Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2016-I

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

5 stycznia

Kod: 485.20160105-01

Data
5 stycznia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:14 - ok. 21:50
Przebieg spotkania
 1. Budżet GLAM na 2016 rok.
  • Opis tematu: W związku z wyczerpaniem środków z budżetu GLAM przyznanego 14 października 2014 r. na koszty związane z działalnością koordynatora GLAM uchwałą 2014-54 proszę o ustalenie budżetu GLAM na rok 2016.
  • Zgłaszający: Marta Malina
  • Powiązane uchwały Zarządu: 2014-54
  • Odpowiedzialna za rozliczenie: Marta Malina Moraczewska
  Wpędzich spytał się ile Marta chce na w/w koszty. Masti stwierdził, że z zeszłorocznej uchwały na ten cel na kwotę 3500 PLN zostało się 55.30 zł. Polimerek zaproponował aby dać 4000 PLN, zaś Masti zasugerował 5000 PLN. Polimerek zaproponował też aby uchwała nie zawierała załącznika budżetowego, bo to trudno jest z góry przewidzieć wydatki i da to większą swobodę. Zaproponował też aby odpowiedzialnym za kontrolę tych wydatków był on albo Masti. W poprzedniej uchwale wpisana była Marta, ale w praktyce i tak przy każdym większym wydatku pytała się Polimerka o zgodę. Maire, Elfhelm i Wpedzich również przystali na 5000 PLN. Po napisaniu uchwały UZ 2016-1 została poddana pod głosowanie i została przyjęta 6/0/0.
 2. Wolne wnioski.
  1. Jeszcze przed dyskusją nad zgłoszonym tematem, Wpedzich przypomniał, że trzeba przyjąć uchwały ogólnobudżetowe (utrzymanie biura, etat księgowej itd) . Polimerek sprawdził, że zeszłoroczne uchwały na ten cel automatycznie tracą ważność z początkiem nowego roku. Masti stwierdził, że można odpowiednie uchwały na ten rok przyjąć za tydzień i że je przygotuje.
  2. Magalia zapytała się o o Wikimedia Conference w Berlinie, na którą by chciała być delegowana. Pojechać chce też Aegis. Wysłać można do 4 osób, z tymże Aegs Maelstrom zapewne może pojechać jako członek FDC. (Wikimedia Funds Dissemination Committee). Wpedzich i Elfhelm wymienili uwagi na temat liczności naszej delegacji. Maire stwierdziła, że pewnie nie da się zdecydować tego teraz, ale trzeba będzie podjąć decyzję w przyszły wtorek, z czym zgodził się też Polimerek.
  3. Magalia stwierdziła, że rozmawiałam z Nikolą o CEE Spring i poprosiła o zgodę na reprezentowanie Stowarzyszenia nt. tego projektu, na co wyraził zgodę Wpedzich
  4. Dyskutowano też o organizacji Zlotu Zimowego - szczególnie jego części "rozrywkowej".

12 stycznia

KOD: 486.20160112-02
Data
12 stycznia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:16 - ok. 23:43
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków kol. Strazak sam.
  • Opis tematu: Rozpatrzenie kandydatury na członka w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska wikipedysty Strazak sam. Zgłoszenie do agendy spotkania z opóźnieniem, w stosunku do otrzymanych dokumentów od kandydata. Kandydatura spełnia wszystkie wymogi formalne.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 18:26, 12 sty 2016 (CET)
  • Decyzją Zarządu kandydatura została przyjęta jednogłośnie (7/0/0), wikipedysta Strazak sam może zostać członkiem Stowarzyszenia po dokończeniu procedury przyjęcia.
 2. Zestaw uchwał dotyczących ciągłych wydatków w 2016: etaty, biuro, podróże, domeny, serwery, poczta.
  • Zgłaszający: Masti (dyskusja) 16:35, 12 sty 2016 (CET)
  • Na początku Masti podkreślił, że większość uchwał uchwał w tej grupie będzie zawierała te same kwoty co w 2015 roku, czyli <uzupełnić>. Wyjątek stanowią koszty biura, które w uchwale UZ 2015-3 były ustalone na 75 tys. PLN, z czego wydano ok. 45 tys., stąd redukcja kwoty w projekcie uchwały do 50 tys. PLN. Masti przeanalizował koszty planowane w uchwałach na 2015 i poniesione wydatki, uzasadniając tym samym kwoty przyjęte w projektach uchwał. Omówiono też opłacane domeny internetowe. Z powodu braku informacji o potrzebie opłacania domen: wikiprzyroda.pl, wikilovesmonuments.pl i wikiepodrecznki.pl, usunięto je z listy, a dopisano domenę ceespring.eu. Po krótkim omówieniu treści przygotowanych uchwał i braku zastrzeżeń, przyjęto w indywidualnych głosowaniach następujące uchwały: UZ 2016-2 w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego i księgowej (7/0/0); UZ 2016-3 w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura (7/0/0); UZ 2016-4 w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych (7/0/0); UZ 2016-5 w sprawie przedłużenia abonamentu na serwery tools.wikimedia.pl (7/0/0) i UZ 2016-6 w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2016 (7/0/0).
 3. Zatwierdzenie planu dla WMF: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 15:27, 11 sty 2016 (CET)
  • Polimerek podkreślił ważność planu budżetowego WMPL, który ma zostać przekazany Fundacji Wikimedia. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie wyświetlania banerów podczas zbiórki funduszy w ramach akcji OPP w polskojęzycznych projektach Wikimedia, oraz przebieg i wynik rozmów, będzie w dużej mierze zależał od tego dokumentu. Już w tej chwili powstało duże opóźnienie w pracach przygotowawczych do akcji OPP, stąd powstała konieczność szybkiego działania. Nie chcąc odkładać przyjęcia planu na kolejny termin, Zarząd w zwykłym głosowaniu zaakceptował dokument w zaprezentowanym kształcie stosunkiem głosów 7/0/0.
 4. Wybór delegatów na Wikimedia Conference w Berlinie.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 22:46, 7 sty 2016 (CET)
  • Polimerek zwrócił uwagę, że w chwili obecnej nie ma jeszcze żadnych informacji na temat programu konferencji. Aegis Maelstrom poinformował, że WMF ma zamiar wysłać 2 członków FDC, jednak nie podjęto jeszcze decyzji, kto może być sfinansowany przez chapter. Rejestracja na konferencję trwa do 15 stycznia, dlatego przeprowadzono sondaż wśród członków Zarządu e celu określenia liczby chętnych do wyjazdu. Ostatecznie wybrano 4 osoby: Polimerka, Mastiego, Magalię i Aegisa Maelstroma z Wpedzicha jako osobę rezerwową. Uchwała nr UZ 2016-7 o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkanie chapterów Wikimedia w Berlinie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 5. Wolne wnioski.
  1. Masti poinformował, że rozejrzy się za nowym bankiem dla rachunków bankowych Stowarzyszenia, a po ewentualnym wyborze dotychczasowe rachunki będą musiały być przez pewien czas prowadzone równolegle.

