Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2014-III

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

415.20140701-27

Data
1 lipca 2014
 1. Wiki Lubi Zabytki.
  • Opis tematu: Przyjęcie uchwały na budżet i regulamin Wiki Lubi Zabytki. Projekt budżetu: [1], projekt zmian w regulaminie [2].
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 16:13, 1 lip 2014 (CEST)
 2. Wolne wnioski.

416.20140708-28

Data
8 lipca 2014
  1. українська Вікіконференція 2014.
   • Krótki opis projektu: Konferencja Wikimedia Ukraina, 26-27 lipca 2014. Proszę o zarezerwowanie do około 2000 zł na to przedsięwzięcie (na dziś koszt biletu z Wrocławia do Kijowa tam i z powrotem wynosi niespełna 1300 zł, do tego doliczyć trzeba zakwaterowanie i wyżywienie), ale ponieważ organizacja Konferencji przez ukraińskich kolegów przeciąga się, to bilet wykupić będzie można dopiero za kilka dni, kiedy będzie już 100% pewności, że przedsięwzięcie to powiedzie się; wówczas koszt biletu może być wyższy. Nie wiadomo też jeszcze, czy organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie.
   • Link do strony projektu: Вікіконференція 2014 (w języku polskim)
   • Zgłaszający: Julo (dyskusja)
   • Odpowiedzialny za rozliczenie: Julo (dyskusja)
  2. Zatrudnienie specjalistów GLAM i PR.
   • Opis tematu: Stowarzyszenie Wikimedia Polska na walnym Zebraniu 10 maja 2014 dało „zielone światło” na zatrudnienie specjalisty do kontaktów z instytucjami GLAM oraz do kontaktów z mediami i prowadzenia aktywnej polityki medialnej projektów Wikimedia. Pod adresami Oferta pracy - opieka medialna oraz Oferta pracy - GLAM znajdują się szkice ogłoszeń rekrutacyjnych na te dwa stanowiska. Na spotkaniu chciałbym te dwa ogłoszenia dopracować i uzyskać akceptację reszty Zarządu na uruchomienie procesów rekrutacyjnych – przyjmowanie zgłoszeń przez około miesiąc, rozmowy rekrutacyjne w 2. połowie sierpnia, nowi pracownicy mogliby rozpocząć współpracę z SWMPL od września.
   • Zgłaszający: Wojciech Pędzich
   • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkanie Zarządu na żywo w Łodzi, 27-29 czerwca 2014
   • Odpowiedzialny za przeprowadzenie: Wojciech Pędzich
  3. Wolne wnioski.

417.20140715-29

Data
15 lipca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007
Czas trwania
21:08:12 - 23:35:23
Przebieg spotkania
 1. Zmiana odpowiedzialności rozliczenia uchwały nr UZ 38/2014.
  • Opis tematu: Podczas ostatniego spotkania Zarządu Zarząd przyjął uchwałę związaną z pokryciem kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Ukraina 2014 Juliusza Zielińskiego. Na liście dyskusyjnej Zarządu wyrażono wątpliwość, czy w związku z pełnioną przezeń funkcją nadzorczą, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien być obciążany obowiązkiem rozliczania uchwały, czy też powinien zachować pełną niezależność i neutralność w stosunku do kontrolowanych działań Zarządu WMPL. Podczas spotkania należy rozwiać wątpliwości lub przyjąć proponowaną korektę zapisu.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 20:38, 15 lip 2014 (CEST)
  • Powiązane spotkania Zarządu: 8 lipca 2014 roku
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2014-38
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Marek Stelmasik
   Podczas spotkania Julo zaznaczył, że zmiana zapisu byłaby dla niego ułatwieniem, ponieważ zdejmowałoby z niego wszelką odpowiedzialność, ale dodał, że nie uważa takiego "ułatwienia" za racjonalne, bo skomplikowałoby procedury mastiemu i biuru Stowarzyszenia. Zwrócono uwagę, że dotychczasowy zapis mówi o odpowiedzialności za rozliczenie, a nie za dysponowanie. Masti podkreślił również to, że każdy wyjeżdżający ma obowiązek rozliczenia się z kosztów wyjazdu w celu otrzymania zwrotu. Ostatecznie Zarząd postanowił nie zmieniać wcześniejszego postanowienia.
 2. Wniosek o wsparcie wyprawy "Wikiwyprawa 2015".
  • Krótki opis projektu: Proponowany projekt to wyprawa z Pekinu do Warszawy, której celem będzie zbieranie materiałów do projektów wiki: Commons i Podróże ale i promocja idei wolnej wiedzy i licencji w 12 krajach na 2 kontynentach. Szczegółowy opis na stronie projektu.
  • Link do strony projektu: Wikiwyprawa 2015
  • Zgłaszający: Jan Wożnica (W0zny)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Jan Woźnica
   Na początku zwrócono uwagę na niekorzystny stosunek kosztów do uzyskanych zdjęć. Wskazano "zysk" na poziomie 500 unikatowych zdjęć co przy kosztach przekraczających 20 tys. PLN nie jest dużą liczbą. Poproszono o uzupełnienie wniosku o brakuje szczegóły dotyczące trasy przejazdu, listy obiektów, kontaktu z mediami i ogólnego zarysu zamierzeń promocyjnych. Zaproponowano również by zwrócić większą uwagę na Polonię mieszkającą wzdłuż trasy przejazdu. W0zny wspomniał, że będą dokonywane próby kontaktu z rodakami. Po dopracowaniu szczegółów temat zostanie ponownie rozpatrzony podczas spotkania Zarządu.
 3. Wolne wnioski.
  1. Wpedzich rozpoczął rekrutację na stanowiska koordynatora GLAM i ka prasowego. Podczas spotkania usiłowano określić warunki zatrudnienia, a w szczególności wymiar czasu pracy i wynagrodzenie. Czas pracy określono na 20 godzin tygodniowo dla każdego stanowiska oraz wynagrodzenie na poziomie 1/2 średniej krajowej. Ponieważ pod koniec spotkania Maikking opuścił spotkanie, nie można było sprawdzić poprawności proponowanego zapisu w uchwale z punktu widzenia prawnika. Postanowiono odłożyć podjęcie ostatecznej decyzji do następnego spotkania Zarządu.
  2. Aegis Maelstrom poinformował, ze zgodnie z zapowiedzią prosi o sfinansowanie ubezpieczenia i biletu metra z lotniska do centrum Londynu podczas Wikimanii 2014. Jego pakiet tego nie obejmuje, a koszt szacuje na ok. 150 PLN. Temat ten zostanie omówiony szczegółowo podczas najbliższego spotkania Zarządu.

