymi problemami jakie wymieniono to trudność w identyfikacji fotografowanych obiektów, określenia ich lokalizacji oraz rzetelności opisywania swoich prac przez uczestników konkursu. Zwrócono uwagę na obniżające się zainteresowanie konkursem Wiki Lubi Zbytki i koniecznością organizacji alternatywnego konkursu w celu utrzymania zainteresowania konkursami organizowanymi przez Stowarzyszenie WMPL. W ogólnej dyskusji rozmawiano o konieczności odpowiedniego zatytułowania konkursu, tak aby nazwa nie kojarzyła się z zabytkami (WLZ - Wiki Lubi Zabytki, ale również WLZ - Wiki Lubi Ziemię) oraz o problemie stworzenia przemyślanego regulaminu, który maksymalnie ograniczałby możliwości nierzetelnej pracy uczestników konkursu. Jednym z pomysłów było narzucenie na uczestników obowiązku fotografowania pomników przyrody wraz z tabliczkami pomnika. Zarząd udzielił również zgody Yarlowi na rozpoczęcie i prowadzenie rozmów z GDOŚ (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska), który prawdopodobnie posiada dokładniejsze informacje o lokalizacji pomników przyrody w Polsce.
 3. Wolne wnioski.
  1. Ency zadał pytanie czy może otrzymać refundację za dwie książki pt. "Życie wirtualnych dzikich" i ich wysyłkę na wschód do HalanHul z Jakucji i jednego "uważnego słuchacza", któremu Ency podarował swój prywatny egzemplarz podczas konferencji Wikimedia Rosja, która odbyła się w dniach 9-10 listopada 2013 roku w Smoleńsku. Masti i Karol007 nie widzą przeciwwskazań, by dokonać refundacji kosztów z budżetu biura. Jednocześnie Ency podkreślił, że podczas tej konferencji zaproponował przetłumaczenie książki na język rosyjski.
  2. Aegis Maelstrom wspomniał, że rozpoczęły się zapisy na warsztaty dla członków zarządów lokalnych partnerów Fundacji Wikimedia (chaterów) w Londynie. Przewiduje się drugą edycję obok spotkania chapterów w Berlinie, ale to nic pewnego. Dodał też, że osobiście popiera kolegów z WMUK, że członkowie zarządów powinni się szkolić, natomiast nie wie, kto, kiedy i gdzie powinno być to organizowane. Pod koniec Polimerek wyraził wątpliwości co do sensu organizacji tych warsztatów, m.in. ze względu na słabo przygotowany program.

387.20131210-39

Data
10 grudnia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:14 - 00:10:01
Przebieg spotkania
 1. Użyczenie laptopa na potrzeby pisania artykułów do Wikinews.
  • Opis tematu: Proszę o użyczenie laptopa w celu bezkosztowego kontynuowania projektu Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews. Komputer ten służyłby mi do pisania artykułów do Wikinews na podstawie depesz PAPu. Obecnie nie posiadam żadnego komputera, w przypadku, gdy nie zgodzicie się na użyczenie laptopa, będę musiał zrezygnować z tego projektu i aktywnego członkostwa w Stowarzyszeniu. Przypominam, że laptop został kupiony właśnie pod kątem Wikinews. Na początek chciałbym, żebyście użyczyli ten laptop na miesiąc. Po tym czasie doszlibyście do wniosku czy jest sens kontynuowania tego, czy nie.
  • Zgłaszający: Plogi (dyskusja) 21:18, 6 gru 2013 (CET)[odpowiedz]
  • Na początku spotkania Karol007 zapytał o ramy czasowe umowy użyczenia laptopa. Plogi i Polimerek potwierdzili, że było to oświadczenie zawierające klauzulę zwrotu sprzętu na żądanie Zarządu Stowarzyszenia, a nie umowa użyczenia. Aegis Maelstrom zwrócił uwagę na nieaktywność Plogiego w Projektach Wikimedia w ostatnich miesiącach. Plogi kontrargumentując podkreślił, że w tym czasie pracował z plikami nagrań wykonanych w ramach projektu Wilamiowice. Karol007 dodał, że laptop jest potrzebny w biurze, co potwierdził Aegis Maelstrom dodając, że obecnie użytkowany przez sekretarkę jest w rozsypce. Polimerek przypomniał, że sprzęt został zakupiony do wykonania określonego projektu (Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews) i po jego zamknięciu przez Zarząd (Spotkanie Zarządu 26 listopada 2013 roku pkt. 2) powinien wrócić do biura. Polimerek wyraził swoje krytyczne zdanie na temat prób podejmowanych przez Plogiego w celu zatrzymania sprzętu w użytkowaniu i przestrzegł, że w przyszłości Zarząd powinien bardzo ostrożnie akceptować projekty, których realizacja wymaga użycia sprzętu tego typu, który jak dodał Tar Lócesilion, mogą być wysoce personalizowane. Kończąc argumentację Zarządu, Magalia dodała, że pisanie depesz z PAPu nie uzasadnia korzystania z laptopa. Po dalszej, krótkiej wymianie zdań, ustalono, że Plogi musi zwrócić laptopa do biura w grudniu, osobiście lub ubezpieczoną przesyłką kurierską na koszt biura.
 2. Wolne wnioski.
  1. Yarl przedstawił projekt strony dot. OPP Stowarzyszenia prosząc o wszelkie uwagi, tak by na następnym spotkaniu Zarządu mógł przedstawić bardziej dopracowany projekt. Karol007 zapytał, czy strona będzie dwujęzyczna, na co Masti odpowiedział, że nie ma to większego sensu, ponieważ akcja OPP skierowana jest wyłącznie do osób zdolnych przekazać nam swój 1% podatku. Yarl zauważył, że można tę strone wykorzystać do pochwalenia się akcją Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej. Wspomniano też o banerach akcji OPP w innych językach, które były wyświetlane na podstawie geolokalizacji.
  2. Polimerek przypomniał o konieczności napisania raportu dla Fundacji Wikimedia, do czego zobowiązuje nas w terminie 6 miesięcy od zakończenia zbiórki, umowa dot. pozwolenia na jej przeprowadzenie z wykorzystaniem mechanizmu MediaWiki, który umożliwia wyświetlanie banerów. Polimerek określił koniec zbiórki na początek lipca, jednak Masti zwrócił uwagę, że wpłaty spływają jeszcze w grudniu. Do wykonania raportu merytorycznego zobowiązał się Aegis Maelstrom (najlepiej z czyjąś pomocą), jego część finansową - Masti, a pomogą Polimerek oraz Wpedzich jako tłumacz. Polimerek podkreślił, że w raporcie należy się odnieść do dokumentu "Plans for 2013".
  3. Aegis Maelstrom przypomniał o szkoleniu dla członków Zarządu, które ma się odbyć w Lądku w marcu 2014 roku. Zapytał, czy ktoś z Zarządu będzie tam delegowany i czy są chętni. Aegis Maelstrom ostrożnie zachęca pomimo kosztów związanych z Lądkiem, tym bardziej, że szkolenie w Berlinie, jak się okazuje po ostatnich konsultacjach, jest niepewne. W Lądku są już miejsca zajęte, ale Aegis Maelstrom liczy, że uda się "wcisnąć" jeszcze kogoś. Polimerek sugerował wysłanie jednej osoby, i zaproponował Aegisa Maelstroma, jako najbardziej naturalny wybór, ze względu na jego największe zaangażowanie w to przedsięwzięcie. W związku z tym, zainteresowany zobowiązany został do przygotowania budżetu wyjazdu. Dodatkowo wspomniano, że organizatorzy pytali, czy "większe chaptery" mogą dofinansować szkoleniowców z własnych budżetów.
  4. Tar Lócesilion dodał na koniec, że ma zamiar skontaktować się z dyrektorem Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich na UW - prof. Paulem Garvohlem. Ze strony Profesora padła deklaracja o udostępnieniu nam sal na 20 i 70 osób, biblioteki Ośrodka, sprzętu do wideokonferencji oraz oferują mają możliwość zaproszenia znajomych zajmujących się stosunkami polsko-francuskimi. W dalszej części dyskusji nastąpiła wymiana poglądów między Tar Lócesilionem a Alanem ffm, który sceptycznie podchodzi do tego przedsięwzięcia.