19 stycznia

KOD: 487.20160119-03
Data
19 stycznia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok 21:10 - ok. 23:20 (nie było formalnego otwarcia i zamknięcia obrad)
Przebieg spotkania

Nie było punktów, dlatego prowadzone były tylko luźne rozmowy. M.in:

 1. Rozmawiano o wikiekspedycji kolejowej i planowanej ekspedycji p. Sokołowskiego. Przy kolejowej - Magalia podniosła problem słabego kontaktu z Travelarzem w efekcie którego został zmarnowany potencjał promocyjny tego projektu. Magalia podniosła, że musi być znany zawczasu plan wyjazdu i co ma być fotografowane. Rozmawiano też, czy da się jednocześnie zrealizować ew. oba projekty wyprawowe. Polimerek stwierdził, że nie ma przeszkód. Zobowiązał się skontaktować z Travelarzem w temacie uściślenia jego wniosku. Z kolei Wpedzich i Elfhelm zobowiązali się bardziej szczegółowo wypytać p. Sokołowskiego co do jego planów i pomóc mu ew. złożyć wniosek o dofinansowanie na wiki Stowarzyszenia.
 2. Rozmawiano o ew. wejściu jak koordynator międzynarodowy do konkursu CEE Spring. Bumbury stwierdził, że chce aby CEE Spring był najlepszym dotąd konkursem edycyjnym. Polimerek zaczął go wypytywać o detale organizacyjne - liczbę krajów, projekt regulaminu, jak sobie wyobraża koordynację zakupu i wysyłki nagród. Plan miałby polegać na tym, że lokalni organizatorzy musieliby dostosować własne regulaminy do międzynarodowego i sami kupowaliby nagrody, po czy dostawali zwrot po przesłaniu do WMPL faktur. Uzgodniono, że ma być w brudnopisie przygotowany projekt wniosku grantowego do WMF i po zapoznaniu się z detalami tegoż zarząd podejmie decyzję nt. ew. bycia formalnym organizatorem CEE Spring.
 3. Rozmawiano też przez chwilę o organizacji spotkania Zarządu na żywo, które to ma się odbyć w lutym.

26 stycznia

Kod: 488.20160126-04

Data
26 stycznia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok 21:21 - 00:15
Przebieg spotkania
 1. Dzień Domeny Publicznej, prośba o sfinansowanie cateringu, zgodnie z projektem budżetu: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis2. Polimerek (dyskusja) 15:55, 25 sty 2016 (CET)
  Na początku spotkania oczekiwano Przewodniczącego Rady Koalicji Otwartej Edukacji - Kamila Śliwowskiego, który sporządził projekt budżetu obchodów Dnia Domeny Publicznej. Ostatecznie Kamil do spotkania nie dołączył, niemniej jednak Polimerek rozmawiał z nim telefonicznie w czasie spotkania. Wydarzenie ma się odbyć w klubokawiarni Solec 44: [1]. Jest też dostępny program warsztatów: [2]. Cały budżet oszacowano na ok. 5000 PLN. Polimerek zwrócił uwagę na różnicę w w zeszłorocznych kosztach zwykłego cateringu (ok. 1700 PLN) i tegorocznymi planami. W tym roku wydarzenie jest planowane na 100 osób. Impreza jest promowana przez bibliotekę Narodową i kilka innych instytucji, dlatego szacowania liczby gości nie są oderwane od rzeczywistości. Dania będą gotowane przez znanego warszawskiego kucharza Aleksandra Barona, a same dania są utrzymywane w sekrecie. Zwrócono uwagę na to, że WMPL nie może sfinansować całości budżetu. Padł pomysł by pokryć koszty tylko potraw z domeny publicznej, których koszt wyniesie ok. 2500 PLN. Aegis maelstrom zapytał czy WMPL występuje oficjalnie w roli sponsora. Masti zauważyli, że na stronie internetowej imprezy nie ma wzmianki o Stowarzyszeniu. Polimerek przypuszcza, że po przyjęciu uchwały przez Zarząd taka informacja prawdopodobnie się pojawi. Temat zostanie jeszcze przypomniany głównemu organizatorowi. Ostateczne Zarząd przyjął, stosunkiem głosów 7/0/0, uchwałę nr UZ 2016-8 w sprawie pokrycia części kosztów organizacji obchodów Dnia Domeny Publicznej. Środki na jej realizację mają pochodzić ze środków zgromadzonych na zwykłym koncie, gdzie nie trafiają wpłaty z OPP.
 2. Wolne wnioski.
  1. Polimerek przypomniał o konieczności przyjęcia uchwały w sprawie opłaty za usługi pocztowe w az.pl. Cena nie jest jeszcze znana, masti jeszcze sprawdza ceny.
  2. Rozmawiano również o spotkaniu Zarządu w Łodzi. Polimerek przypomniał, że aby rezerwować miejsca noclegowe, to musi znać termin spotkania. W celu jego ustalenia utworzono wcześniej ankietę doodle, gdzie już wszyscy członkowie Zarządu określili swoją dostępność.
  3. Wpedzich przypomniał, że nie są jeszcze uruchomione banery OPP. Polimerek powiedział, że banery będą uruchomione, podtrzymał swój sprzeciw do kierowania ruchu z Wikipedii do portalu Facebook. Wpedzich zaznaczył, że samymi banerami nie powstrzymamy całkowicie spadku wpływów, stąd pomysł o docieraniu do "facebookowiczów" niezwiązanych z Wikipedią. W tym miejscu pojawił się pomył wykupienia reklamy na Facebooku. Wpedzich przekazał najprostsze opcje konfiguracji sprawdzone przez Powerka38. Potencjalnych odbiorców w wieku powyżej 25 lat, jest ok. 5,1 mln, a przy 11-29 tys. wyświetleń dziennie koszty kształtują się na poziomie 20-24 EUR dziennie. Zwrócono uwagę na to, że równoległa kampania za pośrednictwem banerów i Facebooka może wzmocnić odzew darczyńców, ale kampania WMPL nie powinna się czasowo nakładać na kampanię Fundacji Wikimedia. Przedstawiono również projekt tegorocznych banerów Fundacji, które są bardzo nachalne. Projekt baneru WMPL jest znacznie subtelniejszy.