418.20140722-30

Data
22 lipca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007
Czas trwania
21:14 - 23:30
Przebieg spotkania
 1. Wikikopter.
  • Opis tematu: Trzeba podjąć decyzję o konkretnym "deadline" dla projektu WikiKopter. Minął już prawie rok od przekazania koptera osobie, która miała go uruchomić, nie ma jednak żadnego dotąd widocznego efektu. W związku z tym proponuję przyjąć, że jak do 15 sierpnia 2014 nie będzie w sprawie żadnych efektów, zarządzić zamknięcie projektu, odnotować fakt jego porażki a sprzęt sprzedać przez dowolny serwis aukcyjny, aby odzyskać choć część zainwestowanych w to środków.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:17, 21 lip 2014 (CEST)
  • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkania_Zarządu/2013-III#30_lipca, Spotkania_Zarządu/2013-IV#26_listopada
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2011-35
   Podczas spotkania zdecydowano, że Karol007 skontaktuje się z osobą będącą w posiadaniu koptera i poprosi o zwrot sprzętu do 1 sierpnia. Masti zwrócił uwagę, że kopter się zestarzał i dużo stracił na wartości, poprosił również Yarla o specyfikację sprzętu. Polimerek zwrócił uwagę, że sprzęt nie działa, ponieważ nie ma informacji czy jest w stanie fotografować z powietrza. Po ściągnięciu sprzętu do biura będą podejmowane dalsze decyzje.
 2. Wolne wnioski.
  1. Yarl wspomniał, że rozmawiał z Ewą Caban na temat konkursu "Wiki Lubi Zabytki", która zaproponowała napisanie wniosku o patronat marszałka woj. śląskiego. Przedstawił też proponowany wzór dokumentu. Yarl poprosił Zarząd o udzielenie zgody na podejmowanie decyzji w tej sprawie, która została mu udzielona.
  2. Przedyskutowano temat uchwał związanych z rozpoczęciem rekrutacji na płatne stanowisko koordynatora GLAM oraz rzecznika prasowego. Uchwały miały być sprawdzone przez Maikkinga jednak na wskutek błędu Karola007 zostały usunięte ze strony projektów uchwał. Maikking wskazał nieścisłości w uchwałach, m.in o braku informacji dot. źródła (daty) minimalnej średniej krajowej.

