Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory 2022

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniższa strona prezentuje role w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej. Prezentuje również sylwetki kandydatów/datek. Uważamy, że zarówno kandydaci/tki powinni wiedzieć, do jakich ról kandydują, jak i członkowie powinni wiedzieć, jak kandydaci/tki wyobrażają sobie swoją pracę w Zarządzie.

Zachęcamy kandydatów/tki do deklarowania, na jakie stanowiska kandydują, dlaczego uważają, że będą dobrze pełnili swoje role oraz jakie doświadczenie posiadają do pełnienia tej roli w naszej organizacji.

W związku z ustaleniami podczas Wzlotu, uprasza się chętne do kandydowania osoby do zgłaszania swoich kandydatur, dla poszanowania czasu członków Stowarzyszenia.

 • Członkowie Stowarzyszenia są zachęcani do zgłaszania swojego poparcia dla zgłoszonych kandydatów.
 • Strona dyskusji niniejszej strony może służyć również do zadawania pytań kandydatom.
 • Głos w dyskusji mają przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia – komentarze innych osób mogą zostać niedopuszczone.
 • Udział w niniejszej procedurze jest nieobowiązkowy – zarówno dla osób kandydujących, jak i pozostałych członków i członkiń.

Wybory do organów Stowarzyszenia Wikimedia Polska

[edytuj | edytuj kod]

Wybory będą mieć miejsce podczas Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Wikimedia Polska, które zwołane jest na sobotę, 25 czerwca 2022 w Toruniu.


ZOBACZ WIĘCEJ:

 1. Zarząd + rola Zarządu i zadania członków Zarządu, opis kandydatur
 2. Komisja Rewizyjna + rola KR i zadania członków KR, opis kandydatur

Kandydaci do organów Stowarzyszenia Wikimedia Polska

[edytuj | edytuj kod]

Wymienione poniżej funkcje statutowe, oprócz prezesa, są wyłączne sygnalne, gdyż zgodnie ze statutem tylko prezes jest wybieramy samodzielnie, a pozostałe osoby wchodzą do zarządu in gremio, i zarząd już we własnych zakresie konstytuuje się ustalając kto personalnie będzie pełnił konkretną funkcję.

 • Kandydaci na stanowisko Prezesa:
  • Tomasz Wszeborowski (Gdarin) → Prezes Zarządu
  • Maciej Król (maikking)
 • Kandydaci na stanowisko/-a Wiceprezesa:
 • Kandydaci na stanowisko Sekretarza:
 • Kandydaci na stanowisko Skarbnika:
 • Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu (opcjonalne):

Zgodne ze statutem wybierany jest pełen skład komisji, a następnie komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.

 • Kandydaci na stanowisko Członka Komisji:
  • Tadeusz Rudzki (TR) → wybrany
  • Leszek Dobrowolski (Bonvol) → wybrany
  • Marcin Cieślak (Saper)
  • Karol Głąb (Karol007) → wybrany
 • Kandydaci na stanowisko Członka Sądu Koleżeńskiego: