Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2020-6

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika Zoedyta, Kolektyw Kariatyda Status zaakceptowany, w trakcie realizacji
Uzasadnienie W 2020 Kolektyw Kariatyda organizuje comiesięczne maratony edycyjne poświęcone kobietom związanym ze sztukami wizualnymi, współpracuje też z lokalnymi instytucjami kultury, takimi jak Muzeum Architektury, Muzeum Współczesne Wrocław czy inicjatywa Sympozjum Wrocław 70/20. W związku z planowanymi działaniami, które ze względu na sytuację epidemiologiczną przeniosły się i planowane są nadal w przestrzeni wirtualnej w formie edytonów online, oraz ze względu na utrudniony dostęp do zasobów bibliotecznych, wnioskujemy o grant w wysokości 1500 zł na zakup niezbędnej literatury oraz kopiowanie materiałów archiwalnych. W nadchodzących miesiącach planujemy:
 • opracowanie haseł na temat polskich architektek we współpracy z Muzeum Architektury we Wrocławiu – ok. 10 nowych/rozbudowanych haseł,
 • opracowanie haseł związanych z Sympozjum Plastycznym Wrocław '70 we współpracy z Muzeum Współczesnym Wrocław i inicjatywą Sympozjum Wrocław 70/20 (uszczegółowienie hasła głównego Sympozjum Wrocław '70, biogramy artystów i teoretyków uczestniczących w sympozjum, hasła dotyczące poszczególnych realizacji, pozyskanie materiałów wizualnych do Commons) – ok. 12 nowych haseł, Wikiprojekt:Sympozjum Wrocław 70/20,
 • opracowanie i uzupełnianie biogramów polskich artystek i kobiet związanych ze sztuką – ok. 20 nowych haseł i 40 poprawionych.

Zakupiona literatura będzie wykorzystywana przez Kolektyw Kariatyda również po zakończeniu projektu.

Harmonogram realizacji projektu od maja do grudnia 2020, spotkania edycyjne w każdy 2. piątek miesiąca
Kosztorys Planowane wydatki:
 • Zakup literatury specjalistycznej, w tym pozycji trudnodostępnych (w cenach antykwarycznych niejednokrotnie pow. 100 zł) lub ich digitalizacja – ok. 1200 zł, m.in.:
  • Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Doświadczenia dyskursu: 1965-1975, red. Paweł Polit i Piotr Woźniakiewicz, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2001,
  • Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Bieżące praktyki, ruchome horyzonty, red. Grzegorz Borkowski, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2001,
  • Leksykon architektury Wrocławia,
  • Leksykon zieleni Wrocławia,
  • Bożena Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-1970, Warszawa 1975,
  • Bożena Kowalska, Od impresjonizmu do konceptualizmu, Warszawa 1989,
  • Piotr Piotrowski, Znaczenia modernizmu, Poznań 1999,
  • Aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944-1974, Warszawa 1975,
  • Andrzej Osęka, Współczesna rzeźba polska, Warszawa 1977,
  • Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, 2005,
  • Architektki, 2016,
  • Pionierki, 2019,
  • Błażej Ciarkowski, Miastoprojektanci, 2018,
  • Filip Springer, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach,
  • Joanna M. Sosnowska, Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880-1939,
  • Anna Frąckiewicz, Spółdzielnia artystów ŁAD 1926-1996,
  • Szklane domy. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918, red. Joanna Kordjak,
  • Andrzej Basista, Betonowe dziedzictwo,
  • oraz publikacje i katalogi na temat poszczególnych opracowywanych osób.
 • Dostępy do numerów archiwalnych czasopism i czasopism online (m.in. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita) – ok. 300 zł.
Suma 1500,00 PLN
Rozliczono 1090,88 PLN
Komisja rozpoznała wniosek w trybie § 14 ust. 4 Regulaminu. W głosowaniu przez e-mail Komisja jednogłośnie 5/0/0 [za/przeciw/wstrz. się], postanowiła o przyznaniu dofinansowania zgodnie z wnioskiem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami refundacji, w szczególności z punktem dotyczącym informacji przesyłanych do Stowarzyszenia. Prosimy również o to, by dokumentacja przesłana do Stowarzyszenia zawierała informacje pozwalające zidentyfikować jej przeznaczenie, co ułatwi rozliczenie grantu. Komisja zwraca również uwagę, że kwota 1500 zł jest maksymalną kwotą wikigrantu i, w związku z tym, nie może być ona przekroczona w rozliczeniu. Dziękujemy za zgłoszenie i życzymy owocnej pracy. W imieniu Komisji, Ankry (dyskusja) 06:58, 29 kwi 2020 (CEST)