419.20140719-31

Data
29 lipca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:05 - 23:27
Przebieg spotkania
 1. Nagroda dodatkowa w konkursie Wiki Lubi Zabytki 2014.
  • Opis tematu: Zgodnie z dyskusją w Łodzi. W związku z dostrzeżonym problemem wartościowych zabytków, które wciąż nie posiadają fotografii, jako jedyny praktyczny pomysł pojawiła się dodatkowa nagroda za (np. najlepsze zdjęcie) zabytku z krótkiej listy zabytków. Pomysł ten został zapisany w regulaminie konkursu § 13 c) jako zdjęcia z listy Zapotrzebowanie specjalne. Niestety, ta lista musi być zrobiona do 1 sierpnia, a jeszcze jej nie mamy. Lista taka nie może być niestety zbyt długa, byśmy mogli ją obrobić. Praca nad listą tutaj.
  • Zgłaszający: Aegis Maelstrom
   Aegis wyraził zaniepokojenie brakiem rzeczonej listy i przygotował stronę, na której by ta lista miała się pojawić. Yarl oświadczył, że lista powstanie półautomatycznie i nie ma sensu jej robić ręcznie. Polimerek stwierdził, że to jest problem techniczny do rozwiązania przez Yarla i zarząd nie musi tu o niczym decydować. Aegis wyraził niepokój czy Yarl zdąży.
 2. Uchwała dot. wyjazdu Aegisa Maelstroma do Londynu na Wikimanię 2014.
  • Opis tematu: Dyskusja i ew. przyjęcie uchwały dotyczącej wyjazdu Aegisa na Wikimanię. Chodzi o dofinansowanie wydatków omawianych na poprzednich zebraniach. UZ 39/2014
  • Zgłaszający: Za pomocą Prezesa, Aegis Maelstrom
   Wpędzich wyraził wątpliwość, czy uchwała nie jest sprzeczna z regulaminem stypendiów na Wikimanię przyjętym poprzednią uchwałą. Polimerek stwierdził, że regulamin dotyczy stypendiów, natomiast to nie blokuje możliwości przyznania dodatkowych środków co już raz miało miejsce: delegacja Mastiego i Polimerka jako przedstawicieli WMPL. Następnie dyskutowano długo czy zapis regulaminowy stypendium działa na wszelkie dofinansowania wyjazdów na Wikimanię czy tylko przyznawanych w ramach stypendiów. Opinie były podzielone. Po dyskusji przeprowadzono głosowanie nad uchwałą UZ 2014-39. Za głosowali: Polimerek, Masti, Karol, przeciw: Maikking i Wpędzich, Maire się wstrzymała, Aegis nie głosował. W efekcie uchwała przeszła głosami: 3/2/1
 3. Rozmowa na temat Dnia Domeny Publicznej 2015.
  • Opis tematu: Jest jeszcze pięć miesięcy, ale jeśli chcemy zaprezentować coś nowego w tym dniu i rozważyć nasz udział, musimy zacząć teraz. 1 stycznia 2015 r. będziemy świętować nie tylko uwolnienie dzieł K.K.Baczyńskiego i innych Kolumbów, ale i malarstwa Edwarda Muncha i Wasyla Kandinskiego. Więcej w opracowaniu tutaj.
  • Zgłaszający: Aegis Maelstrom
   Aegis zgłosił pomysł na obchody Dnia Domeny publicznej: nagranie poezji K.K. Baczyńskiego. Polimerek stwierdził, że te obchody organizuje tradycyjnie KOED i że jeszcze nie rozpoczęto w ramach KOED dyskusji na ten temat - ma to zwykle miejsce w okolicach września i że nie ma sensu robić konkurencji wspólnym obchodom. Aegis stwierdził, że jednak warto już teraz zbierać pomysły i wskazał stronę: [3] jako miejsce do gromadzenia takich pomysłów.
  • Przyjęcie uchwał zatrudnieniowych.
  • Opis tematu: Ostateczne przyjęcie uchwał zatrudnieniowych: UZ 40/2014 i UZ 41/2014
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 20:47, 27 lip 2014 (CEST)
   Jako, że sprawa była już wcześniej dyskutowana, zapytano tylko Maikkinga, czy wszystko jest OK od strony prawnej. Po uzyskaniu informacji, że tak, przeprowadzono głosowanie. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie: 7/0/0, Już po głosowaniu Julo wyraził wątpliwość co do tego, że w uchwałach wysokość oferowanych zarobków określono słowem "około". Wyjaśniono jednak, że to zostawia pewną swobodę rekruterowi, a całkowicie tej kwoty pominąć w uchwałach nie można, bo musi być ogólnie przynajmniej określony koszt tego zatrudnienia.
 4. Wolne wnioski.
  • Wpędzich rzucił pomysł aby jako jeden z gadżetów promocyjnych zrobić pocztówkę o tematyce Wikimedyjnej i wykorzystać je do wysyłki podziękowań darczyńcom OPP. Polimerek stwierdził, że to ryzykowne wizerunkowo, bo darczyńcy nie lubią jak się ich środki w ten sposób wykorzystuje. Zaproponowano aby w takim razie wysyłkę i pocztówki opłacić z środków poza-OPP lub znaleźć na to sponsora.
  • Julo zaproponował aby kwota zaoszczędzona z jego wyjazdu na Ukrainę przeznaczyć na działalność Wikimedia Ukraina. Polimerek stwierdził jednak, że to będzie kłopotliwe księgowo i że WMUA ma środku z grantów Fundacji Wikimedia i że jeśli im brakuje - to mogli lepiej sformułować budżet tych grantów. Julo zaproponował aby przynajmniej opłacić nocleg w hotelu, ale tu się okazało, że WMUA już to opłaciła i będzie trudno teraz przygotować fakturę na Stowarzyszenie, a bez niej nie ma jak za to zapłacić.
  • Wpędzich zaproponował aby kogoś wysłać na konferencję "Państwo a Gospodarka", gdzie by można wpleść jakiś temat wikimedyjny. Polimerek stwierdził, że należy po prostu przygotować i zgłosić wniosek o taki wyjazd do zarządu zgodnie z przyjętymi zasadami zgłaszania takich wniosków.
  • Wpędzich zaproponował aby przygotować oficjalną stopkę maili wysyłanych z adresów "wikimedia.pl". Polimerek zaprotestował aby to był html i żeby ew. przygotować stopkę vcf. Następnie dyskutowano nad wyższością jednego typu stopek nad drugimi.
  • Na koniec przedyskutowano kwestię kolejnego terminu spotkania zarządu - i ustalono, że następne będzie dopiero w połowie sierpnia, ze względu na wyjazd członków zarządu na Wikimanię.

20140805

Data
5 sierpnia 2014

[Spotkanie się nie odbyło ze względu na Wikimanię]

20140812

Data
12 sierpnia 2014

[Spotkanie się nie odbyło ze względu na Wikimanię]

420.20140819-32

Data
19 sierpnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007
Czas trwania
21:15:02 - 23:29:11 (zamknięte przez Polimerka)
Przebieg spotkania
 1. Konferencja Ruwiki.
  • Krótki opis projektu: Składam wniosek o przyznanie mi środków na delegację na konferencje ruwiki 13-14 września br. w Moskwie w kwocie do 3500,- zł
   Wyjazd na kolejną konferencję rosyjskojęzycznej Wikipedii będzie kontynuacją kilku poprzednich (2008, 2009, 2011, 2012, 2013). Planuję przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat żywo dyskutowanego materiału Karola Karolusa o śmierci W., naukowców vs. W. oraz tez (odwołanych) nt. racji bytu W. w państwach Orientu (za zaliczeniem do niego Rosji), jak też o losach mich pomysłów na styku naszych wikipedii. Poprzednie wyjazdy przyniosły szereg kontaktów z osobami ze społeczności ruwiki. Z wyjazdów składałem obszerne relacje (2008, 2012, 2013), w tym też na żywo, co było równie żywo śledzone w naszej społeczności.
   Wnioskowana kwota jest trochę wyższa niż w ubiegłych latach, bo wprawdzie przelot na teraz to ok. 1000 zł, ale nie wiem czy uda się jak poprzednio bywało obejść bez hotelu.
  • Link do strony projektu: strona główna konferencji (ros.), strona rejestracji uczestników (ros.)
  • Zgłaszający: Ency (dyskusja) 22:29, 4 sie 2014 (CEST)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Ency (dyskusja) 22:29, 4 sie 2014 (CEST)
   Podczas spotkania nie rozwinęła się długa dyskusja. Propozycja Encego jest podparta jego wcześniejszym uczestnictwem w tej konferencji, z której wykonywał relacje bieżące oraz pełne sprawozdania podsumowujące. Uchwała nr UZ 42/2014 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0, przeznaczając do 3500,00 PLN na ten cel.
 2. Przeznaczenie niewykorzystanej puli na Konferencję w Kijowie.
  • Opis tematu: Uchwała, mająca na celu przekazanie niewykorzystanej części puli przeznaczonej na Konferencję w Kijowie (UZ 38/2014 przeznaczyła 2000 zł) na wsparcie Stowarzyszenia WM.UA. Delegacja kosztowała łącznie 1628,91 zł, bo to strona ukraińska sfinansowała hotel. Pozostałą kwotę - 371,09 zł - można by im przesłać, refundując de facto dwie doby, za które zapłacili w hotelu (wg cennika hotelu, jedna doba kosztuje 860 UAH, czyli nieco ponad 200 zł).
  • Zgłaszający: Julo
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 38/2014
   Na początku zwrócono uwagę na to, że temat był już omawiany jednak nie została podjęta ostateczna decyzja. Podczas aktualnej dyskusji przypomniano, że polskie prawo nie zezwala na przekazywanie środków publicznych. Bez żadnego dowodu poświadczającego poniesione koszty Zarząd nie podejmie decyzji o przekazaniu darowizny dla WMUA. Ostatecznie Zarząd jednogłośnie odrzucił wniosek podczas głosowania, w które zakończyło się stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Druga dyskusja nad projektem Wikiwyprawa 2015.
  • Krótki opis projektu: Drugie podjejście do tematu projektu Wikiwyprawy 2015. Po poprzedniej dyskusji opis projektu został dopracowany, uzupełniony i zyskał rozbudowany opis. Modyfikaje poszły w kierunku zaproponowanym przez zarząd, została opracowana lista obiektów i miejsc planowanych do udokumentowania, dodana została rownież ramowa mapa trasy, największy nacisk został położony na zagadnienia związane z obecnościa i działalnościa polaków w azji centralnej i na południowym kaukazie. Zwiekszono czterokrotnie deklarowana minimalna ilość planowanych do dodania zdjęć.
  • Link do strony projektu: http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiwyprawa_2015
  • Zgłaszający: w0zny
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: w0zny
   Wniosek został rozbudowany, uzupełniony został program wyprawy, przygotowano również listę obiektów będących celem wyprawy, również budżet projektu został wyraźnie zmniejszony. Polimerek wspomniał, że zwrócił uwagę W0zny'emu, że ze względu na różnice w nazewnictwie nie sprawdzono dokładnie zasobów Wikimedia Commons pod kątem istniejących już zdjęć. Po poprawkach wyraził opinię, że obecny opis projektu robi wrażenie i koszty są porównywalne do Wikiekspedycji. Zwrócono uwagę na brak informacji o wykorzystywanym sprzęcie fotograficznym i trudno będzie ocenić jakość planowanych fotografii. Podkreślono problemy z rozliczeniem poniesionych kosztów ze względu na konieczność używania niewymienialnych walut podczas przejazdu przez niektóre tereny oraz różnice w sposobie fakturowania, które mogą się znacznie różnić od wymaganych w Polsce. Alan ffm zapyał, czy ktoś się zastanawiał nad wolnością panoramy w poszczególnych krajach powołując się na zestawienie graficzne opublikowane w Wikimedia Commons (File:Freedom_of_Panorama_world_map.png). Nie chcąc zagłębiać się w szczegóły, Zarząd zaakceptował wniosek podczas głosowania, które zakończyło się stosunkiem głosów 6/0/1 (Maire się wstrzymała). W dalszym ciągu należy dopracować wiele szczegółów, które będą uzgadniane z pomocą Polimerka i Mastiego.