388.20131217-40

Data
17 grudnia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maikking, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16:42 - 00:00:00
Przebieg spotkania
 1. Warsztat dla członków zarządu: 1-2 marca 2014, Londyn.
  • Opis tematu: Prśba o sfinansowanie udziału w warsztacie dla członków zarządów lokalnych stowarzyszeń Wikimedia w Londynie - strona na Meta
  1-2 marca 2014 odbędzie się w siedzibie Wikimedia UK pierwsze szkolenie warsztatowe dla członków zarządów lokalnych organizacji Wikimedia. Pomysł na ten warsztat wykrystalizował się na Wikimanii 2013, gdzie w związku z obserwowaną profesjonalizacją tzw. Chapterów, koniecznością rozwoju i związanymi z tymi trudnościami zgodziliśmy się, że potrzebujemy wymiany wiedzy i doświadczeń, których brakuje na Wikimaniach (poświęcoych projektom, a nie sprawom organizacyjnym), a nawet konferencjach chapterów. Uzgodniliśmy zorganizowanie przynajmniej jednego, ograniczonego liczebnie szkolenia, z prograem krojonym pod nasze potrzeby, skierowanego dla Chapterów tzw. średniej wielkości chcących osiągnąć następny etap rozwoju, przy udziale wybranych osób z WMF (w tym Darka Jemielniaka), zorganizowanego przez Chapter(y), lokalizowanego w Europie.
  Zorganizowanie takiego szkolenia zaproponowało Wikimedia UK. W lutym zostały otwarte zapisy na 20 miejsc, które rozeszły się błyskawicznie. Dzięki kontaktom z organizatorami za zgodą Tomka i Marka poprosiłem WMUK o dołączenie mnie do grupy i mam zarezerwowane miejsce.
  Warsztat ograniczony jest dla 20 + 1 członków zarządów. Podstawą programu są dwie sesje:
  1. dotycząca zarządu/nadzoru (rola zarządu w organizacji pożytku publicznego, zarząd nadzorujący a wykonawczy, relacje z pracownikami (Keith Smith / Delphine Ménard, Mike Hudson - Compass Partnership)
  2. dotyczącą zarządzania strategicznego, planowania i monitorowania postępów (Dariusz Jemielniak - FDC i Jessie Wild - WMF)
  Dodatkowe dwie sesje: wyniki badań Nicole Ebber i Kiry Kraemer (Chapters' Dialogue WMDE) oraz jak radzić sobie z wypaleniem (Delphine Ménard WMDE i Sandra Rientjes WMNL). Całość jest warsztatowa - wymaga pełnej aktywności i wkładu uczestników w trakcie wszystkich sesji.
  Koszt udziału to 50 funtów wpisowego (mającego AFAIR zapewnić posiłki w trakcie warsztatów) plus nocleg i transport. Nocleg organizatora jest kosztowny z uwagi na lokalizację biura WMUK i konieczność zapewnienia większej liczby pokoi: mając drugiego współuczestnika można próbować wynająć taniej dwójkę blisko biura, ew. rozglądać się za inną formą.
  Proponuję swój udział z uwagi na osobistą rezerwację miejsca oraz wątpliwe powtórzenie warsztatu np. w okolicach konferencji w Berlinie (do czego osobiście dążyłem i przy woli udziału naszych członków będę proponował dalej).
  P.S. Pojawia się również pytanie, czy WMPL może sfinansować udział Darka Jemielniaka. Taką pozycję można traktować jako wsparcie członka lub jako wkład we współpracę międzychapterową i pomoc innym chapterom (Dariusz jest prowadzącym jedną z sesji warsztatowych).
  Podczas spotkania usiłowano ustalić koszty wysłania jednej osoby, który szacowany jest na ok. 1500 PLN. Taką też górną granicę wskazał Polimerek, w przypadku wysyłania dwóch osób (Aegis Maelstrom i Pundit). Maikking natomiast określił granicę 4000 PLN za dwie osoby. Organizatorzy proponują bardzo drogi nocleg rzędu 120 funtów na noc na osobę. Zdecydowano, że Aegis Maelstrom poszuka tanich lotów i noclegów, dlatego kwestia określenia maksymalnej kwoty na wyjazd (dla jednej lub dwuch osób) zostanie przesunięta do czasu dokładnego określenia wydatków.
 2. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Zarządu
  • Opis tematu: Następne spotkanie Zarządu ma się odbyć 24 grudnia 2013 roku, a kolejne 31 grudnia. Z tego powodu konieczna jest zmiana terminów lub przesunięcie spotkań na styczeń 2014.
  Kolejne spotkanie Zarządu odbędzie się 30 grudnia 2013 roku i będzie ostatnim w tym roku. Jeśli spotkanie nie będzie przewidywało żadnych punktów, wówczas odbędzie się dyżur.
 3. Wolne wnioski.
  1. Karol007 wsponiał o warsztatach z edytowania Wikipedii, które wraz z Yarlem przeprowadzą 18 i 19 grudnia w X Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach. Będzie to pierwsza część szkolenia w ramach lekcji informatyki. Druga część planowana jest w połowie stycznia 2014 roku. Polimerek przypomniał, by informacje o tym szkoleniu zamieścić na stronie Wikiwarsztaty.
  2. Polimerek zapytał o stan prac nad raportem dla Fundacji Wikimedia. Prace jeszcze nie ruszyły z powodu natłoku spraw jakie ma Aegis Maelstrom oraz Masti, jednak przed końcem roku ma być już gotowy ogólny szkic raportu.

2014

389.20140107-01

Data
7 stycznia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:15 - 23:24:34
Przebieg spotkania
 1. Akcja OPP.
  • Opis tematu: Najwyższa pora wziąć się za akcję OPP - trzeba wreszcie przygotować sprawozdanie, zacząć negocjacje z Fundacją, uaktualnić stronę OPP itd.
   Piszę Sprawozdanie ogólne 2013 (proponuję do 31 grudnia 2013), będę wdzięczny za wkład merytoryczny i redakcyjny osób lepiej znających poszczególne projekty. aegis maelstrom δ 14:25, 6 sty 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 11:22, 2 sty 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Aegis Maelstrom rozpoczął pisanie sprawozdania dla Fundacji za 2013 rok. Pozostały jeszcze do napisania 4 sekcje, Masti pracuje nad rozliczeniem finansowym. Negocjacje nowej umowy z Fundacją Wikimedia dot. wykorzystania banerów w projektach Wikimedia w akcji promocyjnej OPP będą się toczyły z szefową fundrisingu, którą jest User:Lisa Gruwell po zakończeniu prac nad sprawozdaniem. Podczas spotkania mówiono również o projekcie strony OPP przygotowywanej przez Yarla ([10]) oraz konieczności aktualizacji informacji na temat projektów, ponieważ Aegis Maelstrom pisząc sprawozdanie dostrzegł, że w niektórych miejscach strony są nieaktualne.
 2. Wolne wnioski.
  1. Wolne wnioski pojawiały się podczas całego spotkania, a różne tematy przeplatały się dość często. Pierwszym było pytanie Magalii o aktywność rzecznika prasowego, który w ostatnim czasie jest mało aktywny. Wrócono do pomysłu utworzenia płatnego stanowiska. Magalia i Leinad zobowiązali się do przygotowania na najbliższe spotkanie Zarządu oferty z opisem stanowiska. Dobry kandydat powinien znać świat Wikimediów, aby móc od razu odpowiadać na pytania dziennikarzy. Padła propozycja skontaktowania się z Borysem Kozielskim z WikiRadia, by zachęć go do współpracy, jednak do czasu przygotowania pełnej oferty prawdopodobnie nie będą podejmowane żadne rozmowy.
  2. Leinad wystąpił z prośbą o dofinansowanie spotkania organizowanego z okazji Dnia Wikipedii w Poznaniu 18 stycznia 2014 roku. Zarząd przyjął uchwałę nr UZ 1/2014 przeznaczając do 500 PLN na ten cel.

390.20140114-02

Dane
14 stycznia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:48 - 23:24:34
Przebieg spotkania
 1. Zatrudnienie Koordynatora ds. Marketingu Internetowego.
  • Opis tematu: Zatrudnienie Koordynatora ds. Marketingu Internetowego (blog, social media, projekty Wikimedia) - cel: uwidocznienie działalności Stowarzyszenie Wikimedia Polska i stworzenie rozpoznawalnego źródła informacji z "pierwszej ręki" nt. Wikimediów w języku polskim. Dodatkowo opcja rozszerzenia na kwestie zarządzania kryzysem (np. reagowanie na nadzwyczaj niepochlebne informacje w mediach nt. Wikimediów). Podczas ostatniego spotkania Zarządu Leinad i Magalia zobowiązali się przygotować ofertę pracy na to stanowisko.
  • Zgłaszający: Leinad
  • Leinad i Magalia nie zdążyli dopracować oferty, dlatego temat ten zostanie przesunięty na następne spotkanie. Przy okazji odbyła się dyskusja dot. sensu samego stanowiska. Saper zaznaczył, stanowisko ds PR go nie przekonuje i zapytał czy Stowarzyszenie ma zdefiniowany problem związany z PR. Masti odpowiedział, że i to może stanowić przeszkodę do uruchomienia tego stanowiska. Powerek38 oświadczył, że nie zamierza ubiegać się o żadne płatne stanowiska w Wikimediach, natomiast może nadal pomagać w utrzymaniu aktywności profilu w ramach portalu Facebook, a w razie konieczności może z niego ustąpić. Pod koniec spotkania Leinad przedstawił krótką ale treściwą ofertę na proponowane stanowisko. Wznowiono dyskusję dot. utworzenia dwuosobowego zespołu, jednak głównym argumentem przeciw była potencjalna nieskuteczność dwóch osób. Polimerek podkreślił, że osoba na tym stanowisku musi reagować niekiedy błyskawicznie na to co dzieję się w mediach. Dyspozycyjność takiego pracownika powinna być bardzo duża, w szczególności w godzinach 8:00-17:00, bo w tych godzinach najczęściej dzwonią dziennikarze.
 2. Warszawskie Otwarte Wikispotkania.
  • Opis tematu: Chciałem poprosić o przyznanie dofinansowania Warszawskich Otwartych Wikispotkań w roku 2014. W zeszłym roku odbyło się 7 takich spotkań, sumaryczny budżet wyniósł ok. 2000 PLN (Wikimaraton/rozliczenie). W tym roku zakładam podobne koszty. Dotychczasowe spotkania zaowocowały scementowaniem środowiska warszawskich wikipedystów - na każdym zlocie pojawia się ok. 10 stałych bywalców, maksymalnie uczestniczyło 29 osób (w:Wikipedia:Wikimaraton/statystyki). Ponadto w trakcie spotkań zostało przedstawionych 7 prezentacji dotyczących działalności wikipedystów w projektach Wikimedia. Jednocześnie chciałem poprosić o przyznanie funduszy na spotkanie z okazji 13. urodzin Wikipedii, które będzie połączone z WOW #4 - być może da się to ująć w tej samej uchwale, szacuję koszty na 500 PLN (200 PLN catering, max. 200 PLN tort, 100 PLN rezerwy).
  • Zgłaszający: CLI (dyskusja) 11:11, 10 sty 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: CLI (dyskusja) 11:11, 10 sty 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Cli przedstawił uczestnikom spotkania temat. Podczas dyskusji kwotę 2000 PLN zwiększono o dodatkowy 1000 PLN, ponieważ budżet planowany jest na cały rok. Kwota ma być wykorzystana przy organizacji maksymalnie 10 spotkań podczas całego 2014 roku. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie (7/0/0) przyjął uchwałę UZ 2/2014, w której przeznaczył kwotę
 3. Prośba o dofinansowanie spotkania z okazji Dnia Wikipedii w Katowicach.
  • Opis tematu: 15 stycznia obchodzony jest Dzień Wikipedii, w związku z tym organizowane jest spotkanie śląskich Wikipedystów, które na wzór ubiegłorocznego spotkania odbędzie się 17 stycznia o godzinie 17:00 w herbaciarni Teoria przy ul. Dworcowej 13 w Katowicach. W związku z tym proszę Zarząd o dofinansowanie spotkania kwotą do 500 PLN. Środki posłużą zakupowi napojów, przekąsek i pizzy.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 17:18, 14 sty 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Karol007
  • Po bardzo krótkiej dyskusji Zarząd przyjął uchwałę UZ 3/2014, w której przeznaczył do 500 PLN na pokrycie kosztów spotkania katowickich wikimedian.
 4. Wstępne przygotowania do konferencji "Wikimania 2014" w Londynie.
  • Opis tematu: Międzynarodowa konferencja Wikimania 2014, która odbędzie się w dniach 6-10 sierpnia br. w Londynie, zbliża się wielkimi krokami. Zostały już uruchomione stypendia Fundacji Wikimedia [11]. Zarząd Stowarzyszenia powinien podjąć decyzję w sprawie swojego programu stypendialnego oraz określić ew. regulamin i skład komisji stypendialnej.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 19:27, 14 sty 2014 (CET)[odpowiedz]
 5. Wolne wnioski.

