Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2021-22

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Regulamin Wikigrantów Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika Torrosbak Status wykonany
Uzasadnienie Przedstawiam Państwu kolejny projekt dotyczący geografii i historii Pomorza Środkowego. W ramach tej części zobowiązuję się do wykonania dokumentacji fotograficznej następujących obiektów:
 • osady Jamrzyno – jej zabudowy mieszkalnej, pozostałości cmentarza ewangelickiego, pozostałości dworu rycerskiego, pozostałości stacji kolejowej Jamrzyno, budynku leśnictwa Kotowo – budynku przedwojennej szkoły powszechnej jednostopniowej. Zdjęcia posłużą do zilustrowania rozbudowywanego właśnie artykułu o tej osadzie, jak również artykułu o przystanku kolejowym istniejącym niegdyś w tej miejscowości;
 • osady Leśnia – jej zabudowy mieszkalnej, pozostałości po dawnej cegielni. Zdjęcia posłużą do zilustrowania artykułu o tej osadzie;
 • nieistniejącej jednostki osadniczej Klein Podeler Wald, na niektórych mapach nazywanej także Klein Podeler Waldkathen – pozostałości osady: fundamenty rozebranych budynków, staw, szpaler okazałych dębów, drzewa owocowe;
 • pozostałości dawnej stacji kolejowej w Dobieszewie. Zachowała się rampa i fundamenty stojących tu niegdyś budynków. Zdjęcia posłużą do zilustrowania artykułu Dobieszyno (przystanek kolejowy), wcześniej należy go jednak przenieść po właściwą nazwę i poprawić błędy w artykule. Po utworzeniu odpowiedniej sekcji ilustracje wykorzystane zostaną także w artykule o wsi;
 • okazałego budynku dawnej mleczarni w Dobieszewie. Zdjęcia zostaną wykorzystane w artykule o tej wsi po umieszczeniu w nim odpowiedniej informacji;
 • pozostałości cmentarza ewangelickiego w Dobieszewku. Zdjęcia zostaną wykorzystane w artykule o tej wsi po utworzeniu sekcji dotyczącej cmentarza na wzór tej w artykule o Podolu Małym;
 • pozostałości cmentarza ewangelickiego w Łabiszewie. Zdjęcia zostaną wykorzystane w artykule o tej wsi po utworzeniu sekcji dotyczącej cmentarza na wzór tej w artykule o Podolu Małym.

Przewiduję około 50/60 zdjęć umieszczonych w repozytorium Commons, a także zilustrowanie 7 artykułów wraz z rozbudową odpowiednich sekcji.

Trasa według najkrótszego wskazania przez Google Maps - [1], tj. 572 km łącznie. Nocleg pokrywam we własnym zakresie. Wnoszę jednak o wsparcie w postaci diet.

Harmonogram realizacji projektu
 • wyjazd z Poznania 26 czerwca 2021 (sobota) około godziny 6:00
 • zdjęcia w terenie 26 czerwca 2021 (sobota) od około godziny 11:00 do około godziny 19:00
 • nocleg w miejscowości Podole Małe z 26 czerwca (sobota) na 27 czerwca (niedziela) 2021
 • wyjazd powrotny do Poznania 27 czerwca 2021 (niedziela) około godziny 9:00
 • do 31 lipca 2021 załadowanie zdjęć do repozytorium Commons i zilustrowanie oraz rozbudowa artykułów.
Kosztorys
 • koszty transportu: 572 km * 0,74 zł = 423,28 zł (według trasy przyjętej w uzasadnieniu)
 • koszty diet: 30 zł – 26 czerwca 2021; 15 zł – 27 czerwca 2021
 • łącznie: 468,28 zł
Suma 468,28 PLN
Rozliczono 468,28 PLN
Komisja rozpoznała wniosek o mały grant w trybie § 13 Regulaminu. Przed upływem terminu 72 godzin od chwili powiadomienia wszystkich członków Komisji wszyscy członkowie Komisji opowiedzieli się za uwzględnieniem wniosku. W związku z tym Komisja postanowiła o przyznaniu dofinansowania zgodnie z wnioskiem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami refundacji, w szczególności z punktem dotyczącym informacji przesyłanych do Stowarzyszenia. Prosimy również o to, by dokumentacja przesłana do Stowarzyszenia zawierała informacje pozwalające zidentyfikować jej przeznaczenie, co ułatwi rozliczenie grantu. Dziękujemy za zgłoszenie i życzymy owocnej pracy. W imieniu Komisji, Ankry (dyskusja) 08:06, 10 cze 2021 (CEST)[odpowiedz]

Sprawozdanie użytkownika WG 2021-22/sprawozdanie Data zakończenia 18 lipca 2021
Podsumowanie Komisji Grant uznany za wykonany zgodnie z powyższym sprawozdaniem. Efektem grantu jest 90 zdjęć umieszczonych w repozytorium Wikimedia Commons oraz 7 rozbudowanych i zilustrowanych artykułów w Wikipedii. Ankry (dyskusja) 18:34, 18 lip 2021 (CEST)[odpowiedz]


Dyskusja i uwagi
 • Dzisiaj około godziny 13:55 członkowie Komisji Wikigrantów zostali poprzez e-mail poinformowani o złożeniu wniosku o mały grant, który zostanie rozpoznany w tym trybie. Ankry (dyskusja) 14:10, 23 cze 2021 (CEST)[odpowiedz]
  • W związku z problemami technicznymi funkcjonowania wewnętrznej komunikacji Komisji Wikigrantów i brakiem możliwości podjęcia decyzji w trybie e-mail, zwołałem otwarte posiedzenie Komisji Wikigrantów w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku. Odbędzie się ono w najbliższy poniedziałek, 28.06 o godzinie 22:00 na serwerze "Wikimedianie" usługi Discord, kanał "wikigranty". Ankry (dyskusja) 01:14, 26 cze 2021 (CEST)[odpowiedz]
   • Po usunięciu awarii, okazało się, że wniosek został zaakceptowany przez wszystkich członków Komisji 25.06.2021 o godz. 12:17, a jedynie informacja o tym nie dotarła do członków Komisji. Wobec tego, zwoływanie poziedzenia Komisji w tej sprawie jest bezprzedmiotowe. Ankry (dyskusja) 16:38, 26 cze 2021 (CEST)[odpowiedz]
 • Ankry, proszę o uznanie grantu za wykonany. Jego efektem jest 90 zdjęć umieszczonych w repozytorium Wikimedia Commons oraz 7 artykułów rozbudowanych i zilustrowanych w Wikipedii. Dziękuję. Torrosbak (dyskusja) 18:25, 18 lip 2021 (CEST)[odpowiedz]