Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2021-28

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Regulamin Wikigrantów Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika Torrosbak Status wykonany
Uzasadnienie Przedstawiam Państwu kolejny projekt dotyczący geografii i historii Pomorza Środkowego. W ramach tej części zobowiązuję się do wykonania dokumentacji fotograficznej następujących obiektów:
 • strumienia Karżniczka – utworzenie nowego artykułu i zilustrowanie go wykonanymi zdjęciami;
 • nieistniejącej już osady Sulin – pozostałości osady, m.in. fundamenty rozebranych budynków, studnia, jezioro. Zdjęcia zostaną wykorzystane w artykule o tej osadzie;
 • nieistniejącej już osady leśnej Zakłodno – pozostałości osady, m.in. fundamenty rozebranych budynków. Zdjęcia zostaną wykorzystane w artykule o tej osadzie;
 • pozostałości dawnej stacji kolejowej w Starnicach. Zachował się fragment rampy wyładowczej. Zdjęcia posłużą do zilustrowania artykułu Starnice (przystanek kolejowy). Po utworzeniu odpowiedniej sekcji ilustracje wykorzystane zostaną także w artykule o wsi;
 • pozostałości cmentarza ewangelickiego w Troszkach. Zdjęcia zostaną wykorzystane w artykule o tej wsi po utworzeniu sekcji dotyczącej cmentarza na wzór tej w artykule o Podolu Małym;
 • pozostałości cmentarza ewangelickiego w Starnicach. Zdjęcia zostaną wykorzystane w artykule o tej wsi po utworzeniu sekcji dotyczącej cmentarza na wzór tej w artykule o Podolu Małym;
 • wsi Dębnica Kaszubska – budynek urzędu gminy, remiza strażacka, ośrodek kultury, zespół szkolno-przedszkolny, stadion klubu sportowego „Skotawia”;
 • nieoficjalnej kolonii wsi Łabiszewo Kolonia Łabiszewo. Zdjęcia zostaną wykorzystane w artykule o tej kolonii.

Przewiduję około 80 zdjęć umieszczonych w repozytorium Commons, a także zilustrowanie 8 artykułów wraz z ich utworzeniem (1 artykuł) lub rozbudową odpowiednich sekcji.

Trasa według najkrótszego wskazania przez Google Maps - [1], tj. 581 km łącznie (+ ok. 5 km, ponieważ punkty na mapie ustawione do centrów miejscowości. Nocleg pokrywam we własnym zakresie. Wnoszę jednak o wsparcie w postaci diet.

Harmonogram realizacji projektu
 • wyjazd z Poznania 31 lipca 2021 (sobota) około godziny 6:00 do miejscowości Podole Małe
 • zdjęcia w terenie 31 lipca 2021 (sobota) od około godziny 11:00 do około godziny 19:00
 • nocleg w miejscowości Podole Małe z 31 lipca (sobota) na 1 sierpnia (niedziela) 2021
 • wyjazd powrotny do Poznania 1 sierpnia 2021 (niedziela) około godziny 9:00
 • do 31 sierpnia 2021 załadowanie zdjęć do repozytorium Commons i zilustrowanie oraz rozbudowa artykułów.
Kosztorys
 • koszty transportu: 586 km * 0,74 zł = 433,64 zł (według trasy przyjętej w uzasadnieniu)
 • koszty diet: 30 zł – 31 lipca 2021; 15 zł – 1 sierpnia 2021
 • łącznie: 478,64 zł
Suma 478,64 PLN
Rozliczono 477,16 PLN
Komisja rozpoznała wniosek o mały grant w trybie § 13 Regulaminu. Przed upływem terminu 72 godzin od chwili powiadomienia wszystkich członków Komisji wszyscy członkowie Komisji opowiedzieli się za uwzględnieniem wniosku. W związku z tym Komisja postanowiła o przyznaniu dofinansowania zgodnie z wnioskiem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami refundacji, w szczególności z punktem dotyczącym informacji przesyłanych do Stowarzyszenia. Prosimy również o to, by dokumentacja przesłana do Stowarzyszenia zawierała informacje pozwalające zidentyfikować jej przeznaczenie, co ułatwi rozliczenie grantu. Dziękujemy za zgłoszenie i życzymy owocnej pracy. W imieniu Komisji, Ankry (dyskusja) 07:21, 1 sie 2021 (CEST)[odpowiedz]

Sprawozdanie użytkownika WG 2021-28/sprawozdanie Data zakończenia 23 stycznia 2022
Podsumowanie Komisji Grant uznany za wykonany zgodnie z powyższym sprawozdaniem. Efektem grantu jest 68 nowych zdjęć na Commons oraz 7 rozbudowanych lub zilustrowanych artykułów w Wikipedii. Ankry (dyskusja) 17:21, 6 lip 2022 (CEST)[odpowiedz]


Dyskusja i uwagi