391.20140121-03

Dane; 21 stycznia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:22:46 - 23:11:41
Przebieg spotkania

Plan spotkania nie przewidywał ważnych punktów, w związku z tym w ramach zwykłego dyżuru Zarządu, można było zgłaszać wolne wnioski.

 1. Wolne wnioski.
  1. Pod koniec mocno przedłużonego posiedzenia Komisji Wikigrantów Przewodniczący zapytał Zarządu o kwestię poruszoną przez Karola007 w sprawie rozliczania faktur na kwotę przewyższającą kwotę, którą przyznała Komisja. Przykładem służył rozliczony grant nr WG 2013-27. Aegis Maelstrom zasugerował wprowadzenie w regulaminie 10% zmiany kwoty rozliczenia. Ostatecznie zasugerowano podejście zdroworozsądkowe i nie zgłoszono sprzeciwów w sprawie przygotowania poprawek w regulaminie.
  2. Plogi zapytał o termin i miejsce Konferencji Wikimedia Polska 2014. Obecnie nie jest znany czas ani miejsce organizacji jednak będą zbierane propozycje potencjalnych organizatorów. Karol007 poinformuje społeczność o możliwości składania ofert. Temat będzie kontynuowany podczas następnego spotkania Zarządu. Aegis Malestrom zapytał Leinada czy pogłoski o organizacji konferencji w Poznaniu są prawdziwe, na co otrzymał odpowiedź twierdzącą, jednak na razie są to bardzo ogólne założenia.
  3. Rozmawiano również o raporcie dla Fundacji, stanach prac nad dokumentami i rozpoczęciem rozmów w sprawie uruchomienia banerów OPP w polskojęzycznych projektach Wikimedia.
  4. Polimerek przypomniał o liście dziękczynnym dla darczyńców. Zaproponował by koszt wysłania przenieść na biuro. Na następnym spotkaniu w razie konieczności zostanie podjęta odpowiednia uchwała.
  5. Yarl poinformował, że kończy projekt strony promocyjnej zbiórki środków w ramach akcji OPP i przygotował projekt tła dla profilu Stowarzyszenia w Facebooku.
  6. Aegis Maelstrom zakomunikował, że WMUK przysłało koszt rekomendowanych noclegów, które w zależności od opcji (oszczędnej lub nie) wynosi 145 funtów lub 240 funtów za dwa dni. WMPL nie podjęło żadnej uchwały w tej sprawie, ponieważ WMUK nie przesyła konkretnych informacji co będzie dla nas kosztem a co nie. Bez tej informacji, Zarząd nie może poprawnie oszacować kosztów i podjąć ostateczną decyzję. Polimerek zasugerował Aegisowi Maelstromowi, aby na najbliższe spotkanie przygotował projekt uchwały.
  7. Aegis Maelstrom poruszył temat e-podręczników tworzonych w ramach rządowego programu "Cyfrowa Szkoła". Krzysztof Wojewodzic, wiceminister edukacji odpowiedzialny za ten projekt, zaproponował nam współpracę w postaci wyszukiwania i przygotowywania ilustracji na wolnych licencjach, które będzie można użyć w tworzonych podręcznikach. Polimerek stworzył pierwszy szkic konkursu w ramach którego odbywałyby się te prace. Ogólnie Zarząd jej przychylny współpracy jednak musi czekać na kontakt od Pana Wojewodzica.
  8. Wraz z powyższym tematem został poruszony temat współpracy z Narodowym Bakiem Polskim, Alan ffm zasugerował skupienie prac wokół artykułów dot. ekonomii w w:Wikiprojekt:Ekonomia. Aegis Maelstrom podkreślił, że w razie rozwinięcia współpracy należy bardzo pilnie kontrolować i instruować uczestników projektu. O samych planach można poczytać na załączonej w trakcie spotkania stronie internetowej w portalu http://www.thinkglobal.

392.20140128-04

Dane; 28 stycznia 2014
Obecni
Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:18 - 23:17:08
Przebieg spotkania
 1. Zatrudnienie Koordynatora ds. Marketingu Internetowego.
  • Opis tematu: Oferta pracy została już przygotowana przez Leinada i Magalię (Użytkownik:Leinad/opieka medialna), należy zdecydować o dalszych działaniach. Nadal jednak pozostaje opracowanie celów i polityki medialnej Stowarzyszenia.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 18:44, 28 sty 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkanie Zarządu 14 stycznia 2014 roku, pkt. 1.
   • Początkowo temat został przesunięty na koniec spotkania ponieważ w chwili rozpoczęcia spotkania Leinad był nieobecny. Ostatecznie, jak słusznie podkreślił Polimerek, wstrzymano procedurę rekrutacyjną na proponowane stanowisko, ponieważ nadal trwają negocjacje z Fundacją Wikimedia w sprawie banerów OPP w polskojęzycznych projektach Wikimedia. Gdy sytuacja się wyklaruje, wówczas Zarząd będzie mógł zdecydować się na poniesienie kosztów związanych z zatrudnieniem kogoś na proponowane stanowisko. Wyrażono również opinię, że zbudowanie strategii medialnej Stowarzyszenia powinno poprzedzać uruchomienie płatnego stanowiska w tym obszarze działalności Stowarzyszenia.
 2. Delegacja na spotkanie chapterów.
  • Opis tematu: Rozpoczęły się już zapisy na spotkanie chapterów w Berlinie [12]. Trzeba zdecydować o wysłaniu dwóch delegatów.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 15:36, 23 sty 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane uchwały Zarządu: 04/2014 (na bazie wstępnego preliminarza: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis)
   • Tegoroczne spotkanie chapterów w Berlinie odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia. Jako chętni zgłosili się Polimerek i Masti, natomiast Maikking otrzymał miejsce rezerwowe, gdyby któryś z delegatów nie mógł pojechać. Po oszacowaniu kosztów, Zarząd przyjął stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymuję się) uchwałę nr UZ 4/2014, przeznaczając kwotę do 3000 PLN na koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania delegatów.
 3. List do darczyńców.
  • Opis tematu: Stowarzyszenie co roku wysyła listy z podziękowaniami do części darczyńców. W tym roku również jest zamysł wysłania takiego listu. Temat został poruszony na poprzednim spotkaniu przez Polimerka. Do ustalenia pozostaje kwestia wyboru grupy darczyńców, do których będzie można wysłać list.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 20:49, 28 sty 2014 (CET)[odpowiedz]
   • Polimerek poinformował, że płyta CD z Urzędu Skarbowego wraz z arkuszem wpłat dokonanych w ramach zbiórki 1% z OPP jest już w biurze. Przypomniał też, że w zeszłym roku przyjęto kwotę 1100 PLN na ten cel i przy ustalonym progu wpłaty 50 PLN, wysłano 530 listów. Masti poinformował, że w tym roku na konto WMPL dokonano 1004 zbiorczych wpłat. Ustalono kwotę do 2000 PLN oraz dodatkowo nałożono limit 600 listów. Uchwała nr UZ 5/2014 w tej sprawie, została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymuję się).
 4. Wstępne przygotowania do Konferencji Wikimedia Polska.
  • Opis tematu: Przygotowania do corocznej Konferencji Wikimedia Polska powinny się powoli rozpoczynać. Na początek do ustalenia jest czas i miejsce. W tym celu poczyniono już pierwsze rozmowy podczas spotkania Zarządu w dniu 21 stycznia 2014 roku. Potrzebny jest dalszy plan działania i terminy realizacji. Gdy będzie znany termin Konferencji, wówczas będzie można oficjalnie rozpocząć zbieranie ofert komitetów organizacyjnych na przygotowanej stronie.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 00:51, 26 sty 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkania Zarządu/2014-I#21 stycznia
   • Początkowo zaproponowano jako termin konferencji długi weekend majowy, jednak z obawy niskiej frekwencji zdecydowano się na 9-11 maja 2014. Zgodnie z sugestiami Karola007 termin składania ofert upłynie 11 lutego 2014 o godzinie 20:00. Tego samego dnia Zarząd podejmie decyzję w sprawie lokalizacji konferencji.
 5. Wolne wnioski.
  1. Tar Lócesilion zapytał czy Komisja Wikigrantów złożyła raport za 2013 rok. Karol007 przyznał, że zapomniał wpisał do porządku spotkania. Wstępnie raport został przyjęty przez Polimerka, który złożył również podziękowania członkom Komisji za "dobrą robotę". Karol007 wprowadzi końcowe aktualizacje w rozliczeniu i podczas następnego spotkania Zarządu raz jeszcze przedstawi raport.
  2. Yarl zakomunikował, że temat Wiki Lubi Przyrodę ruszył i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) jest zainteresowana konkursem i do przyszłego tygodnia powinien mieć konkretne informacje wstępne.