2 lutego

Kod: 489.20160202-05

Data
2 lutego 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok 21:26 - 00:15 (bez oficjalnego zamknięcia obrad)
Przebieg spotkania
 1. Uchwała nt. spotkania zarządu na żywo. (9/2015).
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:44, 1 lut 2016 (CET)
  • W czasie spotkania zwiększono początkową proponowaną kwotę o zapasowe 500 PLN do 4500 PLN. Ostatecznie uchwała nr UZ 2016-9 w sprawie przyznania środków na organizację spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Wyprawa "Polska Zachód-Wschód w 30 dni" jako Wikiekspedycja w roku 2016
  • Krótki opis projektu: Wyprawa "Polska Zachód-Wschód w 30 dni" organizowana przez grupę „Podróże Po Polsce”.
  • Zgłaszający: Piotr Sokołowski Piotr.v.sokolowski
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Piotr Sokołowski Piotr.v.sokolowski
  • Na początku dyskusji Polimerek powiedział, że pomysł mu się podoba, jednak ma do niego 3 uwagi. Pierwszą z nich jest konieczność uściślenia opisu sukcesu wyprawy, drugą - konieczność ustalenia liczności grupy, a trzecią kwestią jaką poruszył jest brak konieczności kupowania dyktafonu. Jeśli liczba osób biorących udział w wyprawie nagle się powiększy, a budżet będzie nieoszacowany, to spowoduje wzrost kosztów całego przedsięwzięcia. Piotr.v.sokolowski (piotrs na IRCu) przedstawił plan Wikiekspedycji, podkreślając, że chciałby się skoncentrować na ok 15-20 miejscach i je dokładnie udokumentować fotograficznie. Polimerek zwrócił uwagę, że takie plany to znacznie poniżej dotychczasowych wyników Wikiekspedycji, w związku z tym należy je zmienić. Jako przykład trasy zrealizowanej w 2009 roku podano wyprawę od Bieszczad do Morza Bałtyckiego. W czasie długiej dyskusji padł pomysł, by pomysłodawcy wykonali dokładną listę planowanych obiektów i miejscowości, które szczególnie chcieliby udokumentować, a później Masti uzupełni trasę o proponowane miejscowości by zagęścić punkty zbierania danych. Ostatecznie, pierwsza propozycja konkretnej trasy ma się pojawić do połowy marca. Gdy ta praca zostanie wykonana, Masti zaproponuje poprawki przebiegu trasy korzystne z punktu widzenia projektów Wikimedia. Po ustaleniu trasy i dokładnego budżetu będzie można przyjąć uchwałę. Obecnie Zarząd jednogłośnie zgadza się, że wyprawa będzie korzystna dla projektów Wikimedia.
 3. Konferencja Wikimedia Polska 2016.
  • Opis tematu: Minął styczeń, a nie mamy ustalonego terminu konferencji i walnego zgromadzenia członków; tymczasem ludzie muszą sobie organizować życie zawodowe oraz urlopowe. Warto byłoby przynajmniej zaznaczyć dwa weekendy, podczas których mogłyby się odbyć konferencja i walne, celem ich rezerwacji w kalendarzach. Pamiętając uwagi zasłyszane w ostatnim roku proponowałbym, by unikać weekendu przed i po Bożym Ciele, bo ten dzień wolny w środku tygodnia jest wykorzystywany do urlopów z np. rodziną. Ta sama sytuacja może dyskwalifikować weekend majowy (chyba, że Wikimedianie gremialnie rezerwują ten weekend dla wiki, nie wiem). Dodatkowymi blokerami są: Wielkanoc (koniec marca), Wikimedia Conference (20-24 kwietnia), Wikimania (koniec czerwca). Osobiście wolałbym też uniknąć kolizji z spotkaniem FDC (środek maja). W tej sytuacji preferowane wydają się pierwsze dwa weekendy czerwca, ew. I połowa kwietnia.
  • Zgłaszający: Michał Buczyński
  • Zwrócono uwagę na to, że potencjalnych wolnych terminów nie jest dużo ze względu na mnogość różnych konferencji w całym ruchu Wikimedia. Jednomyślnie uzgodniono, że najdogodniejszymi terminami będzie jeden z dwóch pierwszych weekendów czerwca. Ostatecznie wybrano termin 3-5 czerwca 2016 roku. Miejsce konferencji na chwilę obecną pozostaje nieznane i zostanie wyłonione na podstawie zgłoszonych ofert od potencjalnych organizatorów. Jednymi z wielu kryteriów wyboru, jakie będą brane pod uwagę, są łatwość dojazdu, cena czy możliwości lokalowe i noclegowe proponowanego miejsca. Podczas dyskusji sugerowano, aby miejscem konferencji była miejscowość, która do tej pory nie gościła jeszcze konferencji. Wśród nich wymieniano Lublin, Kielce, Radom, Skarżyska czy Zamość.
 4. Wikimania 2016.
  • Opis tematu: Podjęcie decyzji na temat ewentualnych stypendiów WMPL na tegoroczną Wikimanię, budżetu na stypendia oraz powołania przyznającej je Komisji Stypendialnej.
  • Zgłaszający: Maire (dyskusja) 14:21, 22 sty 2016 (CET)
  • Pierwszą najważniejszą kwestią przy organizacji wyjazdu na Wikimanię 2016, która odbędzie się we włoskiej miejscowości Esino Lario są koszty zakwaterowania. koszty dojazdu będą znacznie mniejsze niż przy organizacji wyjazdu do Meksyku. Wśród zaproponowanych rozwiązań padł pomysł wynajęcia 2 kamperów na tydzień czy domków letniskowych. O szczegóły dotyczące kosztów i zakwaterowania ma zorientować się Maire kontaktując się z Jolandą Pensą - główna organizatorką. Elfhelm zwrócił uwagę na to, że w między czasie Zarząd może pracować nad powołaniem Komisji Stypendialnej. Po ustaleniu szczegółów temat ma być ponownie przedyskutowany w celu podjęcia konkretnych decyzji w postaci uchwał.
 5. Wolne wnioski.
  1. Podczas dogasającej rozmowy przy nieobecności już części uczestników spotkania, Karol007 wspomniał o pomyśle raportowania stanu realizacji uchwał. Zaprezentował przykład uchwał nr UZ 2013-6 oraz UZ 2015-1, w których nad nagłówkiem pojawiają się ikony załączników i/lub utworzonych raportów. Pomysł raportowania spotkał się z aprobatą Polimerka, który jednocześnie prosił o wyjaśnienie tajemniczych numerów spotkań Zarządu w archiwum. Karol007 wyjaśnił konstrukcję i ideę tej numeracji, zgadzając się jednocześnie z ich największą wadą - małą czytelnością dla wielu użytkowników. Cała koncepcja jest w trakcie rozwijania i realizacji, w związku z tym ostateczny kształt prezentacji tych danych archiwalnych może jeszcze ulec zmianie.