 4. Rekrutacja, etap drugi.
  • Opis tematu: Kolejny etap rekrutacji na stanowiska koordynatora GLAM i opiekuna medialnego - rozmowy kwalifikacyjne. Przyjmowanie CV zamykam 15 sierpnia, wtedy też chciałbym sporządzić krótką listę kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne najchętniej 30-31 sierpnia w Warszawie. Trzeba byłoby zarezerwować jakąś miejscówkę (MiTO? przestrzeń coworkingowa?) ewentualnie pomysleć nad jakimś noclegiem.
  • Zgłaszający: Wojciech Pędzich
  • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkanie na żywo w Łodzi 27-29 czerwca, 8 lipca pkt. 2, 15 lipca wolne wnioski, 29 lipca
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ-40/2014, UZ-41/2014
  • Odpowiedzialny za wykonanie: Wojciech Pędzich, potencjalnie też Tomasz Ganicz, Marek Stelmasik
   Wpedzich poinformował, że członkowie Zarządu otrzymali informację dot. kandydatów drogą elektroniczną z podziałem na stanowiska, z czego jeden z kandydatów nie określił na którym ze stanowisk chciałby pracować. Polimerek podkreślił, że to kandydat sam musi się określić jakie stanowisko jest dla niego odpowiednie. Polimerek powiedział Wpedzichowi, że lista trafiła za późno na skrzynki pocztowe aby można było dzisiaj dokonać wyboru i uszczuplić listę osób. Zasugerował aby ustalić dziś konkretną procedurę wyboru osób, które zostaną zaproszone na rozmowę. Zaproponowano ok. 2 dni na zapoznanie się z kandydatami przez członków Zarządu, następnie każdy członek Zarządu wybiera do 5 kandydatów i wyniki zostaną zsumowane. Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami w Warszawie ok. 30-31 sierpnia (miejsce do ustalenia) uwagi zostaną przekazane pozostałym członkom Zarządu, aby móc dokonać ostatecznego wyboru.
 5. Uczestnictwo w konferencji "Państwo a gospodarka".
  • Opis tematu: Dostaliśmy zaproszenie na III edycję konferencji Państwo a gospodarka organizowaną przez UMK, w tym roku odbywającą się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UMK w Grudziądzu, 24-25.10.2014. Organizatorzy planują panel dotyczący NGO-sów jako odskocznię od typowych tematów gospodarczych, można byłoby zaprezentować Stowarzyszenie i jego projekty; wstępnie padło również pytanie o możliwość objęcia konferencji patronatem.
  • Zgłaszający: Wojciech Pędzich
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Wojciech Pędzich
   Przecież to konferencja organizowana przez naszego usera i nie UMK, tylko studenckiego koła naukowego, a takich ogólnopolskich konferencji studencko-doktoranckich jest dużo. "Planują panel" to wg mnie za mało. Ważne, kto na tym panelu miałby być. Inaczej możemy wypaść jak maskotki przy mądrych tematach prawniczych. Z patronatem też bym się wstrzymywał, bo temat konferencji ma nikły związek (jeśli ma jakikolwiek) z naszą statutową działalnością czy misją Wikimediów. Tar Lócesilion|queta! 14:27, 11 sie 2014 (CEST)
   Przedstawiłem to, co przedstawiono mi. Wpedzich (dyskusja) 20:29, 11 sie 2014 (CEST)
   Poprosiłem AlexaKazakhova o obecność na spotkaniu. Wpedzich (dyskusja) 09:28, 18 sie 2014 (CEST)
   Podczas spotkania AlexaKazakhov podkreślił, że nie wnioskuje o wsparcie finansowe, a jedynie o przekazanie materiałów promocyjnych, patronat i obecność na Konferencji oficjalnych przedstawicieli WMPL. Tar Lócesilion nie widzi związku między naszą tematyką a tematyką konferencji i nie widzi potrzeby obecności WMPL na konferencji. Polimerek zwrócił uwagę, że mając zaproszenie możemy z niego skorzystać i o ile znajdzie się jakiś chętny do uczestnictwa, to możemy go tam wysłać. WMPL nie udziela patronatów, w związku z tym Zarząd nie udzieli zgody na patronat. Chętnymi wstępnie są Wpedzich i Tar Lócesiolion, którzy opracują możliwie najbardziej pasujący temat do dyskusji i przygotują wystąpienie.