393.20140204-05

Dane; 4 lutego 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:17:29 - 23:59:15
Przebieg spotkania
 1. Zmiany w regulaminie Wikigrantów.
  • Opis tematu: Podczas spotkania Zarządu w dniu 21 stycznia 2014 roku poruszono temat rozliczeń Wikigrantów na kwotę przewyższającą kwotę przyznaną przez Komisję Wikigrantów. Proponowane zmiany w regulaminie precyzują obecną praktykę i wprowadzają zmiany w sposobie raportowania postępów grantów. Prace nad zmianami jeszcze trwają (Użytkownik:Elfhelm/Regulamin).
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 01:09, 26 sty 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkania Zarządu/2014-I#21 stycznia
  • Podczas spotkania Elfhelm wyjaśnił skąd się wzięło górne ograniczenie widełek kwoty - 50 PLN. Głównym argumentem za przyjęciem tej granicy był fakt, że do tej pory w żadnym przypadku nie została ona osiągnięta, zatem uznano ją za właściwą. Ostatecznie wszystkie proponowane przez Komisję Wikigrantów poprawki zostały zaakceptowane przez Zarząd w niezmienionej formie. Uchwała nr UZ 6/2014 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Głosowanie nad sposobem głosowania nad chapterowymi przedstawicielami do Wikimedia Board.
  • Opis tematu: Trzeba zdecydować czy popieramy nowy sposób wyboru chapterowych przedstawicieli do Wikimedia Board of Trustees.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 10:55, 1 lut 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Polimerek przesłał członkom Zarządu treść strony zawierającej sposób wyboru chapterowych członków Wikimedia Board. Treść proponowanego trybu głosowania nie została ujawniona, ponieważ niektóre organizacje partnerskie Fundacji Wikimedia nie chcą by ten tryb został ujawniony przed końcem głosowania. Projekt został uznany za dobry, bez konieczności wprowadzania poprawek. Ostatecznie, zaakceptowano propozycję stosunkiem głosów 5/0/1 (wstrzymał się Maikking z powodu problemów z połączeniem internetowym i niemożliwością śledzenia całej dyskusji dot. tego punktu spotkania).
 3. Wolne wnioski.
  1. Aegis Maelstrom zaznaczył, że są problemy z komunikacją z WMUK, ponieważ początkowa obietnica wsparcia w sprawie organizacji noclegów, obecnie nie jest realizowana. Zaproponowana cena noclegów nie jest satysfakcjonująca, jednak jeśli nie będzie innego rozwiązania czy wsparcia ze strony organizatorów, to WMPL będzie musiało pokryć ten koszt. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w głosowaniu nad projektem uchwały, która zostanie sporządzona po oszacowaniu wszystkich kosztów.
  2. Aegis Maelstrom zaproponował zorganizowanie akcji "dopieszczającej edytorów". Akcja miałaby być skierowana szczególnie do osób, które nie uczestniczą znacząco w życiu społeczności na lotach, spotkaniach. W takich przypadkach trudno zdobyć koszulkę Wiki.

394.20140211-06

Dane; 11 lutego 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:55 - 22:21:32
Przebieg spotkania
 1. Wyjazd na spotkanie z GDOŚ w sprawie Wiki Lubi Przyrodę.
  • Opis tematu: Na spotkaniu 28 stycznia 2014 roku Yarl zakomunikował, że temat Wiki Lubi Przyrodę ruszył i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) jest zainteresowana konkursem. Planuje on wyjechać do Warszawy na umówione spotkanie i prosi o zwrot kosztów podróży i ew. delegację. Całość kosztów szacowana jest na 150 PLN.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 20:39, 11 lut 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: pkt. 5.2 Spotkania Zarządu z 28 stycznia 2014 roku
  • Powiązane uchwały Zarządu: Projekty Uchwał Zarządu
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Yarl
  • Polimerek zaproponował by koszty zostały rozliczone z uchwały analogicznej do uchwały nr UZ 48/2014, ponieważ wyjazd Pawła jest związany bezpośrednio z celami statutowymi Stowarzyszenia. Ostatecznie Zarząd przyjął stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymuję się) uchwałę nr UZ 7/2014 w której przeznacza kwotę do 3000 PLN na "zwroty kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia w 2014 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach".
 2. Wolne wnioski.
  1. Karol007 zgłosił wniosek o rozpatrzenie ofert dot. miejsca Konferencji Wikimedia Polska 2014. Na stronie zbierającej oferty (Konferencja Wikimedia Polska 2014/oferty) zostały zgłoszone przez ten sam zespół organizatorów 2 propozycje różniące się hotelem, w którym ma się odbyć Konferencja. Wybrano Hotel Mercure ze względu na to, że ma on dostępną salę konferencyjną. Maikking z NH2501 mają bezpośrednio z Hotelem omówić szczegóły i na następne spotkanie Zarządu zostanie przygotowana odpowiednia uchwała. Po jej przyjęciu zostanie oficjalnie ogłoszone miejsce konferencji.
  2. Aegis Maelstrom zapowiedział, że generalnie zna koszty wyjazdu do Londynu i przygotuje uchwałę na następne spotkanie.

395.20140218-07

Dane; 18 lutego 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:38 - 22:36
Przebieg spotkania
 1. Uchwała dot. czasu, miejsca, lokalizacji oraz kosztów związanych z organizacją Konferencji Wikimedia Polska 2014.
  • Opis tematu: Na stronie zbierającej oferty (Konferencja Wikimedia Polska 2014/oferty) zostały zgłoszone przez ten sam zespół organizatorów 2 propozycje różniące się hotelem, w którym ma się odbyć Konferencja. Wybrano Hotel Mercure, a Maikking z NH2501 w rozmowach z Hotelem ustalili szczegóły finansowe.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 19:07, 18 lut 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: pkt. 2.1 Spotkania Zarządu z 11 lutego 2014 roku
  • NH2501 na podstawie informacji z hotelu i kosztów zeszłorocznej konferencji, przygotował preliminarz budżetowy. Polimerek zauważył, że brakuje w nim jeszcze kosztów wycieczki/zwiedzania. Masti zaproponował zwiększenie kwoty wynikającej z preliminarza do 55 000 PLN. Po krótkiej dyskusji, kto ma być rozliczającym/dysponentem środków - przegłosowano uchwałę UZ 2014-8 głosami 5/0/0.
 2. Uchwała dotycząca delegowania Pundita i Aegisa Maelstroma na warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla członków zarządów organizacji afiliowanych przy Wikimedia Foundation
  • Opis tematu: - Aegis i Pundit mają wziąć udział w warsztatach szkoleniowe przeznaczone dla członków zarządów organizacji afiliowanych przy Wikimedia Foundation, które odbędą się 1-2 marca 2014 roku w Londynie. Są to pierwsze tego rodzaju warsztaty. Aegis ma tam być delegowany jako członek zarządu, zaś Pundit jedzie tam jako jeden z wykładowców.
  • Zgłaszający: Aegis Maelstrom
  • Aegis wyjaśnił jak skalkulował koszty Aegis Maelstrom/Szkolenie Londyn 2014. Masti zaproponował zwiększenie kwoty aby był zapas na nieoczekiwane sytuacje. Po krótkiej dyskusji przegłosowano uchwałę UZ 2014-9 głosami 5/0/0
 3. Wolne wnioski.
  • Magalia przedstawiła ideę nowego projektu Wiki Lubi Wildę, która została przyjęta entuzjastycznie. Magalia dostała zielone światło na prowadzenie rozmów z partnerami zewnętrznymi tego projektu.
  • Aegis przedstawił sytuację ze współpracą z inicjatywą Think Global 2014, głównie w kontekście tego, że wiąże się z nią kwestia płatnego edytowania czy też przygotowywania tekstów i grafik dla Wikipedii. Ogólny wniosek był taki, że Stowarzyszenie może udzielić pomocy w formie szkolenia uczestników, ale nie powinno się angażować w kwestie merytoryczne związane z tą inicjatywą.