9 lutego

Kod: 490.20160209-06

Data
9 lutego 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
ok 21:24 - 23:42
Przebieg spotkania
 1. Wikimania 2016.
  • Opis tematu: Podczas ostatniego spotkania Zarządu wstępnie omówiono konieczność powołania programu stypendialnego dla uczestników Konferencji we Włoszech. Podstawą dalszych decyzji jest ustalenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia i na tej podstawie będzie można ocenić możliwości Stowarzyszenia i określić liczbę stypendiów dla uczestników krajowych i zagranicznych.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 23:05, 8 lut 2016 (CET)
  • Powiązane spotkania Zarządu: 2 lutego 2016 pkt. 4.
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Skarbnik, (do ustalenia)
  • Maire otrzymała ogólne informacje na temat kosztów zakwaterowania, które kształtują się w wersji podstawowej ok. 100 EUR za dobę od osoby. Organizatorzy konferencji odstąpili od pobierania opłaty konferencyjnej, w związku z tym, po doliczeniu kosztów przelotu, całkowite koszty powinny oscylować w granicy 3500-4500 PLN od osoby. Sugerowana kwota całkowitego budżetu to ok. 50 tys. PLN. W związku z tym w zależności od szczegółowego rozpisania kosztów możliwe będzie ustalenie liczby stypendiów na 10 i dwóch delegatów. W czasie dyskusji padły też inne zbliżone propozycje, w tym z podziałem puli stypendiów na uczestników z Polski i z innych krajów. Aby jednak budżet mógł być właściwie zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem kosztów, Elfhelm wskazał konieczność usunięcia niektórych krajów z których będą przyjmowane wnioski o stypendia. Karol007 sprawdził i potwierdził, że z niektórych krajów kaukaskich koszty przelotu do Włoch oscylują w tym momencie blisko kwoty 10 tys. Tak wysokie koszty nie mogą być zaakceptowane, dlatego Zarząd podjął decyzję o usunięciu z listy: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kirgistanu, Kazachstanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu.
  Do podjęcia decyzji będzie potrzebne ustalenie jeszcze składu Komisji Stypendialnej. W czasie spotkania Wpedzich i Karol007 poinformowali, że chętni będą do pracy w Komisji, nieobecny Powerek38 również byłby chętny współpracować – jak relacjonował Wpedzich. podjęcie decyzji odłożono o kolejny tydzień, w którym ma zostać zorganizowany pełny skład Komisji i ustalona liczba stypendiów.
 2. Wolne wnioski.
  1. Jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji na temat zgłoszonego punktu spotkania, Magalia poprosiła uczestników spotkania by odwiedzili stronę przygotowaną przez Yarla stronę poświęconą zbiórce pieniędzy w ramach 1% podatku. Zadaniem odwiedzających miało być sprawdzenie poprawności merytorycznej i technicznej strony. i ew. zaproponowanie poprawek.
  2. Magalia zwróciła uwagę na brak informacji o wystawie na dworcach kolejowych. Brakuje podstawowego wyjaśnienia czego dotyczą wystawy. W czasie trwania spotkania wyjaśniono również nieporozumienie związane z przepływem informacji na temat wystaw i ich promocji przez pracowników. W rozwiązaniu zwrócono uwagę na to, że pracownicy nie otrzymali na czas informacji o organizacji wystaw, dlatego nie mogli podjąć działań w tym kierunku. Sam organizator - kol. Travelarz, również nie poinformował o tym bezpośrednio pracowników, z którymi miał w tej kwestii współpracować. Elfhelm widział wystawę dot. Wikiekspedycji Kolejowej w Gdyni, która nie miała żadnych informacji dot. realizowanego projektu oraz nie była właściwie przygotowana od strony promocyjnej. Elfhelm sugerował, by Zarząd rozważył zakończenie tego projektu.
  3. Polimerek przypomniał, że pozostaje nierozwiązana kwestia noclegów w czasie konferencji w Berlinie (na którą środki zostały przeznaczone w uchwale nr UZ 2009-5). Polimerek przesyłał w tym temacie informację na listę dyskusyjną Zarządu, jednak do tej pory Zarząd nie aprobował przestawionych propozycji noclegowych. Masti i Karol007 sprawdzali, w czasie spotkania, propozycje noclegowe i nie znaleźli ciekawych kontrpropozycji. Ostatecznie Karol007 powiedział, że następnego dnia powinno się udać podjąć decyzję w tej sprawie.
  4. Polimerek wspomniał, że agendę spotkania Zarządu powinno się przygotowywać wcześniej, aby pozostawić odpowiednią przestrzeń do organizacji czasu prywatnego członków Zarządu. W związku z tym Karol007 powiedział, że obecnie dysponuje zasobami czasowymi, które umożliwią mu znacznie wcześniejsze organizowanie agendy. Wspomniał, że wzorem lat wcześniejszych agenda będzie przygotowywana najpóźniej na ok. 24 h przed rozpoczęciem właściwego spotkania.