421.20140826-33

Data
26 sierpnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007
Czas trwania
21:07:11 - 23:56:21 (zamknięte przez Polimerka)
Przebieg spotkania
 1. Podpisanie "Position Paper on EU Copyright Reform".
  • Opis tematu: Jest prośba o podpisanie się Stowarzyszenia pod stanowiskiem chapterów Wikimedia, w ramach konsultacji tzw. "Białego papieru" dotyczącego kierunku reformy prawa autorskiego w UE. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Free Knowledge Advocacy Group EU kierowanego przez Dimiego, do której to grupy decyzją zarządu należymy. Z treścią stanowiska można zapoznać się na stronie: meta:EU policy/Position Paper on EU Copyright
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 09:42, 25 sie 2014 (CEST)
   Podczas spotkania Zarząd wyraził zgodę na podpisanie dokumentu "Position Paper on EU Copyright Reform". Głosowanie w tej sprawie zakończyło się stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Koszty procesu rekrutacji
  • Krótki opis projektu: W związku z realizacją UZ 2014-40 - w której nie przeznaczono środków na koszty samej rekrutacji - konieczne jest przyjęcie osobnej uchwały na ten wydatek. W koszty rekrutacji wchodzi:
   • Nocleg dla mnie i Wpedzicha w Warszawie z soboty na niedzielę 30-31 sierpnia (ok 200 PLN - może będzie mniej)
   • Koszty podróży dla mnie i Wpedzicha (2 x ok. 100 PLN dla Wpedzicha i 64 PLN dla mnie)
   • dwie diety dla mnie i Wpedzicha - (po 30 x 2 x 2 = 120 PLN)
   • Wynajęcie przestrzeni coworkingowej (małe pomieszczenie z biurkiem) w Warszawie - 30 PLN/h x 8 = 240 PLN [4]
   • Razem: 824 PLN
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 14:03, 26 sie 2014 (CEST)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Masti (?)
   Na początku dyskusji Wpedzich podkreślił, że miejsce przeprowadzenia rozmów nie jest jeszcze doprecyzowane, choć już wstępna rezerwacja została zrobiona, oraz, że nadal oczekuje na nominacje od dwóch członków Zarządu. Zdecydowano o rezygnacji z wynajęcia przestrzeni coworkingowej i zamiast tego rekrutacja odbędzie się w jednej z Warszawskich kawiarni, co obniży jej koszty. Zdecydowano nie czekać na brakujące nominacje i ustalić listę osób do "odsłuchania" najpóźniej w środę. Masti stwierdził, że uchwała n/t kosztów jest zbędna, ponieważ są wolne środki z uchwały "wyjazdowej" ([[UZ 2014-7]). Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości proponowane koszty rekrutacji.
 3. Subdomena dla WOW.
  • Opis tematu: Próbuję rozreklamować trochę WOW w różnych środowiskach ale podawanie adresu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Warszawskie_Otwarte_Wikispotkanie_10 lub mówienie, żeby ktoś sobie znalazł na Wikipedii to duże nieporozumienie. Potrzebujemy subdomeny: wow.wikipedia.pl lub wow.wikimedia.pl Subdomena powinna kierować do bieżącego wydarzenia.
  • Zgłaszający: Borys Kozielski (dyskusja) 13:23, 26 sie 2014 (CEST)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski
   Ciągłe przekierowywanie subdomeny jest dość kłopotliwe technicznie (zmiany w rejestrach DNS) - nie wystarczy, że działa skrót w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/WP:WOW ? Polimerek (dyskusja) 14:24, 26 sie 2014 (CEST)
   W dyskusji zdecydowano uruchomić subdomenę wow.wikimedia.pl, która kieruje do pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WOW. Ta ostatnia strona jest przekierowaniem do aktualnej edycji WOW, zatem nie będzie problemu z koniecznością dokonywania ciągłych zmian w rejestrze DNS. Przy okazji dyskutowano też ogólnie o innych subdomenach dla wybranych podstron strony Stowarzyszenia (np: glam.wikimedia.pl).
 4. Uchwała dotycząca funduszy na gadżety (komponenty do przypinek i wizytówki)
  • Opis tematu: Fundusze z poprzedniej uchwały gadżetowej są praktycznie na wyczerpaniu, pod koniec miesiąca pilnie potrzebne będą jednak komponenty do przypinek. Brak również wizytówek ogólnych z danymi WMPL, wkrótce potrzebne będą też imienne dla wyłonionych w trakcie rekrutacji nowo zatrudnionych osób.
  • Zgłaszający: Maire
   W wyniku długiej dyskusji zdecydowano ogólnie o liczbie i rodzaju potrzebnych wizytówek, z grubsza określono ich koszty i zdecydowano też zakupić komponenty do buttonów w liczbie 1000 sztuk. Następnie przyjęto uchwałę UZ 2014-43 stosunkiem głosów 6/0/0
 5. Projekt "Kolędy polskie" - druga edycja (2014)
  • Opis tematu: Kontynuacja projektu "Kolędy polskie", dokładny opis tutaj
  • Zgłaszający: Bartłomiej Kozielski (użytkownik Accantus)
  Na początku Accantus przedstawił krótko projekt, którego kolejna edycja ma być poświęcona kolejnym 7 kolędom znajdujących się w domenie publicznej. Zainteresowanie wzbudziła niewielka liczba kolęd w tej edycji projektu. W uzasadnieniu Accantus zwrócił uwagę na doświadczenia z zeszłego roku i rozmowę z aranżerem - obniżenie liczby nagrań spowoduje znaczące podniesienie jakości podkładów. Dyskutowano też kwestię praw autorskich do ostatniej kolędy z listy. W razie gdyby się okazało, że nie jest w domenie publicznej ma być zastąpiona jakąś inną. Po analizie budżetu, który uznano za ogólnie racjonalny, przyjęto uchwałę: UZ 2014-44 - głosami 6/0/0.

422.20140902-34

Data
2 września 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007
Czas trwania
21:15:18 - 22:36:53
Przebieg spotkania
 1. Decyzja co do składu jury Wiki Lubi Zabytki.
  • Opis tematu: Zgodnie z regulaminem WLZ jury powołuje zarząd, więc musimy to zrobić.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 09:48, 2 wrz 2014 (CEST)
   Zgodnie z uchwałą UZ 2014-37 i § 12 regulaminu przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska uchwałą nr UZ 2014-37 Zarząd przystąpił do przyjęcia składu Komisji konkursu Wiki Lubi Zabytki. Yarl kontaktując się z Zarządem, zwrócił uwagę, że wśród wikipedystów nie było zbyt dużo chętnych osób, stąd wybrał osoby, które się zgodziły być w Komisji. Członkowie Zarządu otrzymali przygotowaną przez Yarla listę osób, co do której Zarząd nie miał zastrzeżeń i nie wprowadził żadnych poprawek. Skład Komisji przyjęto jednogłośnie stosunkiem głosów 6/0/0 (Masti przegapił głosowanie).
 2. Wolne wnioski.
  1. Wpedzich poinformował, że wraz z Polimerkiem i Mastim przeprowadzili rozmowy z kandydatami na stanowiska rzecznika prasowego oraz koordynatora GLAM i w związku z tym trzeba podjąć decyzje w tej sprawie. Niedługo pozostali członkowie Zarządu otrzymają dokument z "wrażeniami" z rozmów i na tej podstawie będzie podejmowana decyzja przez cały Zarząd maksymalnie do 1,5 tyg. od zakończenia rozmów. Wpedzich sugerował by wszyscy członkowie Zarządu spotkali się na zamkniętym kanale lub konferencji dźwiękowej w celu sprawnego przeprowadzenia rozmowy. Przygotowano ankietę badającą możliwości czasowe członków Zarządu w celu ustalenia wspólnego terminu rozmowy. Dyskutowano również nad platformą, która będzie wykorzystywana do organizacji spotkania. Konferencja głosowa nie będzie zastępowała tradycyjnego spotkania Zarządu ze względu na trudności w sporządzaniu sprawozdania. Ostateczny termin spotkania oraz platforma, która będzie wykorzystywana zostaną określone później.
  2. Karol007 poinformował o zaktualizowaniu budżetu wikigrantów.
  3. Yarl rzucił pomysł Karolowi007 dot. organizacji spotkania wikipedystów z okazji urodzin Wikipedii. Organizacja spotkania pozostaje otwarta.

423.20140909-35

Data
9 września 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący

Karol007

Czas trwania
21:17:48 - ok. północy (do sprawdzenia w logu)
Przebieg spotkania
 1. Rozpatrzenie odwołania Travelarza
  • Opis tematu: Do zarządu wpłynął 03.09.2014 wniosek kol. Travelarza od negatywnej decyzji Komisji Wikigrantów dotyczący grantu WG 2014-55. W związku z tym zgodnie z regulaminem Wikigrantów (art. 16 i 17) , zarząd powinien go rozpatrzyć na najbliższym spotkaniu.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 13:04, 4 wrz 2014 (CEST)

  Po krótkiej dyskusji na ten temat Zarząd jednogłośnie, stosunkiem głosów 7/0/0, podjął decyzję i przyjął następującą treść oświadczenia:

  W odpowiedzi na skargę na decyzję Komisji Wikigrantów w sprawie wniosku WG 2014-55 Zarząd decyzję Komisji podtrzymał.
  Uzasadnienie
  Zgodnie z § 3. p. 2. Regulaminu Wikigrantów merytoryczna ocena wniosków należy do Komisji Wikigrantów. Zarząd może rozpatrywać jedynie prawidłowość procedury zastosowanej przez Komisję. Zarząd Stowarzyszenia, po analizie wniosku i sposobu procedowania przez Komisję, nie dopatrzył się naruszeń regulaminu przez Komisję Wikigrantów. Wniosek został rozpatrzony zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie i odrzucony w głosowaniu przez 4 z 5 członków Komisji, z przekonującym uzasadnieniem.
  Jednocześnie Zarząd pragnie zauważyć, że każdy wniosek można złożyć ponownie, dokładając wszelkich starań by uzasadnienie i harmonogram były możliwie najdokładniejsze. Zarząd, korzystając z okazji, chciałby również serdecznie podziękować za złożone dotychczas wnioski i zrealizowane granty oraz zachęcić do dalszego uczestnictwa w programie, także osoby, których wnioski zostały odrzucone.
 2. Wolne Wnioski.
  1. Omówiono stan przygotowań do głosowego spotkania Zarządu za pośrednictwem komunikatora Hangouts, podczas którego dojdzie do podjęcia decyzji w sprawie wyników rekrutacji na płatne stanowiska rzecznika prasowego oraz koordynatora GLAM. Przeprowadzono test sprawności połączenia.

424.20140910-36

Data
10 września 2014

Spotkanie audio przez Hangout, w godzinach od ok 21 do 23. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu. Spotkanie dotyczyło wyboru i zatrudnieniu koordynatora GLAM i pracownika PR. Ze względu na ochronę danych osobowych i innych dóbr osobistych kandydatów, szczegółowy protokół z tego spotkania nie może być opublikowany.

 • Na stanowisko koordynatora GLAM wybrano Martę Malinę Moraczewską.
 • Na stanowisko pracownika PR nie uzgodniono ostatecznie kandydata i temat był kontynuowany drogą mailową. Ostatecznie, 23 września zdecydowano o zatrudnieniu dwóch kandydatów: Natalii Szafran-Kozakowskiej (Magalii) i Krzysztofa Machockiego. Podział obowiązków między nimi ma być ustalony w porozumieniu z kandydatami.
 • Wszyscy troje nowi pracownicy mają być zatrudnieni od 1 października 2014 do 28 lutego 2015.

425.20140916-37

Data
16 września 2014
Obecni
Wpedzich, Maire, Polimerek, Karol007, Maikking, Masti.
Prowadzący

Karol007

Czas trwania
21:14 - 23:18
Przebieg spotkania
 1. Dofinansowanie spotkania Wikipedystów w Poznaniu.
  • Opis tematu: Dofinansowanie kwotą do 800 zł spotkania wikipedystów w Poznaniu z okazji 13. urodzin polskiej Wikipedii. Planowany jest poczęstunek dla uczestników, w tym tort urodzinowy, oraz napoje. Wydarzenie odbędzie się 27 września br. (sobota). Awersowy (dyskusja) 21:41, 15 wrz 2014 (CEST)
  • Zgłaszający: Awersowy
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Awersowy
  Po krótkiej dyskusji na temat sposobu ustalenie budżetu, miejsca i prawdopodobnej liczby uczestników przegłosowano uchwałę UZ 2014-45 głosami 6/0/0
 2. Wolne wnioski.
  Polimerek opowiedział o przebiegu kontroli z Urzędu Wojewódzkiego a następnie o rozpoczęciu współpracy z koorydnatorką GLAM. Yarl zadeklarował pomoc przy masowych uploadach, po czym spytał kiedy z nim będzie podpisywana umowa dotyczą koordynacji Wiki Lubi Zabytki. Polimerek odparł, że w każdej chwili jak tylko Yarl upora się z formalnościami. Maire spytała czy powinniśmy robić profesjonalny audyt księgowy, na co Polimerek odparł, że wg prawa to jest obowiązkowe dopiero przy przychodach pow. 2,5 miliona rocznie.