396.20140225-08

Dane; 25 lutego 2014
Obecni
Karol007 (spóźniony), Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:21:00 - 22:51:04
Przebieg spotkania
  • Opis tematu: Przyjęcie uchwał dotyczących kosztów administracyjnych na 2014:
   • w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego, księgowej i koszty prowadzenia biura
   • w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2014
   • w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty w AZ.pl w 2014
  • Zgłaszający: Masti (dyskusja)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Masti (dyskusja)
   • Podczas spotkania przypomniano poniesione w 2013 roku koszty utrzymania etatu pracownika biurowego, księgowej i koszty prowadzenia biura, które łącznie wynosiły ok. 75 000 PLN wg uchwały nr UZ 2013-2. Ze względu na podwyżki płac sekretarki (UZ 2013-46) oraz księgowej (UZ 2013-49) koszty w 2014 roku będą odpowiednio 75 000 PLN i pozostające bez zmian koszty utrzymania biura 15 000 PLN. Masti przedstawił również aktualny stan kont, których łączna suma środków wynosi ok. 817 000 PLN. Niewyjaśniona pozostaje kwestia banerów OPP, ponieważ negocjacje utknęły w dziale prawnym Fundacji Wikimedia i od tygodnia - jak pisze Polimerek - pracownicy Fundacji milczą w tej sprawie. Makking podkreślił, że za dużo wydajemy na biuro i księgową w stosunku do przychodów, tym bardziej, że sprawa banerów jest nadal zawieszona. Ostatecznie Zarząd przyjął stosunkiem głosów 6/0/0 uchwałę nr UZ 2014-10 w tej sprawie. W kolejnym punkcie przeanalizowano koszty związane z opłatami abonamentowymi za domeny internetowe. Masti w projekcie uchwały stworzył pełna listę domen które są opłacane ze środków WMPL. W 2013 roku łączny koszt utrzymania domen wyniósł 1 923,72 PLN. W tym roku, Zarząd przyjął stosunkiem głosów 5/0/0 uchwałę nr UZ 2014-11, w której przeznaczył do 3 000 PLN na ten cel. Wyższa kwota wynika z zabezpieczenia środków w razie konieczności opłacenia nowych domen i dał dowolność podejmowania decyzji przy ich rejestrowaniu skarbnikowi Stowarzyszenia - Markowi Stelmasikowi. Ostatnią uchwałą podjętą w tym temacie przez Zarząd, jest uchwała nr UZ 2014-12, która przeznacza do 300 PLN na przedłużenie usługi poczty w AZ.pl na rok 2014. Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0.
 1. Wolne wnioski.
  1. Polimerek złożył wolny wniosek ze zgłoszenia Plogiego, w którym pytał o możliwość opłacenia umowy zlecenia prowadzącym wikiwarsztaty, w przypadku gdyby nie znaleziono chętnych wolontariuszy. Przedstawił też swój projekt: Użytkownik:Plogi/Projekt:Wikiwarsztaty, w którym proponował tego typu umowę na cykl ok. 5 wikiwarsztatatów w Zduńskiej Woli. Wyrażono opinię, że tego typu umowy byłyby niepożądanym precedensem, ponieważ inni wolontariusze również chcieliby podpisywać tego typu umowy. Polimerek przedstawił dwie opcje: a) dopuszczająca podpisanie umowy w tym projekcie i jednocześnie zawierająca prośbę do Plogiego o sprecyzowanie kosztów i podanie w jaki sposób Zarząd ma ocenić efekt jego płatnej pracy, oraz opcja b), w której następowały zwrot tylko kosztów dojazdu do miejsca prowadzenia warsztatów. Większość z obecnych członków Zarządu opowiadała się za opcją b, z ewentualnym dopuszczeniem zwrotu kosztów przejazdu. Ostatecznie zdecydowano, że możliwy jest zwrot kosztów podróży po ich precyzyjnym określeniu, natomiast całkowicie wykluczono przeznaczenie środków na umowę o dzieło.

397.20140304-09

Dane; 4 marca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18:39 - 22:51:04
Przebieg spotkania
 1. Banery OPP.
  • Opis tematu: Banery OPP - postęp w rokowaniach i kwestie techniczne.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:17, 4 mar 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Polimerek oznajmił, że zgoda Fundacji Wikimedia na wykorzystanie banerów w projektach Wikimedia na cel kampanii informacyjnej OPP została już wydana, jednak sama umowa jeszcze nie została odpisana. Kolejnym krokiem jest przygotowanie banerów i przeniesienie przygotowanej przez Yarla strony OPP pod właściwy adres. Masti zasugerował dodanie w dolnej części strony umieszczenie linku do PayPal, który został od razu dodany przez autora.
 2. Wolne wnioski.
  1. Karol007 zapytał o aktualność tematu organizacji płatnych wikiwarsztatów zaproponowanych przez Plogiego. Polimerek przekazał, że poinformował Plogiego o decyzji Zarządu, jednak nie otrzymał wiadomości zwrotnej. W związku z tym temat uznaje się za nieaktualny.
  2. Polimerek wysłał informacje dot. projektu e-podręczników (Wiki Lubi e-podręczniki - początkowo w brudnopisie), którego organizacja będzie spoczywała po stronie rządowej. Polimerek poprosił aby Zarząd dał mu wolną rękę w podejmowaniu decyzji przy ustalaniu szczegółów organizacyjnych konkursu. Zarząd przychylił się do tej prośby. Dodatkowo Polimerek zaznaczył, że będzie okazja przyjrzenia się pracy agencji PR wynajętej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  3. Aegis Maelstrom przypomniał również o projekcie współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Uczestnicy projektu chcą wejść w współpracę za wynagrodzeniem by około 300 haseł zostało przeniesionych do polskojęzycznej Wikipedii (zintegrowanych lub napisanych od nowa). Aegis Maelstrom zastanawia się jak rozwiązać kwestie sprawiedliwej rekrutacji do wykonania zlecenia i czy w ogóle będzie to możliwe. Do czasu podjęcia decyzji tej sprawie, zostaną przeprowadzone przez Aegisa Maelstroma warsztaty dla nich na SHG.
  4. Poruszony został też temat organizacji wyjazdu na konferencję Wikimania 2014 do Londynu. Aegis Maelstrom ze względu na pobyt w Londynie (sprawozdanie z pobytu ma napisać w najbliższym czasie) zwrócił uwagę na kilka szczegółów organizacyjnych o których należy pamiętać przy wysyłaniu grupy WMPL na tę konferencję. Zwrócił uwagę między innymi na sugestię podróżowania z Berlina na lotnisko London City, padła też propozycja organizacji "pre-conference" dla organizacji partnerskich Fundacji Wikimedia połączoną z szkoleniami dla członków rad/zarządów na wzór podobnych spotkań w Londynie i Berlinie.

398.20140325-10

Data
25 marca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20:54 - 23:24:34
Przebieg spotkania
 1. Konkurs Wiki Lubi E-podręczniki
  • Krótki opis projektu: Celem konkursu jest wyszukanie/modyfikacja/stworzenie od nowa ilustracji do e-podręczników tworzonych w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „e-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wzbogacenie zasobów projektów Wikimedia o edukacyjne materiały ilustracyjne powiązane tematycznie z programem nauczania w polskich szkołach publicznych.
  • Link do strony projektu: Wiki Lubi e-podręczniki
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 19:45, 19 mar 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Do dyskusji
   • Polimerek przygotował opis konkursu wraz z szacunkowym budżetem dla Stowarzyszenia, który ma się zamykać w kwocie 4000 PLN. Stowarzyszenie poniesie koszty płacy koordynatora - Yarla oraz nagrody, natomiast resztę kosztów poniesie agencja PR, która to organizuje w imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE). Strona internetowa konkursu zostanie uruchomiona z serwera Stowarzyszenia i zostanie opracowana przez Yarla. Ostatecznie Zarząd przeznaczył do 4000 PLN na organizację konkursu "Wiki Lubi e-podręczniki" jednogłośnie (stosunkiem głosów 7/0/0) przyjmując uchwałę nr UZ 13/2014 w tej sprawie.
 2. Modernizacja wystawy "Picture of the Year".
  • Opis tematu: Obecnie wystawa pt. "Picture of the Year" (Wystawa fotografii POTY) znajduje się w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 24 marca 2014 roku Yarl i Karol007 prowadzili tam Wikiszkolenie skierowane do pracowników bibliotekarzy, po szkoleniu zrobiliśmy rewizję wystawy i oceniliśmy jej stan techniczny jako zły. Plansze mocno się zużyły, są porysowane, zabrudzone, narożniki połamane i ogólnie nie wygląda to najlepiej. Duża część plansz nadaje się do wymiany. W związku z tym należy podjąć decyzję co robić w tej sytuacji, czy eksploatować wystawę jeszcze przez jakiś czas, czy dokonać jej odświeżenia, ew. w innej technologii, gwarantującej większą żywotność, lub opracować sposób jej zabezpieczenia w przyszłości.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 17:53, 25 mar 2014 (CET)[odpowiedz]
   • Karol007 i Yarl przedstawili Zarządowi zdjęcia dokumentujące duże zużycie plansz. Przyznano, że wystawa się wysłużyła i dostrzeżono, że pierwotny pomysł nie zakładał tak dużej jej eksploatacji. Uznano, że sam pomysł był dobry i opłacalny, w związku z tym wystawa zostanie przygotowana od nowa. Na następne spotkanie Zarządu Karol007 i Yarl mają przedstawić nową propozycję wyboru zdjęć. Pojawiły się też dwa pomysły: 1) zachowanie liczby plansz przy uwzględnieniu zdjęć z 2013 roku, oraz 2) przygotowanie wystawy w wersji pełnej (uzupełnianej w razie potrzeby) i wybiórczej. Zapowiedziano również przyjęcie uchwały otwierającej drogę do zamówienia nowych plansz. Polimerek zasugerował też odświeżenie tablicy informacyjnej.
 3. Wolne wnioski.
  1. Poruszono temat kończących się gadżetów, koszulek i potrzeb jakie będą generowane przez zbliżającą się Konferencję Wikimedia Polska w Poznaniu oraz Wikimanię 2014 w Londynie. Magalia po kontakcie z sekretarką napisze na listę dyskusyjną Zarządu czego najbardziej brakuje.
  2. Polimerek zapytał Zarządu czy są jakieś głosy sprzeciwu by Stowarzyszenie mogło na koszt biura zakupić wieniec dla uczczenia pamięci zmarłej 24 marca 2014 członkini WMPL Babci Hani. Zarząd przyjął propozycję w drodze konsensusu.