16 lutego

Kod: 491.20160216-07

Data
9 lutego 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
ok 21:14 - 23:51
Przebieg spotkania
 1. Wikimania 2016.
  • Opis tematu: Kontynuacja prac podjętych podczas poprzednich spotkań, związanych z ustaleniem liczby stypendystów, budżetu, składu Komisji Stypendialnej i ram czasowych głównych przygotowań.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 21:32, 15 lut 2016 (CET)
  • Powiązane spotkania Zarządu: 2 lutego 2016 roku pkt. 4. i 9 lutego 2016 pkt. 1.
  • Dyskusja rozpoczęła się od próby ustalenia składu Komisji Stypendialnej, po czym Polimerek przypomniał, że to powinno być w następnej kolejności, ponieważ Zarząd wcześniej powinien podjąć decyzję o uruchomieniu programu stypendialnego. W związku z tym przystąpiono do szacowania kosztów. Karol007 przypomniał, że plany budżetowe na 2016 rok zakładały maksymalny koszt organizacji udziału w Wikimanii 2016 na 50 tys. PLN. Maksymalną liczbę noclegów ustalono na 7, ponieważ 2-3 dni będzie trwała prekonferencja, konferencja właściwa to 3 dni i jeszcze jeden dodatkowy nocleg na transfer. Ustalono liczbę stypendiów na 8, w tym 6 dla stypendystów z Polski i 2 dla stypendystów zagranicznych. Na cel programu stypendialnego Elfhelm początkowo proponował przeznaczyć 40 000 PLN, a na wydelegowanie 2 przedstawicieli WMPL 10 000 PLN. Karol007 zaproponował przesunięcie 1 000 PLN z na korzyść programu stypendialnego, ponieważ szacunkowe koszty stypendiów zagranicznych mogą być większe niż średnia kwota stypendium dla uczestnika z Polski. Kwota 9 000 PLN została uznana jako wystarczająca na pokrycie kosztów wysłania przedstawicieli WMPL. W czasie spotkania ustalono również pięcioosobowy skład Komisji Stypendialnej, w której będą współpracować: Elfhelm, Karol007, Maire, Powerek38, Wpedzich. Do regulaminu, w § 5. pkt. 2., wpisano również rozszerzenie wniosku o stypendium, w zakresie chęci uczestnictwa stypendystów w wydarzeniach towarzyszących. Zrezygnowano z użycia w regulaminie nazw własnych wydarzeń, ponieważ zgodnie z sugestią Karola007, regulamin miał być uniwersalny, a zmienne informacje zawarte miały być w uchwale. Dzięki rozszerzeniu zapisu w regulaminie, Komisja Stypendialna zyskała możliwość weryfikacji i przyznania stypendium rozszerzonego na cały okres konferencyjny, lub ograniczonego do pobytu w okresie właściwej Konferencji. Po ustaleniu terminów składania wniosków i czasu pracy Komisji, wszystkie zmienne zapisano w treści uchwały nr UZ 2016-10, którą Zarząd przyjął jednogłośnie (7/0/0). Przyjęcie uchwały dotyczącej delegatów WMPL zostało przesunięte na kolejne spotkanie, ponieważ zgłosiło się trzech chętnych: Polimerek, Masti i Aegis Maelstrom. W czasie spotkania nie podjęto decyzji, którzy z nich zostaną wydelegowani.
 2. Wolne wnioski.
  1. Wpedzich wspomniał, że chciałby na najbliższym spotkaniu Zarządu przymierzyć do napisania wiadomości na Facebooku, o czym była mowa w czasie spotkania Zarządu 26 stycznia 2016 roku pkt 2.1, w celu promowania zbiórki OPP. Nie ma to być profilowa wiadomość, a promowana i ukierunkowana treść, która ma trafić do tysięcy odbiorców wg wyliczeń przedstawionych przez Powerka38.
  2. Wpedzich przypomniał, że trzeb ogłosić rozpoczęcie przyjmowania ofert na miejsce organizacji Konferencji Wikimedia Polska 2016. Temat ogłoszenia ma zostać przekazany do rozgłoszenia przez Rzecznika Prasowego.
  3. Polimerek poprosił o pilne zadeklarowanie terminów przybycia na Konferencję w Berlinie i wyjazdu powrotnego. Pod koniec spotkania, uczestnicy konferencji w Berlinie usiłowali zoptymalizować sposób transportu oraz koszty. Decyzje wiążące nie zostały podjęte, jednak podkreślano, że dziewięciogodzinna podróż autobusem jest mniej atrakcyjnym rozwiązaniem niż pięcioipółgodzinna podróż droższym pociągiem.

