Biuletyn Informacji Publicznej

Składki

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ten dokument omawia zasady i wysokość płacenia składek przez członków:

Jest on oparty na Uchwałach Zarządu: 2005/1, 2007/3 i 2007/10.

Składka roczna w roku 2007 i dalszych wynosi minimum 1 zł - przy czym członkowie mogą dobrowolnie narzucić sobie wyższą składkę.

Procedura corocznej weryfikacji członków[edytuj]

  1. Składkę wpłaca się co roku.
  2. Sekretarz wysyła do końca stycznia oraz do końca lutego danego roku do wszystkich członków prośbę o zapłacenie rocznej składki.
  3. Po miesiącu od drugiej prośby do osób, które nie zapłacą wysyłane jest upomnienie.
  4. Osoby, które nie zapłacą składki przez miesiąc od otrzymania upomnienia zostają skreślone z listy członków i niezwłocznie o tym fakcie zawiadomione, o ile sekretarz dysponuje ich aktualnymi danymi kontaktowymi.
  5. Skreślona osoba ma prawo przez miesiąc od doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy członków odwołać się od tej decyzji do Komisji Rewizyjnej.
  6. Skreślona osoba ma prawo ponownego kandydowania na członka Stowarzyszenia na ogólnych zasadach ich przyjmowania.

Zobacz też[edytuj]