399.20140401-11

Dane
1 kwietnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20:21 - 23:27:04
Przebieg spotkania
 1. Odświeżenie wystawy POTY.
  • Opis tematu: Ze względu na duże wyeksploatowanie wystawy POTY, zgłoszone i omówione podczas poprzedniego spotkania Zarządu, Karol007 i Yarl na prośbę Polimerka przygotowali nową propozycję wyboru zdjęć przeznaczonych do druku. Proponuję wydrukować wszystkie zdjęcia i w zależności od potrzeb, albo wysyłać całość w miejsce wystawy, albo wersję "okrojoną". Dodatakowym plusem będzie możliwość wymiany tych które szybciej się zużyją, a sama wystawa nabierze dynamizmu.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 00:31, 26 mar 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkanie Zarządu 25 marca 2015 roku, pkt. 2
  • Powiązane uchwały Zarządu: Projekty Uchwał Zarządu
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: do ustalenia
   Na początek Karol007 poprosił zgromadzonych by zapoznali się z pomysłem na odświeżenie wystawy POTY. Niestety Karol007 nie przedstawił selekcji zdjęć, jednak dzięki ogólnej aprobacie członków Zarządu będzie mógł przedstawić nie tylko pełną listę zdjęć do druku, ale również dopilnować innych innych prac przygotowawczych. Polimerek zapytał na jakim formacie byłoby najlepiej wydrukować zdjęcia i od razu zarekomendował format A1 - Karol007 się zgodził, argumentując większą poręcznością plansz. Kolejną kwestią, którą poruszono, był materiał przeznaczony na plansze. Poprzednie tworzywo wytrzymało ponad 2 lata. Polimerek zwrócił uwagę, że największym problemem jest rysowanie powierzchni a nie ich wytrzymałość mechaniczna. Zasugerował od razu zakup dużej ilości folii bąbelkowej i staranne przeprowadzanie procesów pakowania i rozpakowywania wystawy. Wstępnie oszacowany koszt to 100 PLN od sztuki, jednak Polimerek poprosi Panią Anię - sekretarkę, by sprawdziła ceny. Jednocześnie Karol007 skontaktuje się z Awersowym by dopytać go, czy jak poprzednio (niepotwierdzone) zajmie się przygotowaniem podpisów pod zdjęcia. Dodatkowo zostanie również przygotowana nowa tablica informacyjna.
 2. Wolne wnioski.
  1. Aegis Maelstrom przeprosił Mastiego, że nie dostarczył mu faktury od WMUK, ale nadal nie dotarła do niego. Podkreślił, że gdy tylko ją otrzyma, to niezwłocznie wszystkie dokumenty wyśle.
  2. Aegis Maelstrom podkreślił problem komunikacyjny z Wikimedia Fundation w sprawie banerów związanych z akcją OPP, którą Zarząd chciałby przeprowadzić w polskojęzycznych projektach Wikimedia. Wyraził też zwątpienie w otrzymanie realnego wsparcia od chapterowych członków zarządu WMF. Masti zwrócił uwagę na coroczne pogarszanie się sytuacji komunikacyjnej w tym zakresie z pracownikami Fundacji, co wynika z dużej rotacji osób, z którymi prowadzone są rokrocznie rozmowy. Polimerek wspomniał, że w zeszłym roku rozpoczął rozmowy w listopadzie i w drugiej połowie stycznia sprawa była załatwiona, niemniej jednak 3 miesiące rozmowy trwały.
  3. Masti zakomunikował, że potrzebne jest do wniosku wizowego zaproszenie dla kolegi comp1089 na konferencję.
  4. Aegis Maelstrom zakomunikował, że operator grantu publicznej instytucji zatrudnił dwóch edytorów, którymi są: Tar Lócesilion i Yarl. Obydwaj są zaangażowani w projekt e-podręczników.

400.20140408-12

Dane
8 kwietnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18:17 - 00:32:25
Przebieg spotkania
 1. Projekt Wiki Lubi Wildę.
  • Krótki opis projektu: Projekt Wiki Lubi Wildę - zbieranie materiałów źródłowych i poprawianie haseł we współpracy z lokalną społecznością. Maraton edytowania z warsztatami i spacer fotograficzny po dzielnicy oraz montaż tabliczek z kodami QR na zabytkach wildeckich.
  • Link do strony projektu: Strona projektu
  • Zgłaszający: Magalia
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Magalia
  Na początku Maikking opisał krótko tę lokalną, dzielnicową inicjatywę. Głównym tematem dyskusji były tabliczki, ich jakość i koszt. Tabliczki wg pomysłu Wildzian będą wzorowane na projekcie teabloczkach miejskich. Ogólnie pomysł zyskał dużą aprobatę Zarządu i ostatecznie, stosunkiem głosów 7/0/0, przyjęto uchwałę nr UZ 2014-14 przeznaczając do 4000 PLN na realizację projektu.
 2. Wolne wnioski.
  1. Masti zakomunikował, że Ency pomaga załatwić sprawę wizy dla comp1089, a szacowany koszt przyjazdu do Polski na konferencję Wikimedia Polska wynosi ok. 2500-3000 PLN. Gdy sprawy formalne zostaną wyjaśnione, wówczas Zarząd będzie mógł podjąć decyzję w sprawie przyznania stypendium na przyjazd.
  2. Polimerek poprosił o pochylenie się nad sprawą stypendiów na Wikimanię 2014, która odbędzie się w dniach 6-8 sierpnia w Londynie. Sprawa banerów OPP została wyjaśniona i zbiórka zostanie przeprowadzona, w związku z tym Zarząd może planować większe wydatki w tym roku. Zaproponowano by temat omówić dokładniej na następnym spotkaniu, a za 2 tyg. podjąć decyzję w tej sprawie.
  3. Polimerek wspomniał, że banery dot. zbiórki pieniędzy w ramach OPP zostaną uruchomione w najbliższych dniach. Jednocześnie podkreślił, że wraz z Mastim podejmą próbę rozmowy z pracownikami Fundacji, by w przyszłym roku banery zostały uruchomione wcześnie. Polimerek zaznaczył, że darczyńcy widząc nadmiar środków mogą w tym roku przekazać pieniądze innym organizacjom pożytku publicznego. Karol zasugerował utworzenie rezerwy finansowej "na trudne czasy". Masti wspomniał, że mamy lokaty, jednak Polimerek doprecyzował myśl Karola007 i powiedział, że chodzi najprawdopodobniej o zamrożenie części środków z warunkiem wykorzystania w określonych okolicznościach. Zauważył też, że taką decyzję powinno podjąć Walne Zgromadzenie Członków, ponieważ Zarząd w każdej chwili może zmienić uchwałę.
  4. Flyz1 zapytał czy Zarząd przewiduje kontynuację "Wikiekspedycji kolejowej"? Odpowiedzi udzieli Polimerek, uzależniając kontynuację projektu od osób chętnych organizować to przedsięwzięcie. Dyskusja potoczyła się w stronę przypomnienia funkcjonowania projektu w przeszłości i niedociągnięć oraz większych problemów, z którymi uczestnicy się spotkali (m.in. problemy z kontaktami z PKP). Polimerek zasugerował Flyz1 przygotowanie w brudnopisie szkicu projektu. Zainteresowany przedstawił dwa warianty na organizację konkursu czy klasycznej Wikiekspedycji. Flyz1 nawiąże kontakt z Sp5uhe w tej sprawie.
  5. Polimerek wspomniał, że widział projekt niemiecko-czesko-polskiej ekspedycji po Stammtisch Oberlausitz (de:Wikipedia:Förderung/Neiße2014), której uczestnikiem jest również Yarl. Uczestnikami mają być też m.in. osoby z Openstreetmap, Wikivoyage i GLAM/WLZ.