23 lutego

Kod: 492.20160223-08

Data
23 lutego 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
ok 21:10 - 23:07
Przebieg spotkania
 1. Wikiekspedycja motoryzacyjna.
  • Opis tematu: Wikiekspedycja Motoryzacyjna - projekt
  • Link do strony projektu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Flyz1/WM2016
  • Zgłaszający: Flyz1
  • Na początku dyskusji zwrócono uwagę na to, że projekt został opisany bardzo rzeczowo i dokładnie. Ponieważ pomysłodawca nie mógł dołączyć do spotkania i odpowiadać na bieżąco na pojawiające się pytania, postanowiono zebrać wszystkie pytania i w formie mailowej poprosić o odpowiedzi. Polimerek pytał czy wizyty w muzeach były konsultowane i czy jest pewność, że będzie zgoda na fotografowanie eksponatów? Zapytano również o planowany termin wyprawy i wyrażono obawę, że w planie wyprawy został przyjęty zbyt krótki czas na wizytę w muzeach. W czasie dyskusji Karol007 zebrał najważniejsze pytania i wysłał do pomysłodawcy. Po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi, Zarząd będzie mógł podjąć decyzję w tej sprawie, za tydzień, na kolejnym spotkaniu. Zastanawiano się również w jaki sposób będzie można rozliczyć paliwo, czy musi to być rozliczenie tzw. "kilometrówką", czy mogą być faktury na paliwo. Masti przypomniał, że nie mogą być faktury, jednak Zarząd ma możliwość rozliczenia wg własnej stawki za kilometr. Aegis Maelstrom powiedział, że otrzymujący zwrot od Stowarzyszenia będzie ponosił koszty podatkowe, jednak do ustawowej kwoty obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego. Ostatecznie zdecydowano się na rozliczenie tradycyjne za każdy kilometr.
 2. 50 polskich kompozytorów na 15 lecie Wikipedii.
  • Opis tematu: Ostatnio byłem w Zamościu i pomagałem przygotować dwa koncerty Studia Accantus z Orkiestrą Symfoniczą im. Karola Namysłowskiego. Rozmawiałem z dyrektorem na temat naszego projektu. Po dłuższych rozmowach i negocjacjach doszliśmy do propozycji, nad którą można się pochylić. Koszty występu orkiestry to głównie honoraria dla wykonawców, a orkiestra liczy 58 osób. Wykonałem testowe nagranie na sali, w której orkiestra ćwiczy. Zupełnie nadaje się do naszych celów. Odpadają więc bardzo wysokie koszty wykonania nagrań profesjonalnych. Wykonane w ten sposób nagrania, pod warunkiem dostarczenia nut i umożliwieniu wyboru dyrektorowi, które utwory będą wykonane, to koszt około 25000 zł za 50 minut gotowego nagrania. W tym czasie można zawrzeć charakterystyczne fragmenty dzieł wszystkich kompozytorów, którzy tworzyli muzykę na orkiestrę symfoniczną z naszej listy.
  • Zgłaszający: Borys Kozielski
  • Na początku dyskusji uczestniczy spotkania zwrócili uwagę na dużą dysproporcję kosztów projektu do uzyskanych rezultatów. Magalia wspomniała, że finansowanie społeczne nie będzie wystarczające do tego, by pokryć koszty całego projektu, ponieważ ofiarodawcy widząc tak duże dysproporcje niechętnie będą wpłacać środki na realizację projektu. W czasie dyskusji padło wiele pomysłów związanych z realizacja projektu, wyborem utworów, a nawet zmiany orkiestry. Aegis Maelstrom pytał "do czego utwór ma być typowy". Szukając odpowiedzi wskazywał typowość jako element mszy, jako dworski taniec, jako dawna kolęda, itp. W czasie spotkania nie udało się odpowiedzieć na to pytanie, ale Halibut wskazał rozwiązanie w postaci zaangażowania osoby, która zna się na muzyce i będzie mogła wybrać odpowiednie utwory, które będą najbardziej reprezentatywne, a jednocześnie adekwatne jako ilustracja hasła w Wikipedii. Polimerek wspomniał, że Jadwiga miała podobne pomysły z nagraniem utworów, jednak koncentrowała się na poszukiwaniach muzyków wśród wikipedystów. Powstał pomysł podziału projektu na pod-projekty i nagranie różnych. Borys Kozielski zwrócił uwagę, że można również zaproponować komuś zrobienie aranżacji z orkiestracją, tak jak było to w przypadku nagrywania kolęd. Ostatecznie w czasie spotkania, że lista utworów będzie przedyskutowana na stronie projektu, a gdy się już wyklaruje, to wówczas ponownie temat zostanie poddany pod dyskusję w czasie spotkania Zarządu.
 3. Promocja akcji OPP na Facebooku.
  • Opis tematu: Promowanie zbiórki OPP za pomocą specjalnej wiadomości na Facebooka, która byłaby wyświetlana określonej grupie odbiorców jest jednym z pomysłów, których celem jest zwiększenie wpływów z OPP. Temat ten pojawiał się już w czasie dwóch . Nie ma to być profilowa wiadomość, a promowana i ukierunkowana treść, która ma trafić do tysięcy odbiorców wg wyliczeń przedstawionych przez Powerka38. Potencjalnych odbiorców w wieku powyżej 25 lat, jest ok. 5,1 mln, a przy 11-29 tys. wyświetleń dziennie koszty kształtują się na poziomie 20-24 EUR dziennie. Zwrócono również uwagę na to, że równoległa kampania za pośrednictwem banerów i Facebooka może wzmocnić odzew darczyńców, ale nie kampania WMPL nie powinna się czasowo nakładać na kampanię Fundacji Wikimedia. W czasie spotkania należny ustalić całkowity koszt kampanii, opracować treść lub zaleźć osobę, która go opracuje, jak również wskazać sposób w jaki powinny być zebrane informacje o skuteczności podjętego działania. Na końcu należy wskazać ramy czasowe kampanii oraz ramy czasowe podsumowania skuteczności kampanii w celu ew. optymalizacji podobnych rozwiązań w przyszłości.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 23:05, 22 lut 2016 (CET)
  • Powiązane spotkania Zarządu: 26 stycznia 2016 roku pkt 2.1 (488.20160126-04) i 16 lutego 2016 roku pkt. 2.1 (491.20160216-07).
  • Powiązane uchwały Zarządu: do opracowania
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Masti (do uzgodnienia)
  • Po ostatnim spotkaniu Zarządu zespół prasowy wykonał eksperyment, który mieści się w kwocie ok. 200 PLN, polegający na opublikowaniu płatnej wiadomości na Facebooku. Liczba wyświetleń wyniosła ok. 50 000, a w tym 30 121 osób, z czego 3343 to zasięg organiczny, a 26778 zasięg płatny. Dla porównania, wyświetlanie innych naszych postów w tym miesiącu, wahało się od ok. 400 do ok. 1400 sztuk. Magalia podkreśliła, że w najbliższych dniach pełny raport z przeprowadzonych działań zostanie przekazany Zarządowi. Polimerek zwrócił uwagę, że baner OPP wyświetlany w central-notice Wikipedii powinno zobaczyć ok 10-12 milionów osób (bo tylu czytelników ma miesięcznie Wikipedia), z czego ok 100 000 miesięcznie klika w baner i wchodzi na stronę OPP. Magalia zwróciła uwagę, że to nie jest ta sama grupa docelowa odbiorców. Polimerek zaznaczył, że aby podobna inicjatywa była możliwa do realizacji, to trzeba dokładnie wskazać zakres działania, ustalić koszty oraz zamierzony efekt. Pod koniec dyskusji rozmawiano o opłacalności tego typu inwestycji, jeśli przygotowywany raport wskaże zauważalnie większą "klikalność" w stosunku do baneru OPP wyświetlanego w Wikipedii i zauważalne zwiększenie wejść na stronę OPP WMPL, to następnym krokiem będzie rozpoczęcie dyskusji nad przygotowaniem i realizacją kampanii w facebooku. Do tego czasu Zarząd cierpliwie będzie czekał na raport.
 4. Wolne wnioski.
  1. Wpedzich prosił o pomoc w przygotowaniu stron poświęconych organizacji Konferencji Wikimedia Polska. Polimerek zwrócił uwagę, że pracownicy Stowarzyszenia powinni stronę przygotować i wskazał, że wystarczy skorzystać z ubiegłorocznych szablonów i zmienić w nich kolorystykę. Halibutt podjął się tego zadania.
  2. Aegis Maelstrom przypomniał, o wyborach przedstawicielstwa Affiliates do Rady Powierniczej. Zarząd Stowarzyszenia powinien wskazać jakąś osobę. Polimerek jest zdziwiony, że nie ma żadnej dyskusji międzynarodowej wśród innych stowarzyszeń na ten temat. W poprzednich latach każdy chapter miał po jednym głosie, a w tym roku nawet nie został przygotowany regulamin - powiedział Polimerek, który jednocześnie poprosił Aegisa Maelstroma, by śledził rozwój sytuacji i w przyszłości pomógł wskazać odpowiedniego kandydata, którego można by poprzeć.

