Biuletyn Informacji Publicznej

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stowarzyszenie Wikimedia Polska (WMPL) jest, jak każde stowarzyszenie, organizacją członkowską. Oznacza to, że istnieje dzięki ludziom, którzy wspólnie dążą do realizacji jego celów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się.

Korzyści płynące z członkostwa[edytuj]

Twoja cegiełka 
Twój wkład w WMPL pomoże w rozwoju projektów Wikimedia, a tym samym w propagowaniu ruchu wolnej treści w Polsce. Jak każda działalność charytatywna, zaangażowanie w WMPL z pewnością poprawi Twoje samopoczucie i da świadomość udziału w czymś ważnym.
Wpływ na najważniejsze decyzje 
Najwyższym organem WMPL jest Walne Zebranie Członków, zwoływane nie rzadziej niż raz w roku. W jego trakcie członkowie określają strategiczne cele i wytyczają kurs Stowarzyszenia na najbliższy okres.
Legitymacja członkowska 
Przyznawana na wniosek członka, niejednokrotnie otwiera drzwi zwykle zamknięte dla zwiedzających, reporterów itp., ułatwia otrzymywanie akredytacji.

Kto może zostać członkiem[edytuj]

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy, kto spełnia następujące warunki:

Jeśli zastanawiasz się ile wpłacić, to być może pomocną informacją będzie, że przeciętna składka wpłacona w 2017 r. wynosiła ok 25 zł.

Zasady przyjmowania członków do Stowarzyszenia określają i precyzują art. 13. Statutu Stowarzyszenia oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), zaś w sprawach szczegółowych regulamin przyjmowania członków przyjęty uchwałą UZ 2016-25.

Jak zostać członkiem[edytuj]

Przyjęty, uchwałą nr 35/2015 Zarządu, jednolity tekst regulaminu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska, określa dwie metody przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia.

Metoda „wirtualna”[edytuj]

 1. Kandydat zgłasza się na stronie "Zostań członkiem Stowarzyszenia" (niniejsza strona).
 2. Sekretarz sprawdza prawdziwość zawartych danych w sposób, jaki uzna za właściwy w danej sytuacji.
 3. Gdy dane uzna za wiarygodne, informuje biuro Stowarzyszenia, które wysyła na podany kontakt deklarację członkowską.
 4. Kandydat dostarcza dokumenty dowolną drogą elektroniczną na adres biura: biuro@wikimedia.pl, przesyłką listową lub osobiście do biura Stowarzyszenia. Jednocześnie uznaje się za wystarczające dostarczenie dokumentów dowolną drogą elektroniczną w postaci skanów.
 5. Po otrzymaniu wymaganych dokumentów od kandydata biuro informuje sekretarza o tym fakcie.
 6. Sekretarz informuje Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu.
 7. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
 8. Kandydat zyskuje status członka Stowarzyszenia po zakończeniu procedury przyjęcia i zapłaty pierwszej składki na konto Stowarzyszenia.

Metoda „na żywo”[edytuj]

 1. Kandydat zgłasza się fizycznie do dowolnego członka stowarzyszenia.
 2. Członek ten dostarcza do biura dane zebrane od kandydata (nazwa użytkownika używana w jednym z projektów Wikimedia, adres e-mail lub inna forma kontaktu przez Internet), wypełniona deklaracja oraz kopię dowodu tożsamości.
 3. Sekretarz i biuro sprawdzają dane kandydata i informują Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu.
 4. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
 5. Kandydat zyskuje status członka Stowarzyszenia po zakończeniu procedury przyjęcia i zapłaty pierwszej składki na konto Stowarzyszenia.

Termin opłacenia pierwszej składki[edytuj]

Zgodnie z art. 13 Statutu i na podstawie zmian wprowadzonych do regulaminu w uchwale z dnia 14 czerwca 2016 osoby, których kandydatury na nowych członków Stowarzyszenia zostały zaakceptowane przez Zarząd, mają 30 dni kalendarzowych na wpłacenie pierwszej składki, licząc od daty wysłania powiadomienia. Jeśli nie opłacą składki w terminie, procedura ich przyjmowania zostaje przerwana, o czym zostają bezzwłocznie zawiadomione, o ile sekretarz lub biuro dysponują ich aktualnymi danymi kontaktowymi.

Zobacz też[edytuj]

Kontakt[edytuj]

Wszystkie pytania związane z członkostwem, procedurą zapisu etc. należy kierować do sekretarza Stowarzyszenia:

Wojciech Pędzich
Sekretarz Stowarzyszenia Wikimedia Polska
tel.: +48 790 290 842 (poza godzinami pracy biura Stowarzyszenia)
e-mail: biuro@wikimedia.pl

Kandydatury[edytuj]

Hobbicik[edytuj]

Status: oczekiwanie na akceptację Zarządu WMPL
 • Nazwa użytkownika: Hobbicik
 • Imię i nazwisko: Łukasz Kryska
 • Projekty: Wikipedia
 • Kontakt: lukasz.kryska@gmail.com
 • 19:42, 1 kwi 2019 (CEST)

Sqoorch[edytuj]

Status: oczekiwanie na akceptację Zarządu WMPL
 • Nazwa użytkownika: Sqoorch
 • Imię i nazwisko: Michał Stasiak
 • Projekty: Wikipedia
 • Kontakt: sqoorch@wp.pl
 • Data zgłoszenia: 13:42, 11 kwi 2019 (CEST)

RoodyAlien[edytuj]

Status: trwa weryfikacja
 • Nazwa użytkownika: RoodyAlien
 • Imię i nazwisko: Tomasz Gospoś
 • Projekty: aktywnie pl.wiki
 • Kontakt: tomasz.gospos@gmail.com
 • Data zgłoszenia: 01:45, 30 cze 2019 (CEST)

Nadzik[edytuj]

Status: trwa weryfikacja
 • Nazwa użytkownika: Nadzik
 • Imię i nazwisko: Maciej Nadzikiewicz
 • Projekty: aktywnie pl.wikipedia, en.wikipedia
 • Kontakt: macieknadzikiewicz@gmail.com
 • Data zgłoszenia: 23:40, 1 wrze 2019 (CEST)

w2k2[edytuj]

Status: nowa kandydatura