401.20140415-13

Dane
15 kwietnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16:11 - 00:28:49
Przebieg spotkania
 1. Współpraca z innymi chapterami w zakresie "EU Policy".
  • Opis tematu: Na Wikimedia Conference 2014 zostaliśmy poproszeni aby przystąpić oficjalnie do grupy chapterów lobujących na rzecz zmian regulacji w prawie Unii Europejskiej w zakresie prawa autorskiego. Wymaga to przyjęcia oficjalnego Statement of Intent i wybrania do dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia w grupie. Patrz projekt uchwały.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 20:43, 11 kwi 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Przyjęcie deklaracji pozwoli podejmować działania na poziomie Unii Europejskiej przez Dimitara Dimitrova, który będzie lobbował na rzecz zmian zmian prawa autorskiego. List intencjonalny zawiera tematy związane z prawem panoram, materiałów wytwarzanych za pieniądze publiczne, które powinny pozostać w domenie publicznej i regulacji zapisów dot. utworów osieroconych, czyli - jak pisze Polimerek - tematów najważniejszych dla Wikimediów. Wywiązała się ogólna dyskusja na ten temat i zwrócono uwagę, że prawdopodobnie nie wszystkie materiały będą mogły trafić do domeny publicznej, ale sama idea i ogólnie sformułowane cele są ważne i zdaniem Zarządu powinny zostać wsparte przez WMPL, tym bardziej, że poparcie z naszej strony będzie wiązało się z możliwością zaangażowania się dwóch naszych przedstawicieli w prace podejmowane przez grupę. W dalszej części dyskusji Polimerek określił dwa główne zadania naszych przedstawicieli: 1) informowanie Dimitara Dimitrova o tym co jest dla nas ważne i ogólnie co się dzieje w zakresie prawa autorskiego w Polsce, oraz 2) obecność na spotkaniach grupy - zwykle nie częściej niż raz na kwartał. Aegis Maelstrom podkreślił, że można udzielić poparcia z zastrzeżeniem, że sformułowane cele opisują końcową sytuację do której chcemy dążyć, a wszelkie odstępstwa od nich powinny być "dobrze umotywowane wyższymi celami". Na przedstawiciela zgłosił się Maikking, nieśmiało Aegis Maelstrom i wywołany Tar Lócesilion, po zapoznaniu się z tematem również wyraził chęć zaangażowania się w prace grupy. Polimerek zaproponował również wymianę Przedstawiciela WMPL w KOED na osobę, która będzie zajmowała się pracą w grupie EU policy, ponieważ zakres obowiązków jest/będzie bardzo podobny. Ostatecznie Zarząd przyjął uchwałę nr UZ 2014-15, w której zadeklarował wolę przystąpienia do The Free Knowledge Advocacy Group EU i przyjęcia związanego z tym Statement of Intent i delegowania: Szymona Grabarczuka i Macieja Króla jako przedstawicieli Stowarzyszenia w w/w grupie. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Przyjęcie terminu i programu Walnego.
  • Opis tematu: Przyjęcie uchwały o terminie i programie Walnego. Patrz: projekt i projekt uchwały
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 20:34, 14 kwi 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Wywiązała się ogólna dyskusja dot. planowanych terminów Walnego Zebrania Członków oraz jego przebiegu, który jest niemal identyczny jak w latach poprzednich. Postanowiono, że ogólną dyskusję na temat Stowarzyszenia i planów działania należy przeprowadzić przed Zebraniem, aby owo można było przeprowadzić sprawniej. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zdecydował się zwołać Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań, 10 maja 2013 roku, o godz. 11:30 w pierwszym terminie, oraz 30 min później jako drugi termin w razie braku kworum. Uchwałę nr UZ 2014-16 w tej sprawie przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Program stypendialny na Wikimanię 2014.
  • Opis tematu: Zbliża się Konferencja Wikimania 2014. Podczas poprzedniego spotkania poruszono sprawę uruchomienia programu stypendialnego dla uczestników z Polski i Europy Wschodniej. Należy określić wysokość stypendiów, liczbę oraz zakres finansowania, a następnie przyjąć odpowiedni regulamin i określić ramy czasowe składania wniosków. Należy również powołać Komisję Stypendialną.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 20:50, 15 kwi 2014 (CEST)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: pkt 2.2 Spotkania Zarządu z 8 kwietnia 2014 roku
   Temat nie został odpowiednio przygotowany, aby móc podejmować wiążące decyzje. Polimerek przypomniał koszty poniesione przez Stowarzyszenie w programie stypendialnym Wikimanii 2013 - 62,199.07 PLN (polskie stypendia) oraz 14,473.00 PLN (zagraniczne stypendia). Wstępnie propozycje zakładają stworzenie 10-13 stypendiów dla osób Polski oraz 4 stypendia dla obcokrajowców. Polimerek zaproponował ogłoszenie planów WMPL, zbadanie liczby chętnych, oraz wstępne poszukiwania osób do Komisji Stypendialnej. Oszacowanie kosztów przypadnie sekretarce - Pani Ani. Jeśli się uda to przygotować, to wiążące decyzje zostaną podjęte podczas następnego spotkania Zarządu.
 4. Wolne wnioski.
  1. Polimerek zgłosił jeden wolny wniosek dot. sprawozdania OPP. System ministerialny nie jest jeszcze gotowy na ten rok, a prace nad formularzem on-line mają potrwać do końca kwietnia. Jeśli formularza nie będzie do naszego Walnego Zebrania Członków, to dokumenty trzeba będzie przygotować wg wzoru formularza merytorycznego z załącznika rozporządzenia. Dodatkowym problemem jest sposób obliczania niektórych wyników w sprawozdaniu finansowym i merytorycznym. Z doświadczenia wiadomo, że interpretacja określonych danych może być różna i prowadzić do sumowania różnych rubryk w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym.

402.20140422-14

Dane
22 kwietnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16:11 - 00:27:04
Przebieg spotkania
 1. Projekt nagrania bajek Artura Oppmana.
  • Opis tematu: Projekt jest opisany na stronie roboczej projektu.
  • Zgłaszający: Borys Kozielski (dyskusja) 20:31, 15 kwi 2014 (CEST)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski, Fundacja "Otwórz się"
   Na początku Borys zwrócił uwagę, że zostały wykonane już udane próby nagrań z dwojgiem aktorów, których efekt był znacznie lepszy niż w przypadku nagrania jednego czytającego aktora. Borys przywołał sprawozdanie Wikigrantu nr WG 2014-16 w ramach którego nagrano jednego aktora czytającego bajkę pt. "Kot w butach" Artura Oppmana. Przykładem współpracy dwóch czytających aktorów była próbka bajki pt. "Historya Stefanka co nie chciał jeść obiadu". Aegis Maelstrom przyznał, że pomysł jest ciekawy a budżet na pierwszy rzut oka rozsądny, jednak postawił oczywiste pytanie czy tego typu nagrania wyręczają wolontariuszy czy jeszcze nie. Wg niego raczej nie. Polimerek zapytał o sposób obliczania stawki dla aktora. Borys odpowiedział, że nie ma porównania z Fundacją Nowoczesna Polska, która nagrywała lektury pomijając bajki. Jak pisał, ogólnie stawki negocjowane są z aktorami na podstawie podobnych stawek lektorskich i studiów nagraniowych, jednak ma nadzieję, że uda się przeprowadzić konsultacje w tym zakresie. Zwrócono też uwagę na różnice w celach i wykonaniu projektu "Czytamy Słuchając" robionego dla osób niewidomych przez Fundację Nowoczesna Polska i w konsekwencji na różnice w kosztach nagrań. Ostatecznie Zarząd przyjmie uchwałę po otrzymaniu informacji nt. sposobu obliczania stawek dla aktorów i ich porównania w celu dokonania optymalizacji.
 2. Stypendia na Wikimanię.
  • Opis tematu: Należy zająć się kwestią stypendiów na Wikimanię jak najszybciej... Zgodnie z poprzednimi ustaleniami, zrobiłem przegląd kosztów i wychodzi max. 3000 PLN od osoby. Użytkownik:Polimerek/Wikimania 2014
  • Zgłaszający: 10:58, 22 kwi 2014 (CEST)
   Polimerek obliczył koszt wysłania do Londynu jednej osoby na 2-3 tys. PLN przy założeniu zrobienia wczesnej rezerwacji biletów lotniczych. Przedstawił różne opcje, z których największym zainteresowaniem cieszył się pomysł wynajęcia domu z sypialniami dla stypendystów WMPL. Koszt tego typu rozwiązania będzie się kształtował w granicach kosztów hostelu. Aegis Maelstrom przestrzegał by oszczędności z wynajmu domu nie zostały wykorzystane na dojazdy do centrum, bo wówczas lepiej byłoby poszukać droższego noclegu bliżej centrum. Wiele szczegółów dotyczących zakwaterowania i planów organizatorów nie jest znanych, jednak Stowarzyszenie nie może zwlekać z podejmowaniem decyzji, ponieważ z czasem koszty biletów mogą być wyższe. Po ogólnej dyskusji na tematy organizacyjne zaproponowano wysłanie 2 członków Zarządu reprezentujących Stowarzyszenie, oraz do 12 stypendystów z kraju oraz 4 obcokrajowców. Podczas spotkania zdecydowano, że skład Komisji Stypendialnej oraz regulamin będzie przygotowany do czasu najbliższego spotkania.
 3. Nowy zastępca przedstawiciela Stow. do KOED.
  • Opis tematu: W związku z małą aktywnością drugiego przedstawiciela Stow. do KOED, proponuję zmianę tej osoby na Tara. Zarówno Tar jak i Agnieszka zaakceptowali wstępnie tę zamianę.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 16:55, 22 kwi 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Zarząd jednogłośnie (6/0/0) zaakceptował kandydaturę Tar Lócesiliona jako reprezentanta WMPL w KOEDzie, którą to funkcję dotychczas pełniła Agnieszka Kwiecień.
 4. Wolne wnioski.
  1. Masti poruszył temat gadżetów na konferencję Wikimedia Polska 2014. Przedstawił szczegółowe informacje o zapotrzebowaniu na materiały promocyjne:
   • 500 sztuk toreb - mix kolorów (jeśli nie, to czarne), po ok. 4 zł/szt., wykonawca EKO-UE, w tym ok. 60 szt. na potrzeby Konferencji - ok. 2000 PLN;
   • 150 sztuk koszulek T-shirt, bawełna 150 g, 25,30 PLN netto/szt. (z folią), wykonawca: 6szpilek.pl; w tym ok. 60 na potrzeby Konferencji - ok. 3800 zł.
   • komponenty - 1000 szt. komponentu KCM37 od znaczek.pl, po 0,37 gr/szt; w tym ok. 100 szt. na potrzeby Konferencji - ok. 460 PLN.
   Łączny szacowany koszt to ok. 6260 PLN. Ostatecznie Zarząd przyjął ogólną uchwałę na materiały promocyjne, przekazując na ten cel do 7000 PLN. Uchwała nr UZ 2014-17 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0 (z datą 23 kwietnia 2014 ponieważ głosowanie odbyło się po północy).