1 marca

Kod: 493.20160301-09

Data
1 marca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
ok 21:12 - 23:23(?)
Przebieg spotkania
 1. Sprawozdanie WiR.
  • Opis tematu: Zapoznanie się ze sprawozdaniem z projektu "WiR w Muzeum Narodowym w Warszawie". Uwagi, pytania do rezydentki, przyszłość współpracy z MNW.
  • Zgłaszający: Gytha
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2015-51, UZ 2015-57
  • Gytha przedstawiła rezultaty swojej pracy jako WiR w Narodowym. Elfhelm stwierdził, że promocyjnie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o kontent graficzny i jego wykorzystanie też, kontent treściowy - no tu umiarkowanie. Polimerek stwierdził, że stosunek koszt / content - jest raczej słaby - efekt outreach - na tą chwilę trudno ocenić, czy te wciągnięte osoby będą dalej edytowały już na własną rękę, choć jest tutaj na pewno lepszy wynik od zwykłych warsztatów. Marta Malina stwierdziła, że był to projekt pilotowy i że jego sukcesem jest też zmiana nastawienia pracowików Muzeum, która daje szanse na kontynuację współpracy. Marta Malina stwierdziła, że jest szansa na to, że WiRa na kolejne miesiące sfinansuje Muzeum. Członkowie zarządu wyrazili ogólną wolę kontynuacji współpracy.
 2. Wikiekspedycja motoryzacyjna.
  • Opis tematu: Podczas ostatniego Spotkania Zarządu zostały zebrane pytania uzupełniające, które były kierowane do pomysłodawcy. Odpowiedzi trafiły już do Zarządu, w związku z tym należy podjąć decyzję w sprawie projektu, który ma na celu przejechanie całego kraju ze wschodu na zachód samochodem. podczas wyprawy będą zbierane materiały fotograficzne zabytków architektury oraz zabytków muzealnych. w:pl:Wikipedysta:Flyz1/WM2016
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 00:02, 1 mar 2016 (CET)
  • Powiązane spotkania Zarządu: 23 lutego 2016 pkt. 1. (492.20160223-08)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Flyz1
  • Polimerek stwierdził, że biuro podzwoniło do muzeów i w większości jest zielone światło, więc ten problem jest rozwiązań, choć Marta Malina zauważyła, że niektóre muzea postawiły warunek niekomercyjności licencji na zdjęcia. Elfhlem zauważył, że program jest napięty, z czym zgodzili się pozostali członkowie zarządu. Flyz stwierdził, że dokładny plan jest jeszcze do przemyślenia. Polimerek stwierdził, że w takim razie za wcześnie na uchwałę, ale można sondażowo sprawdzić czy zarząd wyraża wolę wsparcia finansowego tej ekspedycji do kwoty 3000 PLN. Wszyscy członkowie zarządu głosowali za.
 3. CEE Spring 2016.
  • Opis tematu: Zbliża się data rozpoczęcia konkursu CEE Spring 2016. Jesteśmy już prawie gotowi - PuchaczTrado przygotował już listę artykułów, pozostaje zabrać się za regulamin (strona powstanie na międzynarodowym szablonie). Opierać się oczywiście powinien na zeszłorocznym z kilkoma wyjątkami: Puchacz proponuje rezygnację z kategorii czywieszowej, zamiast tego przyznanie drugiego miejsca w kategorii ogólnej za liczbę napisanych i poprawianych haseł. Dzięki temu uczestnicy nie byliby zdemotywowani widząc, że osoba najaktywniejsza zostawia ich zbyt daleko w tyle i nie da się jej dogonić. Ja sugerowałabym jeszcze przyznanie nagrody specjalnej dla osoby, która napisze najwięcej biogramów kobiet (przewaga kobiecych biogramów jest jednym z celów zgłoszonych we wniosku grantowym dla WMF). Poza tym rezygnację z nagrody specjalnej, którą miało być stypendium na WikiCamp. Przed przygotowaniem regulaminu chcielibyśmy znać zdanie zarządu.
  • Zgłaszający: Magalia, PuchaczTrado
  PuchaczTrado przedstawił zarys projekt regulaminu konkursu. Halibutt stwierdził, że Ośrodek Karta chciałby też w tym uczestniczyć z dodatkową kategorią nagród, ale członkowie zarządu stwierdzili, że jest już za mało czasu na to. Dodatkowo Polimerek stwierdził, że pisanie o działaczach opozycji z krajów CEE to temat za bardzo polityczny. Następnie była wymiana zdań nt. nagród specjalnych za artykuły na tematy kobiecie, na które mocno naciskała Magalia a Puchacz był przeciwny. Dyskutowano też o nagrodzie za jakość - to znaczy za artykuły, które dostaną status dobrego lub medalowego. Ostateczą konkluzją było, że Magalia i Puchacz mają wspólnie dalej pracować na organizacją konkursu i dać Polimerkowi link do finalnego projektu regulaminu.
 4. Wolne wnioski.
  • Marta Malina wspomniała o kolejnym konkursie - dotyczącym dzieł sztuki z listy Europeany. Polimerek stwierdził, że te listy są jakieś dość przypadkowe, że to będzie kolejny konkurs w tym samym czasie co CEE Spring.

5-6 marca

Kod: 494.20160305-10 Spotkanie na żywo w Łodzi [Uzupełnić]

8 marca

Kod: 495.20160308-11

Data
8 marca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
 • Ze wględu na brak agendy, miał miejsce tylko dyżur. W czasie dyżuru omówiono niezobowiązująco kwestię wyboru chapterowych miejsc w Wikimedia Foundation Board of Trustees, bazując na ustaleniach w tej sprawie ze spotkania na żywo w Łodzi.

