Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2019-31

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Regulamin Wikigrantów Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika Torrosbak Status wykonany
Uzasadnienie To kolejny projekt związany z rozwojem geografii, biologii i kultury zachodniej części województwa pomorskiego, tj. powiatów słupskiego i bytowskiego.

W tym roku zrealizowałem już związany z tematem wikigrant WG 2019-21, w ramach którego do repozytorium Commons załadowałem 184 zdjęcia. Częścią z nich zilustrowałem dwadzieścia jeden (21) istniejących już wówczas artykułów w Wikipedii, a także stworzyłem cztery (4) zupełnie nowe.

Tym razem obszarem zainteresowania jest północna część gminy Dębnica Kaszubska. Zamierzam sfotografować dziesięć (10) jednostek osadniczych - Borzęcinko, Borzęcino, Dobieszewko, Dobieszewo, Dobrą, Gogolewko, Gogolewo, Łabiszewo, Starnice, Troszki.

Borzęcinko, Dobieszewko, Dobra, Gogolewko, Łabiszewo i Troszki to miejscowości, dla których nie istnieją żadne fotografie w przestrzeni repozytorium Commons. W dedykowanych wsiom Starnice i Gogolewo kategoriach Commons umieszczonych jest po jednym pliku – w przypadku tej pierwszej to reprodukcja fotograficzna obrazu pałacu, w przypadku drugiej to zdjęcie krzyża z cmentarza ewangelickiego pochodzące z serwisu Panoramio. W kategorii Borzęcino znajdują się dwie ilustracje – jedna – podobnie jak w przypadku Starnic – dotyczy reprodukcji fotograficznej obrazu przedstawiającego pałac, druga przedstawia budynek dawnej szkoły. Dobieszewo w dedykowanej sobie kategorii ma trzy zdjęcia – jedno pochodzące z Panoramio przedstawiające ewangelicką część cmentarza komunalnego, na dwóch kolejnych widnieje kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, których jestem autorem. W przypadku tych wsi, które mają zbudowane kategorie na Commons, brak jest zdjęć zabudowy ogólnej.

W Starnicach i w Borzęcinie znajdują się zespoły pałacowe. W Commons, jak już wspomniałem, znajdują się reprodukcje fotograficzne obrazów Alexandra Dunckera z XIX wieku. Brak jest aktualnych fotografii obiektów. Pałac w Starnicach jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Oprócz fotografii, zamierzam także stworzyć artykuły o tych dwóch pałacach.

Przy pałacu w Starnicach położony jest park pałacowy – dla niego również planuję wykonać fotografie i oddzielny, zupełnie nowy artykuł. Na obszarze objętym wikigrantem, tj. północna część gminy Dębnica Kaszubska, położony jest park pałacowy w Podolu Małym, również wpisany do rejestru zabytków. W 2014 roku stworzyłem na jego temat artykuł, który został wyróżniony statusem Dobrego Artykułu.

Jest to także obszar, na którym położona jest wieś Podole Małe. Artykuł w Wikipedii dotyczący tej wsi jest wyróżniony statusem Artykułu na Medal, przyznanym w 2013 roku. Od tamtego czasu artykuł jest regularnie aktualizowany i rozbudowywany.

Przedmiotowy fragment ziemi słupskiej jest również licznie reprezentowany przez formy ochrony przyrody. Zamierzam wykonać fotografie nowo powstałego (powołanego we wrześniu 2019 roku) rezerwatu przyrody Gogolewko, a także użytków ekologicznych Torfowisko Wieliszewo 7 i Torfowisko Wieliszewo 5. Dla użytków ekologicznych także przewidziałem utworzenie nowych artykułów w Wikipedii. Wcześniej stworzyłem już artykuły o Torfowisku Wieliszewo 8 i o Łąkach nad Ciekiem Gogolewskim. Ten drugi w 2017 roku miał swoją prezentację na stronie głównej w rubryce czywiesz. Dla Łąk nad Ciekiem Gogolewskim także planuję wykonać fotografie. Oprócz tego zakładam powstanie artykułu o Torfowiskach Wieliszewskich jako kompleksie licznie występujących w tym rejonie torfowisk.

Deklaruję również utworzenie artykułu o kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. To ważny obiekt zabytkowy ziemi słupskiej, reprezentant zabudowy szachulcowej, charakterystycznej dla tego obszaru.

Oprócz tego planuję rozbudowę do poziomu "czywieszowego" artykułów o rzece Skotawie i Jeziorze Dobrskim.

Wnoszę o rozpatrzenie w trybie dużego grantu, w części dotyczącej kosztów podróży.

Harmonogram realizacji projektu
  • do 31 grudnia 2019 załadowanie zdjęć na Commons
  • do 15 stycznia 2020 stworzenie artykułów o pałacach w Starnicach i Borzęcinie
  • do 30 stycznia 2020 stworzenie artykułów o parku pałacowym w Starnicach i kościele w Dobieszewie
  • do 15 lutego stworzenie artykułów o torfowiskach wieliszewskich (Torfowisko Wieliszewo 7, Torfowisko Wieliszewo 5, Torfowiska Wieliszewskie)
  • do 29 lutego rozbudowa artykułów Skotawa i Jezioro Dobrskie
Kosztorys 590 km * 0,74 zł = 436,60 zł

Link do zaplanowanej trasy w serwisie Google Maps: https://goo.gl/maps/9TUPoWyyXX44DyJh9

Suma 436,60 PLN
Rozliczono 436,60 PLN
Komisja rozpoznała wniosek w trybie § 14 ust. 4 Regulaminu. W głosowaniu przez e-mail Komisja jednogłośnie 5/0/0 [za/przeciw/wstrz. się], postanowiła o przyznaniu dofinansowania zgodnie z wnioskiem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami refundacji, w szczególności z punktem dotyczącym informacji przesyłanych do Stowarzyszenia. Prosimy również o to, by dokumentacja przesłana do Stowarzyszenia zawierała informacje pozwalające zidentyfikować jej przeznaczenie, co ułatwi rozliczenie grantu. Dziękujemy za zgłoszenie i życzymy owocnej pracy. W imieniu Komisji, Ankry (dyskusja) 08:18, 14 gru 2019 (CET)[odpowiedz]

Sprawozdanie użytkownika WG 2019-31/sprawozdanie Data zakończenia 6 lutego 2020
Podsumowanie Komisji Grant uznany za wykonany zgodnie z powyższym sprawozdaniem. Efektem dotychczasowym grantu jest 6 nowych artykułów w Wikipedii, 14 artykułów rozbudowanych lub zilustrowanych oraz 155 zdjęć zamieszczonych na Commons. Ankry (dyskusja) 14:00, 8 lut 2020 (CET)[odpowiedz]


Dyskusja i uwagi