403.20140429-15

Dane
29 kwietnia 2014
  1. Zatwierdzenie listy stypendystów na Konferencję Wikimedia Polska 2014.
   • Opis tematu: Termin składania wniosków o dofinansowanie dojazdu i zwolnienie z donacji mija 25 kwietnia 2014 roku. Do decyzji Zarządu należy przyznanie stypendium. Organizatorzy konferencji przedstawią Zarządowi niejawną listę osób, które złożyły wniosek a o decyzji każdy zostanie powiadomiony indywidualnie.
   • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 17:26, 23 kwi 2014 (CEST)[odpowiedz]
   • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2014-8
  2. Uruchomienie programu stypendialnego na Wikimanię 2014.
  3. Wolne wnioski.

404.20140506-16

Dane
6 maja 2014
  1. Router dla Poznania.
   • Opis tematu: Zakup routera WIFI z dostępem do internetu przez GSM (LTE) dla wikipedystów w Poznaniu na potrzeby prowadzenia warsztatów. Kontynuacja tematu z zeszłego tygodnia.
   • Zgłaszający: Awersowy (dyskusja) 23:06, 5 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
  2. SWMPL a rejestr umów.
   • Opis tematu: Szanowni Państwo,
   Podmiot (w tym stowarzyszenia i fundacja), który realizuje cele i zadania o charakterze publicznym lub dysponuje majątkiem publicznym jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej (wyrok NSA - II SAB 91-92/03, wyrok NSA - I OSK 1455/13, wyrok NSA - I OSK 1845/11), nawet jeżeli tylko dysponuje majątkiem publicznym (II SAB/Kr 69/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie).
   Dodatkowe istotne orzeczenia dla osób, które chciałyby bliżej poznać temat to wyrok WSA Kraków - II SAB/Kr 8/14 (sprawa z stowarzyszeniem realizującym zlecone zadanie publiczne), wyrok WSA Kraków II SAB/Kr 13/14 (sprawa Miasta w Internecie, które realizowało zlecone zadanie publiczne), wyrok WSA Warszawa II SAB/Wa 634/13 (sprawa TWIS "Obiektyw", które realizowało zlecone zadanie publiczne z FIO), wyrok WSA Warszawa II SAB/Wa 62/14 (sprawa z Fundacją Radia ZET, które nie realizowało zleconych zadań publicznych, a wyłącznie posiadało status OPP).
   Istotne jest również, w tym kontekście orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 listopada 2012 r. (II SAB/Łd 132/12), w którym podniesiono, że „organizacja pożytku publicznego, bez wątpienia jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia sprawozdań w zakresie swojej działalności oraz majątku, w tym majątku uzyskanego z przekazanego 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne, co wynika wprost z art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 ze zm.). Z kolei informacje, nie uwzględnione w powyższych sprawozdaniach, a dotyczące działalności Stowarzyszenia związanej z gospodarowaniem majątkiem publicznym podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazać również należy, iż informacje publiczne mogą być udostępniane na stronach internetowych, ale tylko wtedy można uznać, że zostały udostępnione w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdy strona internetowa będzie udostępniona w ramach urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej (art. 8 ustawy).” M.in. informacje o sposobie zagospodarowania środkami z 1% podatku stanowią informacje publiczne, co znajduje potwierdzenie przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 r. (II SA/Lu 1121/12), w którego uzasadnieniu stwierdzono, że „W ocenie sądu, żądana w niniejszej sprawie przez skarżącego informacja o rozdysponowaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na cele organizacji pożytku publicznego stanowi informację publiczną(…)”.
   Z tego względu działając na podstawie art. 61 Konstytucji RP proponuje upublicznić (na podstawie art. 8 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku) rejestru zawieranych umów z środków publicznych. Jest to coraz powszechniejsza praktyka w wielu instytucjach publicznych, także w organizacjach pozarządowych. Można tu wskazać przykładowo Fundacja Grejpfrut, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska lub Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. Rosnącą popularność wykazuje publiczny rejestr umów także wśród innych instytucji, w tym urzędów.
   W mojej ocenie taki rejestr powinien zawierać co najmniej następujące rubryki (i) numer umowy, (ii) strona umowy, (iii) przedmiot umowy, (iv) data zawarcia umowy, (v) wartość umowy.
   Chciałbym, aby trzeci sektor mógł stanowić przykład w tym zakresie w Polsce, ponieważ uważam, że jawność sprawi, że ludzie poczują, że jesteśmy wobec nich uczciwi, a poddanie się ocenie rodzi zaufanie. Będziemy w stanie bronić tych z nas, którzy na obronę zasługują, i baczniej przyglądać się tym, którzy stanowić mogą kłopot dla reputacji III sektora. W zakresie korzyści z transparentności dla trzeciego sektora m.in. z publicznego rejestru umów polecam tekst Michał Henzler, Jawność sprzyja NGO, ngo.pl 2014-03-24.
   Proszę rozpatrując niniejszy wniosek nie patrzeć tylko na SWMPL, ale także na inne organizacje dla których SWMPL mogło stać się wzorem, a przecież jawność i przejrzystość finansów jest narzędziem oceny systemu sprawowania władzy, które nakazuje postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym.
   Z nadzieją przyglądałem się od jakiegoś czasu podstronie Użytkownik:Polimerek/Rejestr_umów, ale mimo upływu czasu nie wypełniła się treścią.
   Z wyrazami szacunku, Adam Dobrawy (autor jawne.info.pl)
  3. Dofinansowanie wikiwarsztatów - 9 maja 2014.
   • Opis tematu: Kwestia dofinansowania organizacji wikiwarsztatu organizowanego w Warszawie dla grupy beneficjentów Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda - pokrycie kosztów napojów i poczęstunku dla ok. 5-10 osób. Pomieszczenie udało się zapewnić bez ponoszenia kosztów (Państwo Miasto), zapewnione są też broszury i gadżety przygotowane przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Podobne spotkanie odbyło się już w 2013 roku.
   • Zgłaszający: TR (dyskusja) 14:19, 4 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
   • Budżet: 200 PLN.
  4. Przyjęcie w poczet członków 4 wikimedian.
  5. Rozwiązanie problemu byłych członków płacących nadal składki członkowskie.
   • Opis tematu: Zaobserwowałem na koncie wpłaty członkowskie od 6 wikimedian, którzy zostali decyzją Zarządu skreśleni z listy członków Stowarzyszenia, oraz jednej osoby która wpłaciła składkę przed pierwszym przyjęciem w szeregi członków.
   • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 21:23, 6 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
   • Powiązane uchwały Zarządu: Należy wskazać konkretne uchwały. Jeśli brak, to usuń ten wiersz.
   • Odpowiedzialny za rozliczenie: Osoba, która ma zostać wpisana w treść przyjmowanej uchwały. Jeśli nie przewiduje się uchwały, usuń ten wiersz.
  6. Delegowanie dwóch członków Zarządu na Wikimanię 2014 do Londynu.
  7. Akredytacja.
   • Opis tematu: Chciałbym wziąć udział w festiwalu Life Festival Oświęcim, który odbędzie się w dniach 25-28 czerwca 2014 roku w Oświęcimiu. Będą występować m.i. Edyta Bartosiewicz, Eric Clapton, Kaliber 44 i Jamal.
   Potrzebna mi jest akredytacja. Według biura prasowego festiwalu: http://lifefestival.pl/pl/biuro-prasowe/akredytacje.html można składać wnioski od 1 marca do 23 maja. Jest problem: akredytacje nie zawierające potwierdzenia z ramienia redakcji nie będą rozpatrywane.
   Chciałbym wiec prosić o potwierdzenie mojego zgłoszenia: czyli ze Stowarzyszenie Wikimedia Polska potwierdza ze uzytkownik The Polish jest Wikipedystą.
   Wystarczyłoby ściągnąć formularz zgłoszeniowy z powyższej strony, wydrukować go, wypełnić biały prostokąt imieniem, nazwiskiem, pieczątką i podpisem przewodniczącego Stowarzyszenia Wikimedia Polska a wtedy przesłać ten zeskanowany dokument na mojego maila dawid.skalec (at) facebook (dot) com . Ja sobie go wypełnię moimi danymi.
   CLI pozwolił mi się powoływać na niego.
  8. Wolne wnioski.

405.20140510-17

Dane
10 maja 2014 (stary zarząd)
Spotkanie na żywo w hotelu Mercure ok godziny 11.30
Obecni: Polimerek, Magalia, Masti, Aegis, Leinad, Karol007, Maikking
 1. Przyjęcie nowych członków
  • Opis tematu: Przyjęcie nowych członków, w trybie na żywo na podstawie deklaracji złożonych w czasie pierwszego dnia Konferencji Wikimedia Polska 2014 lub niedawno dosłanych. Zarząd przyjął jednogłośnie następujących członków Bonvol, Cantucci, Einsbor, Klapi, Plushy, Sebk., Tomasz Raburski.