15 marca

Kod: 496.20160315-12

Data
15 marca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
ok 21:14 - 00:24
Przebieg spotkania
 1. Warsztat warsztatowy
  • Opis tematu: Planowany już od spotkania w Mrodze warsztat na temat organizacji warsztatów dla osób, które w miarę regularnie je prowadzą. Budżet i wstępny plan w Użytkownik:Polimerek/Brudnopis1
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:15, 14 mar 2016 (CET)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Prawd. Polimerek.
  Na początku dyskusji Polimerek zwrócił uwagę, że dojazd uczestników będzie prawdopodobnie tańszy niż we wskazaniach planu budżetowego warsztatu, to jednak nie przeszkadza w podjęciu uchwały z zaokrągloną w górę kwotą. W związku z tym Zarząd jednogłośnie (7/0/0) przyjął uchwałę nr UZ 2016-14 przeznaczając do 1000 PLN na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania warsztatowego w Łodzi, które odbędzie się 17 marca 2016 roku w Hostelu LaGranda w Łodzi.
 2. "Sztuka kochania" Owidiusz.
  • Opis tematu: Celem projektu jest przygotowanie nagrań poematu pod tytułem "Sztuka kochania" Owidiusza w tłumaczeniu Juliana Ejsmonda z Wikiźródeł przez zespół aktorów Studia Aktorskich Interpretacji Literatury. Link przygotowanego projektu
  • Zgłaszający: Borys Kozielski, Fundacja "Otwórz się"
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski
  Dyskusję zaczął Polimerek pytaniem skąd pomysł na nagranie tego poematu. Borys Kozielski, odpowiedział, że tekst został polecony przez Wikiskrybów. Utwór, w przeciwieństwie do niektórych innych dzieł, nadal się dobrze słucha. Pierwsze spotkanie z aktorami już się odbyło i rezultatem było wyklarowanie sę koncepcji przedstawienia poematu przez siedmioro aktorów. Zaciekawiony polimerek pytał dalej o kwestie reżyserskie, kto ma to robić i jaka będzie jego rola? Borys wskazał Adriana Wiśniewskiego - znanego z reżyserii utworów Kamila Baczyńskiego (Aktorskie interpretacje Baczyńskiego. Poezja miłosna i Aktorskie interpretacje Baczyńskiego. Twórczość wojenna) - jako reżysera, którego zadaniem jest pilnowanie i wymyślanie koncepcji interpretacji oraz podpowiadaniu i wykorzystaniu potencjału aktorów. Reżyser zajmuje się dobraniem aktorów i przydzielaniem ról, a w czasie nagrań słyszy całość i wie jak w tej całości ma zabrzmieć głos każdego z aktorów - wyjaśnił dalej Borys. Karol007 zapytał co mieści się w kosztach administracyjnych wycenionych w budżecie na ok. 200 PLN. Borys wyjaśnił, że są to koszty związane z obsługą projektu przez Fundację "Otwórz się", która od strony formalnej będzie projekt realizowała. Po zakończeniu dyskuji uchwałę, w której przyznano kwotę 6000 PLN na realizację projektu przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Wolne wnioski.
  1. Masti informacyjnie zakomunikował, że za 74 dni wygasa i w związku z tym będzie intensyfikował poszukiwania nowego dostawcy. Rozważana oferta firmy Google dla organizacji OPP, z powodu braku odpowiedzi firmy została porzucona, a do wyboru pozostały pozostały home.pl (48zł/rok netto za 50GB na max 100 skrzynek) i nazwa.pl (24zł na rok za 80GB). Masti przypomniał, że w chwili obecnej w az.pl zajmujemy ok. 8GB poczty i ok. 50 skrzynek, dlatego każda z tych spełnia wymagania Stowarzyszenia. W czasie migracji poczta przez parę godzin nie będzie działała, ze względu na konieczność propagacji DNS. masti postara się w ciągu maksymalnie 2 tygodni przestawić szczegóły migracji, tak aby możliwe było przyjęcie przez Zarządu uchwały.
  2. Magalia poruszyła temat organizacji CEE Spring 2016 (CEE), rozpoczęto prace nad regulaminem konkursu. Rozmawiano o sposobach zliczania osiągnięć edytorów polskojęzycznej Wikipedii. Magalia wyjaśniła powody rezygnacji Puchacza, który nie chciał się zgodzić na specjalne nagrody w tematach kobiecych. Polimerek stwierdził, że był ogólny protest w tej sprawie wyrażony przez kilku wikipedystów w kawiarence i trzeba to wziąć pod uwagę. Następnie dyskutowano sprawę systemu zliczania nagród, który w wersji Puchacza jest wciąż niejasny. W trakcie obrad Magalia i członkowie zarządu przejrzeli regulamin i punkt po punkcie ustalili jego ostateczny kształt, który nie został jednak - ze względu na późną porę poddany pod głosowane. Ustalono, że stosowna uchwała razem z ostatecznym kształtem regulaminu zostanie przez zarząd przyjęta mailowo.
   Informacja: Ostateczy kształt regulaminu i uchwała przeznaczająca środki na konkurs CEE Spring została przyjęta przez zarząd mailowo (UZ 2016-16) - stosunkiem głosów 7/0/0

22 marca

Kod: 497.20160322-13

Data
22 marca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
ok 21:13 - 23:56
Przebieg spotkania
 1. Konkurs 'Europeana 280' w Wikipedii i Wikidanych.
  • Opis tematu: 15 kwietnia ruszy międzynarodowy konkurs/akcja wzajemnego pisania artykułów o dziełach sztuki z 28 krajów Europy oraz uzupełniania informacji o nich w Wikidanych "Europeana 280". Do dyskusji jest kwestia ewentualnego przyznania lokalnie dodatkowych nagród, w tym ew. nagrody specjalnej w kategorii krajów CEE. Cenne będą też ewentualne inne uwagi Zarządu związane z konkursem, akcją i maratonem edytowania w Muzeum Narodowym w Warszawie (prawdopodobnie pod koniec kwietnia).
  • Zgłaszający: Marta Malina
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Marta Malina
  • Magalia stwierdziła, że CEE Spring dogadała się z Liamem, który odpowiada za ten projekt na poziomie międzynarodowym i listy obrazów Europeany zostały dopisane do tematów proponowanych w ramach CEE Spring. Magalia stwierdziła, że chciałby abyśmy dodali dodatkową nagrodę za te tematy w ramach naszej części CEE Spring. Polimerek zaproponował aby zamiast kolejnego podkonkursu zrobić edithaton w Muzeum Narodowym, bowiem lista Europeany jest dla paru krajów dziwna, zawiera nawet obiekty, które prawdopodobnie nie są encyklopedyczne wg kryteriów polskiej Wikipedii i dalsze komplikowanie CEE Spring nie jest najlepszym pomysłem. Podobne zdanie wyraził Aegis i Elfhelm. Następnie rozwinęła się dłuższa dyskusja na temat list Europeany i ew. dodania do nagród Europeany jakichś naszych. Ostatecznie stanęło na tym, że Stowarzyszenie nie ufunduje dodatkowych nagród, natomiast będzie promowało własny konkurs Europeany oraz że odbędzie się związany z tym edithaton w Muzeum Narodowym.
 2. Wolne wnioski
  • Masti zgłosił kwestię przenosin poczty Stowarzyszeniowej z az.pl do home.pl albo nazwa.pl. Wyjaśnił, że plan jest taki, aby wykupić odpowiednią usługę w jednym z tych serwisów po czym dokonać stopniowych przenosin wszystkich skrzynek pocztowych. Po krótkiej dyskusji stosowna uchwała: UZ 2016-17 została przegłosowana 7/0/0/.


29 marca

 • Ze względu na brak zgłoszonych tematów był tylko dyżur członków zarządu. Nie dyskutowano o niczym konkretnym.