426.20140923-38

Data
23 września 2014
Obecni
Wpedzich, Maire, Polimerek, Karol007,Aegis Maelstrom,Masti
Prowadzący

Polimerek

Czas trwania
21:16 - 23:33
Przebieg spotkania
 1. Wikiwyprawa 2015.
  • Opis tematu: Przyjęcie stosownej uchwały w sprawie projektu "Wikiwyprawa 2015". Za deklarowany budżet należy przyjąć ten zamieszony w opisie projektu: http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiwyprawa_2015. Z Polimerkiem ustaliłem, że ostatecznie uczestnicy wyprawy będą wolontariuszami Stowarzyszenia. To rozwiązanie z wielu powodów jest optymalne dla obu stron.
  • Zgłaszający: w0zny
  Polimerek przypomniał na wstępie, że była wstępna decyzja o sfinansowaniu częściowym tego i że ustalił, że członkowie wyprawy byliby formalnie naszymi wolontariuszami, dzięki czemu można będzie pokryć ich koszty osobowe. Maire spytała się czy sprawdzono koszty ubezpieczenia, zwłaszcza, że część wyprawy ma być po terenach objętych wojną. Wozny wyjaśnił, że sprawdzał, że dwie firmy ubezpieczają w takich miejscach. Potem "Gorliwy Litwin" spytał się co zrobią w sytuacji wybuchu wojny, albo jak nie dostaną wizy, na co Wozny odparł, że to mało prawdopodobne. Maire wyraziła niepokój rozkładem kosztów, a dokładnie tym, że w pierwszym roku niemal całość kosztów bierze na siebie Stowarzyszenie, podczas gdy nie ma pewności czy coś z tego wyjdzie. Polimerek zasguerował zmiany w budżecie, tak aby część kosztów na początku ponieśli sami uczestnicy, co da gwarancję, że strata w razie niepowodzenia będzie obopólna. Wozny stwierdził, że to musi przeliczyć i przedyskutować z pozostałymi uczestnikami. W końcu postanowiono temat przenieść na kolejny tydzień.
  • Powiązane spotkania Zarządu: 19 sierpnia 2014 r.
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: w0zny
 2. Wniosek o wyjazd na konferencję Arkones 2014
  Polimerek wyjaśnił, że jest to projekt wyjazdu na konferencję, gdzie ma być promowana esperancka Wikipedia - więc nie może to być rozpatrzone w ramach Wikigrantu lecz jako wniosek wyjazdowy. Polimerek wyraził wątpliwość czy wspieranie esperanckiej Wikipedii mieści się w celach statutowych Stowarzyszenia, jednak po analizie zapisów statutowych (art 9 p. 3) uznano, że się mieści. DOfinansowanie wyjazdu przyznano w formie UZ 2014-46 głosami 6/0/0
 3. Wolne wnioski.
  Polimerek stwierdził, że ze względów zdrowotnych sekretarka Stowarzyszenia wkrótce idzie na długie zwolnienie i dlatego trzeba zastanowić się nad zastępstwem na ten czas. Następnie Polimerek wyjaśnił, że w końcu udało się wybrać kandydatów na stanowisko PR-owca, i że będzie ich dwoje a nie jedna osoba (patrz opis spotkania z 10 września). Przedyskutowano sprawę, czy będą konieczne uchwały, w których oficjalnie zdecydujemy o zatrudnieniu PR-owców i koordynatorki GLAM, na co Masti stwierdził, że tak. Polimerek stwierdził, że w takim razie, księgowa musi wyliczyć kwoty brutto na podstawie danych od tych osób i będzie trzeba przegłosować za tydzień te uchwały. Polimerek stwierdził, że ściągnie ich na rozmowę i spotkanie do Łodzi i jak już będzie uchwała, to będzie można z nimi podpisać umowy.

427.20140930-39

Data
30 września 2014
Obecni
Wpedzich (do 23:00), Maire, Polimerek, Karol007 (od 22:03 do 23:00), Aegis, Maelstrom, Masti
Prowadzący

Polimerek

Czas trwania
21:25 - 23:59
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwał w kwestii ustalenia zarobków i podpisania umów z nowymi pracownikami
  • Opis tematu: W związku z zakończeniem procesu rekrutacji koordynatora GLAM i pracownika PR, konieczne jest podpisanie umów i ostateczne ustalenie wielkości zarobków tych osób.
  • Zgłaszający:: Polimerek (dyskusja) 13:55, 26 wrz 2014 (CEST)
  Najpierw przedyskutowano zakres obowiązków i treść uchwały dla koordynatorki GLAM. Po wyjaśnieniu kwestii kwoty i okresu zatrudnienia oraz drobnych poprawek stylistycznych w załączniku przyjęto uchwałę UZ 2014-47 głosami: 6/0/0 (Karol jeszcze nie przybył)
  Następie rozpoczęto dyskusję nad zakresem obowiązków pracowników PR. Aegis i Maire postulowali dokładniejsze od pierwotnego ich sformułowanie. Wywiązała się ostra dyskusja nad stopniem tego uprecyzyjnienia. Najdłużej trwała dyskusja na temat tego, czy PR-owcy mają też odpowiadać za jak to określił Aegis "Inną wewnętrzną komunikacją z członkami Stowarzyszenia". Ostatecznie Polimerek usunął ten punkt z argumentem, że jest on trudny do zintepretowania przez osoby mające go realizować i że komunikacja z członkami i tak się będzie odbywała w sposób naturalny. Pozostałe punkty podziału obowiązków przeszły w redakcji Aegisa z poprawkami stylistycznymi Maire. Maire wyraziła wątpliwość czy w związku z tym, że zatrudniamy dwie osoby na stanowisko PR-owca a nie jedną nie należy skorygować uchwały rekrutacyjnej (UZ 2014-41). Maikking jednak wyjaśnił, że tamta nie była związana z konkretnymi kosztami, dlatego nie musi być korygowana. Przystąpiono do głosowania uchwał. Uchwała UZ 2014-48 została przegłosowana 4/0/1 (wstrzymał się Aegis, Karola i Wpędzicha już nie było), uchwała UZ 2014-49 została przegłosowana 5/0/0 (Karola i Wpędzicha nie było już).

Ze względu na późną porę postanowiono dwa pozostałe punkty programu przenieść na kolejne spotkanie Zarządu.