Sprawozdanie użytkownika WG 2020-6/sprawozdanie Data zakończenia nie podano daty zakończenia prac
Podsumowanie Komisji w tym miejscu Komisja podsumuje wyniki grantu


Dyskusja i uwagi
 • @Zoedyta chciałem jedynie zwrócić uwagę, że mieliśmy opinię prawną dotyczącą skanowania chronionych prawem autorskim książek (w WG 2012-2) sugerującą, że Stowarzyszenie nie może się powoływać w swoich działaniach na dozwolony użytek prywatny (a działania w ramach Wikigrantów są wykonywane na rachunek Stowarzyszenia). Wydaje mi się, że nic się w prawie od tego czasu nie zmieniło. Być może potrzebne byłaby wskazanie innej podstawy prawnej umożliwiającej Stowarzyszeniu kopiowanie (bo w końcu prawo autorskie ma na celu ochronę przed (nieupoważnionym) kopiowaniem, a my nie chcemy go łamać). Ankry (dyskusja) 00:28, 26 kwi 2020 (CEST)
  • @Zoedyta W dyskusji, w której wzięła udział większość członków Komisji, członkowie, którzy wzięli w niej udział wyrazili przechylne stanowisko w odniesieniu do wniosku. Jednocześnie, wszyscy członkowie Komisji, którzy wzięli udział w dyskusji, zgodzili się z poglądem wyrażonym wcześniej we wniosku WG 2012-2, że jako Stowarzyszenie nie możemy pokrywać kosztów kopiowania chronionych przez prawo autorskie książek i w tym zakresie wniosek nie zostanie przez nich poparty. Jednocześnie, Komisja jest świadoma, że mniejszy dostęp do literatury może spowodować znaczne ograniczenie projektu lub nawet jego niewykonalność. Dlatego też, Komisja zwraca się do wnioskodawczyni o decyzję, czy podtrzymuje wniosek w ograniczonej formie oraz o odpowiednie jego zmodyfikowanie z uwzględnieniem niniejszej opinii Komisji. W imieniu Komisji, Ankry (dyskusja) 15:50, 26 kwi 2020 (CEST)
   • @Ankry Dziękuję za wiadomości i jak najbardziej rozumiem. Prosiłabym wobec tego o przesunięcie tej kwoty do puli na zakup książek, czyli odpowiednio 1200 zł na książki oraz 300 zł na wykupienie dostępów. Sądzę, że uda nam się osiągnąć zamierzone rezultaty. Czy powinnam zmodyfikować informacje podane we wniosku? Zoedyta (dyskusja) 20:01, 27 kwi 2020 (CEST)
 • @Ankry Podziękowania dla Komisji za błyskawiczną reakcję i przychylność od Kolektywu Kariatyda! Zoedyta (dyskusja) 10:48, 29 kwi 2020 (CEST)
    • @Femina Hodierna W ramach grantu Sympozjalnego nie przeznaczymy kwoty 300 PLN z pozycji [dostęp do numerów archiwalnych czasopism], ponieważ Kariatydy szczęśliwie uzyskały dostęp do zasobów Gazety Wyborczej w ramach Wikiprojekt Kobiety. (dyskusja) 18:35, 17 kwi 2021 (CEST)